سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

آویز نقره ای طرح قاب پروانه ای 34mm کد153

750 تومان
honari-122-673
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 34*28 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301153
×

آویز نقره ای طرح مریم مقدس 20mm کد 3420

300 تومان
honari-276-53
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*13 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301152
×

آویز نقره ای طرح قاب 25mm کد 2752

300 تومان
honari-955-558
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25*20mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301151
×

آویز نقره ای طرح قاب 29mm کد 2987

450 تومان
honari-560-635
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 29*21 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : بیضی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301150
×

آویز نقره ای طرح قاب 25mm کد 286

300 تومان
honari-988-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25*19 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301149
×

آویز زرده قلم طرح قاب 27mm کد : 148

500 تومان
honari-375-681
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301148
×

آویز زرده قلم طرح قلب 33mm کد : 147

1/200 تومان
honari-796-622
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 33mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 31mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301147
×

آویز زرده قلم طرح قاب 45mm کد : 146

1/600 تومان
honari-842-553
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 45mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301146
×

ست قاب رزینی مربع

13/200 تومان
resin-moraba
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد mb5
 • آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb1
 • رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی کد mb3
 • دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد Mb6
×

ست قاب رزینی مستطیلی

10/000 تومان
resin-mostatil
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح مستطیلی کد mt4
 • رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی کد mb3
 • دست بند برنجی طلایی طرح مستطیلی کد Mt3
×

ست قاب رزینی مثلثی هفتی شکل

13/500 تومان
resin-mosalas-hafti
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث کد ms4
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms1
 • آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms2
 • رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث بزرگ کد ms8
×

ست قاب رزینی مثلث هشتی شکل

13/400 تومان
resin-mosalas-hashti
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث کد ms4
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms5
 • آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms6
 • رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث کوچک کد ms7
×

ست قاب رزینی دایره

18/000 تومان
resin-dayere1
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g11
 • آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g1
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره کد g8
 • رکاب انگشتر برنجی طرح دایره20mm کد g3
 • دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g9
×

ست قاب رزینی بیضی

18/000 تومان
resin-beyzi1
محتویات بسته
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b10
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b9
 • آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1
 • رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی متوسط کدb2
 • دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b4
×

ست قاب رزینی بته جقه

16/700 تومان
resin-botejeghe
محتویات بسته
 • آویز برنجی طلایی طرح بته جقه کد t4
 • رکاب انگشتر برنجی طرح بته جقه کدT2
 • دست بند برنجی طلایی طرح بته جقه کد T3
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بته جقه کد T1
×

ست قاب رزینی اشک

19/400 تومان
resi-ashk
محتویات بسته
 • قاب دست بند برنجی طلایی طرح اشک کد A7
 • پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد A1
 • آویز برنجی طلایی طرح اشک کد A4
 • رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2
 • دست بند برنجی طلایی طرح اشک کد A3
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 145

1/250 تومان
honari-973-623
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 32 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30 mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301145
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 144

2/000 تومان
honari-47-249
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 50*40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30 mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301144
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 143

1/800 تومان
honari-714-240
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 48*37 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30 mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301143
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 142

1/450 تومان
honari-879-971
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 37mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301142
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 141

1/600 تومان
honari-599-571
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301141
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 140

3/400 تومان
honari-204-846
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 68*39 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25 mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301140
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 139

2/500 تومان
honari-337-657
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 49mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301139
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 138

1/800 تومان
honari-150-200
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 43mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301138
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 137

1/250 تومان
honari-195-209
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 43*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 14mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301137
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 136

750 تومان
honari-456-878
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301136
×

آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g1

2/500 تومان
honari-35-783
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 090301135
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb2

2/700 تومان
honari-863-356
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 23mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مربع
واحد: عدد
کدمحصول : 090301134
×

آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb1

2/500 تومان
honari-891-771
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
واحد: عدد
کدمحصول : 090301133
×

آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1

2/500 تومان
honari-93-79
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25*17 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
واحد: عدد
کدمحصول : 090301132
×

آویز برنجی طلایی طرح اشک کد A4

4/500 تومان
honari-294-978
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 38
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301131
×

آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms6

2/700 تومان
honari-251-486
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301130
×

آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms2

2/700 تومان
honari-60-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27*24 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301129
×

آویز برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh2

2/700 تومان
honari-367-239
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25*28 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*2 mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301128
×

آویز برنجی طلایی طرح بته جقه کد t4

4/500 تومان
honari-960-389
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*25 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301127
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مثلث کد ms10

4/500 تومان
honari-140-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301126

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه