سبد خرید شما خالی است !

قاب آویز فلزی

جستجو در دسته "قاب آویز فلزی" :

×

قاب آویز زرده قلم دایره 52 میلیمتر

3/700 تومان
aviz_zardghalam_60_dayere
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 52mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 50mm
کدمحصول : 090301235
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی 3.7در4.7 سانتیمتر

3/200 تومان
aviz-ghab-2001
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 37*47mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4*7 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3.5*4.5 cm
کدمحصول : 090301233
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی 5.2در6.2 سانتیمتر

5/500 تومان
aviz_ghab_p951
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5.2*6.2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1*0.5 cm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 4.5*3.6 cm
کدمحصول : 090301231
تعداد بسته
×

قاب آویز طلایی طرح قرآن

9/100 تومان
ghab-aviz-tarh-goraan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 34*27 mm
نوع آبکاری : خوب
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 3*2 cm
رنگ یراق: طلایی
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 090301228
تعداد بسته
×

قاب گشواره طلایی شش ضلعی 3.8در1.4 سانتیمتر

6/200 تومان
ghab-goshvare-gold-hexagon-14-38mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*1.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 1.4*3.8 cm
کدمحصول : 09030277
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل 51*11 mm

7/200 تومان
ghab_aviz_berenji_11-51mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 51*11 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*6 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 090301227
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای برنجی طلایی مستطیل 1*3 cm

7/400 تومان
ghab-goshvare-berenji-gold-Rectangle-3-1cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
اندازه : 3*1 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 1*2.3 cm
کدمحصول : 09030275
تعداد بسته
×

قاب دستبند برنجی طلایی ماهی 28*15 mm

4/200 تومان
honari-1543827857-849
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*15mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 27*14mm
کدمحصول : 09032046
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره و ماهی 30 mm

7/200 تومان
honari-1543827403-678
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
قطر داخلی آویز: 27*14mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090301225
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای مثلث 3/3*2/7 cm

11/000 تومان
ghab-dastband-steel-silver-Triangle-27-33mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/3*2/7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مثلث
قطر داخلی آویز: 2/5 cm
کدمحصول : 09032140
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای بیضی 1/7*2/3 cm

19/200 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-oval-17-23mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 2/2*1*6 cm
کدمحصول : 09032138
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای مربع 2 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-square-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 1/9 cm
کدمحصول : 09032136
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای دایره 2/7*3/6 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-circle-27-36mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/6*2/7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2/6 cm
کدمحصول : 09032132
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای مستطیل 1/5*2/5 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-Rectangle-15-35mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1/5*2/5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
قطر داخلی آویز: 2/4*1/4 cm
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032131
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای بیضی 1*2/4 cm

19/000 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-oval-10-24mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 19*9mm
کدمحصول : 09032129
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای بیضی 2/8*1/6 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-oval-16-28mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه حلقه: 2mm
اندازه : 1/6*2/8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 1/5*2/7 cm
کدمحصول : 09032128
تعداد بسته
×

قاب دستبند استیل نقره ای مثلث 2/9*2 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-Triangle-29-20mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*2/9 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مثلث
قطر داخلی آویز: 2/9 cm
کدمحصول : 09032126
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای دایره 3/1*2/2 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-circle-22-31mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2/2*3/1 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2 cm
کدمحصول : 09032124
تعداد بسته
×

قاب گشواره استیل نقره ای دایره 1/9 cm

19/000 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-circle-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 1/8 cm
کدمحصول : 09032122
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای 6 ضلعی 2*3/2 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-hexagon-20-32mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/2*2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 1/9 cm
کدمحصول : 09032120
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای مربع 2 cm

19/000 تومان
ghab-goshvarei-steel-silver-square-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 1/9 cm
کدمحصول : 09032119
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای گرد 2/2 cm

9/500 تومان
ghab-aviz-steel-silver-circle22mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 21 mm
کدمحصول : 09032116
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای بیضی 1/6*2/5 cm

19/000 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-oval-16-25mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 2/4*1/5 cm
کدمحصول : 09032113
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای مثلث 2 cm

19/000 تومان
ghab-goshvarei-steel-silver-Triangle-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مثلث
قطر داخلی آویز: 1/8 cm
کدمحصول : 09032109
تعداد بسته
×

قاب گشواره استیل نقره ای شش ضلعی 2/2*1 cm

19/000 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-hexagon-10-22mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
اندازه : 12*22 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 11*21 mm
کدمحصول : 09032103
تعداد بسته
×

قاب گوشواره استیل نقره ای بیضی 1/6*2/2 cm

19/000 تومان
ghav-aviz-ghoshvare-beyzi-22-16mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
اندازه : 1/6*2/2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 1/5*2/1 cm
کدمحصول : 09032102
تعداد بسته
×

قاب آویز بیضی 14 mm

6/600 تومان
ghab-aviz-beyzi-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14*7mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 10*12mm
کدمحصول : 09030614
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم 58*39 mm

3/300 تومان
ghabaviz-zardghalm-39-58mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/9*5/8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 6*4 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 4*3 cm
کدمحصول : 09032461
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم 5*4 cm

3/900 تومان
ghabaviz-zarghalam-4-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 6*4 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 3*3 cm
کدمحصول : 09032460
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم 58*40 mm

3/200 تومان
ghabaviz-zardghalm-40-58mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5/8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 7*4 cm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3*4 cm
کدمحصول : 09032459
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم 4 cm

3/100 تومان
ghab-aviz-zardghalam-41mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2/5 cm
کدمحصول : 09032458
تعداد بسته
×

قاب آویز زردقلم 27*43 mm

2/000 تومان
ghabaviz-zardghalm-27-44mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4/3*2/7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 7*4 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*18mm
کدمحصول : 09032457
تعداد بسته
×

قاب دستبندی زرده قلم

2/800 تومان
honari-1538307219-248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*20mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 18*13mm
کدمحصول : 09032044
تعداد بسته
×

قاب آویز رومانتویی برنجی طلایی مستطیل 53*12 mm

7/200 تومان
honari-1536226902-559
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 51*10mm
کدمحصول : 090301215
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل 53*12 mm

7/200 تومان
honari-1536226356-965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 51*10mm
کدمحصول : 090301214
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی دایره

9/100 تومان
honari-1535184146-244
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 23mm
کدمحصول : 090301213
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه