سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قاب آویز فلزی

جستجو در دسته "قاب آویز فلزی" :

×

قاب آویز زینک دایره کد 6145

 
product-1614076916-5444
واحد: عدد
اندازه : قطر 25mm ارتفاع 6mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: مسی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 7mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02236145
×

قاب آویز زینک دایره کد 1814

 
product-1614076769-4352
واحد: عدد
اندازه : قطر دایره 25mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 6mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02231814
×

قاب آویز زینک دایره کد۰۶۷۰

 
product-1614076605-1044
واحد: عدد
اندازه : قطر:2.5cm/عمق:4mm/قطر سوراخ حلقه:5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: رزینی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02230670
×

قاب آویز زینک دایره کد۹۴۱۳

5/700 تومان
product-1614076272-6115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:2.5cm/عمق:5.5mm/قطر سوراخ حلقه:4.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: رزینی
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02239413
تعداد بسته
×

قاب اویز زینک بیضی طرحدار کد ۳۹۶۰

9/300 تومان
product-1614072963-3708
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:5.5cm/بیشترین عرض:4.7cm/طول قاب داخلی:3cm/عرض قاب داخلی:2.2cm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02233960
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک طرح قلب دفرمه حلقه دار کد ۷۲۰۷

 
product-1614072835-8282
واحد: عدد
اندازه : بزرگترین طول:6.5cm/بزرگترین عرض:4.5cm/ضخامت:حدودا5mm/عمق:کمتر از 0.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: حدودا5mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02237207
×

قاب آویز زینک طرح ستاره چکش خورده کد ۷۸۹۸

 
product-1614072723-6591
واحد: عدد
اندازه : قطر:4.5cm/ضخامت قاب:4mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02237898
×

قاب آویز دایره بزرگ کد 5040

 
product-1614072621-68
واحد: عدد
اندازه : قطر دایره بیرونی 5cm قطر دایره داخلی 4.5cm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02235040
×

قاب آویز زینک طرح قاب اشک چکش خورده کد ۵۵۰۶

 
product-1614072543-1993
واحد: عدد
اندازه : طول:6cm/بزرگترین عرض:3.3cm/ضخامت:7-10 mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 3.5mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02235506
×

قاب آویز دایره طرح دار کد 5865

 
product-1614072381-4918
واحد: عدد
اندازه : قطر دایره خارجی 34mm قطر دایره داخلی 22mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02235865
×

قاب آویز زینک طرح چهار گوش کد 4251

 
product-1614072130-2811
واحد: عدد
اندازه : 3x2.3x1.8mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02234251
×

قاب آویز زینک بیضی کد 2583

 
product-1614072033-2221
واحد: عدد
اندازه : بیضی خارجی 5.7x4.5cm بیضی داخلی 4x2.6cm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02232583
×

قاب آویز زینک طرح اشک دفرمه چکش خورده یک رو کد ۸۱۹۹

 
product-1614071934-6625
واحد: عدد
اندازه : طول:5.8cm/بزرگترین عرض:4.2cm/ضخامت:4-7 mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02238199
×

قاب آویز زینک طرح دایره چندحلقه طرحدار کد ۶۶۰۶

 
product-1614071847-1666
واحد: عدد
اندازه : قطر دایره:3.9cm/ضلع مربع:2.3cm/ضخامت قاب:2mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02236606
×

قاب آویز زینک دایره بزرگ کد4260

6/100 تومان
product-1614071764-8315
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 5cm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02234260
تعداد بسته
×

قاب زینک دایره کوچک کد 3657

2/100 تومان
product-1614071674-6622
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 3cm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02233657
تعداد بسته
×

قاب زینک دایره بزرگ کد 9442

5/200 تومان
product-1614071592-4914
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر دایره 6cm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02239442
تعداد بسته
×

قاب اویز بیضی طرحدار کد ۲۸۰۹

 
product-1614071498-2845
واحد: عدد
اندازه : طول:5.3cm/عرض:4.2cm/ضخامت قاب:5-12 mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02232809
×

قاب زینک طرح گل کد 6268

2/800 تومان
product-1614071433-6342
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 4.5cm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02236268
تعداد بسته
×

قاب زینک دایره بزرگ کد 6402

 
product-1614071356-5552
واحد: عدد
اندازه : قطر 5mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02236402
×

قاب آویز زینک طرح بیضی پیچ خورده کد ۶۶۹۸

 
product-1614071257-5070
واحد: عدد
اندازه : طول:حدودا6cm/بزرگترین عرض:3.5cm/ضخامت قاب:6mm/قطر سوراخ:2mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02236698
×

قاب آویز زینک طرح اشک کد ۲۹۸۵

 
product-1614071147-5485
واحد: عدد
اندازه : طول:4cm/بیشترین عرض:2.5cm/ضخامت:2-6 mm/عمق:1-5 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02232985
×

قاب آویز زینک طرح لوزی چکش خورده کد ۰۲۳۵

6/900 تومان
product-1614070626-4281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول ضلع:3.3cm/ضخامت4.5mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02230235
تعداد بسته
×

قاب دستبند زینک طرح دایره چکش خورده دو سوراخه کد ۳۰۶۸

3/700 تومان
product-1614070533-3910
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بزرگترین قطر:2.8cm/کوچکترین قطر:2.3cm/ضخامت قاب:3-5 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02233068
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک طرح ستاره کد ۸۷۴۵

 
product-1614070389-9974
واحد: عدد
اندازه : طول قاب:4.3cm/طول هرضلع ستاره:1.5cm/ضخامت قاب:2mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02238745
×

قاب آویز دایره دو حلقه کد ۰۷۶۲

 
product-1614070309-3449
واحد: عدد
اندازه : قطر:3cm/ضخات قاب:3mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 3.5mm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02230762
×

قاب آویز زینک طرح بیضی طرحدار یک رو کد ۶۰۵۳

 
product-1614070223-1917
واحد: عدد
اندازه : طول:3.3cm/طول:2.8cm/ضخامت قاب:6mm/ عمق:1mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02236053
×

قاب دستبند زینک طرح قلب دفرمه حلقه دار کد ۰۴۰۶

 
product-1614070085-6014
واحد: عدد
اندازه : بزرگترین طول:5.7cm/بزرگترین عرض:2.9cm/ضخامت:2mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: حدودا 1.5cm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02230406
×

قاب اویز زینک طرح بیضی کد۰۱۶۱

 
product-1614069996-6423
واحد: عدد
اندازه : طول:4.5cm/عرض:3.8cm/طول داخلی:3.3cm/عرض داخلی:2.5cm/ضخامت قاب:7mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02230161
×

قاب آویز زینک طرح قاب مثلث چکش خورده دورو کد ۱۵۵۲

 
product-1614069870-5170
واحد: عدد
اندازه : طول ضلع:3.9cm/ضخامت قاب:3mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02231552
×

قاب آویز زینک طرح مثلث کد۴۱۸۸

 
product-1614068876-9659
واحد: عدد
اندازه : طول ضلع کوچک:2.5cm/طول اضلاع بزرگ:3cm/ضخامت قاب:2mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02234188
×

قاب آویز زینک طرح قاب مربع کد ۹۸۳۷

 
product-1614068070-2462
واحد: عدد
اندازه : طول ضلع:4.5cm/ضخامت قاب:3mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02239837
×

قاب آویز زینک بیضی بزرگ زردقلم کد۷۷۲۰

 
product-1614067948-4312
واحد: عدد
اندازه : طول:8cm/عرض:5.5cm/ضخامت قاب:2mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02237720
×

قاب آویز زینک دایره حلقه دار کد ۳۰۹۱

 
product-1614067757-4870
واحد: عدد
اندازه : قطر:3cm/طول آویز بالا:1.4cm/قطر حلقه:3.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02233091
×

قاب آویز زینک بیضی طرحدار کد ۹۴۹۵

5/400 تومان
product-1614067451-5060
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:3.5cm/عرض:2cm/ ضخامت قاب:5mm/عمق:2mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02239495
تعداد بسته
×

قاب آویز زینک طرح کلبه کد ۸۵۴۶

7/300 تومان
product-1614067310-587
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:4.5cm/بیشترین عرض:4cm/ضخامت قاب:2mm/عمق:1.5mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02238546
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!