سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

آویز طلایی طرح مستطیل کد 118

600 تومان
honari-736-486
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301118
×

آویز زرد قلم طرح استوانه کد 117

450 تومان
honari-805-129
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 32*10mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
قطر داخلی آویز: 5mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301117
×

آویز زرد قلم طرح استوانه کد 116

300 تومان
honari-12-336
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*8mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
قطر داخلی آویز: 5mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301116
×

آویز زرد قلم طرح سنتی کد 115

1/200 تومان
honari-581-740
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 50*50mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301115
×

آویز زرد قلم طرح اشک کد 114

750 تومان
honari-92-645
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 42*30 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301114
×

آویز زرد قلم کد 113

600 تومان
honari-446-265
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 50*30 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301113
×

آویز گردنبند نقره ای بزرگ

400 تومان
honari-746-386
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 20*7mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 7*5mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301111
×

آویز زرد قلم طرح لوزی ماه و ستاره

1/000 تومان
honari-335-585
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 43*28 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301106
×

آویز طلایی طرح قاب کد : 105

1/950 تومان
honari-412-245
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 44*34 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6mm
قطر داخلی آویز: 40*30mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301105
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 101

1/550 تومان
honari-859-146
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 34mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090301101
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 99

1/550 تومان
honari-492-190
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 32*22mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*20mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09030199
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 96

2/600 تومان
honari-353-388
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
قطر داخلی آویز: 24mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09030196
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 95

3/100 تومان
honari-667-861
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 48*35mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
قطر داخلی آویز: 30mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09030195
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 93

1/950 تومان
honari-472-638
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 36*38mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*30mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09030193
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح مربع بزرگ

4/000 تومان
honari-654-966
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 45mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
واحد: عدد
کدمحصول : 09030180
×

آویز زرده قلم کد 79

honari-970-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 26*15mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09030179
×

آویز زرده قلم کد 78

500 تومان
honari-110-138
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 30*25mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09030178
×

آویز زرده قلم طرح قلب کد77

150 تومان
honari-617-33
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*20mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09030177
×

آویز زرده قلم طرح دایره کد 74

500 تومان
honari-744-747
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 33mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09030174
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 63

1/000 تومان
honari-748-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 23mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09030163
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 62

1/000 تومان
honari-900-731
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 30mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09030162
×

آویز طرح لوزی زرد قلم

honari-780-714
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه آویز: 30*18 mm
نوع آبکاری آویز: خوب
جنس پلاک: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 090506130
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 37

600 تومان
honari-494-760
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27*36 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09030137
×

آویز طلایی طرح لوزی 9379

1/000 تومان
aviz_tarhe_lozi9379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 48*28MM
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09030109
×

آویز گردنبند طلایی

aviz_gardanband_taalaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 20*8MM
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09030107
×

آویز گردنبند نقره ای

400 تومان
aviz_gardan_band_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 20*4MM
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09030105
×

پلاک آویز طلایی طرح دایره

3/500 تومان
pelak_aviz_talaie_tarhe_daiere
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
اندازه : قطر 25 mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09030103
×

پلاک آویز طلایی طرح مربع کوچک

3/500 تومان
pelak_aviz_talaie_tarhe_moraba_kochak
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*25 MM
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
واحد: عدد
کدمحصول : 09030101
×

آویز طرح پروانه نقره ای 20mm کد2867

450 تومان
honari-694-463
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506308
×

آویز طرح دایره گلدار نقره ای 23mm کد484

450 تومان
honari-769-49
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 23 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506289
×

آویز طرح دایره اسلیمی نقره ای 21mm کد483

300 تومان
honari-712-341
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 21mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506288
×

قاب گردنبند بیضی

2/000 تومان
honari-191-655
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 5 * 3.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 6 * 4.5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040141
×

آویز چوبی طرح بیضی

6/000 تومان
honari-755-418
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 6.5 * 5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040138
×

آویز چوبی طرح دایره

4/500 تومان
honari-913-332
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 4.5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040137
×

آویز چوبی طرح قلب

4/000 تومان
honari-85-967
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 4 * 4 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040136
×

آویز چوبی طرح مربع

5/000 تومان
honari-358-388
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040133

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه