سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

قاب گردنبند فلزی

جستجو در دسته "قاب گردنبند فلزی" :

×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 109

600 تومان
honari-794-45
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 26 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 18mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 110

500 تومان
honari-939-171
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 25 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 18mm
واحد: عدد
×

آویز زرد قلم طرح لوزی ماه و ستاره

1/000 تومان
honari-335-585
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 43*28 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

آویز طلایی طرح قاب کد : 105

1/950 تومان
honari-412-245
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 44*34 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6mm
قطر داخلی آویز: 40*30mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 103

1/550 تومان
honari-142-217
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 33mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 104

1/550 تومان
honari-368-135
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 34m
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 102

1/100 تومان
honari-138-664
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 37*30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
قطر داخلی آویز: 30*20mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 101

1/550 تومان
honari-859-146
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 34mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 99

1/550 تومان
honari-492-190
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 32*22mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*20mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 98

1/100 تومان
honari-539-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 39*28mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
قطر داخلی آویز: 30*20mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 97

1/550 تومان
honari-275-615
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 37*33mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 96

2/600 تومان
honari-353-388
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
قطر داخلی آویز: 24mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 95

3/100 تومان
honari-667-861
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 48*35mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
قطر داخلی آویز: 30mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 93

1/950 تومان
honari-472-638
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 36*38mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*30mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 92

2/200 تومان
honari-448-983
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 44mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 91

1/950 تومان
honari-595-707
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
قطر داخلی آویز: 33*23mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 89

2/200 تومان
honari-303-691
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 52*40mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 88

2/850 تومان
honari-225-640
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 50mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 40mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 87

2/200 تومان
honari-420-159
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 55*47 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
قطر داخلی آویز: 40*30mm
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 86

4/500 تومان
honari-208-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 55mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
قطر داخلی آویز: 40mm
واحد: عدد
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح انار

2/500 تومان
honari-644-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 26*20mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح دایره کوچک

2/500 تومان
honari-947-20
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح دایره بزرگ

3/600 تومان
honari-936-19
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح بیضی

3/600 تومان
honari-982-629
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*30mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح مستطیل

3/600 تومان
honari-390-3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*25mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح مربع بزرگ

4/000 تومان
honari-654-966
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 45mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب آویز گردنبند: مربع
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم کد 79

150 تومان
honari-970-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 26*15mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم کد 78

500 تومان
honari-110-138
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 30*25mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قلب کد77

150 تومان
honari-617-33
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*20mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح مثلث و گل

150 تومان
honari-768-761
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*20mm
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح اشک کد 75

150 تومان
honari-543-306
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 30*20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب آویز گردنبند: متفاوت
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح دایره کد 74

500 تومان
honari-744-747
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 33mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرد قلم طرح قاب کد73

500 تومان
honari-351-5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 28*22 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 66

800 تومان
honari-137-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 29*22 mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: بیضی
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 63

800 تومان
honari-748-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 23mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 62

800 تومان
honari-900-731
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 30mm
نوع آبکاری : متوسط
اندازه حلقه: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب آویز گردنبند: دایره
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه