سبد خرید شما خالی است !

مفتول

جستجو در دسته "مفتول" :

×

سیم مفتول مسی سایز 1mm سرخابی

10/000 تومان
honari-1528708864-578
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041307
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm قهوه ای سوخته

10/000 تومان
honari-1528708783-522
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041306
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm نقره ای

10/000 تومان
honari-1528708656-616
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041305
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm طلایی

10/000 تومان
honari-1528708618-669
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041304
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm سبز

10/000 تومان
honari-1528708537-708
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041303
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm قرمز

10/000 تومان
honari-1528708511-743
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041302
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm مشکی

10/000 تومان
honari-1528705973-285
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041301
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 بنفش

10/000 تومان
honari-1528705948-56
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041208
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 قهوه ای سوخته

10/000 تومان
honari-1528705915-409
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041207
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 مشکی

10/000 تومان
honari-1528705701-767
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041206
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 مسی روشن

10/000 تومان
honari-1528705634-374
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041205
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 طلایی

10/000 تومان
honari-1528705583-99
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041204
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 سبز

10/000 تومان
honari-1528705554-136
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041203
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 نقره ای

10/000 تومان
honari-1528705501-190
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041202
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 قرمز

10/000 تومان
honari-1528704821-197
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041201
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 بنفش

13/500 تومان
honari-1528704759-545
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041111
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 سبز لجنی

10/000 تومان
honari-1528704718-496
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041110
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 طلایی آنتیک

10/000 تومان
honari-1528704016-868
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041109
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 مشکی

10/000 تومان
honari-1528703968-530
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041108
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 طلایی

10/000 تومان
honari-1528703870-797
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041106
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 نقره ای

10/000 تومان
honari-1528703816-829
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041105
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 سبز تیره

10/000 تومان
honari-1528703773-234
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041104
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 مسی روشن

10/000 تومان
honari-1528703700-199
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041103
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 آبی سبز تیره

10/000 تومان
honari-1528703655-309
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041102
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 قرمز

10/000 تومان
honari-1528703053-197
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041101
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 طلایی تیره

10/000 تومان
honari-1528703021-460
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040921
×

سیم مفتول مسی نقره اندود سایز 0.3 طلایی

13/500 تومان
honari-1528702915-231
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040920
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 مسی

10/000 تومان
honari-1528702345-327
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040919
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 مسی روشن

10/000 تومان
honari-1528702178-637
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040918
×

سیم مفتول مسی نقره اندود سایز 0.3 نقره ای روشن

13/500 تومان
honari-1528701998-937
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 09040917
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 نقره ای

10/000 تومان
honari-1528701925-341
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040916
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 زرشکی

10/000 تومان
honari-1528701842-770
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040915
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 مشکی

10/000 تومان
honari-1528701679-149
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040914
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 قهوه ای سوخته

10/000 تومان
honari-1528701638-985
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040913
×

سیم مفتول مسی نقره اندود سایز 0.3 بنفش روشن

13/500 تومان
honari-1528701464-935
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040912
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 قهوه ای

10/000 تومان
honari-1528701295-469
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040911

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه