سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

مفتول

جستجو در دسته "مفتول" :

×

سیم مفتول آبی سایز 0.9 میلیمتر

30/000 تومان
product-1630866864-1096
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
ضخامت مفتول: 0.9
جنس سیم: آهن
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 09054915
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 1.6 mm

20/000 تومان
maftol_mesi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
کدمحصول : 030603627
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 2.4 میلیمتر

27/500 تومان
maftol-messi-2-4mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
طول: حدود 1 متر
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
کدمحصول : 09040934
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1.2 میلیمتر 50 گرمی

35/000 تومان
maftool_talaee_berenjii-1-2-40gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
طول: حدود 4 متر
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 40 گرم
ضخامت مفتول: 1.2
کدمحصول : 09040282
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.8 میلیمتر 50گرمی

27/500 تومان
maftol-messi-0-8mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.8
طول: حدود 10 متر
کدمحصول : 09041209
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1 میلیمتر 50گرمی

22/500 تومان
maftool-steel-noghreie-1-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 1
طول: حدود 7/5 متر
کدمحصول : 09040280
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 2 میلیمتر 50گرمی

22/500 تومان
maftool-steel-noghreie-2-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 2
طول: حدود 1.5 متر
کدمحصول : 09040279
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.4 میلیمتر 50 گرمی

45/000 تومان
maftool_talaee_berenji-0-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.4
طول: حدود 38 متر
کدمحصول : 09040278
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1.5 میلیمتر 50 گرمی

35/000 تومان
maftool_talaee_berenji-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 1.5
طول: حدود 3.5 متر
کدمحصول : 09040277
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.5 میلیمتر

27/500 تومان
maftol-messi-0-5mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.5
طول: حدود 27 متر
کدمحصول : 09040932
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.3 میلیمتر

32/500 تومان
maftol-messi-0-3mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.3
طول: حدود 90 متر
کدمحصول : 09040931
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 1.25 میلیمتر

27/500 تومان
maftol-messi-1-2mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 1.2
طول: حدود 5 متر
کدمحصول : 09040930
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.7 میلیمتر

27/500 تومان
maftol-messi-0-7mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.7
طول: حدود 15 متر
کدمحصول : 09040929
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 1.5 میلیمتر

27/500 تومان
maftol-messi-1-5mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
ضخامت مفتول: 1.5
طول: حدود 3 متر
کدمحصول : 09040928
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 1 میلیمتر

27/500 تومان
maftol-messi-1mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
ضخامت مفتول: 1
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09040927
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1.2 میلیمتر 50گرمی

22/500 تومان
maftool-steel-noghreie-1-2-100gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 1.2
طول: حدود 4 متر
کدمحصول : 09040276
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1.5 میلیمتر 50گرمی

22/500 تومان
maftool-steel-noghreie-1-5-100gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 1.5
طول: حدود3 متر
کدمحصول : 09040275
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.5 میلیمتر 50 گرمی

30/000 تومان
maftool_Steel_silver_200gr_0-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 200 gr
ضخامت مفتول: 0.5
طول: حدود 30 متر
کدمحصول : 09040274
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.8 میلیمتر

25/000 تومان
maftool_Steel_silver_500gr_0-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.8
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09040273
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.7 میلیمتر 50 گرمی

35/000 تومان
maftool_talaee_0_7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.7
طول: حدود 15 متر
کدمحصول : 09040268
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.9 میلیمتر 50 گرمی

35/000 تومان
maftool_talaee_0_9
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.9
طول: حدود 10 متر
کدمحصول : 09040267
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.8 میلیمتر 50 گرمی

35/000 تومان
maftool_talaee_0_8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.8
طول: حدود 10 متر
کدمحصول : 09040266
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.6 میلیمتر 50 گرمی

35/000 تومان
maftool_talaee_0_6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.6
طول: حدود 20 متر
کدمحصول : 09040265
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.5

35/000 تومان
maftool_talaee_0_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.5
طول: حدود 30 متر
کدمحصول : 09040262
تعداد بسته
×

سیم مفتول سیاه سایز 0.9 میلیمتر

30/000 تومان
maftol-black-5-meter
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: آهن
طول: 5 متر
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 09040261
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1 میلیمتر

35/000 تومان
maftool_talaee_0_7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 1
طول: حدود 7.5 متر
کدمحصول : 09040257
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی 2 میلیمتر

35/000 تومان
maftool_talaee-1-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 2
طول: حدود 1/5 متر
کدمحصول : 09040256
تعداد بسته
×

سیم مفتول قرمز سایز 0.9 میلیمتر

30/000 تومان
maftol-red-5-meter
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: آهن
طول: 5 متر
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 09040253
تعداد بسته
×

سیم مفتول سبز آبی سایز 0.9 میلیمتر

30/000 تومان
maftool_bronze_0_6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: آهن
طول: 5 متر
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 09040252
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر

25/000 تومان
maftool_steel_0_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.6
کدمحصول : 09040251
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.3 میلیمتر 50گرمی

32/500 تومان
maftol-steel-1mm-noghre
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.3
کدمحصول : 09040250
تعداد بسته
×

سیم مفتول گالوانیزه سرد نقره ای سایز 1.2 میلیمتر 200 گرمی

 
maftol-200g--galvanize-1-2
واحد: گرم
جنس سیم: گالوانیزه
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 200 گرم
ضخامت مفتول: 1.2
کدمحصول : 09040281
×

اسید زنده تمیز کننده زیور آلات و مفتول

 
acid-cleaner-zivaralat-berenji
واحد: گرم
اندازه یا وزن دوک: 30 میل
کدمحصول : 09040933
×

سیم مفتول مسی 2 میلیمتر

 
maftol-messi-2mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 2
طول: حدود 1.5 متر
کدمحصول : 09040926
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر دوکی

 
maftool_Steel_silver_dook_0-6
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 498 گرم
ضخامت مفتول: 0.6
کدمحصول : 09040272
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.3 میلیمتر دوکی

 
maftool_Steel_silver_dook_0-3
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 257 گرم
کدمحصول : 09040271

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!