سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

مفتول

جستجو در دسته "مفتول" :

×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1.2 میلیمتر 50 گرمی

35/000 تومان
maftool_talaee_berenjii-1-2-40gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
طول: حدود 4 متر
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 40 گرم
ضخامت مفتول: 1.2
کدمحصول : 09040282
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.8 میلیمتر 50گرمی

 
maftol-messi-0-8mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.8
طول: حدود 10 متر
کدمحصول : 09041209
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1 میلیمتر 50گرمی

20/000 تومان
maftool-steel-noghreie-1-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 1
طول: حدود 7/5 متر
کدمحصول : 09040280
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 2 میلیمتر 50گرمی

20/000 تومان
maftool-steel-noghreie-2-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 2
طول: حدود 1.5 متر
کدمحصول : 09040279
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.4 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_berenji-0-4
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.4
طول: حدود 38 متر
کدمحصول : 09040278
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1.5 میلیمتر 50 گرمی

35/000 تومان
maftool_talaee_berenji-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 1.5
طول: حدود 3.5 متر
کدمحصول : 09040277
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.5 میلیمتر

 
maftol-messi-0-5mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.5
طول: حدود 27 متر
کدمحصول : 09040932
×

سیم مفتول مسی 0.3 میلیمتر

 
maftol-messi-0-3mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.3
طول: حدود 90 متر
کدمحصول : 09040931
×

سیم مفتول مسی 1.25 میلیمتر

 
maftol-messi-1-2mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 1.2
طول: حدود 5 متر
کدمحصول : 09040930
×

سیم مفتول مسی 0.7 میلیمتر

 
maftol-messi-0-7mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.7
طول: حدود 15 متر
کدمحصول : 09040929
×

سیم مفتول مسی 1.5 میلیمتر

 
maftol-messi-1-5mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
ضخامت مفتول: 1.5
طول: حدود 3 متر
کدمحصول : 09040928
×

سیم مفتول مسی 1 میلیمتر

 
maftol-messi-1mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
ضخامت مفتول: 1
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09040927
×

سیم مفتول مسی 2 میلیمتر

 
maftol-messi-2mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 2
طول: حدود 1.5 متر
کدمحصول : 09040926
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1.2 میلیمتر 50گرمی

 
maftool-steel-noghreie-1-2-100gr
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 1.2
طول: حدود 4 متر
کدمحصول : 09040276
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1.5 میلیمتر 50گرمی

 
maftool-steel-noghreie-1-5-100gr
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 1.5
طول: حدود3 متر
کدمحصول : 09040275
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.5 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_Steel_silver_200gr_0-5
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 200 gr
ضخامت مفتول: 0.5
طول: حدود 30 متر
کدمحصول : 09040274
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.7 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_0_7
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.7
طول: حدود 15 متر
کدمحصول : 09040268
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.9 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_0_9
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.9
طول: حدود 10 متر
کدمحصول : 09040267
×

سیم مفتول گالوانیزه گرم نقره ای سایز 0.5 میلیمتر 500 گرمی

60/000 تومان
maftol-1mm-noghreie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: آهن
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.5
اندازه یا وزن دوک: 500 گرم
کدمحصول : 09040263
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.5

 
maftool_talaee_0_3
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.5
طول: حدود 30 متر
کدمحصول : 09040262
×

سیم مفتول گالوانیزه سرد نقره ای سایز 0.8 میلیمتر 500 گرمی

40/000 تومان
maftol-800g--galvanize
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: گالوانیزه
طول: 80 متر
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.8
کدمحصول : 09040259
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1 میلیمتر

 
maftool_talaee_0_7
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 1
طول: حدود 7.5 متر
کدمحصول : 09040257
×

سیم مفتول برنجی طلایی 2 میلیمتر

30/000 تومان
maftool_talaee-1-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 2
طول: حدود 1/5 متر
کدمحصول : 09040256
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر

 
maftool_steel_0_3
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.6
کدمحصول : 09040251
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.3 میلیمتر 50گرمی

25/000 تومان
maftol-steel-1mm-noghre
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.3
کدمحصول : 09040250
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 2.4 میلیمتر

 
maftol-messi-2-4mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
طول: حدود 1 متر
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
کدمحصول : 09040934
×

سیم مفتول گالوانیزه سرد نقره ای سایز 1.2 میلیمتر 200 گرمی

 
maftol-200g--galvanize-1-2
واحد: گرم
جنس سیم: گالوانیزه
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 200 گرم
ضخامت مفتول: 1.2
کدمحصول : 09040281
×

اسید زنده تمیز کننده زیور آلات و مفتول

 
acid-cleaner-zivaralat-berenji
واحد: گرم
اندازه یا وزن دوک: 30 میل
کدمحصول : 09040933
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.8 میلیمتر

 
maftool_Steel_silver_500gr_0-5
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.8
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09040273
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر دوکی

 
maftool_Steel_silver_dook_0-6
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 498 گرم
ضخامت مفتول: 0.6
کدمحصول : 09040272
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.3 میلیمتر دوکی

 
maftool_Steel_silver_dook_0-3
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 257 گرم
کدمحصول : 09040271
×

بسته کلاس ساخت درختچه مینیاتوری با مفتول

 
derakhtche
محتویات بسته
  • منجوق ساده زرد( تیره ) 2mm
  • دم گرد سه کاره
  • چسب تیوپی25ml) B-7000)
  • منجوق نارنجی 2 mm
  • سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.5
  • سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر
  • آجر تزیینی گلبهی 10 سانتی متر
  • سنگ کریستال سایز 4 سبز تیره
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.8 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_0_8
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.8
طول: حدود 10 متر
کدمحصول : 09040266
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.6 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_0_6
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.6
طول: حدود 20 متر
کدمحصول : 09040265
×

سیم مفتول گالوانیزه سرد نقره ای سایز 0.8 میلیمتر 200 گرمی

 
maftol-200g--galvanize
واحد: گرم
جنس سیم: گالوانیزه
طول: 30 متر
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.8
کدمحصول : 09040260
×

سیم مفتول برنجی طلایی 1.2 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_1
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 1.2 mm
ضخامت مفتول: 1.2
طول: حدود 5 متر
کدمحصول : 09040255

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!