سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

مفتول

جستجو در دسته "مفتول" :

×

سیم مفتول سایز 0.5 استیل نقره ای

9/000 تومان
honari-10-543
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: استیل
اندازه قطر: 0.5mm
کدمحصول : 09040232
×

سیم مفتول سایز 0.9 استیل نقره ای

9/000 تومان
honari-878-656
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: استیل
اندازه قطر: 0.9mm
کدمحصول : 09040233
×

سیم مفتول سایز 1.5 مسی

6/000 تومان
honari-769-850
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040230
×

سیم مفتول سایز 0.9 طلایی

6/000 تومان
honari-755-462
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.9mm
کدمحصول : 09040227
×

سیم مفتول سایز 0.7 بنفش

6/000 تومان
honari-236-855
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040224
×

سیم مفتول سایز 1 بنفش

6/000 تومان
honari-817-848
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040222
×

سیم مفتول سایز 1.5 بنفش

6/000 تومان
honari-480-736
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040220
×

سیم مفتول سایز 0.7 بنفش روشن

6/000 تومان
honari-788-609
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040219
×

سیم مفتول سایز 1.5 سبز

6/000 تومان
maftol_1_5_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 09040218
×

سیم مفتول سایز 1.8 بنفش روشن

6/000 تومان
honari-874-304
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040216
×

سیم مفتول سایز 1 آبی

6/500 تومان
honari-772-847
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040214
×

سیم مفتول سایز 1 برنزی

6/500 تومان
sim_maftol_siz1_boronzi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040201
×

سیم مفتول سایز 1 مسی

honari-564-651
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040231
×

سیم مفتول سایز 1.9 طلایی

honari-603-539
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040229
×

سیم مفتول سایز 1.5 طلایی

honari-399-741
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040228
×

سیم مفتول سایز 0.7 سبز

honari-510-240
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040226
×

سیم مفتول سایز 1.5 سرخابی

honari-336-221
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040225
×

سیم مفتول سایز 1.8 برنزی

honari-524-220
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040223
×

سیم مفتول سایز 1.2 برنزی

honari-637-349
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040221
×

سیم مفتول سایز 1.2 بنفش روشن

honari-581-562
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1.2mm
کدمحصول : 09040217
×

سیم مفتول سایز 1.8 آبی

honari-714-31
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 09040215
×

سیم مفتول سایز 0.8 برنزی

honari-679-273
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
اندازه قطر: 0.8mm
کدمحصول : 09040213
×

سیم مفتول سایز 1.5 برنزی

honari-981-298
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
کدمحصول : 09040212
×

سیم مفتول سایز 1.2 مسی

honari-380-667
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 1.2mm
کدمحصول : 09040211
×

سیم گالوانیزه سایز 0.5

honari-192-716
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: گالوانیزه
اندازه قطر: 0.5mm
کدمحصول : 09040210
×

سیم مفتول سایز 1 استیل نقره ای

maftol_stil_noghrei_1_2
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040209
×

سیم مفتول برنجی سایز 0.8 طلایی

honari-328-525
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.8mm
کدمحصول : 09040208
×

سیم مفتول سایز 1 آبی

sim_maftol_siz1_2abi
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040207
×

سیم مفتول سایز 1 بنفش روشن

sim_maftol_siz2_banafsh_roshan
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040206
×

سیم مفتول برنجی سایز 0.5 طلایی

sim_maftol_siz1_talaie
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.5mm
طول: 20متر
کدمحصول : 09040205
×

سیم مفتول سایز 1 سبز

sim_maftol_siz1_sabz
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040204
×

سیم مفتول سایز 1.2 سرخابی

sim_maftol_siz1_sorkhabi
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040203
×

سیم مفتول سایز 1.2 اکسید

sim_maftol_siz1_oksid
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 09040202

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه