سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

مفتول

جستجو در دسته "مفتول" :

×

سیم مفتول گالوانیزه سرد نقره ای سایز 1.2 میلیمتر 200 گرمی

14/000 تومان
maftol-200g--galvanize-1-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: گالوانیزه
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 200 گرم
ضخامت مفتول: 1.2
کدمحصول : 09040281
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1 میلیمتر 50گرمی

 
maftool-steel-noghreie-1-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 1
طول: حدود 7/5 متر
کدمحصول : 09040280
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1.5 میلیمتر 50 گرمی

30/000 تومان
maftool_talaee_berenji-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 1.5
طول: حدود 3.5 متر
کدمحصول : 09040277
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.5 میلیمتر

25/000 تومان
maftol-messi-0-5mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.5
طول: حدود 27 متر
کدمحصول : 09040932
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.7 میلیمتر

25/000 تومان
maftol-messi-0-7mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.7
طول: حدود 15 متر
کدمحصول : 09040929
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 1.5 میلیمتر

25/000 تومان
maftol-messi-1-5mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
ضخامت مفتول: 1.5
طول: حدود 3 متر
کدمحصول : 09040928
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 1 میلیمتر

25/000 تومان
maftol-messi-1mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
ضخامت مفتول: 1
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09040927
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1.2 میلیمتر 50گرمی

15/000 تومان
maftool-steel-noghreie-1-2-100gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 1.2
طول: حدود 4 متر
کدمحصول : 09040276
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1.5 میلیمتر 50گرمی

 
maftool-steel-noghreie-1-5-100gr
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 1.5
طول: حدود3 متر
کدمحصول : 09040275
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.5 میلیمتر 50 گرمی

25/000 تومان
maftool_Steel_silver_200gr_0-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 200 gr
ضخامت مفتول: 0.5
طول: حدود 30 متر
کدمحصول : 09040274
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.8 میلیمتر

25/000 تومان
maftool_Steel_silver_500gr_0-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.8
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09040273
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.8 میلیمتر 50 گرمی

35/000 تومان
maftool_talaee_0_8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.8
طول: حدود 10 متر
کدمحصول : 09040266
تعداد بسته
×

سیم مفتول گالوانیزه گرم نقره ای سایز 0.5 میلیمتر 500 گرمی

60/000 تومان
maftol-1mm-noghreie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: آهن
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.5
اندازه یا وزن دوک: 500 گرم
کدمحصول : 09040263
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.5

35/000 تومان
maftool_talaee_0_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.5
طول: حدود 30 متر
کدمحصول : 09040262
تعداد بسته
×

سیم مفتول گالوانیزه سرد نقره ای سایز 0.8 میلیمتر 200 گرمی

14/000 تومان
maftol-200g--galvanize
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: گالوانیزه
طول: 30 متر
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.8
کدمحصول : 09040260
تعداد بسته
×

سیم مفتول گالوانیزه سرد نقره ای سایز 0.8 میلیمتر 500 گرمی

40/000 تومان
maftol-800g--galvanize
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: گالوانیزه
طول: 80 متر
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.8
کدمحصول : 09040259
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1 میلیمتر

30/000 تومان
maftool_talaee_0_7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 1
طول: حدود 7.5 متر
کدمحصول : 09040257
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی 2 میلیمتر

30/000 تومان
maftool_talaee-1-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 2
طول: حدود 1/5 متر
کدمحصول : 09040256
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر

 
maftool_steel_0_3
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
ضخامت مفتول: 0.6
کدمحصول : 09040251
×

سیم مفتول مسی 2.4 میلیمتر

 
maftol-messi-2-4mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
طول: حدود 1 متر
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
کدمحصول : 09040934
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1.2 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_berenjii-1-2-40gr
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
طول: حدود 4 متر
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 40 گرم
ضخامت مفتول: 1.2
کدمحصول : 09040282
×

سیم مفتول مسی 0.8 میلیمتر 50گرمی

 
maftol-messi-0-8mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.8
طول: حدود 10 متر
کدمحصول : 09041209
×

سیم مفتول استیل نقره ای 2 میلیمتر 50گرمی

 
maftool-steel-noghreie-2-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 2
طول: حدود 1.5 متر
کدمحصول : 09040279
×

اسید زنده تمیز کننده زیور آلات و مفتول

 
acid-cleaner-zivaralat-berenji
واحد: گرم
اندازه یا وزن دوک: 30 میل
کدمحصول : 09040933
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.4 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_berenji-0-4
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.4
طول: حدود 38 متر
کدمحصول : 09040278
×

سیم مفتول مسی 0.3 میلیمتر

 
maftol-messi-0-3mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 0.3
طول: حدود 90 متر
کدمحصول : 09040931
×

سیم مفتول مسی 1.25 میلیمتر

 
maftol-messi-1-2mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 1.2
طول: حدود 5 متر
کدمحصول : 09040930
×

سیم مفتول مسی 2 میلیمتر

 
maftol-messi-2mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
ضخامت مفتول: 2
طول: حدود 1.5 متر
کدمحصول : 09040926
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر دوکی

 
maftool_Steel_silver_dook_0-6
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 498 گرم
ضخامت مفتول: 0.6
کدمحصول : 09040272
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.3 میلیمتر دوکی

 
maftool_Steel_silver_dook_0-3
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه یا وزن دوک: 257 گرم
کدمحصول : 09040271
×

بسته کلاس ساخت درختچه مینیاتوری با مفتول

 
derakhtche
محتویات بسته
  • منجوق ساده زرد( تیره ) 2mm
  • دم گرد سه کاره
  • چسب تیوپی25ml) B-7000)
  • منجوق نارنجی 2 mm
  • سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.5
  • سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر
  • آجر تزیینی گلبهی 10 سانتی متر
  • سنگ کریستال سایز 4 سبز تیره
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.7 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_0_7
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.7
طول: حدود 15 متر
کدمحصول : 09040268
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.9 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_0_9
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.9
طول: حدود 10 متر
کدمحصول : 09040267
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.6 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_0_6
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 0.6
طول: حدود 20 متر
کدمحصول : 09040265
×

سیم مفتول برنجی طلایی 1.2 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_1
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 1.2 mm
ضخامت مفتول: 1.2
طول: حدود 5 متر
کدمحصول : 09040255
×

سیم مفتول 1.5 میلیمتر برنجی

 
maftool_talaee_1-2
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
ضخامت مفتول: 1.5
کدمحصول : 09040254

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!