سبد خرید شما خالی است !

مفتول

جستجو در دسته "مفتول" :

×

سیم مفتول مسی سایز 1mm سرخابی

10/000 تومان
honari-1528708864-578
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041307
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm قهوه ای سوخته

10/000 تومان
honari-1528708783-522
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041306
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm سبز

10/000 تومان
honari-1528708537-708
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041303
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm قرمز

10/000 تومان
honari-1528708511-743
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041302
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm مشکی

10/000 تومان
honari-1528705973-285
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041301
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 بنفش

10/000 تومان
honari-1528705948-56
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041208
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 قهوه ای سوخته

10/000 تومان
honari-1528705915-409
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041207
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 مشکی

10/000 تومان
honari-1528705701-767
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041206
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 سبز

10/000 تومان
honari-1528705554-136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041203
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 قرمز

10/000 تومان
honari-1528704821-197
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041201
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 بنفش

13/500 تومان
honari-1528704759-545
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041111
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 سبز لجنی

10/000 تومان
honari-1528704718-496
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041110
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 مشکی

10/000 تومان
honari-1528703968-530
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041108
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 نقره ای

10/000 تومان
honari-1528703816-829
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041105
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 سبز تیره

10/000 تومان
honari-1528703773-234
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041104
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 مسی روشن

10/000 تومان
honari-1528703700-199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041103
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 آبی سبز تیره

10/000 تومان
honari-1528703655-309
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041102
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 قرمز

10/000 تومان
honari-1528703053-197
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041101
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 طلایی تیره

10/000 تومان
honari-1528703021-460
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040921
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 مسی

10/000 تومان
honari-1528702345-327
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040919
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 مسی روشن

10/000 تومان
honari-1528702178-637
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040918
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 نقره ای

10/000 تومان
honari-1528701925-341
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040916
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 زرشکی

10/000 تومان
honari-1528701842-770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040915
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 مشکی

10/000 تومان
honari-1528701679-149
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040914
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 قهوه ای سوخته

10/000 تومان
honari-1528701638-985
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040913
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی نقره اندود سایز 0.3 بنفش روشن

13/500 تومان
honari-1528701464-935
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040912
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 قهوه ای

10/000 تومان
honari-1528701295-469
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040911
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 نارنجی تیره

10/000 تومان
honari-1528701243-229
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040910
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 سبز روشن

10/000 تومان
honari-1528701203-618
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040909
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی نقره اندود سایز 0.3 طلایی روشن

13/500 تومان
honari-1528700982-403
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040908
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 سبز تیره

10/000 تومان
honari-1528700932-88
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040907
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 شرابی

13/500 تومان
honari-1528700877-544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040906
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 سرخابی

10/000 تومان
honari-1528700820-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040905
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 آبی

10/000 تومان
honari-1528700728-217
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040904
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 بنفش

10/000 تومان
honari-1528699894-218
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040903
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 سبز آبی تیره

10/000 تومان
honari-1528699788-676
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040902
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه