سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

مفتول

جستجو در دسته "مفتول" :

×

سیم مفتول سایز 0.9 استیل نقره ای

9/000 تومان
honari-878-656
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: استیل
اندازه قطر: 0.9mm
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 09040233
×

سیم مفتول سایز 1.5 سرخابی

6/000 تومان
honari-336-221
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040225
×

سیم مفتول سایز 0.7 بنفش

6/000 تومان
honari-236-855
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040224
×

سیم مفتول سایز 1 بنفش

6/000 تومان
honari-817-848
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040222
×

سیم مفتول سایز 1.5 بنفش

6/000 تومان
honari-480-736
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040220
×

سیم مفتول سایز 0.7 بنفش روشن

6/000 تومان
honari-788-609
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040219
×

سیم مفتول سایز 1.2 بنفش روشن

6/500 تومان
honari-581-562
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1.2mm
کدمحصول : 09040217
×

سیم مفتول سایز 1.8 بنفش روشن

6/000 تومان
honari-874-304
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040216
×

سیم مفتول سایز 1 آبی

6/500 تومان
honari-772-847
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040214
×

سیم مفتول سایز 1.2 آبی

6/500 تومان
sim_maftol_siz1_2abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040207
×

سیم مفتول سایز 1 سبز

6/000 تومان
sim_maftol_siz1_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040204
×

سیم مفتول سایز 1.2 سرخابی

6/000 تومان
sim_maftol_siz1_sorkhabi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040203
×

سیم مفتول سایز 0.5 استیل نقره ای

9/000 تومان
honari-10-543
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: استیل
اندازه قطر: 0.5mm
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 09040232
نا موجود
سیم مفتول سایز 1 مسی

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1 مسی

6/000 تومان
honari-564-651
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040231
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.5 مسی

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.5 مسی

6/000 تومان
honari-769-850
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040230
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.9 طلایی

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.9 طلایی

6/000 تومان
honari-603-539
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040229
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.5 طلایی

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.5 طلایی

6/000 تومان
honari-399-741
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040228
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.5 طلایی

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.5 طلایی

6/000 تومان
honari-755-462
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040227
نا موجود
سیم مفتول سایز 0.7 سبز

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 0.7 سبز

6/000 تومان
honari-510-240
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040226
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.8  برنزی

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.8 برنزی

6/000 تومان
honari-524-220
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040223
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.2  برنزی

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.2 برنزی

6/000 تومان
honari-637-349
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040221
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.5 سبز

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.5 سبز

6/000 تومان
maftol_1_5_sabz
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 09040218
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.8 آبی

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.8 آبی

6/000 تومان
honari-714-31
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 09040215
نا موجود
سیم مفتول سایز 0.7 برنزی

6/500 تومان
×

سیم مفتول سایز 0.7 برنزی

6/500 تومان
honari-679-273
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040213
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.5 برنزی

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.5 برنزی

6/000 تومان
honari-981-298
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
کدمحصول : 09040212
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.2 مسی

6/500 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.2 مسی

6/500 تومان
honari-380-667
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 1.2mm
کدمحصول : 09040211
نا موجود
سیم گالوانیزه سایز 0.5

5/500 تومان
×

سیم گالوانیزه سایز 0.5

5/500 تومان
honari-192-716
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: گالوانیزه
اندازه قطر: 0.5mm
کدمحصول : 09040210
×

سیم مفتول برنجی سایز 0.8 طلایی

6/500 تومان
honari-328-525
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.8mm
کدمحصول : 09040208
نا موجود
سیم مفتول سایز 1  بنفش روشن

6/500 تومان
×

سیم مفتول سایز 1 بنفش روشن

6/500 تومان
sim_maftol_siz2_banafsh_roshan
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040206
×

سیم مفتول برنجی سایز 0.5 طلایی

6/500 تومان
sim_maftol_siz1_talaie
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.5mm
طول: 20متر
کدمحصول : 09040205
نا موجود
سیم مفتول سایز 1.2 اکسید

6/000 تومان
×

سیم مفتول سایز 1.2 اکسید

6/000 تومان
sim_maftol_siz1_oksid
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 09040202
نا موجود
سیم مفتول سایز 1 برنزی

6/500 تومان
×

سیم مفتول سایز 1 برنزی

6/500 تومان
sim_maftol_siz1_boronzi
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: برنز
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040201

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه