سبد خرید شما خالی است !

مفتول

جستجو در دسته "مفتول" :

×

سیم مفتول برنجی سایز 0.5 نقره ای

7/200 تومان
honari-1539768852-478
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.5mm
کدمحصول : 09040237
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی سایز 0.3 نقره ای

7/200 تومان
honari-1539768766-547
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.3mm
کدمحصول : 09040236
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی سایز 0.3 طلایی

7/200 تومان
honari-1536150536-124
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.3mm
کدمحصول : 09040235
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی سایز 0.5 طلایی

7/200 تومان
honari-1536149825-342
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.5mm
کدمحصول : 09040234
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 سبز

10/000 تومان
honari-1528705554-136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041203
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 بنفش

13/500 تومان
honari-1528704759-545
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041111
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 سبز لجنی

10/000 تومان
honari-1528704718-496
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041110
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.6 سبز تیره

10/000 تومان
honari-1528703773-234
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.6mm
طول: حدود 11 متر
کدمحصول : 09041104
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 طلایی تیره

10/000 تومان
honari-1528703021-460
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040921
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 زرشکی

10/000 تومان
honari-1528701842-770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040915
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 مشکی

10/000 تومان
honari-1528701679-149
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040914
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 قهوه ای سوخته

10/000 تومان
honari-1528701638-985
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040913
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی نقره اندود سایز 0.3 بنفش روشن

13/500 تومان
honari-1528701464-935
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040912
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 قهوه ای

10/000 تومان
honari-1528701295-469
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040911
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 نارنجی تیره

10/000 تومان
honari-1528701243-229
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040910
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 سبز روشن

10/000 تومان
honari-1528701203-618
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040909
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 سبز تیره

10/000 تومان
honari-1528700932-88
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040907
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 شرابی

13/500 تومان
honari-1528700877-544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040906
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 سرخابی

10/000 تومان
honari-1528700820-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040905
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 آبی

10/000 تومان
honari-1528700728-217
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040904
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 بنفش

10/000 تومان
honari-1528699894-218
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040903
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 سبز آبی تیره

10/000 تومان
honari-1528699788-676
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040902
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 قرمز

10/000 تومان
honari-1528699662-256
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.3mm
طول: حدود 50 متر
کدمحصول : 09040901
تعداد بسته
×

سیم مفتول سایز 1.5 طلایی

12/000 تومان
honari-399-741
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040228
تعداد بسته
×

سیم مفتول سایز 1.5 بنفش

 
honari-480-736
واحد: عدد
جنس سیم: آلومینیوم
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040220
×

سیم گالوانیزه سایز 0.4

9/100 تومان
honari-192-716
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس سیم: گالوانیزه
اندازه قطر: 0.4mm
کدمحصول : 09040210
تعداد بسته
×

سیم گالوانیزه سایز 0.4 طلایی

 
honari-1539769200-702
واحد: عدد
جنس سیم: گالوانیزه
طول: 100 متر
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.4mm
کدمحصول : 09040238
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm سرخابی

 
honari-1528708864-578
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041307
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm قهوه ای سوخته

 
honari-1528708783-522
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041306
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm نقره ای

 
honari-1528708656-616
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041305
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm طلایی

 
honari-1528708618-669
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041304
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm سبز

 
honari-1528708537-708
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041303
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm قرمز

 
honari-1528708511-743
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041302
×

سیم مفتول مسی سایز 1mm مشکی

 
honari-1528705973-285
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1mm
طول: حدود 6 متر
کدمحصول : 09041301
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 بنفش

 
honari-1528705948-56
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041208
×

سیم مفتول مسی سایز 0.8 قهوه ای سوخته

 
honari-1528705915-409
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.8mm
طول: حدود 7 متر
کدمحصول : 09041207

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه