سبد خرید شما خالی است !

مفتول

جستجو در دسته "مفتول" :

×

سیم مفتول مسی 0.5 میلیمتر

11/800 تومان
maftol-messi-0-5mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.5mm
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
کدمحصول : 09040932
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.3 میلیمتر

21/200 تومان
maftol-messi-0-3mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.3mm
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
کدمحصول : 09040931
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 0.7 میلیمتر

10/000 تومان
maftol-messi-0-7mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 0.7mm
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
کدمحصول : 09040929
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 1.5 میلیمتر

10/000 تومان
maftol-messi-1-5mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 1.5mm
کدمحصول : 09040928
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی 1 میلیمتر

10/000 تومان
maftol-messi-1mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040927
تعداد بسته
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.5 میلیمتر 500 گرمی

80/000 تومان
maftool_Steel_silver_500gr_0-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.5mm
اندازه یا وزن دوک: 500 گرم
کدمحصول : 09040273
تعداد بسته
×

بسته کلاس ساخت درختچه مینیاتوری با مفتول

81/000 تومان
derakhtche
محتویات بسته
  • منجوق ساده زرد نئونی 2mm
  • دم گرد سه کاره
  • چسب تیوپی25ml) B-7000)
  • منجوق نارنجی 2 mm
  • سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.5
  • سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر
  • آجر تزیینی گلبهی 10 سانتی متر
  • سنگ کریستال سایز 4 سبز تیره
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.7 میلیمتر 50 گرمی

17/200 تومان
maftool_talaee_0_7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040268
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.9 میلیمتر 50 گرمی

15/000 تومان
maftool_talaee_0_9
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.9mm
کدمحصول : 09040267
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.8 میلیمتر 50 گرمی

15/000 تومان
maftool_talaee_0_8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.8mm
کدمحصول : 09040266
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.6 میلیمتر 50 گرمی

15/000 تومان
maftool_talaee_0_6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.6mm
کدمحصول : 09040265
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.5

17/000 تومان
maftool_talaee_0_3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.5mm
کدمحصول : 09040262
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1 میلیمتر

15/000 تومان
maftool_talaee_0_7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1mm
کدمحصول : 09040257
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی 2 میلیمتر

15/000 تومان
maftool_talaee-1-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 09040256
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی 1.2 میلیمتر

15/000 تومان
maftool_talaee_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه یا وزن دوک: 1.2 mm
کدمحصول : 09040255
تعداد بسته
×

سیم مفتول 1.5 میلیمتر برنجی

15/000 تومان
maftool_talaee_1-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1.5mm
کدمحصول : 09040254
تعداد بسته
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 0.4 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_berenji-0-4
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.4mm
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
کدمحصول : 09040278
×

سیم مفتول برنجی طلایی سایز 1.5 میلیمتر 50 گرمی

 
maftool_talaee_berenji-1-5
واحد: گرم
جنس سیم: برنجی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1.5mm
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
کدمحصول : 09040277
×

سیم مفتول مسی 1.2 میلیمتر

 
maftol-messi-1-2mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه قطر: 12mm
اندازه یا وزن دوک: 50 گرم
کدمحصول : 09040930
×

سیم مفتول مسی 2 میلیمتر

 
maftol-messi-2mm-50gr
واحد: گرم
جنس سیم: مسی
رنگ پایه: مسی
اندازه یا وزن دوک: 2 mm
کدمحصول : 09040926
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1.2 میلیمتر 100 گرمی

 
maftool-steel-noghreie-1-2-100gr
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
اندازه یا وزن دوک: 100 گرم
کدمحصول : 09040276
×

سیم مفتول استیل نقره ای 1.5 میلیمتر 100 گرمی

 
maftool-steel-noghreie-1-5-100gr
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 1.5mm
اندازه یا وزن دوک: 100 گرم
کدمحصول : 09040275
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.5 میلیمتر 200 گرمی

 
maftool_Steel_silver_200gr_0-5
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.5mm
اندازه یا وزن دوک: 200 gr
کدمحصول : 09040274
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر دوکی

 
maftool_Steel_silver_dook_0-6
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.6mm
اندازه یا وزن دوک: 498 گرم
کدمحصول : 09040272
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.6 میلیمتر

 
maftool_steel_0_3
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.3mm
کدمحصول : 09040251
×

سیم مفتول استیل نقره ای 0.3 میلیمتر

 
maftol-steel-1mm-noghre
واحد: گرم
جنس سیم: استیل
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.1mm
کدمحصول : 09040250
×

سیم مفتول برنجی 0.7 mm طلایی

 
maftol-mesi-07mm-gold
واحد: عدد
جنس سیم: مسی
طول: حدود 2/5 متر
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.7mm
کدمحصول : 09040242
×

سیم بکسل گالوانیزه سایز 0.4 طلایی

 
honari-1539769200-702
واحد: عدد
جنس سیم: گالوانیزه
طول: 100 متر
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 0.4mm
کدمحصول : 09040238
×

سیم بکسل گالوانیزه نقره ای سایز 0.4

 
honari-192-716
واحد: عدد
جنس سیم: گالوانیزه
اندازه قطر: 0.4mm
کدمحصول : 09040210

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه