سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

زیورآلات

×

حلقه اتصال سایز 5 استیل نقره ای

100 تومان
honari-938-984
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتّصال: 5 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030512
×

زنجیر کارتیر زرد قلم سایز 3

900 تومان
honari-289-702
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس زنجیر: آهن
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 3mm
رنگ یراق: زرده قلم
واحد: متر
کدمحصول : 09031633
×

زنجیر آهنی سایز 5 دودی

900 تومان
honari-219-410
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس زنجیر: آهن
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 5 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
کدمحصول : 09031632
×

زنجیر آهنی سایز 5 نقره ای

900 تومان
honari-606-880
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس زنجیر: آهن
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 5 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
کدمحصول : 09031631
×

زنجیر آهنی سایز 3 طلایی

900 تومان
honari-459-181
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس زنجیر: آهن
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 3mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
کدمحصول : 09031630
×

سنگ آریزونا گرد سفیدطوسی 10mm

11/000 تومان
honari-179-859
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 40
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201297
×

سنگ آریزونا مربعی بنفش راه راه

11/000 تومان
honari-769-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مربع
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 14
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 25mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201296
×

سنگ آریزونا کروی فیروزه ای طرح دار

11/000 تومان
honari-310-907
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 24
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 16mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201295
×

سنگ آریزونا طرح استوانه سبز زرد

11/000 تومان
honari-360-287
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 26
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201294
×

سنگ آریزونا طرح اشک سبز زرد

11/000 تومان
honari-259-701
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 16
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 25*18mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201293
×

سنگ آریزونا فیروزه ای طرح دار

11/000 تومان
honari-556-804
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 44
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201292
×

سنگ آریزونا کروی بنفش راه راه

11/000 تومان
honari-537-172
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 24
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201291
×

سنگ آریزونا بیضی سبز زرد

11/000 تومان
honari-948-606
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201290
×

سنگ آریزونا لوزی مشکی

11/000 تومان
honari-116-8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 18
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 22mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201289
×

سنگ آریزونا دایره فیروزه ای توسی

11/000 تومان
honari-723-296
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 22
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201288
×

سنگ آریزونا کروی آبی توسی

11/000 تومان
honari-744-360
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 28
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201287
×

سنگ آریزونا کروی قرمز توسی

11/000 تومان
honari-266-257
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 25
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201286
×

سنگ آریزونا کروی بنفش توسی

11/000 تومان
honari-232-735
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 28
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201285
×

سنگ آریزونا مستطیلی آبی سبز

11/000 تومان
honari-212-68
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مستطیلی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 22
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201284
×

سنگ آریزونا دایره توسی آبی زرد

11/000 تومان
honari-575-882
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 22
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201283
×

سنگ آریزونا کروی مشکی زرد

11/000 تومان
honari-351-784
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 40
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201282
×

سنگ آریزونا کروی مشکی صورتی

11/000 تومان
honari-161-524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 32
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201281
×

سنگ آریزونا مشکی فیروزه ای 12mm

11/000 تومان
honari-504-352
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 60
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201280
×

سنگ آریزونا مشکی فیروزه ای 15mm

11/000 تومان
honari-371-771
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 60
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201279
جدید
 سنگ آریزونا طیف سبز

11/000 تومان
×

سنگ آریزونا طیف سبز

11/000 تومان
honari-695-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 50
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ آریزونا
واحد: عدد
کدمحصول : 090201278
×

سنگ تراش نخورده عقیق گلبهی سایز 6

11/000 تومان
honari-315-532
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 60
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: عقیق
واحد: عدد
کدمحصول : 09020717
×

آویز طلایی طرح پروانه 20mm کد331

300 تومان
honari-168-764
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506331
×

آویز طلایی طرح نیم کره 25mm کد330

600 تومان
honari-861-778
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506330
×

پلاک دستبندی طلایی بیضی گلدار 40mm کد 362

750 تومان
honari-927-730
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 40*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501362
×

پلاک دستبندی طلایی دایره مارپیچی 13mm کد 361

900 تومان
honari-766-423
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501361
×

پلاک دستبندی طلایی لوزی طرح دار 32mm کد 360

600 تومان
honari-65-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 32mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: اسلیمی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501360
×

پلاک دستبندی طلایی مستطیلی 10mm کد 359

300 تومان
honari-557-922
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10*9 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501359
×

پلاک دستبندی زرد قلم طرح مارپیچ 25mm کد 358

300 تومان
honari-132-423
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: زرد قلم
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501358
×

پلاک دستبندی طرح فرشته 19mm کد 357

300 تومان
honari-608-415
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 19*17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501357
×

پلاک دستبندی برنجی 15mm کد 356

60 تومان
honari-478-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501356
×

پلاک دستبندی برنجی 20mm کد 355

150 تومان
honari-808-311
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501355

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه