سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

زیورآلات

×

قاب دستبند برنجی کفه دار مستطیل

 
product-1613978393-258
واحد: عدد
اندازه : طول 25mm عرض 15mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02226529
×

قاب آویز برنجی مربع 14mm

4/400 تومان
product-1613978068-7786
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر مربع 14mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02221399
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی مربع کوچک 14mm

 
product-1613978009-9084
واحد: عدد
اندازه : قطر 14mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02228522
×

قاب آویز برنجی کنگره ای 17mm

4/400 تومان
product-1613977953-6071
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 17mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02222272
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی مربع 20mm

4/400 تومان
product-1613977896-8219
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 20mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02227090
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی شش ضلعی 18mm

 
product-1613977062-937
واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 18mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02220195
×

قاب آویز برنجی شمسه 17mm

 
product-1613977005-6767
واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02228626
×

قاب دستبند برنجی کنگره ای 17mm

4/400 تومان
product-1613976896-3290
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02224331
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی شمسه 17mm

4/400 تومان
product-1613976828-7257
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02223573
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی کنگره ای 17mm

4/400 تومان
product-1613976766-6866
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02221061
تعداد بسته
×

آویز برنجی مربع 20mm

 
product-1613976711-3266
واحد: عدد
اندازه : قطر 20mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02227384
×

پایه انگشتر برنجی

 
product-1613976653-791
واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: قابل تنظیم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02223291
×

قاب آویز برنجی طرح گل 17mm

4/400 تومان
product-1613976574-7563
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02223762
تعداد بسته
×

قاب دستبند برنجی طرح گل 17mm

 
product-1613976519-37
واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 02223674
×

پایه انگشتر برنجی کنگره ای17mm

5/000 تومان
product-1613976465-3149
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: قابل تنظیم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02224298
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی شمسه 17mm

5/000 تومان
product-1613976390-1130
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: قابل تنظیم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02225366
تعداد بسته
×

آویز دایره برنجی ساده 18mm

4/400 تومان
product-1613976321-6401
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر دایره 18mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02226159
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح دایره کنگره ای17mm

 
product-1613976250-4455
واحد: عدد
اندازه : قطر 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02222119
×

قاب آویز برنجی مربع 25mm

 
product-1613640392-8930
واحد: عدد
اندازه : قطر 25mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02180900
×

قاب آویز برنجی مربع 30mm

 
product-1613640157-8356
واحد: عدد
اندازه : قطر 30mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 02186058
×

منجوق چند رنگ کد:2021

 
product-1613378306-1787
واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: چند رنگ
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02156830
×

منجوق preciosa آنتیک نیمه براق 1mm

 
product-1613377951-7358
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02152888
×

منجوق preciosa طلایی نیمه براق 1mm

 
product-1613377781-6339
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02159990
×

منجوق preciosa طلایی تیره نیمه مات 1mm

 
product-1613376708-5158
واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02154431
×

منجوق preciosa طلایی روشن نیمه مات 1mm

 
product-1613376248-1096
واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02157982
×

منجوق preciosa مسی نیمه مات 1mm

 
product-1613376145-3352
واحد: گرم
نوع منجوق: مات
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: مسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150736
×

منجوق preciosa طوسی نیمه مات 1mm

 
product-1613375915-615
واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: طوسی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طوسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02157136
×

منجوق preciosa طلایی روشن نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm کد:8286

 
product-1613373097-7687
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02151360
×

منجوق preciosa سربی نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm کد:49102

 
product-1613373015-8108
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02159352
×

منجوق preciosa مشکی نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm

 
product-1613372929-3645
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: مشکی
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: سیاه
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150860
×

منجوق preciosa مسی روشن نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm کد:68105

 
product-1613372126-6161
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: مسی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02155625
×

منجوق preciosa طلایی نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm کد:17020

 
product-1613371755-7361
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02155752
×

منجوق preciosa نقره ای صدفی شیشه ای 1mm

 
product-1613370120-8281
واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: نقره ای
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02157046
×

منجوق preciosa نارنجی روشن صدفی 1mm

 
product-1613370040-2769
واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: نارنجی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02156791
×

منجوق preciosa آبی صدفی 1mm

 
product-1613369637-569
واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: آبی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02154305
×

منجوق preciosa کرم صدفی 1mm

 
product-1613369249-476
واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: کرم
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: کرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02152862

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!