سبد خرید شما خالی است !

زیورآلات

×

رزین غلیظ 500 گرمی

60/000 تومان
rezin-500gr-ghaliz
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
انوع مواد دکوراتیو : وارنیش و مدیوم
کاربرد مواد دکوراتیو: مواد تثبیت کننده دکراتیو
اندازه: 500 گرم
کدمحصول : 09090211
تعداد بسته
×

سنگ رودخانه ای تخت کوچک

16/000 تومان
Flat-stone-River-m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
کدمحصول : 090201387
تعداد بسته
×

قلوه سنگ رودخانه ای

16/000 تومان
Rubble-River-m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
کدمحصول : 090201385
تعداد بسته
×

رزین غلیظ 900 گرمی

103/500 تومان
rezin-ghaliz-900gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه: 900 گرم
انوع مواد دکوراتیو : وارنیش و مدیوم
کاربرد مواد دکوراتیو: مواد تثبیت کننده دکراتیو
کدمحصول : 09090210
تعداد بسته
×

قلوه سنگ 3 سایز

3/600 تومان
Rubble-Spherical-3size
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
کدمحصول : 090201384
تعداد بسته
×

سنگ رودخانه ای متوسط کد 20

2/000 تومان
sang-code20-m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
کدمحصول : 02060520
تعداد بسته
شیرپولیش 30 ml

5/010 تومان
×

شیرپولیش 30 ml

5/010 تومان
shir-polish-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090640
تعداد بسته
شیرپولیش 60 ml

9/000 تومان
×

شیرپولیش 60 ml

9/000 تومان
shir-polish-60ml-60gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09090639
تعداد بسته
×

نخ قیطان بنفش سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-purple-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110015
تعداد بسته
×

نخ قیطان سفید سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-White-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110014
تعداد بسته
×

نخ قیطان مشکی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-black-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110013
تعداد بسته
×

نخ قیطان سبز روشن سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-night-green
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110012
تعداد بسته
×

نخ قیطان طوسی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-Gray-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: طوسی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110011
تعداد بسته
×

نخ قیطان شیری سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-Milky
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110010
تعداد بسته
×

نخ قیطان سرمه ای سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-Navy-blue-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110009
تعداد بسته
×

نخ قیطان سبزآبی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-green-blue-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110008
تعداد بسته
×

نخ قیطان قرمز سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-red-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110007
تعداد بسته
×

نخ قیطان سرخابی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-magenta-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110006
تعداد بسته
×

نخ قیطان صورتی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-pink
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110005
تعداد بسته
×

نخ قیطان سیز لجنی روشن سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-sabz-lajani-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110004
تعداد بسته
×

نخ قیطان آبی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-blue-4m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110003
تعداد بسته
×

نخ قیطان نارنجی سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-orange
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110002
تعداد بسته
×

نخ قیطان زرد سایز 3

2/000 تومان
nakh-gheytan-yellow
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: زرد
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: قیطان
کدمحصول : 09110001
تعداد بسته
×

سنگ رودخانه ای متوسط کد 18

2/000 تومان
sang-code18-m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 02060518
تعداد بسته
×

قلوه سنگ رودخانه ای کد 17

2/000 تومان
sang-code17
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 02060517
تعداد بسته
×

قلوه سنگ رودخانه ای کد 16

2/000 تومان
sang-code16
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 02060516
تعداد بسته
×

سنگ رودخانه ای متوسط کد 15

2/000 تومان
sang-code-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 02060515
تعداد بسته
×

سنگ رودخانه ای ریز کد 14

2/000 تومان
sang-code14
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 02060514
تعداد بسته
قلوه سنگ بزرگ

5/000 تومان
×

قلوه سنگ بزرگ

5/000 تومان
Rubble-Spherical-larg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 090201379
تعداد بسته
×

ست ابزار پنج تایی تایوانی GRIMA

67/000 تومان
honari-1546926443-792
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس دسته: پلاستیک
اندازه ابزار: حدودا 5*12 سانتی متر
طول کارگیر: سیم چین: 1/5 cm - دم باریک، دم گرد: 2/5 cm - سرکج: 3 cm - انبردست: 2 cm
کدمحصول : 6958155225899
تعداد بسته
×

ستاره دریایی ریز

6/000 تومان
Starfish-2-3cm-No4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: ستاره
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره: 2 تا 3 سانتی متر
انواع سنگ و مهره: سایر
جنس مهره: طبیعی
کدمحصول : 090201378
تعداد بسته
×

سنگ حدید کروی طلایی تیره سایز 8

15/000 تومان
honari-1546854150-430
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 50
اسم سنگ : حدید
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 090201373
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بینهایت 28mm

6/000 تومان
dastbandi-talayi-10-28mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051290
تعداد بسته
×

سنگ اونیکس کروی بی رنگ شفاف 8mm

9/000 تومان
honari-1546847773-83
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 45
اسم سنگ : اونیکس
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09024714
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.4 mm نقره ای

6/700 تومان
maftol-mes-abkari-noghreh-04mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: رول
جنس سیم: مسی
طول: حدود 7 متر
رنگ پایه: نقره ای
اندازه قطر: 0.4mm
کدمحصول : 09040924
تعداد بسته
×

سیم مفتول مسی سایز 0.3 mm نقره ای

6/700 تومان
maftol-mes-abkari-noghreh-03mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: رول
کدمحصول : 09040923
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه