سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

زیورآلات

×

سنگ تراش خورده سایز 4 آبی توسی

honari-743-574
انتخاب نوع بسته
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 92
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09020557
×

سنگ تراش خورده سایز 4 سرخابی

honari-392-283
انتخاب نوع بسته
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 92
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09020556
×

سنگ تراش نخورده عقیق مات بنفش سایز 8

honari-566-48
انتخاب نوع بسته
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 46
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: عقیق
کدمحصول : 09022917
×

منجوق کوچک سبز هفت رنگ

20 تومان
honari-468-955
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کدمحصول : 09010131
×

منجوق کریستالی بزرگ کاراملی

20 تومان
honari-105-554
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 3mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کدمحصول : 09010604
×

منجوق کریستالی کوچک زرد روشن

30 تومان
honari-379-642
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کدمحصول : 09010721
×

قاب آویز زرده قلم کد : 168

350 تومان
honari-328-233
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 35*30 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 1mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 25*18 mm
کدمحصول : 090301168
×

قاب آویز زرده قلم کد : 167

900 تومان
honari-152-133
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45*33 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*20mm
کدمحصول : 090301167
×

قاب آویز زرده قلم کد : 166

700 تومان
honari-174-734
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 45*35 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 35*25mm
کدمحصول : 090301166
×

قاب آویز زرده قلم کد : 165

950 تومان
honari-554-591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50*40 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 35*25mm
کدمحصول : 090301165
×

قاب آویز زرده قلم کد : 163

900 تومان
honari-454-433
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 40mm
کدمحصول : 090301163
×

قاب آویز زرده قلم کد : 162

1/100 تومان
honari-862-749
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 35mm
کدمحصول : 090301162
×

قالب سیلیکونی انگشتر سه سایزی کد 17

14/000 تومان
honari-867-701
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090117
×

قالب سیلیکونی انگشتر چهار سایزی کد 16

19/000 تومان
honari-24-517
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090116
×

قالب سیلیکونی انگشتر چهار سایزی کد 15

19/000 تومان
honari-732-322
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090115
×

قالب سیلیکونی حلقه انگشتر چهار سایزی

19/000 تومان
honari-769-75
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090114
×

قالب سیلیکونی چند وجهی 1 * 4 سانتی متر (یخ)

9/500 تومان
honari-511-249
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090113
×

قالب سیلیکونی چند وجهی 1.3 * 5 سانتی متر(کوارتز)

12/000 تومان
honari-943-950
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090112
×

قالب سیلیکونی چند وجهی 1.5 * 5.5 سانتی متر

13/500 تومان
honari-829-894
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09090111
ترازو کوچک

33/500 تومان
×

ترازو کوچک

33/500 تومان
honari-60-668
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09060111
40 % -
گیره روسری زردقلم

200 تومان
100 تومان
×

گیره روسری زردقلم

40 % - 200 تومان100 تومان
honari-762-964
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 09031820
×

سنگ چاکرا سبز روشن با حلقه دستبندی 25mm

5/000 تومان
honari-865-446
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 25*20 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ چاکرا
کدمحصول : 09021811
×

سنگ چاکرا یاسی روشن با حلقه دستبندی 42mm

5/000 تومان
honari-740-350
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 42*12 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ چاکرا
کدمحصول : 09021810
×

سنگ چاکرا سبز روشن با حلقه آویز طلایی 32mm

5/000 تومان
honari-760-841
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 32*9 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ چاکرا
کدمحصول : 09021809
×

سنگ چاکرا سفید با حلقه آویز طلایی 33mm

5/000 تومان
honari-851-569
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 33*9 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ چاکرا
کدمحصول : 09021808
×

سنگ چاکرا سرمه ای با حلقه آویز طلایی 33mm

5/000 تومان
honari-678-859
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: خالدار
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 33*10 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ چاکرا
کدمحصول : 09021807
×

سنگ چاکرا سبز طرحدار با حلقه آویز طلایی 33mm

5/000 تومان
honari-982-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 33*9 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ چاکرا
کدمحصول : 09021806
×

سنگ چاکرا سفید سبز با حلقه آویز نقره ای 47mm

6/000 تومان
honari-926-652
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 47*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ چاکرا
کدمحصول : 09021805
×

سنگ چاکرا قرمز روشن با حلقه آویز نقره ای 47mm

6/000 تومان
honari-435-505
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 47*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ چاکرا
کدمحصول : 09021803
×

سنگ تراش خورده سایز 8 سبز طرحدار

7/000 تومان
honari-310-702
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 45
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09020383
×

سنگ تراش خورده سایز 8 آبی تیره شفاف

7/000 تومان
honari-452-777
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 45
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09020382
×

سنگ آماتیس طرح کروی بنفش سفید 8mm

18/000 تومان
honari-103-190
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 72
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ های خاص
کدمحصول : 09023129
×

سنگ طرح بیضی صورتی روشن 10mm

18/000 تومان
honari-754-990
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ های خاص
کدمحصول : 09023128
×

سنگ اونیکس طرح واشری مشکی 8mm

18/000 تومان
honari-188-913
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 105
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ های خاص
کدمحصول : 09023127
×

سنگ جید طرح کروی تراش خورده زرشکی 12mm

18/000 تومان
honari-677-466
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 48
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ های خاص
کدمحصول : 09023125
×

سنگ جید کروی تراش خورده قرمز صورتی 15mm

18/000 تومان
honari-800-751
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 27
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ های خاص
کدمحصول : 09023124

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه