سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

زیورآلات

×

قفل دستبند نگین دار نقره ای کوچک

2/500 تومان
honari-190-319
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : طول : 16mm - پهنا : 10mm - شیارداخلی : 5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031460
×

پلاک دستبندی طرح بیضی کروی سایز 21mm

450 تومان
honari-801-553
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 21*15 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501384
×

آویز طرح کره طرحدار 18mm کد453

600 تومان
honari-801-634
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 18mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506453
×

آویز طرح کره طرحدار 18mm کد452

750 تومان
honari-97-325
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 18mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506452
×

آویز نقره ای طرح قاب پروانه ای 34mm کد153

750 تومان
honari-122-673
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 34*28 mm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 090301153
×

آویز طرح دو دلفین 10mm کد356

150 تومان
honari-234-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506451
×

آویز طرح برگ 17mm کد3113

150 تومان
honari-907-290
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 17*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506450
×

آویز طرح گربه 17mm کد1100

300 تومان
honari-455-60
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 17mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506449
×

آویز طرح مرد و قایق 20mm کد2935

300 تومان
honari-989-553
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*14 mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506448
×

زنجیر آهنی سایز 4 زرده قلم

1/000 تومان
honari-746-197
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
طول زنجیر: 98cm
اندازه حلقه زنجیر: 4 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: زرده قلم
واحد: متر
کدمحصول : 09031643
×

آویز طرح حرف D سایز 10mm

150 تومان
honari-313-185
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506447
×

بست سربند مسی

50 تومان
honari-68-891
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: مسی
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031316
×

حلقه اتصال استیل سایز 4 نقره ای

75 تومان
honari-790-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس حلقه اتصال: استیل
اندازه حلقه اتّصال: 4 mm
رنگ حلقه اتّصال: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030516
×

پلاک دستبندی طرح حرف I سایز 12mm

150 تومان
honari-585-86
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501383
×

پلاک دستبندی طرح حرف U سایز 12mm

150 تومان
honari-733-936
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501382
×

پلاک دستبندی طرح حرف J سایز 12mm

150 تومان
honari-731-870
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501381
×

پلاک دستبندی طرح حرف O سایز 12mm

150 تومان
honari-486-996
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
واحد: عدد
کدمحصول : 090501380
×

پلاک دستبندی طرح حرف M سایز 12mm

150 تومان
honari-610-753
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: سنگ
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501379
×

پلاک دستبندی طرح حرف D سایز 12mm

150 تومان
honari-456-166
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501378
×

پلاک دستبندی طرح حرف A سایز 12mm

150 تومان
honari-962-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501377
×

پلاک دستبندی طرح حرف G سایز 12mm

150 تومان
honari-683-133
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501376
×

پلاک دستبندی طرح حرف R سایز 12mm

150 تومان
honari-335-192
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
رنگ پایه: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 090501375
×

پلاک دستبندی طرح حرف S سایز 12mm

150 تومان
honari-624-240
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501374
×

پلاک دستبندی طرح حرف E سایز 12mm

150 تومان
honari-74-941
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
رنگ پایه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501373
×

آویز طرح حرف K سایز 15mm

150 تومان
honari-547-196
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506446
×

آویز طرح حرف R سایز 15mm

150 تومان
honari-556-169
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506445
×

آویز طرح حرف T سایز 15mm

150 تومان
honari-470-915
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506444
×

آویز طرح حرف I سایز 15mm

150 تومان
honari-22-266
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506443
×

آویز طرح حرف x سایز 15mm

150 تومان
honari-37-88
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506442
×

آویز طرح حرف A سایز 10mm

150 تومان
honari-144-184
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506441
×

آویز طرح حرف J سایز 15mm

150 تومان
honari-42-567
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506440
×

آویز طرح حرف H سایز 10mm

150 تومان
honari-413-929
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506439
×

آویز طرح حرف M سایز 15mm

150 تومان
honari-419-797
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506438
×

آویز طرح حرف B سایز 10mm

150 تومان
honari-680-798
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506437
×

آویز طرح حرف M سایز 10mm

150 تومان
honari-38-176
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 1.5mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506436
×

آویز طرح حرف H سایز 15mm

150 تومان
honari-538-820
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: حروف
اندازه حلقه: 3mm
نوع پلاک: آویز
واحد: عدد
کدمحصول : 090506435

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه