سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

خرج کار زرد قلم دایره 6 میل کد 100

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-core-6mil-100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6*3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306100
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم دمبلی 7 میل کد 99

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-dambeli-7mil-99
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030699
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 5 میل کد 95

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-5mil-95
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 1 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 130 عدد
کدمحصول : 09030695
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 6 میل کد 94

3/600 تومان
kharjkar-zarghalam-gol-6mil-94
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 2 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 76 عدد
کدمحصول : 09030694
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه زرد قلم 4 میل کد 88

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-4mil-88
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 60 عدد
کدمحصول : 09030688
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم دایره 7 میل کد 86

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-circle-7mil-86
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 32 عدد
کدمحصول : 09030686
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم دایره 5 میل کد 84

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-circle-5mil-84
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 65 عدد
کدمحصول : 09030684
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه زرد قلم 7 میل کد 83

3/600 تومان
kharjkar-cylinder-zardghalam-7mil-83
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 4 * 7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 50 عدد
کدمحصول : 09030683
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 5 میل کد 79

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-5mil-79
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 32 عدد
کدمحصول : 09030679
تعداد بسته
×

خرج کار کروی زرد قلم 5 میل کد 77

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-5mil-77
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 45 عدد
کدمحصول : 09030677
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 7 میل کد 76

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-7mil-76
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 40 عدد
کدمحصول : 09030676
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 9 میل کد 75

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-9mil-75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 9 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 100 عدد
کدمحصول : 09030675
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 8 میل کد 74

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-8mil-74
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 8 * 6 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 20 عدد
کدمحصول : 09030674
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 6 میل کد 72

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-6mil-72
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 35 عدد
کدمحصول : 09030672
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه زرد قلم 7 میل کد 71

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-7mil-71
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 33 عدد
کدمحصول : 09030671
تعداد بسته
×

خرج کار کروی زرد قلم 4 میل کد 70

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-core-4mil-70
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 4 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 68 عدد
کدمحصول : 09030670
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 5 میل کد 69

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-5mil-69
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 42 عدد
کدمحصول : 09030669
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم دایره 6 میل کد 68

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-circle-6mil-68
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 2 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 58 عدد
کدمحصول : 09030668
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم کروی 8 میل کد 67

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-core-8mil-67
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 8 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 16 عدد
کدمحصول : 09030667
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 7 میل کد 66

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-7mil-66
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 * 2 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 38 عدد
کدمحصول : 09030666
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه زرد قلم 5 میل کد 65

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-5mil-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 63 عدد
کدمحصول : 09030665
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 4 میل کد 64

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-4mil-64
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 4 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 54 عدد
کدمحصول : 09030664
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 6 میل کد 58

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-6mil-58
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 25 عدد
کدمحصول : 09030658
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم دایره 10 میل کد 55

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-circle-10mil-55
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 10 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 16 عدد
کدمحصول : 09030655
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 6 میل کد 54

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-6mil-54
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 18 عدد
کدمحصول : 09030654
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه زرد قلم 5 میل کد 53

3/600 تومان
kharjkar-cylinder-zardghalam-5mil-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 48 عدد
کدمحصول : 09030653
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم دایره 6 میل کد 52

3/600 تومان
kharjkar-zadghalam-circle-6mil-52
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 42 عدد
کدمحصول : 09030652
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم دایره 9 میل کد 51

3/600 تومان
kharjkar-zadghalam-circle-9mil-51
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 9 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 14 عدد
کدمحصول : 09030651
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم کروی 4 میل کد 50

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-core-4mil-50
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 57 عدد
کدمحصول : 09030650
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح ستاره 6 میل کد 49

3/600 تومان
kharkar-zardghalam-star-6mil-49
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 2 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 60 عدد
کدمحصول : 09030649
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 9 میل کد 48

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-9mil-48
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 9 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 5 عدد
کدمحصول : 09030648
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم کروی 8 میل کد 47

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-core-8mil-47
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 8 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 16 عدد
کدمحصول : 09030647
تعداد بسته
×

خرج کار کروی زرد قلم 4 میل کد 46

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-core-4mil-46
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 58 عدد
کدمحصول : 09030646
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 10 میل کد 45

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-10mil-45
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 10 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 18 عدد
کدمحصول : 09030645
تعداد بسته
×

خرج کار ایفل گرد 10*6 mm

6/900 تومان
kharjekar-core-gold-6-10mm-efel
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030619
تعداد بسته
×

گوی سندبلاست زردقلم 8mm

4/500 تومان
honari-1528894420-512
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030853
تعداد بسته

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!