سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 5mm قطر 1mm

 
product-1613564180-5336
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 5mm قطر 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177833
×

مربع استوانه ای برنجی ارتفاع 1.2 cm قطر 1mm

 
product-1613563999-9685
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.2 cm ابعاد داخلی مربع 1*1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02179944
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی برش خورده ارتفاع 2.4cm قطر 2 mm

 
product-1613563853-7202
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2.4cm قطر 2 mm ابعاد قسمت برش خورده 1.4 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173326
×

لوله استوانه برنجی طلایی ارتفاع 6mm قطر 1mm

 
product-1613563700-4571
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 6mm قطر 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173755
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 9mm قطر 1mm

 
product-1613563538-4676
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 9mm قطر 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173310
×

لوله استوانه برنجی طلایی ارتفاع 9mm و قطر 1mm

 
product-1613563184-9510
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 9mm و قطر 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02176385
×

لوله استوانه برنجی طلایی ارتفاع 9mm قطر 2mm

 
product-1613563054-8636
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 9cm قطر 2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02171190
×

مربع استوانه ای برنجی ارتفاع 1.2 cm ابعاد داخلی مربع 1*1 mm

 
product-1613562885-4595
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.2 cm قطر 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177093
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی طلایی ارتفاع 2cm قطر 2 mm

 
product-1613562589-4281
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر 2 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177260
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی ارتفاع 2cm قطر 1mm

 
product-1613562309-716
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177971
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی ارتفاع 2cm قطر 2 mm

 
product-1613561838-9270
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر 2 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02176755
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی ارتفاع 2cm قطر 3mm

 
product-1613561670-5016
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر 3mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02179549
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 1cm قطر 2mm

 
product-1613561065-1845
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1cm قطر 2mm
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173563
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 2cm قطر 3mm

 
product-1613560882-2510
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر 3mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02178656
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 12mm قطر 3mm

 
product-1613560700-8435
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع-12mm-قطر-3mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ایران
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02172885
×

لوله استوانه ای برنجی ارتفاع 2.1 cm قطر 3 mm

 
product-1613560467-9692
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2.1 cm قطر 3 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02174115
×

مربع استوانه ای برنجی ارتفاع 1.2 cm ابعاد 3*3 mm

 
product-1613560181-1113
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.2 cm ابعاد داخلی مربع 3*3 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02179451
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 1.5cm قطر 2mm

 
product-1613559437-8243
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.5cm قطر 2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177514
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 13mm قطر 3mm

 
product-1613553874-9720
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع:1.3 cm قطر:3 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02178319
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 20mm و قطر 5mm

 
product-1613552781-3161
واحد: عدد
اندازه : طول استوانه:2 cm قطر استوانه:5 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02178679
×

خرج بین کار برنجی مدل دار 24mm

 
product-1612275972-5990
واحد: عدد
اندازه : طول 24mm عرض حدودا:7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: مسی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02027677
×

خرج کار برنجی گرد سایز 4mm

 
product-1612275578-548
واحد: عدد
اندازه : 4mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: مسی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02024296
×

خرج کار برنجی طلایی سایز 4mm

 
product-1612274939-1993
واحد: عدد
اندازه : 4mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02026629
×

خرج کار برنجی طلایی استوانه طرح دار سایز 6mm

 
product-1612274828-5879
واحد: عدد
اندازه : 6 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02027499
×

خرج کار برنجی طلایی طرح ستاره دریایی سایز 8mm

 
product-1612274690-4165
واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02026211
×

خرج کار برنجی طلایی طرح ستاره سایز 4mm

 
product-1612274577-818
واحد: عدد
اندازه : 4mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02023211
×

خرج کار برنجی طلایی مدل پر سایز 17 mm

 
product-1612274322-19
واحد: عدد
اندازه : 17 mm اندازه کلی
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02022155
×

خرج کار برنجی طلایی طرح ماهی سایز 11mm

 
product-1612274204-377
واحد: عدد
اندازه : طول 11mm ، عرض 7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02027969
×

خرج کار برنجی طلایی طرح صدف سایز 6mm

 
product-1612274108-6513
واحد: عدد
اندازه : سوراخ تا سوراخ 6mm ، طول کلی 8mm ،بزرگترین عرض 1cm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02022525
×

خرج کار برنجی طلایی طرح لاک پشت سایز 9 mm

 
product-1612273844-991
واحد: عدد
اندازه : طول 9mm عرض حدودا:.8mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02024132
×

خرج بین کار برنجی مدل دار طلایی 24mm

 
product-1612273303-5650
واحد: عدد
اندازه : طول 24 mm عرض 8 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02023854
×

خرج بین کار برنجی 18*5 mm

 
product-1612272892-5789
واحد: عدد
اندازه : طول 18 mm ، عرض 5 mm عرض از سر اویر محاسبه شده
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02023398
×

خرجکار برنجی طرح فلامینگو سایز 7mm

 
product-1612272766-1040
واحد: عدد
اندازه : 7mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02027676
×

خرج کار برنجی مثلثی طلایی 6mm

 
product-1612272630-5417
واحد: عدد
اندازه : 6 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02029290
×

خرج کار برنجی توپکی سایز 9mm

 
product-1612272305-742
واحد: عدد
اندازه : 9mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02026711
×

قلب طلایی برنجی 9mm

 
product-1612272129-5548
واحد: عدد
اندازه : 9mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02022949

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!