سبد خرید شما خالی است !

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

کاسبرگ طلایی شش پر 8mm

75 تومان
honari-1526277153-130
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030938
تعداد بسته
×

کاسبرگ طلایی پنج پر 7mm

75 تومان
honari-1526276748-497
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5mm
نوع آبکاری : متوسط
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030937
تعداد بسته
×

کاسبرگ برنجی طلایی پنج پر بدون سوراخ 18mm

1/900 تومان
honari-1526127843-433
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ایران
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030935
تعداد بسته
×

کاسبرگ برنجی طلایی پنج پر بدون سوراخ 14mm

1/700 تومان
honari-1526127726-640
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ایران
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030934
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح گل 18mm

1/900 تومان
honari-1526127293-843
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301193
تعداد بسته
×

گوی نگین دار قرمز 10mm

8/500 تومان
honari-532-281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: استیل
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030851
تعداد بسته
×

گوی نگین دار آبی 12mm

8/500 تومان
honari-9-766
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: استیل
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030849
تعداد بسته
×

خرج کار طلایی نگین دار استوانه ای 10mm

6/900 تومان
honari-510-507
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*7 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031199
تعداد بسته
×

گوی برنجی طلایی نگین دار 6mm

4/200 تومان
honari-808-584
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030848
تعداد بسته
×

گوی نقره ای نگین آبی 8mm

500 تومان
honari-567-909
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030843
تعداد بسته
×

گوی مشکی نگین سفید 8mm

500 تومان
honari-103-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030842
تعداد بسته
×

خرج کار نقره ای نگین مشکی 7mm

400 تومان
honari-129-612
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032519
تعداد بسته
×

خرج کار نقره ای نگین آبی 7mm

400 تومان
honari-660-328
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032518
تعداد بسته
×

خرج کار نقره ای نگین چند رنگ 8mm

550 تومان
honari-545-614
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032517
تعداد بسته
×

خرج کار زردقلم نگین دار 6mm

520 تومان
honari-290-731
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032516
تعداد بسته
×

خرج کار زردقلم نگین دار 8mm

550 تومان
honari-39-688
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032515
تعداد بسته
×

خرج کار دودی نگین قرمز 8mm

400 تومان
honari-50-582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032514
تعداد بسته
×

خرج کار طلایی نگین طرح هفت رنگ 4mm

350 تومان
honari-842-819
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*1 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032513
تعداد بسته
×

خرج کار طلایی نگین طرح هفت رنگ 5mm

350 تومان
honari-15-661
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032512
تعداد بسته
×

خرج کار طلایی نگین طرح هفت رنگ 8mm

400 تومان
honari-698-795
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032511
تعداد بسته
×

خرج کار آبی نگین دار 8mm

400 تومان
honari-635-708
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032510
تعداد بسته
×

خرج کار صورتی نگین دار 8mm

400 تومان
honari-894-515
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032509
تعداد بسته
×

خرج کار نقره ای نگین زرد 8mm

425 تومان
honari-230-354
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032507
تعداد بسته
×

خرج کار مشکی نگین دار 10mm

600 تومان
honari-528-658
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*3mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032508
تعداد بسته
×

خرج کار نقره ای نگین دار چند رنگ 12mm

475 تومان
honari-300-593
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032501
تعداد بسته
×

گوی استیل نقره ای سایز 3

150 تومان
honari-552-266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030840
تعداد بسته
×

گوی استیل نقره ای سایز 6

350 تومان
honari-46-558
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030839
تعداد بسته
×

گوی استیل نقره ای سایز 8

350 تومان
honari-982-603
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030838
تعداد بسته
×

خرج بین کار استیل نقره ای کروی تخت 6mm

800 تومان
honari-654-893
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031903
تعداد بسته
×

خرج بین کار استیل نقره ای کروی تخت 8mm

950 تومان
honari-26-362
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031902
تعداد بسته
×

خرج بین کار حلقه نگین دار استیل نقره ای 8mm

900 تومان
honari-629-780
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032504
تعداد بسته
×

خرج بین کار حلقه نگین دار استیل نقره ای 4mm

700 تومان
honari-556-481
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032503
تعداد بسته
×

خرج بین کار حلقه نگین دار استیل نقره ای 6mm

800 تومان
honari-39-29
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: استیل
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032502
تعداد بسته
×

خرج کار طلایی گل 5mm

42 تومان
honari-916-115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031198
تعداد بسته
×

گوی زردقلم 10mm کد 36

435 تومان
honari-504-552
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030836
تعداد بسته
×

خرج کار زردقلم پنج دایره 32mm

225 تومان
honari-487-776
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*6 mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031196
تعداد بسته

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه