سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

خرج کار

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

خرج بین کار نقره ای با طرح گل 8mm کد971

300 تومان
honari-497-724
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 8 mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031186
×

خرج بین کار نقره ای با طرح گل 10mm کد1100

300 تومان
honari-524-138
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10*8mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031185
×

گوی نقره ای سایز 10 کد2748

450 تومان
honari-408-610
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030829
×

پلاک دستبندی طرح استوانه ای نقره ای 12mm کد1210

300 تومان
honari-985-226
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*9mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501347
×

خرج بین کار استوانه ای نقره ای 12mm کد 922

300 تومان
honari-888-73
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*7 mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031184
×

خرج بین کار استوانه ای نقره ای 10mm کد 917

450 تومان
honari-121-273
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031183
×

گوی نقره ای سایز 10 کد2610

450 تومان
honari-367-161
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030828
×

گوی نقره ای سایز 10 کد 3047

450 تومان
honari-516-726
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030827
×

پلاک دستبندی طرح دایره ای نقره ای 15mm کد1191

300 تومان
honari-615-374
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: نقره ای
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
واحد: عدد
کدمحصول : 090501344
×

خرج بین کار طرح گل نقر ای 13mm کد1274

150 تومان
honari-100-440
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 13mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031182
×

گوی نقره ای سایز 8 کد 3085

300 تومان
honari-223-889
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 8mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030825
×

خرج بین کار نقره ای نگین دار متوسط

honari-24-569
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 10*8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031181
×

خرج بین کار حلقه ای کد 80

100 تومان
honari-786-455
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 5mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031180
×

گوی نقره ای سایز 8 کد 24

350 تومان
honari-738-323
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030824
×

گوی طلایی سایز 8 کد 23

300 تومان
honari-370-628
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030823
×

گوی نقره ای براق سایز 10

350 تومان
honari-104-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030821
×

خرج بین کار ماهی زرد قلم

honari-257-990
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 12*7mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031179
×

خرج بین کار لوله ای

100 تومان
honari-823-558
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 35*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031178
×

مهره براق طلایی سایز 4mm

150 تومان
honari-186-140
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
اندازه : 4mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031177
×

مهره براق طلایی سایز 3mm

150 تومان
honari-234-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 3mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: گرم
کدمحصول : 09031176
×

خرج بین کار گل کوچک طلایی

60 تومان
kharje_kar_gol_koochak_talayii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 4mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031175
×

کاسبرگ زرد قلم

100 تومان
honari-911-238
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9mm قطر - mm 3 ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030921
گوی طلایی

150 تومان
×

گوی طلایی

150 تومان
honari-168-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : خوب
واحد: عدد
کدمحصول : 09030818
×

خرج بین کار ستاره طلایی

honari-672-296
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 6*6mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031173
×

خرج بین کار طرح جغد زرد قلم

honari-341-313
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 11*7mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031168
×

خرج بین کار طرح ماه زرد قلم

150 تومان
honari-5-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031167
×

خرج بین کار استوانه خمیده زرد قلم

500 تومان
honari-735-16
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 21*11mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031166
×

خرج بین کار طرح پروانه رنگ پتینه

honari-708-449
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 4*2mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031165
×

خرج بین کار طرح قلب رنگ پتینه

honari-297-851
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع آبکاری : خوب
اندازه : 9*16mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031162
×

خرج بین کار حلقه ای رنگ پتینه

100 تومان
honari-732-534
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*5mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031161
×

کاسبرگ رنگ پتینه گرد

honari-882-495
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 11mm قطر - mm 5ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030920
×

کاسبرگ شش پر رنگ پتینه

120 تومان
honari-790-958
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 7mm قطر - mm 3 ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030919
×

خرج بین کار حلقه نگین دار طلایی کوچک

240 تومان
honari-575-739
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 3*6mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031158
×

خرج بین کار طلایی نگین دار کوچک

250 تومان
honari-968-213
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه : 9*6mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031156
×

خرج بین کار طلایی نگین دار بزرگ

500 تومان
honari-119-853
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10*8mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031155
×

خرج بین کار نقره ای نگین دار کوچک

350 تومان
honari-796-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9*6mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031154

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه