سبد خرید شما خالی است !

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

خرج کار مثلثی زرد قلم 15 میلیمتر

5/700 تومان
kharj-kar-triangluar-1510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*10 mm
نوع آبکاری : متوسط
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090311105
تعداد بسته
×

خرج کار ستاره ای زرد قلم 15 میلیمتر

6/400 تومان
kharj-kar-zardghalam-star
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*12 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090311104
تعداد بسته
×

خرج کار قفس پرنده طلایی 19 میلیمتر

6/400 تومان
kharj-kar-ghafas-parande
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19*12 mm
نوع آبکاری : متوسط
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09031147
تعداد بسته
×

خرج کار سرباز رومی زرد قلم 10 میلیمتر

6/800 تومان
zardghalam-sarbazromi-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*8 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030643
تعداد بسته
×

خرج کار طرح گل زردقلم 13 میلیمتر

5/950 تومان
dayere-derakht-zardghalam-13mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13*12 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030642
تعداد بسته
×

خرج کار مکعب مستطیل طلایی

6/900 تومان
dayere-derakht-zardghalam-76mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : *7*6*5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030641
تعداد بسته
×

خرج کار برف طلایی 7 میلیمتر

6/600 تومان
ostovaneh-barf-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030640
تعداد بسته
×

خرج کار یین و یانگ طلایی 8 میلیمتر

5/500 تومان
eenyang-zardghalam-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر: 8 mm ضخامت: 3.7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030639
تعداد بسته
×

خرج کار درخت طلایی 8 میلیمتر

6/300 تومان
ostovaneh-deerakht-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030638
تعداد بسته
×

خرج کار یین و یانگ زردقلم 8 میلیمتر

10/500 تومان
eenyang-zardghalam-80mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر: 8 mm ضخامت: 3.7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030637
تعداد بسته
×

خرج کار برف زردقلم 7 میلیمتر

6/600 تومان
ostovaneh-barfzard-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030636
تعداد بسته
×

خرج کار مکعب مستطیل زردقلم

6/000 تومان
dayere-derakht-taleie-86mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : *7*6*5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030635
تعداد بسته
×

خرج کار دایره طرح درخت زردقلم 9 میلیمتر

6/800 تومان
dayere-derakht-zardghalam-9mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030634
تعداد بسته
×

خرج کار دایره طرح درخت طلایی 9 میلیمتر

6/290 تومان
dayere-derakht-9mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030633
تعداد بسته
×

خرج کار مکعب حروف زردقلم

5/600 تومان
mokaab-derakht-zardghalam-80mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*6*6 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030632
تعداد بسته
×

خرج کار نیم جمجمه زرد قلم 15 میلیمتر

6/000 تومان
ostovaneh-nimjomjomeh-80mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9*15 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030631
تعداد بسته
×

خرج کار مکعب حروف طلایی

5/880 تومان
mokaab-derakht-zardghalam-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*6*6 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030630
تعداد بسته
×

خرج کار تاج زرده قلم 7 میلیمتر

6/300 تومان
ostovaneh-taj-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*9 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030629
تعداد بسته
×

خرج کار سرباز رومی 10 میلیمتر

6/900 تومان
ostovaneh-sarbazromi-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*8 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030628
تعداد بسته
×

خرج کار جمجمه زرد قلم 12 میلیمتر

6/100 تومان
ostovaneh-jomjomeh-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*9 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030627
تعداد بسته
×

خرج کار نعل 8 mm

4/000 تومان
kharjekar-nale-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030622
تعداد بسته
×

خرج کار ایفل گرد 10*6 mm

6/900 تومان
kharjekar-core-gold-6-10mm-efel
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030619
تعداد بسته
×

خرج بین کار طلایی طرح گیره لباس ۲۴mm

5/700 تومان
honari-1538315959-166
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11*8 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090311102
تعداد بسته
×

بسته کاسبرگ گل بلند ۶ تایی

15/000 تومان
honari-1537246445-978
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 10mm-7mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: ۳ رنگ
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030941
تعداد بسته
×

بسته کاسبرگ گل کوتاه 6 تایی

12/000 تومان
honari-1537193148-455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 6mm - 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
نوع خرج کار: بدون نگین
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: ۳ رنگ
جنس خرج کار: زینک
کدمحصول : 09030939
تعداد بسته
×

گوی سندبلاست مسی 8mm

2/450 تومان
honari-1537192003-736
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: مسی
نوع خرج کار: بدون نگین
جنس خرج کار: مسی
کدمحصول : 09030854
تعداد بسته
×

گوی سندبلاست زردقلم 8mm

2/100 تومان
honari-1528894420-512
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030853
تعداد بسته
×

کاسبرگ برنجی طلایی پنج پر بدون سوراخ 18mm

4/000 تومان
honari-1526127843-433
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ایران
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030935
تعداد بسته
×

کاسبرگ برنجی طلایی پنج پر بدون سوراخ 14mm

4/000 تومان
honari-1526127726-640
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ایران
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030934
تعداد بسته
×

کاسبرگ برنجی طلایی پنج پر 14mm

4/000 تومان
honari-1526112996-745
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ایران
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030933
تعداد بسته
×

گوی مشکی نگین سفید 8mm

4/000 تومان
honari-103-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030842
تعداد بسته
×

گوی سندبلاست نقره ای متوسط

2/100 تومان
sandbelast_m_n
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع خرج کار: گوی
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : متوسط
رنگ خرج کار: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030807
تعداد بسته
×

گوی سندبلاست طلایی بزرگ

3/000 تومان
goye_sanbelast_talaie_bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع خرج کار: گوی
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : متوسط
رنگ خرج کار: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030806
تعداد بسته
×

کاسبرگ طرح دار زرده قلم

6/000 تومان
kasbarg_tarh_dar_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9 mm قطر - mm 4 ارتفاع
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030905
تعداد بسته
×

خرج بین کار پروانه کوچک طلایی

6/000 تومان
kharje_beine_kar_parvane_kochak_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*7mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031111
تعداد بسته
×

گوی سندبلاست زرده قلم 6mm

3/900 تومان
goye_sandbelast_zard_b
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع خرج کار: گوی
جنس خرج کار: زینک
رنگ خرج کار: زرد قلم
نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 6mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030804
تعداد بسته

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه