سبد خرید شما خالی است !

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

خرج کار دمبل طلایی 20*8 mm

7/200 تومان
kharjekar-gold-dambel-20-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*8 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030624
تعداد بسته
×

خرج کار لاک پشت 9*7 mm

2/900 تومان
kharjekar-lakposht-gold-9-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9*7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030623
تعداد بسته
×

خرج کار نعل 8 mm

4/000 تومان
kharjekar-nale-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030622
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه 5*3 mm

4/500 تومان
kharjekar-ostovaneh-5-3mm-gold
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030621
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه ورساچ طلایی 5*6 mm

5/400 تومان
kharjekar-ostovaneh-vrsach-gold-5-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030620
تعداد بسته
×

خرج کار ایفل گرد 10*6 mm

6/900 تومان
kharjekar-core-gold-6-10mm-efel
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030619
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه طلایی 6*4 mm

6/500 تومان
kharjekar-ostovaneh-6-4mm-gold
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030618
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه طلایی 4*6 mm

4/400 تومان
kharjkar-ostovaneh-gold-4-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030617
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه طلایی 11*6 mm

4/800 تومان
kharjekar-ostovaneh-6-11mm-gold
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*11 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030616
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه 6*4 mm

5/600 تومان
kharhekar-ostovaneh-6-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*4mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030615
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه 9*3 mm

3/600 تومان
kharjekar-ostovaneh-gold-3-9mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030613
تعداد بسته
×

خرج کار کروی طلایی 4*5 mm

5/250 تومان
kharjekar-core-gold-4-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030612
تعداد بسته
×

خرج کار گل گرد 8*18 mm

6/200 تومان
kharjekar-gol-gerd--18-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18*8 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030609
تعداد بسته
×

خرج کار گرد طلایی 8*3 mm

4/700 تومان
kharjekar-core-gold-3-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*8 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030608
تعداد بسته
×

خرج کار پروانه طلایی 10*7 mm

4/700 تومان
kharjekar-parvaneh-7-10mm-gold
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*10 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030606
تعداد بسته
×

خرج کار کروی 8 mm

11/000 تومان
kharjekar-core-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030605
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه دنده ای 7mm

5/600 تومان
ostovaneh-dandei-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*7mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030604
تعداد بسته
×

خرج کار مثلثی 10 mm

7/200 تومان
kharjekar-mosallasi-10mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030603
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه طلایی 8*6 mm

5/600 تومان
kharjekar-ostovaneh-6-8mm-gold
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*8 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030602
تعداد بسته
×

خرج کار ماهی طلایی 20*13 mm

7/500 تومان
kharjekare-fish-gold-13-20mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13*20 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030601
تعداد بسته
×

خرج بین کار طلایی طرح گیره لباس ۲۴mm

5/700 تومان
honari-1538315959-166
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11*8 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090311102
تعداد بسته
×

خرج کار طلایی استوانه 11mm

12/500 تومان
honari-1538314686-823
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11*9 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: 2رنگ
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090311101
تعداد بسته
×

بسته کاسبرگ گل 3 تایی

7/000 تومان
honari-1538284132-304
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: ۳ رنگ
جنس خرج کار: فلز آبکاری شده
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030944
تعداد بسته
×

بسته کاسبرگ گل بلند ۶ تایی

15/000 تومان
honari-1537246445-978
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 10mm-7mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: ۳ رنگ
جنس خرج کار: فلز آبکاری شده
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030941
تعداد بسته
×

بسته کاسبرگ گل کوتاه 6 تایی

12/000 تومان
honari-1537193148-455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 6mm - 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
نوع خرج کار: بدون نگین
کشور سازنده : چین
رنگ خرج کار: ۳ رنگ
جنس خرج کار: فلز آبکاری شده
کدمحصول : 09030939
تعداد بسته
×

کاسبرگ طلایی پنج پر 7mm

10/200 تومان
honari-1526276748-497
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5mm
نوع آبکاری : متوسط
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030937
تعداد بسته
×

کاسبرگ برنجی طلایی پنج پر بدون سوراخ 18mm

4/000 تومان
honari-1526127843-433
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ایران
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030935
تعداد بسته
×

کاسبرگ برنجی طلایی پنج پر بدون سوراخ 14mm

4/000 تومان
honari-1526127726-640
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ایران
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030934
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح گل 18mm

2/200 تومان
honari-1526127293-843
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301193
تعداد بسته
×

کاسبرگ برنجی طلایی پنج پر 14mm

4/000 تومان
honari-1526112996-745
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : ایران
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030933
تعداد بسته
×

گوی مشکی نگین سفید 8mm

4/000 تومان
honari-103-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030842
تعداد بسته
×

خرج کار نقره ای نگین چند رنگ 8mm

2/800 تومان
honari-545-614
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032517
تعداد بسته
×

خرج کار زردقلم نگین دار 6mm

2/600 تومان
honari-290-731
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032516
تعداد بسته
×

خرج کار زردقلم نگین دار 8mm

2/100 تومان
honari-39-688
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032515
تعداد بسته
×

خرج کار طلایی نگین طرح هفت رنگ 4mm

2/500 تومان
honari-842-819
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*1 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032513
تعداد بسته
×

خرج کار طلایی نگین طرح هفت رنگ 5mm

2/500 تومان
honari-15-661
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: نگین دار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032512
تعداد بسته

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه