سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

خرج بین کار نقره ای نگین دار متوسط

400 تومان
honari-24-569
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10*8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031181
×

خرج بین کار حلقه ای کد 80

100 تومان
honari-786-455
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 5mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031180
×

گوی نقره ای سایز 8 کد 24

350 تومان
honari-738-323
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030824
×

گوی طلایی سایز 8 کد 23

300 تومان
honari-370-628
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030823
×

گوی نقره ای براق سایز 6

120 تومان
honari-43-526
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030822
×

گوی نقره ای براق سایز 10

350 تومان
honari-104-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030821
×

گوی طلایی براق سایز 8

200 تومان
honari-45-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030819
×

خرج بین کار ماهی زرد قلم

150 تومان
honari-257-990
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*7mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031179
×

خرج بین کار لوله ای

100 تومان
honari-823-558
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 35*2 mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031178
×

مهره براق طلایی سایز 4mm

150 تومان
honari-186-140
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
اندازه : 4mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031177
×

مهره براق طلایی سایز 3mm

150 تومان
honari-234-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 3mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: گرم
کدمحصول : 09031176
×

خرج بین کار گل کوچک طلایی

60 تومان
kharje_kar_gol_koochak_talayii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 4mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031175
×

کاسبرگ زرد قلم

100 تومان
honari-911-238
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9mm قطر - mm 3 ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030921
گوی طلایی

150 تومان
×

گوی طلایی

150 تومان
honari-168-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : خوب
واحد: عدد
کدمحصول : 09030818
×

خرج بین کار طرح جغد زرد قلم

150 تومان
honari-341-313
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11*7mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031168
×

خرج بین کار طرح ماه زرد قلم

150 تومان
honari-5-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*8mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031167
×

خرج بین کار استوانه خمیده زرد قلم

500 تومان
honari-735-16
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 21*11mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031166
×

خرج بین کار طرح پروانه رنگ پتینه

60 تومان
honari-708-449
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 4*2mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031165
×

خرج بین کار طرح مربع رنگ پتینه

75 تومان
honari-309-71
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 2*5mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031164
×

خرج بین کار طرح قلب رنگ پتینه

honari-297-851
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع آبکاری : خوب
اندازه : 9*16mm
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031162
×

خرج بین کار حلقه ای رنگ پتینه

100 تومان
honari-732-534
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*5mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031161
×

کاسبرگ رنگ پتینه گرد

100 تومان
honari-882-495
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11mm قطر - mm 5ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030920
×

کاسبرگ شش پر رنگ پتینه

120 تومان
honari-790-958
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 7mm قطر - mm 3 ارتفاع
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: کاسبرگ
رنگ خرج کار: پتینه
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030919
×

خرج بین کار حلقه نگین دار نقره ای کوچک

240 تومان
honari-411-642
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 3*6mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031160
×

خرج بین کار حلقه نگین دار نقره ای بزرگ

240 تومان
honari-464-81
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 3*8mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031159
×

خرج بین کار حلقه نگین دار طلایی بزرگ

240 تومان
honari-507-920
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 3*8mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031157
×

خرج بین کار طلایی نگین دار کوچک

350 تومان
honari-968-213
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9*6mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031156
×

خرج بین کار طلایی نگین دار بزرگ

500 تومان
honari-119-853
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10*8mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031155
×

خرج بین کار نقره ای نگین دار کوچک

350 تومان
honari-796-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9*6mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031154
×

خرج بین کار نقره ای نگین دار بزرگ

500 تومان
honari-58-653
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10*10mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031153
×

خرج بین کار مستطیلی نقره ای نگین دار

900 تومان
honari-924-600
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 35*9mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031152
×

خرج بین کار مستطیلی طلایی نگین دار

900 تومان
honari-884-448
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 35*9mm
نوع آبکاری : متوسط
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031151
×

گوی نقره ای نگین دار کوچک

120 تومان
honari-759-123
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : متوسط
واحد: عدد
کدمحصول : 09030817
×

گوی طلایی نگین دار کوچک

250 تومان
honari-768-124
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع خرج کار: گوی
رنگ خرج کار: طلای
جنس خرج کار: زینک
نوع آبکاری : متوسط
واحد: عدد
کدمحصول : 09030815
×

خرج بین کار طرح تاس زرد قلم

350 تومان
honari-523-707
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9*9mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031149
×

خرج بین کار استوانه ای زرد قلم

240 تومان
honari-365-264
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 10*7mm
نوع آبکاری : خوب
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09031148

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه