سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

خرج کار زرد قلم طرح گل 5 میل کد 15

4/000 تومان
kharjkar-zardghalam-flower-5mm-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306115
تعداد بسته
×

خرج بین کار طرح ایفل 16 mm

3/500 تومان
kharj-beynkar-eefel-16mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306114
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح سُل 25 میل کد 113

4/000 تومان
kharjkar-zardghalam-sol-25mil-113
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306113
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح کلید 17 میل کد 112

5/000 تومان
kharjkar-zardghalam-key-17mil-112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306112
تعداد بسته
×

خرج بین کار طرح سل 22 mm

5/500 تومان
kharj-beynkar-sol-22mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306111
تعداد بسته
×

خرج بین کار طرح نعل اسب 10 mm

5/500 تومان
kharh-kar-horse-10mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*9mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306110
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی طرح بینهایت 21 mm

4/500 تومان
plak-dastbandi-binahayat-21mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306106
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح تاج 9 میل کد 105

7/000 تومان
kharjkar-zardghalam-taj-9mil-105
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9*7mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306105
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم دلیره 5 میل کد 101

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-core-5mil-101
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5*2 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 090306101
تعداد بسته
×

خرج بین کار طرحدار طلایی 10 میل کد 96

4/500 تومان
kharjkar-tarhdar-golden-10mm-96
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*7mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 09030696
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 6 میل کد 94

5/250 تومان
kharjkar-zarghalam-gol-6mil-94
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 2 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 76 عدد
کدمحصول : 09030694
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 6 میل کد 93

6/000 تومان
kharjkar-zarghalam-gol-6mil-93
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 2 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 65 عدد
کدمحصول : 09030693
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 6 میل کد 92

5/250 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-6mil-92
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 25 عدد
کدمحصول : 09030692
تعداد بسته
×

خرج کار کروی زرد قلم 3 میل کد 91

4/500 تومان
kharjkar-core-zardghalam-3mil-91
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 40 عدد
کدمحصول : 09030691
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 7 میل کد 90

5/250 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-7mil-90
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 34 عدد
کدمحصول : 09030690
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه زرد قلم 4 میل کد 88

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-4mil-88
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 60 عدد
کدمحصول : 09030688
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم کروی 6 میل کد 87

5/250 تومان
kharjkar-zardghalam-core-6mil-87
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 15 عدد
کدمحصول : 09030687
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم 7 میل کد 85

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-7mil-85
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 45 عدد
کدمحصول : 09030685
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 8 میل کد 82

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-8mil-82
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 8 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 122 عدد
کدمحصول : 09030682
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 9 میل کد 81

5/250 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-9mil-81
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 9 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 58 عدد
کدمحصول : 09030681
تعداد بسته
×

خرج کار کروی زرد قلم 6 میل کد 80

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-core-6mil-80
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 35 عدد
کدمحصول : 09030680
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم کروی 7 میل کد 78

5/250 تومان
kharjkar-zardghalam-core-7mil-78
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 * 6 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 15 عدد
کدمحصول : 09030678
تعداد بسته
×

خرج کار کروی زرد قلم 5 میل کد 77

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-5mil-77
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 45 عدد
کدمحصول : 09030677
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 7 میل کد 76

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-7mil-76
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 40 عدد
کدمحصول : 09030676
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 9 میل کد 75

5/500 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-9mil-75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 9 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 100 عدد
کدمحصول : 09030675
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 8 میل کد 74

7/000 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-8mil-74
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 8 * 6 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 20 عدد
کدمحصول : 09030674
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 6 میل کد 72

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-6mil-72
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 35 عدد
کدمحصول : 09030672
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه زرد قلم 7 میل کد 71

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-7mil-71
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 33 عدد
کدمحصول : 09030671
تعداد بسته
×

خرج کار کروی زرد قلم 4 میل کد 70

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-core-4mil-70
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 4 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
تعداد: حدود 68 عدد
کدمحصول : 09030670
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 5 میل کد 69

5/250 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-5mil-69
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 5 * 3 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 42 عدد
کدمحصول : 09030669
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 4 میل کد 64

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-4mil-64
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 4 * 4 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 54 عدد
کدمحصول : 09030664
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 13 میل کد 62

5/250 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-13mil-62
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 13 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 25 عدد
کدمحصول : 09030662
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم استوانه 6 میل کد 58

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-cylinder-6mil-58
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 25 عدد
کدمحصول : 09030658
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح قلب 7 میل کد 57

4/500 تومان
kharjkar-zardghalam-heart-7mil-57
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 7 * 7 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 25 عدد
کدمحصول : 09030657
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم دایره 10 میل کد 55

3/600 تومان
kharjkar-zardghalam-circle-10mil-55
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 10 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 16 عدد
کدمحصول : 09030655
تعداد بسته
×

خرج کار زرد قلم طرح گل 6 میل کد 54

5/250 تومان
kharjkar-zardghalam-gol-6mil-54
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 6 * 5 mm
نوع آبکاری : خوب
کشور سازنده : چین
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: زرد قلم
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
تعداد: حدود 18 عدد
کدمحصول : 09030654
تعداد بسته

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!