سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

خرج کار

جستجو در دسته "خرج کار" :

×

خرج کار طلایی طرح چهره

5/000 تومان
product-1617083478-2048
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 9.45 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 03307992
تعداد بسته
×

خرج کار استوانه 5mm

 
product-1617083101-6653
واحد: گرم
اندازه : ابعاد سوراخ تا سوراخ 5 mm/ قطر داخلی: حدودا 2 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
جنس خرج کار: زینک
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 03304338
×

لوله مکعب برنجی 12mm

6/000 تومان
product-1613830754-4312
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:12mm/ضلع مربع:4mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206055
تعداد بسته
×

لوله دایره برنجی 15mm

5/000 تومان
product-1613829594-625
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:15mm/قطر داخلی:3mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02203003
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی چندرنگ طرح گوشواره ای 8*6 mm

4/000 تومان
product-1613829362-7236
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:حدودا8mm/بیشتین عرض:حدودا6mm/سوراخ حلقه:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206151
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی دایره گود سوراخ دار 10mm

4/000 تومان
product-1613828451-6857
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:10mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206919
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح اشک برجسته 17*8 mm

4/000 تومان
product-1613827459-7509
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:17mm/عرض:8mm/طول برامدگی:10mm/عرض:6mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202329
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح قلب فرورفته 18*18 mm

6/000 تومان
product-1613826793-9822
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بزرگترین طول و عرض:حدودا18mm/طول فرورفتگی:8mm/عرض فرورفتگی:10mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02209886
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی دایره سوراخ دار 8mm

3/500 تومان
product-1613826428-5181
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:8mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02209198
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح قاب لوزی 7mm

4/400 تومان
product-1613826249-6008
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول ضلع:7mm/طول ضلع داخلی:5mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02208137
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح دایره سوراخ دار 10mm

4/000 تومان
product-1613826082-3638
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:10mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02200784
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح قلب تخت 7*8 mm

3/000 تومان
product-1613825849-4312
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:8mm/عرض:7mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206812
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح سکه کوچک 13mm

4/500 تومان
product-1613825276-8830
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:13mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202953
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لوزی ریز حلقه دار 7mm

4/000 تومان
product-1613824530-2696
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول هر ضلع:7mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02201380
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح دایره 9mm

3/000 تومان
product-1613824202-1347
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:9mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02209256
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح قفل 15*10 mm

6/000 تومان
product-1613822338-6310
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:15mm/عرض:10mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02201403
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح گل ریز 7mm

4/400 تومان
product-1613821323-2811
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:7mm/قطر سوراخ:2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202829
تعداد بسته
×

خرج کار قابلمه ای برنجی 2cm

6/500 تومان
product-1613819955-2008
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی:2cm اندازه سوراخ: کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02201583
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح قلب نقره ای 1.5*1.2 cm

6/000 تومان
product-1613819908-9629
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.5*1.2 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02201906
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح خوشه چندرنگ 7*5 mm

4/500 تومان
product-1613819759-9574
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:7mm/بیشترین عرض:5mm/سوراخ حلقه:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: رنگی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02200639
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح پاپیون 17*7 mm

5/000 تومان
product-1613819436-2896
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:17mm/عرض:7mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02209550
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لاک پشت نقره ای 1.5*0.8 cm

4/000 تومان
product-1613819340-3725
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 1.5 cm بزرگترین عرض: 1.4 cm کوچکترین عرض:8 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02208174
تعداد بسته
×

خرج کار طرح سکه واشری 6mm

6/000 تومان
product-1613819142-7626
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول : 6mm اندازه سوراخ:;کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202023
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح برگ توخالی گود 17*6 mm

4/000 تومان
product-1613819040-7462
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:حدودا17mm/عرض:حدودا6mm/طول قسمت توخالی:11mm/عرض قسمت توخالی:4mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02209998
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لبخند 8mm

4/000 تومان
product-1613818295-4475
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:8mm/قطر حلقه :1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206019
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی با طرح برگ ۴ پر 5*5 mm

4/500 تومان
product-1613818182-857
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:5mm/بیشترین عرض:5mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02207306
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح گل ۶ برگ 18mm

5/000 تومان
product-1613816811-9749
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر :18mm/قطر سوراخ مرکز:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02208579
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح قاب 1.5*1 cm

5/000 تومان
product-1613816633-2629
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1.5 cm عرض: 1cm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206765
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح فیل 15*9 mm

5/500 تومان
product-1613814013-2154
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*9 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02205363
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح گل توخالی 7mm

4/000 تومان
product-1613813460-7055
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:7mm/قطر داخلی:5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02207912
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح لبخند کوچک 9*6 mm

6/000 تومان
product-1613813174-5123
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی: 9*6 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206882
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی 10*7 mm

4/000 تومان
product-1613812321-8184
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1 cm عرض:7mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02200633
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح فیل 15*10 mm

5/000 تومان
product-1613810007-3452
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:15mm/بیشترین عرض:10mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206173
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح گل بزرگ توخالی 25mm

3/600 تومان
product-1613809309-1372
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر:حدودا 25mm/قطر سوراخ وسط:2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02209425
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی طرح بته جغه طلایی 8*4 mm

6/000 تومان
product-1613808621-2419
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین طول:8mm/بیشترین عرض:4mm/قطر سوراخ:1.5mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202116
تعداد بسته
×

خرج کار برنجی دستبندی 16*9 mm

6/000 تومان
product-1613808426-7551
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول :1.6 cm عرض: 9mm اندازه سوراخ:کمتر از 1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
انواع خرج کار: خرج بین کار
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02202824
تعداد بسته

خرج کارها ، مهره و پلاک های تزينی هستند که برای ساخت انواع بدلیجات و زیورالات دست ساز استفاده میشوند . از خرج کار های دارای حلقه برای آویز کردن یک مهره یا شیء در میانه دستبند های مهره ای و از برخی از خرج کارها برای پنهان کردن گره دستبند استفاده می کنند. خرج کار ها رنگ ها ، سایز ها و اشکل متفاوتی دارند. خرج کار ها در رنگ های طلایی و نقره ای و زده قلم و پتینه وبه شکل های هندسی کوری و مکعبی دارای طرح هستند. خرج کار ها باید متناسب باسایز مهره ها و رنگ سایر اجزا همچون زنجیر و قفل و بست و حلقه اتصال انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!