سبد خرید شما خالی است !

قفل و بست

جستجو در دسته "قفل و بست" :

×

قفل دستبند مگنتی طلایی 6در10 میلیمتر

2/800 تومان
ghofl_dastband_talaeie_bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر دایره آهنربا * طول = 6*10 mm و قطر سوراخ ها 1.2 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031496
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی طلایی 18 میلیمتر

2/800 تومان
ghofl_dastband_talaie_bozorg-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : (طول* قطر توپک کروی* قطر استوانه) = (18*9*7)
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031495
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی طلایی 16 میلیمتر

2/800 تومان
ghofl_dastband_talaiee_medium
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : (طول* قطر توپک کروی* قطر استوانه) = (16*8*5)
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031494
تعداد بسته
×

قفل دستبند مگنتی زردقلم 6در10 میلیمتر

2/600 تومان
amgnet-dastband-ghofl-610
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر دایره آهنربا * طول = 6*10 mm و قطر سوراخ ها 1.2 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031492
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی زرده قلم 14 میلیمتر

2/500 تومان
ghofl_dastband_zarde-ghalam_bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول: 14mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031491
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی نقره ای 15 میلیمتر

2/200 تومان
ghofl_dastband_noghreie_bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول: 15mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031490
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی نقره ای 17 میلیمتر

2/900 تومان
ghofl_dastband_noghreie_bozorg-17mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول: 17mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031489
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی زرده قلم 17 میلیمتر

2/500 تومان
ghofl_dastband_zarde-ghalam_bozorg-17mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول: 17mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031488
تعداد بسته
×

قفل دستبند منجوق بافی آهنربایی دودی 25 میلیمتر

5/300 تومان
ghofl-dastband-monjoghbafi-talaee-25mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 2.5 cm - قطر 50 mm - قطر سوراخ ها 1.5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: دودی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031204
تعداد بسته
×

قفل دستبند منجوق بافی آهنربایی دودی 15 میلیمتر

3/500 تومان
ghofl-dastband-monjoghbafi-dudy-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 1.5 cm - قطر 4.7 mm - قطر سوراخ ها 2mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: دودی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031203
تعداد بسته
×

قفل دستبند منجوق بافی آهنربایی طلایی 15 میلیمتر

3/500 تومان
ghofl-dasband-monjoghbafi-talaee
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 1.5 cm - قطر 46 mm - قطر سوراخ ها 1.5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031202
تعداد بسته
×

گره مخفی کن 3 رنگ

3/000 تومان
gere_makhfi_kon_gold-3color-silver-zardghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول8mm با قطر سوراخ 1 mm
جنس قفل دستبندی: آهن
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
کدمحصول : 09031509
تعداد بسته
×

بست سربند زرده قلم شطرنجی 8*6 میلیمتر

2/100 تومان
honari-1549262116-702
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*8 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031345
تعداد بسته
×

قفل دستبند مگنتی زردقلم 8*10 mm

3/500 تومان
ghofl-dastbandi-magneti-zardghalam-10-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*10 mm - قطر سوراخ ها 1.5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031487
تعداد بسته
×

قفل دستبند مگنتی طلایی 8*10 mm

3/700 تومان
ghofl-dastbandi-magneti-gold-10-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*10 mm - قطر سوراخ ها 1.5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031484
تعداد بسته
×

قفل دستبند منجوق بافی آهنربایی دودی 3 cm

5/000 تومان
ghofl-dastbandi-monjoghbafi-dudi-3cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 3 cm - قطر 6 mm - قطر سوراخ ها 1.5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: دودی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031480
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی زرد قلم ساده 6*16 mm

3/400 تومان
ghofl-dastbandi-zard-ghalm-16-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16*6 mm - قطرداخلی 4 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031476
تعداد بسته
×

بست سربند استوانه 3/5 mm

5/700 تومان
bast-sarband-zardghalam-3-5mm-ostovaneh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 9*4/5 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: فلز آبکاری شده
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031344
تعداد بسته
×

بست سربند استوانه 1 mm

3/650 تومان
bast-sarband-ostovaneh-1mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 7*2 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: فلز آبکاری شده
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031341
تعداد بسته
×

بست آویز گردنبند استیل طلایی 5 عددی

3/500 تومان
bast-aviz_gardan_band_gold-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*7 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031340
تعداد بسته
×

بست سربند نقره ای 6 mm

2/850 تومان
bast-sarband-silver-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031339
تعداد بسته
×

بست سربند نقره ای 2 cm

2/700 تومان
bast-sarband-silver-20mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: فلز آبکاری شده
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031338
تعداد بسته
×

بست سربند استیل نقره ای 1 سانتی

8/800 تومان
bast-sarband-stile-silver-1cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق: گازگیر
کدمحصول : 01032011
تعداد بسته
×

بست سربند استیل طلایی 1 سانتی

8/800 تومان
bast-sarband-stile-gold-1cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق: گازگیر
کدمحصول : 01032010
تعداد بسته
×

بست سربند طلایی استیل 4*7 mm

7/600 تومان
bast-sarband-4-7mm-gold-shatranji
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق: گازگیر
کدمحصول : 01032009
تعداد بسته
×

گره مخفی کن طلایی از بغل

3/000 تومان
honari-1538648791-284
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 6*3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: فلز آبکاری شده
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
کدمحصول : 09031508
تعداد بسته
×

گره مخفی کن زرده قلم از بغل

2/700 تومان
honari-1538648431-538
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 6*3mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
کدمحصول : 09031507
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی-زرد قلم

3/800 تومان
honari-1538301402-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*8mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031471
تعداد بسته
×

بست سربند زرده قلم شطرنجی 8*8 میلیمتر

3/000 تومان
honari-1531564950-892
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*8mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031325
تعداد بسته
×

بست سربند زرده قلم شطرنجی 6*10 میلیمتر

4/200 تومان
honari-1531554542-165
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*6mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031324
تعداد بسته
×

بست سربند زرده قلم شطرنجی 6*15 میلیمتر

2/250 تومان
honari-1531554409-635
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*6mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031323
تعداد بسته
×

استاپر ساده طلایی 2.5mm

4/500 تومان
honari-1519805761-209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: استاپر
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031009
تعداد بسته
×

بست سربند طلایی شطرنجی 6*8 میلی متر

2/000 تومان
honari-1519800666-860
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*6mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031319
تعداد بسته
×

بست سربند طلایی شطرنجی 6*10 میلی متر

4/800 تومان
honari-1519800610-352
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*6mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031318
تعداد بسته
×

قفل دست بند پروانه ای استیل نقره ای 10mm

7/000 تومان
honari-106-836
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*6 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031461
تعداد بسته
×

قفل دستبند نگین دار نقره ای کوچک

3/800 تومان
honari-190-319
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول : 16mm - پهنا : 10mm - شیارداخلی : 5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031460
تعداد بسته

کار برد قفل و بست ها در ساخت دستبند و گردن بند و برای اتصال دو سمت مختلف دستبند و گردنبند است. بست ها از یک طرف به انتهای زنجیر و یا نخ دستبند و یا گردنبند وصل می شوند و طرف دیگر سوراخی دارند که حلقه اتصال و یا حلقه رابط به آن متصل می شود. دلیل استفاده از حلقه اتصال کوچک بودن سوراخ بست است. قفل هم یا به صورت مستقیم و یا با استفاده از حلقه رابط به سمت دیگر متصل می شود. قفل ها و بست ها از نظر نوع تنوغ بالایی دارند و شامل قفل و بست های پیچی و آهن ربایی و پروانه ای می شوند. از نظر رنگ قفل ها و بست ها شامل زرده قلم ، مسی ، طلایی ، نقره ای می شوند. جنس و رنگ قفل و بست ها را باید متناسب با نوع زنجیر و پلاک دستبند و گردنبند و همچنین نوع مهره انتخاب کرد .


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه