سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

قفل و بست

کار برد قفل و بست ها در ساخت دستبند و گردن بند و برای اتصال دو سمت مختلف دستبند و گردنبند است. بست ها از یک طرف به انتهای زنجیر و یا نخ دستبند و یا گردنبند وصل می شوند و طرف دیگر سوراخی دارند که حلقه اتصال و یا حلقه رابط به آن متصل می شود. دلیل استفاده از حلقه اتصال کوچک بودن سوراخ بست است. قفل هم یا به صورت مستقیم و یا با استفاده از حلقه رابط به سمت دیگر متصل می شود. قفل ها و بست ها از نظر نوع تنوغ بالایی دارند و شامل قفل و بست های پیچی و آهن ربایی و پروانه ای می شوند. از نظر رنگ قفل ها و بست ها شامل زرده قلم ، مسی ، طلایی ، نقره ای می شوند. جنس و رنگ قفل و بست ها را باید متناسب با نوع زنجیر و پلاک دستبند و گردنبند و همچنین نوع مهره انتخاب کرد .

جستجو در دسته "قفل و بست" :

×

قفل دست بند پروانه ای طلایی 7 میلی متری

400 تومان
honari-1522154547-459
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031467
×

بست سربند نقره ای روشن 4*9 میلی متر

80 تومان
honari-1519805197-572
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9*4 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031322
×

بست سربند زرده قلم 8mm

80 تومان
honari-1519803430-399
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*4mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031320
×

بست سربند طلایی شطرنجی 6*8 میلی متر

80 تومان
honari-1519800666-860
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*6mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031319
×

بست سربند طلایی شطرنجی 6*10 میلی متر

80 تومان
honari-1519800610-352
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*6mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031318
×

بست سربند طلایی شطرنجی 6*16 میلی متر

140 تومان
honari-1519800500-651
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16*6mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031317
×

قفل دست بند پروانه ای طلایی لایت 10 میلی متری

400 تومان
honari-1518598547-333
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031466
×

قفل دستبند نگین دار نقره ای طرح پاپیون

15/000 تومان
honari-907-893
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 31*12 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031465
×

قفل دستبند نگین دار نقره ای طرح پروانه

15/000 تومان
honari-989-192
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*12 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: برنج
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031464
×

قفل دست بند پروانه ای استیل دودی 9mm

400 تومان
honari-131-526
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9*6 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
رنگ قفل: دودی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031463
×

قفل دست بند پروانه ای استیل نقره ای 9mm

500 تومان
honari-106-836
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9*6 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031461
×

قفل دستبند نگین دار نقره ای کوچک

2/500 تومان
honari-190-319
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول : 16mm - پهنا : 10mm - شیارداخلی : 5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031460
×

استاپر ساده نقره ای 2mm

3/500 تومان
honari-810-816
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: استاپر
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031007
×

استاپر ساده زرده قلم 2mm

3/500 تومان
honari-446-149
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 2mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: استاپر
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031006
×

قفل دست بند زردقلم

400 تومان
honari-191-825
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15*10mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
جنس قفل دستبندی: آهن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031457
×

قفل دستبند نگین دار طلایی کوچک

2/500 تومان
honari-298-784
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول : 16mm - پهنا : 10mm - شیارداخلی : 5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031452
×

گره مخفی کن نقره ای

35 تومان
honari-303-489
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031504
×

بست سربند طلایی ریز

50 تومان
honari-620-435
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
جنس قفل دستبندی: آهن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031315
×

قفل دست بند پیچی زرد قلم

200 تومان
honari-355-489
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031448
×

استاپر ساده نقره ای 1.5mm

3/500 تومان
honari-691-727
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: استاپر
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031005
×

گره مخفی کن مسی

70 تومان
honari-139-692
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: مسی
جنس قفل دستبندی: آهن
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031503
×

قفل دستبند طرح سکان

2/000 تومان
ghofl_dastband_sokan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031446
×

قفل دست بند پیچی طلایی

150 تومان
honari-572-650
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031445
×

بست سربند طلایی کوچک

45 تومان
honari-175-610
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031314
×

بست سربند نقره ای

50 تومان
honari-792-848
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031313
×

قفل طرح فلش زرده قلم

2/500 تومان
honari-547-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 38*16mm . شیارداخلی4mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031438
×

قفل دست بند پروانه ای استیل نقره ای 11mm

1/150 تومان
ghofl_dastband_noghrei_still
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11*7mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031432
×

قفل دست بند پروانه ای استیل طلایی

1/400 تومان
ghofl_dastband_parvanei_talaie_still
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11*7mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031431
×

قفل دستبند پاپیونی نقره ای

2/900 تومان
ghofl_dastband_pichaki_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 46mm ، شیارداخلی4mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031430
×

قفل دستبند استیل ساعتی طلایی

7/200 تومان
ghofl_dastbandi_estil_sati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 25mm ، شیارداخلی7mm ، ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031429
×

قفل دستبند ساعتی نقره ای کد ۹۲۸۸

4/000 تومان
ghofl_dastbandi_noghreie_9288
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول 25mm ، شیارداخلی10mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031424
×

قفل دستبند خرچنگی زرده قلم

4/000 تومان
ghofl_kharchangi_zarde_ghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 34*19mm. mm پهنای داخلی شیار قفل 15
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031422
×

بست سربند زرده قلم 10mm

100 تومان
bast
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031312
×

قفل دستبند قوسی نقره ای

3/500 تومان
ghofl_dastband_ghosi_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
اندازه : 25طولmm . شیارداخلی mm9
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031413
×

قفل دستبند خرچنگی نقره ای

4/000 تومان
ghofl_dastband_kharchangi_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : اعلاء
اندازه : 35*19mm . شیارداخلی mm15
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031412
×

قفل دستبند نگین دار نقره ای

2/500 تومان
ghofl_dastnabd_negindar_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
اندازه : 17طولmm . شیارداخلی mm6
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031411

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه