سبد خرید شما خالی است !

قفل و بست

جستجو در دسته "قفل و بست" :

×

بست سربند نقره ای 8 میلیمتر

12/000 تومان
bast-sarband-silver--8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031353
تعداد بسته
×

بست سربند طلایی 8 میلیمتر

12/000 تومان
bast-sarband-gold--8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031334
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی طلایی 8 میلیمتر

3/100 تومان
ghofl_dastband_noghreie_gold-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031214
تعداد بسته
×

گره مخفی کن استیل نقره ای 5 میلیمتر

3/400 تومان
gere_makhfi_kon_noghrei-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
کدمحصول : 09031512
تعداد بسته
×

استاپر ساده استیل نقره ای 2mm

4/600 تومان
stoper_sade_sefid_steel-silver-2mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: استاپر
کدمحصول : 09031020
تعداد بسته
×

استاپر ساده استیل نقره ای 1.4mm

3/900 تومان
stoper_sade_steel-silver-1-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.4 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: استاپر
کدمحصول : 09031019
تعداد بسته
×

استاپر ساده استیل نقره ای 2.4mm

3/900 تومان
stoper_sade_steel-silver-2-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.4 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: استاپر
کدمحصول : 09031018
تعداد بسته
×

قفل زنجیر طلایی 5 میلیمتر

2/000 تومان
ghofl-zanjir-gold-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*5 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031209
تعداد بسته
×

گره مخفی کن نقره ای روشن 7 mm

2/400 تومان
gere_makhfi_kon_noghrei-light-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
کدمحصول : 09031510
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی طلایی 16 میلیمتر

2/900 تومان
ghofl_dastband_talaiee_medium
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : (طول* قطر توپک کروی* قطر استوانه) = (16*8*5)
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031494
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی زرده قلم 14 میلیمتر

2/600 تومان
ghofl_dastband_zarde-ghalam_bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول: 14mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031491
تعداد بسته
×

قفل دستبند آهنربایی بیضی زرده قلم 17 میلیمتر

2/500 تومان
ghofl_dastband_zarde-ghalam_bozorg-17mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول: 17mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031488
تعداد بسته
×

استاپر ساده نقره ای روشن 2.4mm

4/500 تومان
stoper_sade-silver-2-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 2.4 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: استاپر
کدمحصول : 09031014
تعداد بسته
×

استاپر ساده نقره ای روشن 2mm

4/500 تومان
stoper_sade_silver-2mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 2 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: استاپر
کدمحصول : 09031013
تعداد بسته
×

گره مخفی کن 3 رنگ

3/000 تومان
gere_makhfi_kon_gold-3color-silver-zardghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول8mm با قطر سوراخ 1 mm
جنس قفل دستبندی: آهن
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
کدمحصول : 09031509
تعداد بسته
×

بست سربند زرده قلم شطرنجی 7*11 میلیمتر

2/100 تومان
honari-1549262559-903
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11*7 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031346
تعداد بسته
×

بست سربند زرده قلم شطرنجی 8*6 میلیمتر

2/100 تومان
honari-1549262116-702
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6*8 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031345
تعداد بسته
×

قفل دستبند مگنتی زردقلم 7/5*10 mm

3/300 تومان
ghofl-dastbandi-magneti-zardghalam-10-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7/5*10 mm - قطر سوراخ ها 1.5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031487
تعداد بسته
×

قفل دستبند مگنتی طلایی 7/5*10 mm

3/500 تومان
ghofl-dastbandi-magneti-gold-10-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7/5*10 mm - قطر سوراخ ها 1.5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031484
تعداد بسته
×

قفل دستبند مگنتی نقره ای7/5*10 mm

2/900 تومان
ghofl-dastbandi-magneti-noghree-10-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7/5*10 mm - قطر سوراخ ها 1.5 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کدمحصول : 09031479
تعداد بسته
×

بست سربند استوانه 1 mm

4/400 تومان
bast-sarband-ostovaneh-1mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7*2 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031341
تعداد بسته
×

بست سربند نقره ای 6 mm

2/700 تومان
bast-sarband-silver-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031339
تعداد بسته
×

بست سربند زرد قلم 6 mm

2/700 تومان
bast-sarband-boronz-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031335
تعداد بسته
×

بست سربند نقره ای 10*6 mm

2/400 تومان
bast-sarband-silver-10mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*6mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031338
تعداد بسته
×

بست سربند طلایی 6 میلیمتر

2/100 تومان
bast-sarband-gold-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*6 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
جنس قفل دستبندی: آهن
کدمحصول : 09031328
تعداد بسته
×

بست سربند طلایی 10 میلیمتر

3/700 تومان
bast-sarband-gold-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*10 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: طلایی
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
جنس قفل دستبندی: آهن
کدمحصول : 09031326
تعداد بسته
×

بست سربند زرده قلم شطرنجی 8*8 میلیمتر

3/000 تومان
honari-1531564950-892
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*8mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031325
تعداد بسته
×

بست سربند زرده قلم شطرنجی 6*10 میلیمتر

3/600 تومان
honari-1531554542-165
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*6mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
کشور سازنده : چین
انواع قفل و بست: بست سربند
کدمحصول : 09031324
تعداد بسته
×

استاپر ساده طلایی 2.5mm

4/500 تومان
honari-1519805761-209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 2.5mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: استاپر
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031009
تعداد بسته
×

بست سربند طلایی شطرنجی 6*8 میلی متر

2/000 تومان
honari-1519800666-860
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8*6mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031319
تعداد بسته
×

بست سربند طلایی شطرنجی 6*10 میلی متر

2/700 تومان
honari-1519800610-352
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10*6mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031318
تعداد بسته
×

بست سربند طلایی شطرنجی 6*16 میلی متر

2/800 تومان
honari-1519800500-651
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16*6mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031317
تعداد بسته
×

استاپر ساده نقره ای 2mm

4/500 تومان
honari-810-816
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 2mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: استاپر
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031007
تعداد بسته
×

گره مخفی کن نقره ای

3/000 تومان
honari-303-489
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 7mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031504
تعداد بسته
×

استاپر ساده نقره ای 2.5mm

3/900 تومان
honari-691-727
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه : 2.5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: استاپر
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031005
تعداد بسته
×

قفل دست بند پروانه ای نقره ای 12 میلی متری

3/000 تومان
honari-498-368
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
اندازه : 12*6 mm
کدمحصول : 09031443
تعداد بسته

کار برد قفل و بست ها در ساخت دستبند و گردن بند و برای اتصال دو سمت مختلف دستبند و گردنبند است. بست ها از یک طرف به انتهای زنجیر و یا نخ دستبند و یا گردنبند وصل می شوند و طرف دیگر سوراخی دارند که حلقه اتصال و یا حلقه رابط به آن متصل می شود. دلیل استفاده از حلقه اتصال کوچک بودن سوراخ بست است. قفل هم یا به صورت مستقیم و یا با استفاده از حلقه رابط به سمت دیگر متصل می شود. قفل ها و بست ها از نظر نوع تنوغ بالایی دارند و شامل قفل و بست های پیچی و آهن ربایی و پروانه ای می شوند. از نظر رنگ قفل ها و بست ها شامل زرده قلم ، مسی ، طلایی ، نقره ای می شوند. جنس و رنگ قفل و بست ها را باید متناسب با نوع زنجیر و پلاک دستبند و گردنبند و همچنین نوع مهره انتخاب کرد .


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه