سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

قفل و بست

جستجو در دسته "قفل و بست" :

×

قفل زنجیرهای توپی

50 تومان
honari-106-856
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 9*3 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031458
×

قفل دست بند نقره ای

400 تومان
honari-479-866
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15*10mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031456
×

قفل دستبند آهنربایی نقره ای بیضی

2/000 تومان
honari-967-403
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 16*9 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031455
×

قفل دستبند آهنربایی نقره ای

3/000 تومان
honari-206-987
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25*12 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031454
×

قفل دستبند آهنربایی زردقلم

2/600 تومان
honari-942-745
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 23*12 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031453
×

قفل دستبند نگین دار طلایی کوچک

2/500 تومان
honari-298-784
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : طول : 16mm - پهنا : 10mm - شیارداخلی : 5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031452
×

قفل نقره ای مروارید دار

2/000 تومان
honari-649-308
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 * 15 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031450
×

قفل طلایی مروارید دار

2/000 تومان
honari-770-950
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 * 15 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031449
×

بست سربند طلایی ریز

50 تومان
honari-620-435
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031315
×

استاپر ساده نقره ای

3/500 تومان
honari-691-727
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 1.5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: استاپر
واحد: عدد
کدمحصول : 09031005
×

گره مخفی کن مسی

60 تومان
honari-139-692
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ قفل: مسی
جنس قفل دستبندی: زینک
انواع قفل و بست: گره مخفی کن
واحد: عدد
کدمحصول : 09031503
×

قفل دستبند طرح سکان

2/000 تومان
ghofl_dastband_sokan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031446
×

قفل دست بند پیچی طلایی

honari-572-650
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031445
×

قفل دست بند طلایی

450 تومان
honari-815-926
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031444
×

بست سربند طلایی کوچک

50 تومان
honari-175-610
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031314
×

بست سربند نقره ای

honari-792-848
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031313
×

قفل دستبند لوله ای زرد قلم

2/000 تومان
honari-913-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
اندازه : 2.8 mmطول قفل mm5اندازه شیار قفل
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031442
×

قفل طرح فلش طلایی

800 تومان
honari-98-614
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 38*16mm . شیارداخلی4mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031439
×

قفل طرح فلش زرده قلم

2/500 تومان
honari-547-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 38*16mm . شیارداخلی4mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031438
×

قفل دست بند پروانه ای استیل نقره ای

1/150 تومان
ghofl_dastband_noghrei_still
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11*7mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031432
×

قفل دست بند پروانه ای استیل طلایی

1/400 تومان
ghofl_dastband_parvanei_talaie_still
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11*7mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031431
×

قفل دستبند استیل ساعتی طلایی

7/200 تومان
ghofl_dastbandi_estil_sati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : طول 25mm ، شیارداخلی7mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031429
×

قفل لوله ای مرغوب سایز ۵ کد ۹۳۶۱

2/800 تومان
ghofl_lolei_marghob_saize_5_9361
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : طول 16mm ، شیارداخلی5mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031428
×

قفل لوله ای مرغوب سایز ۴ کد ۹۳۶۰

2/600 تومان
ghofl_lolei_marghob_saize_4_9360
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : طول 15mm ، شیارداخلی4mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031427
×

قفل دستبند ساعتی نقره ای کد ۹۲۸۸

8/000 تومان
ghofl_dastbandi_noghreie_9288
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : طول 25mm ، شیارداخلی10mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031424
×

قفل دستبند خرچنگی زرده قلم

3/000 تومان
ghofl_kharchangi_zarde_ghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 34*19mm. mm پهنای داخلی شیار قفل 15
نوع آبکاری : اعلاء
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031422
×

بست سربند زرده قلم بزرگ

100 تومان
bast
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11*6mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031312
×

قفل دست بند پروانه ای مسی 10 میلی متری

130 تومان
ghofl_dastband_boronzi_10mil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : متوسط
اندازه : 12*8mm
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: مسی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031421
×

بست سربند زرده قلم کوچک

50 تومان
baste_sarband_zardeghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 7*5mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031311
×

قفل دستبند آهنربایی زرده قلم

1/500 تومان
pelak_dastbandi_ahanrobaie_8138
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
اندازه : 27طولmm . شیارداخلی mm5
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031418
×

قفل دستبند قوسی نقره ای

2/000 تومان
ghofl_dastband_ghosi_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
اندازه : 25طولmm . شیارداخلی mm9
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031413
×

قفل دستبند خرچنگی نقره ای

3/000 تومان
ghofl_dastband_kharchangi_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : اعلاء
اندازه : 35*19mm . شیارداخلی mm15
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031412
×

قفل دستبند نگین دار نقره ای

2/500 تومان
ghofl_dastnabd_negindar_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
اندازه : 17طولmm . شیارداخلی mm6
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031411
×

قفل دستبند نگین دار طلایی بزرگ

2/500 تومان
ghofl_dastband_negin_dar_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
اندازه : طول : 17mm - پهنا : 12mm - شیارداخلی : 6mm
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031410
×

بست سربند مسی بزرگ

100 تومان
bast_Sarband_bozorg_mesi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11*6mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: مسی
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
کدمحصول : 09031310
×

استاپر ساده زرده قلم

3/500 تومان
stoper_sade_Zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 2*2mm
نوع آبکاری : خوب
جنس قفل دستبندی: زینک
انواع قفل و بست: استاپر
واحد: عدد
کدمحصول : 09031003

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه