سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

میخ

جستجو در دسته "میخ" :

×

سوزن میخی ته قلاب طلایی 30mm

40 تومان
honari-826-343
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی حلقه دار
اندازه سوزن: 3cm
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: طلایی
رنگ بست پایه: 3cm
اندازه میخ: 3cm
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 3cm

40 تومان
honari-413-24
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی حلقه دار
اندازه سوزن: 3cm
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: نقره ای
رنگ بست پایه: 3cm
اندازه میخ: 3cm
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته گرد طلایی

40 تومان
honari-408-590
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته گرد مسی

40 تومان
honari-419-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
رنگ پایه: مسی
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: مسی
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب استیل نقره ای

300 تومان
sozan_mikhi_tah_gholab_noghrei_stil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 3cm
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
واحد: عدد
×

سوزن میخی استیل ته تخت نقره ای کوچک

300 تومان
sozan_mikhi_tah_takht_stil_nogrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای

40 تومان
sozan_mikhi_tahgholab_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 4cm
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته تخت مسی

40 تومان
sozan_mikhi_takht_mesi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: مسی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ میخ: مسی
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم

40 تومان
sozan_mikhi_takht_z
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای

40 تومان
sozan_mikhi_takht_noghreiw
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب زرده قلم

40 تومان
sozan_mikhi_tah_gholab_zarde_ghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای کوچک

40 تومان
sozan_mikhi_takht_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: نقره ای
شماره: کوچک
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی

40 تومان
sozan_mikhi_tah_gholab
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته تخت طلایی

40 تومان
sozan_mikhi_takht
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته گرد زرده قلم

40 تومان
sozan_mikhi_tah_gerd_zarde_ghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته گرد نقره ای

40 تومان
sozan_mikhi_tah_gerd_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب زرد قلم 4cm

40 تومان
honari-980-62
انتخاب نوع بسته

اندازه سوزن: 4cm
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب مسی 50mm

40 تومان
honari-278-821
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی حلقه دار
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: مسی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: مسی
رنگ بست پایه: 5cm
اندازه میخ: 5cm
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب استیل طلایی

800 تومان
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
واحد: عدد
نا موجود
سوزن میخی ته تخت طلایی

50 تومان
×

سوزن میخی ته تخت طلایی

50 تومان
sozan_mikhi_tah_takht_talaie
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: طلایی
اندازه سوزن: 3.5cm
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه