سبد خرید شما خالی است !

میخ

جستجو در دسته "میخ" :

×

سوزن میخی ته تخت استیل نقره ای 12 میلیمتر

3/900 تومان
sozan-mikhi-tah-takht-steel-12mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 12 mm
کدمحصول : 09031752
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب استیل نقره ای 2 سانتیمتر

2/100 تومان
sozan_mikhi_tahgholab_noghrei_2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 2 cm
کدمحصول : 09031751
تعداد بسته
×

حلقه پیچی استیل نقره ای 12 میلیمتر

3/300 تومان
halghe_pichii_12mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 12 mm
کدمحصول : 09031750
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت استیل نقره ای 6cm

3/800 تومان
sozan-mikhi-tahgtakht-noghrei-6cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 6 cm
کدمحصول : 09031748
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 2.6 سانتیمتر

2/400 تومان
sozan-mikhi-tahgholab-noghrei-2-6cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
اندازه میخ: 2.6 cm
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031746
تعداد بسته
×

سوزن میخی برنجی ته گرد زردقلم 2 cm

2/200 تومان
sozan-mikhi-tahgerd-zardghalam-berenji-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: زردقلم
اندازه میخ: 2 cm
کدمحصول : 09031742
تعداد بسته
×

سوزن میخی برنجی ته گرد زردقلم 4cm

5/000 تومان
sozan-mikhi-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: زردقلم
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031741
تعداد بسته
×

سوزن میخی برنجی ته گرد نقره ای 4cm

5/000 تومان
sozan-mikhi-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: نقره ای
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031740
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 2.6cm

2/800 تومان
honari-1537779219-247
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
اندازه میخ: 2.6cm
کدمحصول : 09031738
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی 4cm

2/000 تومان
honari-1531553321-612
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031734
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 4cm

2/000 تومان
honari-1531553031-168
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031733
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 4cm

2/000 تومان
honari-1531552176-139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031732
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای روشن 5cm

2/000 تومان
honari-1531550924-280
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031730
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب زرده قلم 3cm

2/000 تومان
honari-1531381814-241
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031728
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 3cm

2/000 تومان
honari-1531381500-858
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031727
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 4cm

2/000 تومان
honari-1531381015-24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031725
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی 3 سانتی

2/000 تومان
honari-826-343
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی حلقه دار
شماره سوزن: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: طلایی
رنگ بست پایه: 3cm
اندازه میخ: 3cm
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031718
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 3cm

2/000 تومان
honari-413-24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی حلقه دار
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: نقره ای
رنگ بست پایه: 3cm
اندازه میخ: 3cm
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031716
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 4cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_tahgholab_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره سوزن: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031711
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 3 سانتی

2/000 تومان
sozan_mikhi_tah_takht_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: طلایی
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031710
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 5cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht_z
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره سوزن: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031708
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 5cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht_noghreiw
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره سوزن: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031707
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 3 سانت

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: نقره ای
شماره سوزن: کوچک
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031705
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی 5 سانتی

2/000 تومان
sozan_mikhi_tah_gholab
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره سوزن: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031704
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 5 سانتی

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره سوزن: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031703
تعداد بسته
×

حلقه پیچی استیل نقره ای 8 میلیمتر

 
halghe_pichii_8mm
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 8 mm
کدمحصول : 09031749
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 2.5 cm

 
sozan-mikhi-tah-takht-gold-25mm
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
اندازه میخ: 2.5 cm
کدمحصول : 09031745
×

سوزن میخی برنجی ته گرد طلایی 2 cm

 
sozan-mikhi-tah-gerd-gold-berenji-2cm
واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: طلایی
اندازه میخ: 2 cm
کدمحصول : 09031744
×

سوزن میخی برنجی ته گرد نقره ای 2 cm

 
sozan-mikhi-tahgerd-noghre-berenji-2cm
واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: نقره ای
اندازه میخ: 2 cm
کدمحصول : 09031743
×

سوزن میخی برنجی ته گرد طلایی 4cm

 
sozan-gerd-1739
واحد: بسته
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: برنج
رنگ میخ: طلایی
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031739
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای روشن 4cm

 
sozan_mikhi_tahgholab_noghrei-light_4
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن ته گرد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4 cm
کدمحصول : 020304114
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 3.5cm

 
honari-1537779116-870
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
اندازه میخ: 3.5cm
کدمحصول : 09031737
×

سوزن میخی ته قلاب استیل نقره ای 4cm

 
honari-1536822979-668
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031735
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 5cm

 
honari-1531550817-158
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031729
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 4cm

 
honari-1531381256-576
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031726
×

سوزن میخی ته قلاب استیل طلایی 4cm

 
honari-1526212963-471
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031724

کاربرد میخ ها و یا همان سوزن های میخی ، در ساخت گوشواره است. سوزن های میخی بر اساس طول آنه ها در اندازه های 3 ، 3.5 ، 4 و 5 سانتی متر هستند که در صورت اضافه آمدن بخشی از آن می توان با سیم چین قسمت اضافه را جدا کرد. سوزن های میخی ب اساس فرم انتهای آن ها به سه نوع سوزن میخی ته گرد و ته تخت و همچنین سوزن میخی های ته قلاب تقسیم می شوند . از سوزن میخی های ته قلاب برای آویزان کردن پلاک یا هر چیز دیگری به انتهای گوشواره به وسیله حلقه اتصال استفاده می شود. سوزن های گوشواره در رنگ های نقره ای و طلای و زرده قلم و مسی موجود هستند و باید متناسب با رنگ عصای گوشواره انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه