سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

میخ

کاربرد میخ ها و یا همان سوزن های میخی ، در ساخت گوشواره است. سوزن های میخی بر اساس طول آنه ها در اندازه های 3 ، 3.5 ، 4 و 5 سانتی متر هستند که در صورت اضافه آمدن بخشی از آن می توان با سیم چین قسمت اضافه را جدا کرد. سوزن های میخی ب اساس فرم انتهای آن ها به سه نوع سوزن میخی ته گرد و ته تخت و همچنین سوزن میخی های ته قلاب تقسیم می شوند . از سوزن میخی های ته قلاب برای آویزان کردن پلاک یا هر چیز دیگری به انتهای گوشواره به وسیله حلقه اتصال استفاده می شود. سوزن های گوشواره در رنگ های نقره ای و طلای و زرده قلم و مسی موجود هستند و باید متناسب با رنگ عصای گوشواره انتخاب شوند.

جستجو در دسته "میخ" :

×

حلقه پیچی زرد قلم

50 تومان
honari-542-543
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
اندازه سوزن: 1cm
کدمحصول : 09031722
×

حلقه پیچی طلایی

50 تومان
honari-947-51
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
اندازه سوزن: 1cm
کدمحصول : 09031721
×

حلقه پیچی نقره ای

50 تومان
honari-698-439
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
اندازه سوزن: 1cm
کدمحصول : 09031720
×

سوزن میخی ته قلاب زرد قلم 4cm

honari-980-62
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه سوزن: 4cm
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کدمحصول : 09031719
×

سوزن میخی ته گرد مسی 5cm

40 تومان
honari-419-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
رنگ پایه: مسی
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: مسی
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031714
×

سوزن میخی ته قلاب استیل نقره ای 3cm

40 % - 250 تومان150 تومان
sozan_mikhi_tah_gholab_noghrei_stil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 3cm
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کدمحصول : 09031712
×

سوزن میخی استیل ته تخت نقره ای کوچک 3cm

40 % - 250 تومان150 تومان
sozan_mikhi_tah_takht_stil_nogrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
اندازه سوزن: 3cm
کدمحصول : 09031901
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 4cm

40 تومان
sozan_mikhi_tahgholab_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 4cm
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031711
×

سوزن میخی ته تخت مسی 5cm

40 تومان
sozan_mikhi_takht_mesi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: مسی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ میخ: مسی
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031709
30 % -
سوزن میخی ته تخت زرده قلم 5cm

40 تومان
28 تومان
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 5cm

30 % - 40 تومان28 تومان
sozan_mikhi_takht_z
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031708
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 5cm

40 تومان
sozan_mikhi_takht_noghreiw
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031707
×

سوزن میخی ته قلاب زرده قلم

40 تومان
sozan_mikhi_tah_gholab_zarde_ghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031706
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای کوچک

sozan_mikhi_takht_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: نقره ای
شماره: کوچک
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031705
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 5 سانتی

40 تومان
sozan_mikhi_takht
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031703
30 % -
سوزن میخی ته گرد زرده قلم 5cm

40 تومان
28 تومان
×

سوزن میخی ته گرد زرده قلم 5cm

30 % - 40 تومان28 تومان
sozan_mikhi_tah_gerd_zarde_ghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031702
×

سوزن میخی ته گرد نقره ای 5cm

40 تومان
sozan_mikhi_tah_gerd_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031701
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی 30mm

honari-826-343
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی حلقه دار
اندازه سوزن: 3cm
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: طلایی
رنگ بست پایه: 3cm
اندازه میخ: 3cm
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031718
×

سوزن میخی ته قلاب مسی 50mm

honari-278-821
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی حلقه دار
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: مسی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: مسی
رنگ بست پایه: 5cm
اندازه میخ: 5cm
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031717
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 3cm

40 تومان
honari-413-24
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی حلقه دار
اندازه سوزن: 3cm
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: نقره ای
رنگ بست پایه: 3cm
اندازه میخ: 3cm
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031716
×

سوزن میخی ته گرد طلایی 5cm

honari-408-590
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031715
×

سوزن میخی ته قلاب استیل طلایی

sozan_mikhi_gholab_still
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
کدمحصول : 09031713
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 3.5 سانتی

sozan_mikhi_tah_takht_talaie
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: طلایی
اندازه سوزن: 3.5cm
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031710
نا موجود
سوزن میخی ته قلاب طلایی

40 تومان
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی

40 تومان
sozan_mikhi_tah_gholab
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031704

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه