سبد خرید شما خالی است !

میخ

جستجو در دسته "میخ" :

×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای روشن 4cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_tahgholab_noghrei-light_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن ته گرد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4 cm
کدمحصول : 020304114
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 3.5cm

2/800 تومان
honari-1537779116-870
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
اندازه میخ: 3.5cm
کدمحصول : 09031737
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب استیل نقره ای 4cm

8/200 تومان
honari-1536822979-668
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031735
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی 4cm

2/000 تومان
honari-1531553321-612
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031734
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 4cm

2/000 تومان
honari-1531553031-168
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته گرد
جنس میخ: آهنی
کدمحصول : 09031733
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 3.5cm

2/800 تومان
honari-1531552176-139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3.5cm
کدمحصول : 09031732
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای روشن 5cm

2/000 تومان
honari-1531550924-280
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031730
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 4cm

2/000 تومان
honari-1531381015-24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031725
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت استیل طلایی 4cm

8/200 تومان
honari-1526212868-690
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031723
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی 3 سانتی

2/000 تومان
honari-826-343
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی حلقه دار
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: طلایی
رنگ بست پایه: 3cm
اندازه میخ: 3cm
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031718
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 3cm

2/000 تومان
honari-413-24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی حلقه دار
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: نقره ای
رنگ بست پایه: 3cm
اندازه میخ: 3cm
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031716
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب استیل طلایی

8/200 تومان
sozan_mikhi_gholab_still
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031713
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب استیل نقره ای 3cm

8/200 تومان
sozan_mikhi_tah_gholab_noghrei_stil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031712
تعداد بسته
×

سوزن میخی استیل ته تخت نقره ای کوچک 3cm

8/200 تومان
sozan_mikhi_tah_takht_stil_nogrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031901
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 4cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_tahgholab_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031711
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 3 سانتی

2/000 تومان
sozan_mikhi_tah_takht_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: طلایی
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031710
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 5cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht_z
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031708
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 5cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht_noghreiw
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031707
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت نقره ای 3 سانت

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: نقره ای
شماره: کوچک
شکل ته سوزن: ته تخت
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031705
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 5 سانتی

2/000 تومان
sozan_mikhi_takht
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته تخت
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: ته تخت
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031703
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته گرد زرده قلم 5cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_tah_gerd_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
رنگ پایه: زرد قلم
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: زردقلم
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031702
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته گرد نقره ای 5cm

2/000 تومان
sozan_mikhi_tah_gerd_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
رنگ پایه: نقره ای
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: نقره ای
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031701
تعداد بسته
×

سوزن میخی ته تخت طلایی 3.5cm

 
honari-1537779219-247
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
اندازه میخ: 3.5cm
کدمحصول : 09031738
×

سوزن میخی ته قلاب استیل طلایی 5cm

 
honari-1537093903-370
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031736
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای روشن 3cm

 
honari-1531551703-333
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031731
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 5cm

 
honari-1531550817-158
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031729
×

سوزن میخی ته قلاب زرده قلم 3cm

 
honari-1531381814-241
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031728
×

سوزن میخی ته تخت زرده قلم 3cm

 
honari-1531381500-858
واحد: عدد
نوع میخ: ته تخت
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 3cm
کدمحصول : 09031727
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 4cm

 
honari-1531381256-576
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031726
×

سوزن میخی ته قلاب استیل طلایی 4cm

 
honari-1526212963-471
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: استیل
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031724
×

حلقه پیچی زرد قلم

 
honari-542-543
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 1cm
کدمحصول : 09031722
×

حلقه پیچی طلایی

 
honari-947-51
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: طلایی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 1cm
کدمحصول : 09031721
×

حلقه پیچی نقره ای

 
honari-698-439
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: نقره ای
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 1cm
کدمحصول : 09031720
×

سوزن میخی ته قلاب زرد قلم 4cm

 
honari-980-62
واحد: عدد
نوع میخ: قلّاب دار
جنس میخ: آهنی
رنگ میخ: زردقلم
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 4cm
کدمحصول : 09031719
×

سوزن میخی ته قلاب مسی 50mm

 
honari-278-821
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی حلقه دار
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: مسی
نوع میخ: قلّاب دار
رنگ میخ: مسی
رنگ بست پایه: 5cm
اندازه میخ: 5cm
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031717
×

سوزن میخی ته گرد طلایی 5cm

 
honari-408-590
واحد: عدد
نوع سوزن: میخی
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
رنگ پایه: طلایی
نوع میخ: ته گرد
رنگ میخ: طلایی
جنس میخ: آهنی
کشور سازنده : چین
اندازه میخ: 5cm
کدمحصول : 09031715

کاربرد میخ ها و یا همان سوزن های میخی ، در ساخت گوشواره است. سوزن های میخی بر اساس طول آنه ها در اندازه های 3 ، 3.5 ، 4 و 5 سانتی متر هستند که در صورت اضافه آمدن بخشی از آن می توان با سیم چین قسمت اضافه را جدا کرد. سوزن های میخی ب اساس فرم انتهای آن ها به سه نوع سوزن میخی ته گرد و ته تخت و همچنین سوزن میخی های ته قلاب تقسیم می شوند . از سوزن میخی های ته قلاب برای آویزان کردن پلاک یا هر چیز دیگری به انتهای گوشواره به وسیله حلقه اتصال استفاده می شود. سوزن های گوشواره در رنگ های نقره ای و طلای و زرده قلم و مسی موجود هستند و باید متناسب با رنگ عصای گوشواره انتخاب شوند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه