سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

پایه انگشتر

جستجو در دسته "پایه انگشتر" :

×

پایه انگشتر برنجی طلایی دایره mm1۶

14/000 تومان
product-1628676010-6652
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر داخلی ۱۶ میل
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08110633
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی کفه دار بیضی mm30*22

6/400 تومان
product-1628600101-1474
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*2.2سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08108148
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مستطیل mm25*15

6/500 تومان
product-1628599526-9121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*1.5سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08101058
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی کفه دار ضلع 2.2سانتی متری

6/400 تومان
product-1628598788-2127
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : اندازه هر ضلع 2.2سانتیمتر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08106849
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مستطیل mm25*12

14/000 تومان
product-1628595457-9129
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*1.2 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08101739
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی شش ضلعی mm17*20

14/000 تومان
product-1628595097-3544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.7*2سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08101839
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مستطیل دور گرد mm22*17

14/000 تومان
product-1628594546-7215
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.2*1.7 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08102978
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی قلب mm20*15

14/000 تومان
product-1628594038-153
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*1.5 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08106332
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی اشک mm20*15

14/000 تومان
product-1628593444-5235
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*1.5 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08109692
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مثلث mm22*17

14/000 تومان
product-1628592924-2594
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.2*1.7 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08107174
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی بیضی mm20*15

14/000 تومان
product-1628592364-2016
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*1.5 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08101251
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مربع سر گرد mm20*20

14/000 تومان
product-1628591796-1256
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*2سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08107544
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی بادبادک mm25*12

14/000 تومان
product-1628591031-7296
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.2*2.5
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08107656
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی مربع mm15*15

14/000 تومان
product-1628590234-3524
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.5*1.5 سانتی متر
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08107558
تعداد بسته
×

قاب انگشتر برنجی طرح موج 2cm

4/800 تومان
product-1602074481-5052
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین عرض:20mm/بیشترین طول: 8mm/عمق:3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: حدودا 1.5cm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10077515
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی 3.5 cm

3/250 تومان
product-1595854906-6074
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07271517
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی mm20*15

6/900 تومان
ring-base-golden
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030378
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2 در 1.5 سانتیمتر

5/000 تومان
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-1-5-cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030376
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2.5 در 2 سانتیمتر

5/000 تومان
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
نوع آبکاری : متوسط
رنگ آویز: مسی
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030375
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 2.5 در 2 سانتیمتر

4/700 تومان
angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030373
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح قلب 1.8*2 سانتیمتر

5/000 تومان
recab_angoshtar_ghabe_berenji-heart-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030372
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی1.8 در 1.3سانتیمتر

5/400 تومان
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030371
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی دایره 1.8

5/000 تومان
rekab-angoshtar-mesi-circle-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030363
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 1.5 در 2 سانتیمتر

5/000 تومان
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030358
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح ماهی 27*14 mm

6/600 تومان
honari-1543828497-510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030357
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح شش ضلعی 15*40

6/400 تومان
honari-1529732919-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
اندازه : قطر داخلی : 14*39 mm
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030353
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20*15 mm

6/800 تومان
honari-1526111288-995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
اندازه : ابعاد داخلی بیضی : 9*23 میلی متر
کدمحصول : 09030352
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح انار

6/800 تومان
honari-1526111134-908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
اندازه : ابعاد داخلی انار : ۲۶*۲۰ میلی متر
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030351
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20*30mm

5/000 تومان
honari-775-374
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی : 15*20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030350
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی 2سانتی کد mb3

6/400 تومان
honari-825-552
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030345
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2

6/500 تومان
honari-742-423
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030344
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی کوچک mm16*12

6/700 تومان
honari-602-286
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030343
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 27mm در ۲۰ mm

6/500 تومان
honari-124-712
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : خوب
اندازه : طول بیضی 27mm عرض بیضی 20mm
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کدمحصول : 09030342
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی25*18mm

4/700 تومان
honari-781-892
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : خوب
اندازه : 2.5*1.8*0.3
کدمحصول : 09030341
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره20mm کد g3

6/700 تومان
honari-168-601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030340
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره 26mm کد g4

6/700 تومان
honari-723-576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030339
تعداد بسته

رکاب های انگشتر یکی از پرکاربرد ترین وسایل ساخت زیورالات هستند و از تنوع و کاربرد های متنوعی برخوردارند. برخی از رکاب های انگشتر مسطح هستند و یا کمی عمق دارند که درساخت زیور الات رزینی از آن ها استفاده می شود . همچنین از رکاب هایی که حلقه هایی در سطح خود دارند و یا به صورت شبکه ای هستند در ساخت زیور آلات دست ساز مهرهای استفاده می شوند. همچنین از نظر جنس رکاب ها جنس های متفاوتی دارند و برخی از آن ها رنگ ثابت هستند و برخی دیگر نه.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!