سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

پایه انگشتر

جستجو در دسته "پایه انگشتر" :

×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی 3.5 cm

1/600 تومان
product-1595854906-6074
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07271517
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی کد 2681

1/750 تومان
product-1595854792-2271
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07272681
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی 3cm

1/400 تومان
product-1595854667-167
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07276932
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی mm17*13

4/500 تومان
ring-base-golden
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030378
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی طرح موج 2 سانتیمتر

3/300 تومان
rekab-angoshtar-messi-wave-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030377
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 1.5 در 1 سانتیمتر

3/800 تومان
angoshtar-messi-beyzi-negin-1-5-1cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030374
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 2.5 در 2 سانتیمتر

3/800 تومان
angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030373
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح قلب 1.8*2 سانتیمتر

3/800 تومان
recab_angoshtar_ghabe_berenji-heart-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030372
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی1.8 در 1.3سانتیمتر

4/500 تومان
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030371
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طلایی طرح شبدر 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-berenji-shabdar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030369
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی طرح شبدر 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-messi-shabdar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030368
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030367
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی دایره 1.9 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-berenjii-circle-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030365
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 2.5 در 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030359
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 1.5 در 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030358
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح شش ضلعی 15*40

4/200 تومان
honari-1529732919-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030353
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20*15 mm

4/400 تومان
honari-1526111288-995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030352
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح انار

4/400 تومان
honari-1526111134-908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030351
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی 2سانتی کد mb3

4/200 تومان
honari-825-552
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030345
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2

4/200 تومان
honari-742-423
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030344
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 32mm کدb11

4/200 تومان
honari-781-892
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030341
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره20mm کد g3

4/400 تومان
honari-168-601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030340
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره 26mm کد g4

4/400 تومان
honari-723-576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030339
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بته جقه کدT2

4/200 تومان
honari-436-209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030335
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی با قاب مستطیل MT2 25mm

3/800 تومان
honari-987-152
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030330
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره 3.5cm

 
product-1595855057-578
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07279913
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره 3cm

 
product-1595854995-846
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07273350
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره کد 8614

 
product-1595854953-5019
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07278614
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2 در 1.5 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-1-5-cm
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030376
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2.5 در 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-5cm
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030375
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح گل 20 mm

 
recab-angoshtar-zarghalam-flower-20mm
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030370
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی 28 mm

 
recab-angoshtar-zarghalam-beyzi-28mm
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030366
×

پایه انگشتر استیل نقره ای 1.9 سانتیمتر

 
paye-angoshtar-steel-silver-1-9cm
واحد: عدد
جنس پلاک: استیل
پایه انگشتر: حلقه ای
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030364
×

رکاب انگشتر مسی دایره 1.8

 
rekab-angoshtar-mesi-circle-2
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030363
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 1.5 در 1.2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-1-5
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030362
×

رکاب انگشتر برنجی مستطیل 2.5 در 1.5 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-berenji-mostatil-2-5
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030361

رکاب های انگشتر یکی از پرکاربرد ترین وسایل ساخت زیورالات هستند و از تنوع و کاربرد های متنوعی برخوردارند. برخی از رکاب های انگشتر مسطح هستند و یا کمی عمق دارند که درساخت زیور الات رزینی از آن ها استفاده می شود . همچنین از رکاب هایی که حلقه هایی در سطح خود دارند و یا به صورت شبکه ای هستند در ساخت زیور آلات دست ساز مهرهای استفاده می شوند. همچنین از نظر جنس رکاب ها جنس های متفاوتی دارند و برخی از آن ها رنگ ثابت هستند و برخی دیگر نه.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!