سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

پایه انگشتر

جستجو در دسته "پایه انگشتر" :

×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره

3/000 تومان
product-1602510030-5888
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 10125933
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره 2.5cm

3/250 تومان
product-1602509818-1962
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 10120477
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره 3.5cm

1/750 تومان
product-1595855057-578
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07279913
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی 3.5 cm

3/250 تومان
product-1595854906-6074
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07271517
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی 3cm

2/700 تومان
product-1595854667-167
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07276932
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی mm17*13

7/150 تومان
ring-base-golden
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030378
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2 در 1.5 سانتیمتر

3/950 تومان
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-1-5-cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030376
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2.5 در 2 سانتیمتر

3/950 تومان
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030375
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 1.5 در 1 سانتیمتر

3/800 تومان
angoshtar-messi-beyzi-negin-1-5-1cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030374
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح قلب 1.8*2 سانتیمتر

3/950 تومان
recab_angoshtar_ghabe_berenji-heart-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030372
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی طرح شبدر 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-messi-shabdar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030368
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی دایره 1.9 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-berenjii-circle-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030365
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی دایره 1.8

3/950 تومان
rekab-angoshtar-mesi-circle-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030363
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 1.5 در 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030358
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح ماهی 27*14 mm

6/900 تومان
honari-1543828497-510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030357
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 22mm

 
honari-1530701676-64
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030354
×

رکاب انگشتر برنجی طرح شش ضلعی 15*40

4/200 تومان
honari-1529732919-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030353
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20*15 mm

4/400 تومان
honari-1526111288-995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030352
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح انار

7/050 تومان
honari-1526111134-908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030351
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20*27mm

6/700 تومان
honari-775-374
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030350
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی 2سانتی کد mb3

6/700 تومان
honari-825-552
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030345
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2

6/700 تومان
honari-742-423
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030344
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی کوچک mm16*12

7/050 تومان
honari-602-286
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030343
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 27mm کدb11

6/700 تومان
honari-124-712
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030342
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 32mm کدb11

6/700 تومان
honari-781-892
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030341
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره20mm کد g3

7/050 تومان
honari-168-601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030340
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره 26mm کد g4

7/050 تومان
honari-723-576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030339
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بته جقه کدT2

4/200 تومان
honari-436-209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030335
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره 3cm

 
product-1595854995-846
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07273350
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره کد 8614

 
product-1595854953-5019
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07278614
×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی کد 2681

 
product-1595854792-2271
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07272681
×

رکاب انگشتر مسی طرح موج 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-messi-wave-2cm
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030377
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 2.5 در 2 سانتیمتر

 
angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5-2
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030373
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی1.8 در 1.3سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-1-5
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030371
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح گل 20 mm

 
recab-angoshtar-zarghalam-flower-20mm
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030370
×

رکاب انگشتر برنجی طلایی طرح شبدر 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-berenji-shabdar-2cm
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030369

رکاب های انگشتر یکی از پرکاربرد ترین وسایل ساخت زیورالات هستند و از تنوع و کاربرد های متنوعی برخوردارند. برخی از رکاب های انگشتر مسطح هستند و یا کمی عمق دارند که درساخت زیور الات رزینی از آن ها استفاده می شود . همچنین از رکاب هایی که حلقه هایی در سطح خود دارند و یا به صورت شبکه ای هستند در ساخت زیور آلات دست ساز مهرهای استفاده می شوند. همچنین از نظر جنس رکاب ها جنس های متفاوتی دارند و برخی از آن ها رنگ ثابت هستند و برخی دیگر نه.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!