سبد خرید شما خالی است !

پایه انگشتر

جستجو در دسته "پایه انگشتر" :

×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی 28 mm

2/600 تومان
recab-angoshtar-zarghalam-beyzi-28mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030366
تعداد بسته
×

پایه انگشتر استیل نقره ای 1.9 سانتیمتر

5/700 تومان
paye-angoshtar-steel-silver-1-9cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: استیل
پایه انگشتر: حلقه ای
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030364
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 1.5 در 1.2 سانتیمتر

3/300 تومان
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030362
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 3 در 2 سانتیمتر

3/300 تومان
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030360
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 22mm

2/200 تومان
honari-1530701676-64
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030354
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی دایره 1.9 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-berenjii-circle-2
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030365
×

رکاب انگشتر مسی دایره 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-mesi-circle-2
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030363
×

رکاب انگشتر برنجی مستطیل 2.5 در 1.5 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-berenji-mostatil-2-5
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030361
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 2.5 در 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-2-5
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030359
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 2.5 در 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030358
×

رکاب انگشتر برنجی طرح ماهی 27*14 mm

 
honari-1543828497-510
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030357
×

رکاب انگشتر زرد قلم 2/8*3/5 cm

 
recab-angoshtar-zardghalam-35-28mm
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030356
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 21mm

 
honari-1538308211-833
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030355
×

رکاب انگشتر برنجی طرح شش ضلعی 15*40

 
honari-1529732919-916
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030353
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 23*9 mm

 
honari-1526111288-995
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030352
×

رکاب انگشتر برنجی طرح انار

 
honari-1526111134-908
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030351
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20mm b2

 
honari-775-374
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030350
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی 2سانتی کد mb3

 
honari-825-552
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030345
×

رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2

 
honari-742-423
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030344
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی کوچک کدb7

 
honari-602-286
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030343
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 27mm کدb11

 
honari-124-712
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030342
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 32mm کدb11

 
honari-781-892
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030341
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره20mm کد g3

 
honari-168-601
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030340
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره 26mm کد g4

 
honari-723-576
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030339
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث کوچک 23×20 mm کد ms7

 
honari-607-60
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030336
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بته جقه کدT2

 
honari-436-209
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030335
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 18mm کد 25

 
honari-877-260
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030332
×

رکاب انگشتر برنجی با قاب مستطیل MT2 25mm

 
honari-987-152
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030330
×

رکاب انگشتر طلایی طرح دایره مشبک

 
recab_angoshtar_tarhe_daiere_sorakh_dar_t
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: مشبک
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030310

رکاب های انگشتر یکی از پرکاربرد ترین وسایل ساخت زیورالات هستند و از تنوع و کاربرد های متنوعی برخوردارند. برخی از رکاب های انگشتر مسطح هستند و یا کمی عمق دارند که درساخت زیور الات رزینی از آن ها استفاده می شود . همچنین از رکاب هایی که حلقه هایی در سطح خود دارند و یا به صورت شبکه ای هستند در ساخت زیور آلات دست ساز مهرهای استفاده می شوند. همچنین از نظر جنس رکاب ها جنس های متفاوتی دارند و برخی از آن ها رنگ ثابت هستند و برخی دیگر نه.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه