سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

پایه انگشتر

جستجو در دسته "پایه انگشتر" :

×

رکاب انگشتر مسی طرح موج 2 سانتیمتر

3/300 تومان
rekab-angoshtar-messi-wave-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030377
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2 در 1.5 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-1-5-cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030376
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2.5 در 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030375
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 1.5 در 1 سانتیمتر

3/800 تومان
angoshtar-messi-beyzi-negin-1-5-1cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030374
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 2.5 در 2 سانتیمتر

3/800 تومان
angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030373
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طلایی طرح شبدر 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-berenji-shabdar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030369
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی طرح شبدر 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-messi-shabdar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030368
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030367
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی دایره 1.8

3/800 تومان
rekab-angoshtar-mesi-circle-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030363
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 1.5 در 1.2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030362
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی مستطیل 2.5 در 1.5 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-berenji-mostatil-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030361
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 2.5 در 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030359
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 1.5 در 2 سانتیمتر

3/800 تومان
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030358
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح ماهی 27*14 mm

3/800 تومان
honari-1543828497-510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030357
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 23*9 mm

3/800 تومان
honari-1526111288-995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030352
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح انار

3/900 تومان
honari-1526111134-908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030351
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20*27mm

3/900 تومان
honari-775-374
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030350
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2

3/900 تومان
honari-742-423
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030344
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 27mm کدb11

3/900 تومان
honari-124-712
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030342
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح قلب 1.8*2 سانتیمتر

 
recab_angoshtar_ghabe_berenji-heart-2
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030372
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی 2 در 1.5 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-1-5
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030371
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح گل 20 mm

 
recab-angoshtar-zarghalam-flower-20mm
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030370
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی 28 mm

 
recab-angoshtar-zarghalam-beyzi-28mm
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030366
×

رکاب انگشتر برنجی دایره 1.9 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-berenjii-circle-2
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030365
×

پایه انگشتر استیل نقره ای 1.9 سانتیمتر

 
paye-angoshtar-steel-silver-1-9cm
واحد: عدد
جنس پلاک: استیل
پایه انگشتر: حلقه ای
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030364
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 3 در 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-3
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کدمحصول : 09030360
×

رکاب انگشتر زرد قلم 2/8*3/5 cm

 
recab-angoshtar-zardghalam-35-28mm
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030356
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 21mm

 
honari-1538308211-833
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030355
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 22mm

 
honari-1530701676-64
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030354
×

رکاب انگشتر برنجی طرح شش ضلعی 15*40

 
honari-1529732919-916
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030353
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی 2سانتی کد mb3

 
honari-825-552
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030345
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی کوچک کدb7

 
honari-602-286
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030343
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 32mm کدb11

 
honari-781-892
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030341
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره20mm کد g3

 
honari-168-601
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030340
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره 26mm کد g4

 
honari-723-576
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030339
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث کوچک 23×20 mm کد ms7

 
honari-607-60
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030336

رکاب های انگشتر یکی از پرکاربرد ترین وسایل ساخت زیورالات هستند و از تنوع و کاربرد های متنوعی برخوردارند. برخی از رکاب های انگشتر مسطح هستند و یا کمی عمق دارند که درساخت زیور الات رزینی از آن ها استفاده می شود . همچنین از رکاب هایی که حلقه هایی در سطح خود دارند و یا به صورت شبکه ای هستند در ساخت زیور آلات دست ساز مهرهای استفاده می شوند. همچنین از نظر جنس رکاب ها جنس های متفاوتی دارند و برخی از آن ها رنگ ثابت هستند و برخی دیگر نه.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!