سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

پایه انگشتر

جستجو در دسته "پایه انگشتر" :

×

پایه انگشتر برنجی

5/000 تومان
product-1613976653-791
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: قابل تنظیم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02223291
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی کنگره ای17mm

5/000 تومان
product-1613976465-3149
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: قابل تنظیم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02224298
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی شمسه 17mm

5/000 تومان
product-1613976390-1130
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: اسلیمی
اندازه حلقه: قابل تنظیم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02225366
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی دایره 1.5 cm

5/000 تومان
payeanoshtar
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.5 cm
نوع آبکاری : متوسط
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: قابل تنظیم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 030603685
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره 2.5cm

3/250 تومان
product-1602509818-1962
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 10120477
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره 3.5cm

7/000 تومان
product-1595855057-578
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07279913
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی 3.5 cm

3/250 تومان
product-1595854906-6074
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07271517
تعداد بسته
×

پایه انگشتر برنجی طلایی mm17*13

6/900 تومان
ring-base-golden
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030378
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2 در 1.5 سانتیمتر

5/500 تومان
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-1-5-cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030376
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی1.8 در 1.3سانتیمتر

5/400 تومان
rekab-angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030371
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی مستطیل 2.5 در 1.5 سانتیمتر

5/300 تومان
rekab-angoshtar-berenji-mostatil-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030361
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح شش ضلعی 15*40

6/500 تومان
honari-1529732919-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
اندازه : قطر داخلی : 14*39 mm
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030353
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20*15 mm

6/800 تومان
honari-1526111288-995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
اندازه : ابعاد داخلی بیضی : 9*23 میلی متر
کدمحصول : 09030352
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح انار

6/800 تومان
honari-1526111134-908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
اندازه : ابعاد داخلی انار : ۲۶*۲۰ میلی متر
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030351
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی 2سانتی کد mb3

6/500 تومان
honari-825-552
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030345
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2

6/500 تومان
honari-742-423
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030344
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی کوچک mm16*12

6/800 تومان
honari-602-286
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030343
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 27mm کدb11

6/500 تومان
honari-124-712
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : خوب
اندازه : طول بیضی 27mm عرض بیضی 20mm
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
کدمحصول : 09030342
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره20mm کد g3

6/800 تومان
honari-168-601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030340
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره 26mm کد g4

6/800 تومان
honari-723-576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030339
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث کوچک 27*25 کد ms7

6/500 تومان
honari-607-60
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030336
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره

 
product-1602510030-5888
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: اندازه دایره نگین 20mm
کدمحصول : 10125933
×

قاب انگشتر برنجی طرح موج 2cm

 
product-1602074481-5052
واحد: عدد
اندازه : بیشترین عرض:20mm/بیشترین طول: 8mm/عمق:3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: حدودا 1.5cm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10077515
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره 3cm

 
product-1595854995-846
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07273350
×

رکاب انگشتر زرد قلم دایره کد 8614

 
product-1595854953-5019
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07278614
×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی کد 2681

 
product-1595854792-2271
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07272681
×

رکاب انگشتر زرد قلم بیضی 3cm

 
product-1595854667-167
واحد: عدد
جنس پلاک: آهن
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 07276932
×

رکاب انگشتر مسی طرح موج 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-messi-wave-2cm
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030377
×

رکاب انگشتر مسی بیضی 2.5 در 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-messi-beyzi-2-5cm
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
نوع آبکاری : متوسط
رنگ آویز: مسی
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09030375
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 1.5 در 1 سانتیمتر

 
angoshtar-messi-beyzi-negin-1-5-1cm
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030374
×

رکاب انگشتر برنجی بیضی نگین خور 2.5 در 2 سانتیمتر

 
angoshtar-berenji-beyzi-negin-2-5-2
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030373
×

رکاب انگشتر برنجی طرح قلب 1.8*2 سانتیمتر

 
recab_angoshtar_ghabe_berenji-heart-2
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030372
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح گل 20 mm

 
recab-angoshtar-zarghalam-flower-20mm
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030370
×

رکاب انگشتر برنجی طلایی طرح شبدر 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-berenji-shabdar-2cm
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030369
×

رکاب انگشتر مسی طرح شبدر 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-messi-shabdar-2cm
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030368
×

رکاب انگشتر مسی بیضی نگین خور 2 سانتیمتر

 
rekab-angoshtar-mesi-beyzi-negin-2
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: مسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030367

رکاب های انگشتر یکی از پرکاربرد ترین وسایل ساخت زیورالات هستند و از تنوع و کاربرد های متنوعی برخوردارند. برخی از رکاب های انگشتر مسطح هستند و یا کمی عمق دارند که درساخت زیور الات رزینی از آن ها استفاده می شود . همچنین از رکاب هایی که حلقه هایی در سطح خود دارند و یا به صورت شبکه ای هستند در ساخت زیور آلات دست ساز مهرهای استفاده می شوند. همچنین از نظر جنس رکاب ها جنس های متفاوتی دارند و برخی از آن ها رنگ ثابت هستند و برخی دیگر نه.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!