سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

تریشه چرم دوزی

تریشه در انواع مختلف در بازار عرضه میشود که عبارتند از تریشه های چرم طبیعی و مصنوعی، تریشه بافت ،چرم دستبندی و تریشه لوله ای که در هنر چرم دوزی برای دوخت های تزئینی روی چرم ، دوخت حاشیه کیف های دست دوز و لبه های کار، بافت بند و ... مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از تریشه های چرمی در ساخت زیورالات چرمی نیز استفاده میشود

جستجو در دسته "تریشه چرم دوزی" :

×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز سایز 4 کد‍ 1174

30 % - 6/500 تومان4/550 تومان
honari-606-615
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021174
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز 4 کد‍ 1173

6/500 تومان
honari-638-885
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021173
×

چرم طبیعی دست بند بافت بنفش روشن متالیک سایز 4 کد‍ 1172

6/500 تومان
honari-924-156
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021172
×

چرم طبیعی دست بند بافت سرمه ای سایز 4 کد‍ 1171

6/500 تومان
honari-203-407
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سرمه ای
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021171
×

چرم طبیعی دست بند بافت زرد روشن متالیک سایز 4 کد‍ 1170

25 % - 6/500 تومان4/850 تومان
honari-727-595
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: زرد
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021170
×

چرم طبیعی دست بند بافت رنگ بدن سایز 4 کد‍ 1169

6/500 تومان
honari-905-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021169
×

چرم طبیعی دست بند بافت برنزی متالیک سایز 4 کد‍ 1168

6/500 تومان
honari-50-711
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: برنز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021168
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز لجنی سایز 4 کد‍ 1167

6/500 تومان
honari-263-466
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021167
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز 4 کد‍ 1166

30 % - 6/500 تومان4/550 تومان
honari-557-717
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021166
×

چرم طبیعی دست بند بافت مشکی سایز ۳ کد‍ 1165

6/500 تومان
honari-292-285
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021165
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز سایز ۳ کد‍ 1164

6/500 تومان
honari-855-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021164
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز ۳ کد‍ 1163

6/500 تومان
honari-526-193
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021163
×

چرم طبیعی دست بند بافت بنفش روشن متالیک سایز ۳ کد‍ 1162

35 % - 6/500 تومان4/200 تومان
honari-394-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021162
×

چرم طبیعی دست بند بافت سرمه ای سایز ۳ کد‍ 1161

6/500 تومان
honari-586-42
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سرمه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021161
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای تیره سایز ۳ کد‍ 1160

6/500 تومان
honari-187-449
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021160
×

چرم طبیعی دست بند بافت زرد روشن متالیک سایز ۳ کد‍ 1159

6/500 تومان
honari-384-330
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: زرد
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021159
×

چرم طبیعی دست بند بافت رنگ بدن سایز ۳ کد‍ 1158

6/500 تومان
honari-45-888
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021158
×

چرم طبیعی دست بند بافت برنزی متالیک سایز ۳ کد‍ 1157

6/500 تومان
honari-448-724
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: برنز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021157
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز لجنی سایز ۳ کد‍ 1156

35 % - 6/500 تومان4/200 تومان
honari-611-89
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021156
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز ۳ کد‍ 1155

6/500 تومان
honari-702-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021155
×

تریشه اشبالت درجه یک صورتی نئونی

honari-405-379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020648
×

تریشه اشبالت درجه یک زرد پر رنگ

honari-327-82
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020647
×

تریشه اشبالت درجه یک بنفش

honari-204-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020646
×

تریشه اشبالت درجه یک زرشکی

honari-57-114
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020642
×

تریشه اشبالت درجه یک نارنجی نئونی

honari-952-508
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020641
×

تریشه کرد موم زده متری قهوه ای 2.5 کد:2572

15 % - 360 تومان300 تومان
honari-366-40
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده نخ: ترکیه
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: کرد
نوع نخ: موم زده
اندازه یا وزن دوک: 250m
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
نوع محصول: تکی
ضخامت: 2.5mm
کدمحصول : 01020338
×

تریشه کرد موم زده متری قهوه ای روشن 2.5 کد:205

15 % - 360 تومان300 تومان
honari-683-28
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده نخ: ترکیه
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: کرد
نوع نخ: موم زده
اندازه یا وزن دوک: 250m
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
نوع محصول: تکی
ضخامت: 2.5mm
کدمحصول : 01020337
×

تریشه کرد موم زده متری مشکی 2.5 کد:201

20 % - 360 تومان250 تومان
honari-296-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده نخ: ترکیه
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: کرد
نوع نخ: موم زده
اندازه یا وزن دوک: 250m
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
نوع محصول: تکی
ضخامت: 2.5mm
کدمحصول : 01020336
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای تیره سایز ۴ کد‍ 92۴۷

6/500 تومان
charm_dastband_ghahvei_tire_size_4_9247
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کدمحصول : 01021150
×

چرم طبیعی دست بند بافت صورتی کمرنگ سایز ۴ کد‍ 92۴۰

20 % - 6/500 تومان5/200 تومان
charm_dastband_sorati_kamrang_size_4_9240
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کدمحصول : 01021145
×

چرم طبیعی دست بند بافت صورتی کمرنگ سایز ۳ کد‍ 923۹

6/500 تومان
charm_dastband_sorati_kamrang_size_3_9239
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021144
×

چرم طبیعی دست بند بافت سفید سایز ۴ کد‍ ۹۲۳۷

6/500 تومان
charm_dastband_sefid_size_4_9237
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کدمحصول : 01021142
×

چرم طبیعی دست بند بافت سفید سایز 3 کد‍ ۹۲۳5

6/500 تومان
charm_dastband_sefid_size_3_9235
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021141
×

چرم طبیعی دست بند بافت صورتی سایز 5 کد‍ ۹۲۳5

6/500 تومان
charm_dastband_sorati_size_5_9235
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 5mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021140
×

چرم طبیعی دست بند بافت قرمز سایز ۴ کد‍ ۹۲۳۱

6/500 تومان
charm_dastband_ghermez_size_۴_923۱
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کدمحصول : 01021136
×

چرم طبیعی دست بند بافت قرمز سایز ۳ کد‍ ۹۲۳۰

6/500 تومان
charm_dastband_ghermez_size_3_9230
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کدمحصول : 01021135

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه