سبد خرید شما خالی است !

تریشه چرم دوزی

جستجو در دسته "تریشه چرم دوزی" :

×

تریشه اشبالت درجه یک کرم

1/040 تومان
honari-1532172917-375
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020654
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم طلایی

2/000 تومان
honari-1529224128-264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022515
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم صورتی

2/000 تومان
honari-1529223860-123
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022513
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم سبز

2/000 تومان
honari-1529223802-717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022512
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم صورتی روشن

2/000 تومان
honari-1529223570-809
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022511
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی اشبالت سبز

1/600 تومان
honari-1527574018-56
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022506
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی اشبالت بنفش

1/600 تومان
honari-1527573826-327
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022505
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم قهوه ای تیره

2/000 تومان
honari-1527573692-134
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022504
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم آبی

2/000 تومان
honari-1527573434-840
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022503
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم بنفش

2/000 تومان
honari-1527573266-750
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022502
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک دودی

1/040 تومان
honari-583-407
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020649
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز سایز 4 کد‍ 1174

6/500 تومان
honari-606-615
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021174
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز 4 کد‍ 1173

6/500 تومان
honari-638-885
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021173
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز لجنی سایز 4 کد‍ 1167

6/500 تومان
honari-263-466
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021167
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز 4 کد‍ 1166

6/500 تومان
honari-557-717
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021166
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز سایز ۳ کد‍ 1164

6/500 تومان
honari-855-683
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021164
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت برنزی متالیک سایز ۳ کد‍ 1157

6/500 تومان
honari-448-724
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: برنز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021157
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز لجنی سایز ۳ کد‍ 1156

6/500 تومان
honari-611-89
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021156
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک بنفش

900 تومان
honari-204-70
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020646
تعداد بسته
×

چرم لوله ای قهوه ای سایز 2mm

1/000 تومان
honari-705-798
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: لوله ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09040127
تعداد بسته
×

چرم لوله ای مشکی سایز 2mm

2/000 تومان
charm_loolei_meshki_2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: لوله ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09040124
تعداد بسته
×

نخ تریشه دست بند بافی طوسی کد‍ 8504

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_toosi
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سرمه ای
نوع تریشه: بافت مصنوعی
ضخامت تریشه: 6mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021107
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز یشمی

1/040 تومان
tirishe_daraje1_sabz_yashmi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020632
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک آبی تیره

900 تومان
tirishe_daraje1_abi_tire
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020630
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک صورتی روشن

900 تومان
tirishe_daraje1_sorati_roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020628
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک قرمز روشن

1/040 تومان
tirishe_daraje1_ghermezroshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020625
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سرخابی

1/040 تومان
tirishe_daraje1_sorkhabi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020622
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک قهوه ای سوخته

1/040 تومان
tirishe_daraje1_ghahvei_sokhte
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020621
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک قرمز تیره

900 تومان
tirishe_daraje1_ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020620
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سبزآبی

1/040 تومان
tirishe_eshbalt_irani_sabz_abi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020610
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت ایرانی سبز

250 تومان
tirishe_eshbalt_irani_sabz
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020606
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک بنفش روشن

1/040 تومان
tirishe_eshbalt_irani_zard_khardali
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020605
تعداد بسته
×

تریشه مصنوعی زرشکی

600 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_zereshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع تریشه: ورنی
ضخامت تریشه: 3mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020729
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت صورتی چرک

 
honari-1531543003-391
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020653
×

تریشه اشبالت ایرانی قهوه ای 4mm

 
honari-1529933445-268
واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020652
×

تریشه اشبالت ایرانی مشکی 4mm

 
honari-1529933355-334
واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020651

تریشه های چرم بند های چرمی هستند که از چرم های مصنوعی و چرم های طبیعی برش داده می شوند  و به صورت نخ های چرمی به فروش می رسند .تریشه در انواع مختلف در بازار عرضه میشود که عبارتند از تریشه های چرم طبیعی و مصنوعی، تریشه بافت ،چرم دستبندی و تریشه لوله ای که در هنر چرم دوزی برای دوخت های تزئینی روی چرم ، دوخت حاشیه کیف های دست دوز و لبه های کار، بافت بند و ... مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از تریشه های چرمی در ساخت زیورالات چرمی نیز استفاده میشود. 

چنانچه استفاده از تریشه های چرم طبیعی و تشخیص آن از یکدیگر برای شما مهم است بهتر است مواردی را که در تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی به کار می بریم در مورد تریشه های چرم نیز به کار ببریم از جمله طول تریشه های چرم است که تریشه های چرم طبیعی در طول های نیم متری و یک متری به فروش می رسد و تریشه های مصنوعی دارای دوک و طویل تر هستند.

تریشه های طبیعی بوی چرم طبیعی می دهند و در برابر حرارات مقاوم هستند و تغییر شکل نمی دهند و دارای بافت نرم تری نسبت به تریشه های مصنوعی می باشند. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه