سبد خرید شما خالی است !

تریشه چرم دوزی

جستجو در دسته "تریشه چرم دوزی" :

×

تریشه اشبالت درجه یک کرم

5/000 تومان
honari-1532172917-375
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020654
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم صورتی

2/000 تومان
honari-1529223860-123
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022513
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم صورتی روشن

2/000 تومان
honari-1529223570-809
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022511
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی اشبالت بنفش

1/600 تومان
honari-1527573826-327
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022505
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم بنفش

2/000 تومان
honari-1527573266-750
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022502
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک دودی

5/000 تومان
honari-583-407
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020649
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک بنفش

5/000 تومان
honari-204-70
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020646
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز لجنی

5/000 تومان
honari-462-84
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020644
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز یشمی

5/000 تومان
tirishe_daraje1_sabz_yashmi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020632
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک آبی تیره

5/000 تومان
tirishe_daraje1_abi_tire
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020630
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سفید

5/000 تومان
tirishe_daraje1_sefid
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020629
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک قرمز روشن

5/000 تومان
tirishe_daraje1_ghermezroshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020625
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک استخوانی

5/000 تومان
tirishe_daraje1_ostokhoni
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020623
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سرخابی

5/000 تومان
tirishe_daraje1_sorkhabi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020622
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک قهوه ای سوخته

5/000 تومان
tirishe_daraje1_ghahvei_sokhte
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020621
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک قهوه ای روشن

5/000 تومان
tirishe_daraje1_ghahvei_roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020619
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سرمه ای

5/000 تومان
tirishe_daraje1_sormeie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سرمه ای
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020618
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت ایرانی قهوه ای تیره

5/000 تومان
tirishe_eshbalt_irani_ghahvei_tire
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020611
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سبزآبی

5/000 تومان
tirishe_eshbalt_irani_sabz_abi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020610
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک بنفش روشن

5/000 تومان
tirishe_eshbalt_irani_zard_khardali
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020605
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز پسته ای

5/000 تومان
trisheh-sabz
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020715
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت سیاه

5/000 تومان
trisheh-sia
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020711
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت صورتی چرک

 
honari-1531543003-391
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020653
×

تریشه اشبالت ایرانی قهوه ای 4mm

 
honari-1529933445-268
واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020652
×

تریشه اشبالت ایرانی مشکی 4mm

 
honari-1529933355-334
واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020651
×

تریشه دستبندی چرم سفید

 
honari-1529224376-287
واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022518
×

تریشه دستبندی چرم قهوه ای

 
honari-1529224316-614
واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022517
×

تریشه دستبندی چرم نسکافه ای

 
honari-1529224223-403
واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022516
×

تریشه دستبندی چرم طلایی

 
honari-1529224128-264
واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022515
×

تریشه دستبندی چرم فیروزه ای روشن

 
honari-1529224007-118
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022514
×

تریشه دستبندی چرم سبز

 
honari-1529223802-717
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022512
×

تریشه دستبندی چرم قرمز

 
honari-1529223407-811
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022510
×

تریشه دستبندی چرم نارنجی

 
honari-1529223343-29
واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022509
×

تریشه دستبندی چرم نقره ای

 
honari-1529223255-727
واحد: عدد
رنگ پایه: نقره ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022508
×

تریشه دستبندی اشبالت سرخابی

 
honari-1527574223-189
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022507
×

تریشه دستبندی اشبالت سبز

 
honari-1527574018-56
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022506

تریشه های چرم بند های چرمی هستند که از چرم های مصنوعی و چرم های طبیعی برش داده می شوند  و به صورت نخ های چرمی به فروش می رسند .تریشه در انواع مختلف در بازار عرضه میشود که عبارتند از تریشه های چرم طبیعی و مصنوعی، تریشه بافت ،چرم دستبندی و تریشه لوله ای که در هنر چرم دوزی برای دوخت های تزئینی روی چرم ، دوخت حاشیه کیف های دست دوز و لبه های کار، بافت بند و ... مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از تریشه های چرمی در ساخت زیورالات چرمی نیز استفاده میشود. 

چنانچه استفاده از تریشه های چرم طبیعی و تشخیص آن از یکدیگر برای شما مهم است بهتر است مواردی را که در تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی به کار می بریم در مورد تریشه های چرم نیز به کار ببریم از جمله طول تریشه های چرم است که تریشه های چرم طبیعی در طول های نیم متری و یک متری به فروش می رسد و تریشه های مصنوعی دارای دوک و طویل تر هستند.

تریشه های طبیعی بوی چرم طبیعی می دهند و در برابر حرارات مقاوم هستند و تغییر شکل نمی دهند و دارای بافت نرم تری نسبت به تریشه های مصنوعی می باشند. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه