سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

تریشه چرم دوزی

تریشه در انواع مختلف در بازار عرضه میشود که عبارتند از تریشه های چرم طبیعی و مصنوعی، تریشه بافت ،چرم دستبندی و تریشه لوله ای که در هنر چرم دوزی برای دوخت های تزئینی روی چرم ، دوخت حاشیه کیف های دست دوز و لبه های کار، بافت بند و ... مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از تریشه های چرمی در ساخت زیورالات چرمی نیز استفاده میشود

جستجو در دسته "تریشه چرم دوزی" :

×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز سایز 4 کد‍ 1174

6/500 تومان
honari-606-615
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021174
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز 4 کد‍ 1173

6/500 تومان
honari-638-885
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021173
×

چرم طبیعی دست بند بافت بنفش روشن متالیک سایز 4 کد‍ 1172

6/500 تومان
honari-924-156
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021172
×

چرم طبیعی دست بند بافت سرمه ای سایز 4 کد‍ 1171

6/500 تومان
honari-203-407
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سرمه ای
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021171
×

چرم طبیعی دست بند بافت زرد روشن متالیک سایز 4 کد‍ 1170

6/500 تومان
honari-727-595
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: زرد
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021170
×

چرم طبیعی دست بند بافت رنگ بدن سایز 4 کد‍ 1169

6/500 تومان
honari-905-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021169
×

چرم طبیعی دست بند بافت برنزی متالیک سایز 4 کد‍ 1168

6/500 تومان
honari-50-711
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: برنز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021168
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز لجنی سایز 4 کد‍ 1167

6/500 تومان
honari-263-466
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021167
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز 4 کد‍ 1166

6/500 تومان
honari-557-717
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021166
×

چرم طبیعی دست بند بافت مشکی سایز ۳ کد‍ 1165

6/500 تومان
honari-292-285
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021165
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز سایز ۳ کد‍ 1164

6/500 تومان
honari-855-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021164
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز ۳ کد‍ 1163

6/500 تومان
honari-526-193
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021163
×

چرم طبیعی دست بند بافت بنفش روشن متالیک سایز ۳ کد‍ 1162

6/500 تومان
honari-394-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021162
×

چرم طبیعی دست بند بافت سرمه ای سایز ۳ کد‍ 1161

6/500 تومان
honari-586-42
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سرمه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021161
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای تیره سایز ۳ کد‍ 1160

6/500 تومان
honari-187-449
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021160
×

چرم طبیعی دست بند بافت زرد روشن متالیک سایز ۳ کد‍ 1159

6/500 تومان
honari-384-330
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: زرد
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021159
×

چرم طبیعی دست بند بافت رنگ بدن سایز ۳ کد‍ 1158

6/500 تومان
honari-45-888
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021158
×

چرم طبیعی دست بند بافت برنزی متالیک سایز ۳ کد‍ 1157

6/500 تومان
honari-448-724
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: برنز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021157
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز لجنی سایز ۳ کد‍ 1156

6/500 تومان
honari-611-89
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021156
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز ۳ کد‍ 1155

6/500 تومان
honari-702-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
واحد: متر
کدمحصول : 01021155
×

تریشه اشبالت درجه یک صورتی نئونی

400 تومان
honari-405-379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
واحد: متر
کدمحصول : 01020648
×

تریشه اشبالت درجه یک زرد پر رنگ

400 تومان
honari-327-82
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: زرد
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
واحد: متر
کدمحصول : 01020647
×

تریشه اشبالت درجه یک بنفش

400 تومان
honari-204-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
واحد: متر
کدمحصول : 01020646
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز لجنی

400 تومان
honari-462-84
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
واحد: متر
کدمحصول : 01020644
×

تریشه اشبالت درجه یک خاکی

400 تومان
honari-809-28
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
واحد: متر
کدمحصول : 01020643
×

تریشه اشبالت درجه یک زرشکی

honari-57-114
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
رنگ پایه: قرمز
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
واحد: متر
کدمحصول : 01020642
×

تریشه اشبالت درجه یک نارنجی نئونی

400 تومان
honari-952-508
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نارنجی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
واحد: متر
کدمحصول : 01020641
×

تریشه کرد موم زده متری قهوه ای 2.5 کد:2572

360 تومان
honari-366-40
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده نخ: ترکیه
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: کرد
نوع نخ: موم زده
اندازه یا وزن دوک: 250m
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
نوع محصول: تکی
ضخامت: 2.5mm
واحد: متر
کدمحصول : 01020338
×

تریشه کرد موم زده متری قهوه ای روشن 2.5 کد:205

360 تومان
honari-683-28
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده نخ: ترکیه
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: کرد
نوع نخ: موم زده
اندازه یا وزن دوک: 250m
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
نوع محصول: تکی
ضخامت: 2.5mm
واحد: متر
کدمحصول : 01020337
×

تریشه کرد موم زده متری مشکی 2.5 کد:201

360 تومان
honari-296-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده نخ: ترکیه
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: کرد
نوع نخ: موم زده
اندازه یا وزن دوک: 250m
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
نوع محصول: تکی
ضخامت: 2.5mm
واحد: متر
کدمحصول : 01020336
×

تریشه کرد موم زده متری قهوه ای 2.5 کد:207

360 تومان
honari-774-90
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده نخ: ترکیه
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: کرد
نوع نخ: موم زده
اندازه یا وزن دوک: 250m
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
نوع محصول: تکی
ضخامت: 2.5mm
واحد: متر
کدمحصول : 01020335
×

تریشه مصنوعی شیری 4mm

600 تومان
honari-135-234
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: ورنی
واحد: متر
کدمحصول : 01020741
×

تریشه مصنوعی صورتی 3mm

600 تومان
honari-660-52
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: ورنی
واحد: متر
کدمحصول : 01020740
×

تریشه مصنوعی قهوه ای 3mm

600 تومان
honari-108-47
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: ورنی
واحد: متر
کدمحصول : 01020739
×

چرم لوله ای قهوه ای سایز 1mm

750 تومان
honari-798-108
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: لوله ای
ضخامت تریشه: 1mm
واحد: متر
کدمحصول : 09040129
×

چرم لوله ای قهوه ای سایز 1.5mm

850 تومان
honari-987-393
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: لوله ای
ضخامت: 1.5mm
واحد: متر
کدمحصول : 09040128

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه