سبد خرید شما خالی است !

تریشه چرم دوزی

جستجو در دسته "تریشه چرم دوزی" :

×

چرم طبیعی لوله ای مشکی سایز 6 mm

14/500 تومان
charm_loolei_meshki_6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 6mm
نوع تریشه: لوله ای
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020809
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی دستبند بافت قهوه ای روشن 3 mm

11/500 تومان
nakh-tirishe-dastband-bafi-brown-light-3mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: لوله ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020804
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی دستبند بافت مشکی سایز ۴

8/900 تومان
charm-masnue-dastbandbaft-1m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01022521
تعداد بسته
×

نخ تریشه دستبند بافی قهوه ای2 متری

9/200 تومان
nakh-tirishe-dastband-bafi-brown
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 01022520
تعداد بسته
×

نخ تریشه دستبندبافی مشکی 4mm

9/000 تومان
nakh-tirishe-dastband-bafi-brown-2m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 01022519
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دستبند بافت مشکی سایز ۳ کد‍ 1165

11/300 تومان
honari-292-285
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021165
تعداد بسته
×

چرم لوله ای قهوه ای سایز 1.5mm

6/100 تومان
honari-987-393
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: لوله ای
ضخامت: 1.5mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09040128
تعداد بسته
×

چرم لوله ای مشکی سایز 1.5mm

5/800 تومان
honari-286-336
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع تریشه: لوله ای
ضخامت: 1.5mm
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 1.5mm
کدمحصول : 09040125
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت مشکی سایز ۴ کد‍ 92۴۲

14/000 تومان
charm_dastband_meshki_size_4_9242
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021147
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت صورتی سایز ۳ کد‍ ۹۲۳۳

10/200 تومان
charm_dastband_sorati_size_3_9233
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021138
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دستبند بافت آبی سایز ۳ کد‍ ۹۲۲۰

10/400 تومان
charm_dastband_abi_size_3_9220
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021129
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دستبند بافت قهوه ای سایز 4 کد‍ ۹۲۱2

11/700 تومان
charm_dastband_ghahvei_asize_4_9212
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021121
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دستبند بافت قهوه ای سایز ۳ کد‍ ۹۲۱۱

9/400 تومان
charm_dastband_ghahvei_asize_3_9211
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 5mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021120
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز روشن

4/100 تومان
tirishe_daraje1_sabz_roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020634
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک آبی تیره

4/100 تومان
tirishe_daraje1_abi_tire
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020630
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سفید

4/100 تومان
tirishe_daraje1_sefid
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020629
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک صورتی روشن

4/100 تومان
tirishe_daraje1_sorati_roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020628
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک قرمز

4/100 تومان
tirishe_daraje1_ghermezroshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020625
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک استخوانی

4/100 تومان
tirishe_daraje1_ostokhoni
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020623
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک بنفش روشن

4/100 تومان
tirishe_eshbalt_irani_zard_khardali
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020605
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت قهوه ای

4/100 تومان
trisheh-ghahveii
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020717
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت سیاه

4/100 تومان
trisheh-sia
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020711
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت قرمز روشن

 
trishe-eshbalt-light-red
واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت: 2*1 میلیمتر
کدمحصول : 01020656
×

چرم طبیعی لوله ای سبز سایز 1.5 میلیمتر

 
charm-loleie-sabz
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 1.5mm
نوع تریشه: لوله ای
کدمحصول : 01021012
×

چرم طبیعی مستطیل لوله ای آبی سایز 4در2 میلیمتر

 
charm-loleie-sbi-24
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع تریشه: لوله ای
ضخامت: 2*4 mm
کدمحصول : 01021011
×

چرم طبیعی لوله ای سرمه ای سایز 1.5 میلیمتر

 
charm-loleie-sormeie
واحد: متر
رنگ پایه: سرمه ای
ضخامت تریشه: 1.5mm
نوع تریشه: لوله ای
کدمحصول : 01021010
×

چرم طبیعی لوله ای صورتی سایز 1.5 میلیمتر

 
charm-loleie-sorati
واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 1.5mm
نوع تریشه: لوله ای
کدمحصول : 01021009
×

تریشه چرم طبیعی قهوه ای روشن 3 mm

 
trisheh-tabie-brown-light-3mm
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: طبیعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020814
×

تریشه چرم طبیعی فیروزه ای 3 mm

 
trisheh-tabie-cyan-3-2mm
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: طبیعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020813
×

تریشه چرم طبیعی صورتی 4 mm

 
trisheh-tabie-pink-3mm
واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: طبیعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020812
×

تریشه چرم طبیعی قهوه ای روشن 4 mm

 
trisheh-tabie-brown-4mm
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: طبیعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020811
×

چرم لوله ای فیروزه ای سایز 1.5mm

 
charm_loolei_cyan-1-5mm-3m
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع تریشه: لوله ای
ضخامت: 1.5 mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 1.5mm
کدمحصول : 01020810
×

تریشه دستبندی چرم قهوه ای تیره 8 mm

 
trishe-charm-masnoi-charm-ghahvei-8mm
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020808
×

چرم طبیعی لوله ای قهوه ای سایز 6 mm

 
charm_loolei_brown-6mm
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 6mm
نوع تریشه: لوله ای
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020807
×

تریشه چرم طبیعی قهوه ای 3 mm

 
trisheh-tabie-brown-3mm
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: طبیعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020806
×

تریشه چرم طبیعی سبز

 
trisheh-tabie-green3-2mm
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع تریشه: طبیعی
ضخامت تریشه: 3mm
کدمحصول : 01020805

تریشه های چرم بند های چرمی هستند که از چرم های مصنوعی و چرم های طبیعی برش داده می شوند  و به صورت نخ های چرمی به فروش می رسند .تریشه در انواع مختلف در بازار عرضه میشود که عبارتند از تریشه های چرم طبیعی و مصنوعی، تریشه بافت ،چرم دستبندی و تریشه لوله ای که در هنر چرم دوزی برای دوخت های تزئینی روی چرم ، دوخت حاشیه کیف های دست دوز و لبه های کار، بافت بند و ... مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از تریشه های چرمی در ساخت زیورالات چرمی نیز استفاده میشود. 

چنانچه استفاده از تریشه های چرم طبیعی و تشخیص آن از یکدیگر برای شما مهم است بهتر است مواردی را که در تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی به کار می بریم در مورد تریشه های چرم نیز به کار ببریم از جمله طول تریشه های چرم است که تریشه های چرم طبیعی در طول های نیم متری و یک متری به فروش می رسد و تریشه های مصنوعی دارای دوک و طویل تر هستند.

تریشه های طبیعی بوی چرم طبیعی می دهند و در برابر حرارات مقاوم هستند و تغییر شکل نمی دهند و دارای بافت نرم تری نسبت به تریشه های مصنوعی می باشند. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه