سبد خرید شما خالی است !

تریشه چرم دوزی

جستجو در دسته "تریشه چرم دوزی" :

×

تریشه دستبندی چرم سفید

2/000 تومان
honari-1529224376-287
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022518
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم قهوه ای

2/000 تومان
honari-1529224316-614
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022517
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم طلایی

2/000 تومان
honari-1529224128-264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022515
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم فیروزه ای روشن

2/000 تومان
honari-1529224007-118
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022514
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم صورتی

2/000 تومان
honari-1529223860-123
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022513
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم سبز

2/000 تومان
honari-1529223802-717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022512
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم صورتی روشن

2/000 تومان
honari-1529223570-809
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022511
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم قرمز

2/000 تومان
honari-1529223407-811
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022510
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم نارنجی

2/000 تومان
honari-1529223343-29
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022509
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم نقره ای

2/000 تومان
honari-1529223255-727
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نقره ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022508
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی اشبالت سبز

1/600 تومان
honari-1527574018-56
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022506
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی اشبالت بنفش

1/600 تومان
honari-1527573826-327
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022505
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم قهوه ای تیره

2/000 تومان
honari-1527573692-134
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022504
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم آبی

2/000 تومان
honari-1527573434-840
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022503
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم بنفش

2/000 تومان
honari-1527573266-750
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01022502
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم مشکی

2/000 تومان
honari-1527572830-749
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 8mm
کدمحصول : 01022501
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سبز آبی

400 تومان
honari-144-352
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020650
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز سایز 4 کد‍ 1174

6/500 تومان
honari-606-615
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021174
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای سایز 4 کد‍ 1173

6/500 تومان
honari-638-885
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021173
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز لجنی سایز 4 کد‍ 1167

6/500 تومان
honari-263-466
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021167
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز 4 کد‍ 1166

6/500 تومان
honari-557-717
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021166
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز سایز ۳ کد‍ 1164

6/500 تومان
honari-855-683
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021164
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت برنزی متالیک سایز ۳ کد‍ 1157

6/500 تومان
honari-448-724
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: برنز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021157
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت سبز لجنی سایز ۳ کد‍ 1156

6/500 تومان
honari-611-89
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021156
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت آبی سایز ۳ کد‍ 1155

6/500 تومان
honari-702-369
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021155
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک آبی روشن

400 تومان
honari-109-313
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020645
تعداد بسته
×

تریشه کرد موم زده متری قهوه ای 2.5 کد:2572

880 تومان
honari-366-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: کرد
نوع نخ: موم زده
اندازه یا وزن دوک: 250m
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
نوع محصول: تکی
ضخامت: 2.5mm
کدمحصول : 01020338
تعداد بسته
×

نخ تریشه دست بند بافی سرمه ای کد‍ 8507

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_abi_tire
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع تریشه: بافت مصنوعی
ضخامت تریشه: 6mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021110
تعداد بسته
×

نخ تریشه دست بند بافی طوسی کد‍ 8504

2/000 تومان
nakh_tirishe_dastband_bafi_toosi
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سرمه ای
نوع تریشه: بافت مصنوعی
ضخامت تریشه: 6mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021107
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک آبی تیره

500 تومان
tirishe_daraje1_abi_tire
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020630
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت ایرانی زرد

250 تومان
tirishe_eshbalt_irani_zard
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020612
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت ایرانی سبز

250 تومان
tirishe_eshbalt_irani_sabz
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020606
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت ایرانی آبی تیره

250 تومان
tirishe_eshbalt_irani_abi_tire
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020603
تعداد بسته
×

تریشه مصنوعی زرشکی

600 تومان
tirishe_eshbalt_masnoie_zereshki
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع تریشه: ورنی
ضخامت تریشه: 3mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020729
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت قهوه ای

500 تومان
trisheh-ghahveii
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020717
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت سیاه

550 تومان
trisheh-sia
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020711
تعداد بسته

تریشه های چرم بند های چرمی هستند که از چرم های مصنوعی و چرم های طبیعی برش داده می شوند  و به صورت نخ های چرمی به فروش می رسند .تریشه در انواع مختلف در بازار عرضه میشود که عبارتند از تریشه های چرم طبیعی و مصنوعی، تریشه بافت ،چرم دستبندی و تریشه لوله ای که در هنر چرم دوزی برای دوخت های تزئینی روی چرم ، دوخت حاشیه کیف های دست دوز و لبه های کار، بافت بند و ... مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از تریشه های چرمی در ساخت زیورالات چرمی نیز استفاده میشود. 

چنانچه استفاده از تریشه های چرم طبیعی و تشخیص آن از یکدیگر برای شما مهم است بهتر است مواردی را که در تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی به کار می بریم در مورد تریشه های چرم نیز به کار ببریم از جمله طول تریشه های چرم است که تریشه های چرم طبیعی در طول های نیم متری و یک متری به فروش می رسد و تریشه های مصنوعی دارای دوک و طویل تر هستند.

تریشه های طبیعی بوی چرم طبیعی می دهند و در برابر حرارات مقاوم هستند و تغییر شکل نمی دهند و دارای بافت نرم تری نسبت به تریشه های مصنوعی می باشند. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه