سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پایه گوشواره

گوشوراه ها معمولا به دوصورت آویزی و میخی هستند. گوشواره های میخی به دلیل چسبیدن به لاله گوش معمولا کوچک تر از گوشواره های آویزی هستند. قاب های گوشواره ها در شکل های متنوعی مانند دایره ، بیضی ، مستطیل ، مربع و غیره هستند ودر ساخت زیور آلات دست ساز کاربرد دارند. قاب گوشواره هایی که حلقه هایی درپایین خود دارند این امکان را به شما می دهن که بتوانید به وسیله میخ گوشواره سنگ ها ویا منجوق های مختلف را ان بیاویزید. قاب گوشواره های برنجی که عمق بیشتری هم دارند معمولا برای ساخت زیورالات رزینی استفاده می شود.

جستجو در دسته "پایه گوشواره" :

×

میخ گوشواره مقعر طلایی قطر 8mm

70 تومان
honari-275-942
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030261
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بته جقه کد T1

2/500 تومان
honari-469-171
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030260
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b10

25 % - 2/500 تومان1/850 تومان
honari-873-837
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030259
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح بیضی کد b8

2/500 تومان
honari-303-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15*11
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030258
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح گرد کد g5

2/500 تومان
honari-27-18
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030257
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح شش ضلعی کد sh4

2/500 تومان
honari-968-665
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 14mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030256
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح مثلث کد ms3

2/500 تومان
honari-753-842
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 16*13 mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030255
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد A1

2/500 تومان
honari-126-782
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 21*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030254
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره کد g8

2/500 تومان
honari-686-750
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 15mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030253
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms5

2/500 تومان
honari-182-645
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11*9 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030252
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms1

2/500 تومان
honari-195-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 11*9 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030251
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره کد g14

2/700 تومان
honari-275-834
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 18mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030250
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد a6

20 % - 2/700 تومان2/150 تومان
honari-588-40
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 23*16mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030249
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b6

2/700 تومان
honari-316-436
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*17mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030248
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh7

2/700 تومان
honari-100-574
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*18mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030247
×

پایه گوشواره اهرمی نقره ای

400 تومان
honari-155-238
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 18*13mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030246
×

میخ گوشواره مقعر نقره ای بزرگ

75 تومان
honari-264-538
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12*8
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030240
×

حلقه گوشواره زرد قلم 35mm

600 تومان
honari-770-769
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 35mm
طرح گوشواره : حلقه ای
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: زرد قلم
واحد: عدد
کدمحصول : 09030239
35 % -
گوشواره کیلیپسی نقره ای 10*15

600 تومان
350 تومان
×

گوشواره کیلیپسی نقره ای 10*15

35 % - 600 تومان350 تومان
honari-211-934
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح گوشواره : کلیپسی
اندازه : 15*10mm
جنس پایه گوشواره: آهن
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030238
×

گوشواره کیلیپسی طلایی 10*15

600 تومان
honari-589-216
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح گوشواره : کلیپسی
جنس پایه گوشواره: آهن
رنگ پایه گوشواره: طلای
اندازه : 15*10mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09030237
×

بست پشت گوشواره طلایی

60 تومان
baste_poshte_goshvare_talaie_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


طرح گوشواره : بست پشت
واحد: عدد
کدمحصول : 09030234
×

میخ گوشواره حلقه دار طلایی قطر 6mm

85 تومان
honari-411-726
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
اندازه : 15 میلی متر طول 1 میلی متر اندازه حلقه
واحد: عدد
کدمحصول : 09030231
×

میخ گوشواره ته تخت حلقه دار نقره ای قطر 6mm

90 تومان
honari-479-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
اندازه : 12 میلی متر طول 1 میلی متر اندازه حلقه
واحد: عدد
کدمحصول : 09030230
×

میخ گوشواره مقعر مسی قطر 5mm

50 تومان
honari-40-165
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: مسی
اندازه : 12 میلی متر طول 5 میلی متر قطر دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09030229
30 % -
میخ گوشواره ته تخت قطر 5mm

80 تومان
50 تومان
×

میخ گوشواره ته تخت قطر 5mm

30 % - 80 تومان50 تومان
honari-485-290
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
اندازه : 12 میلی متر طول 5 میلی متر قطر دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09030227
×

حلقه گوشواره نقره ای 35mm

honari-191-504
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 35mm
طرح گوشواره : حلقه ای
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030226
×

حلقه گوشواره طلایی 35mm

1/000 تومان
honari-430-462
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 35 mm
طرح گوشواره : حلقه ای
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030225
×

عصای گوشواره فنردار استیل طلایی

20 % - 800 تومان600 تومان
asaie_goshvare_still_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 19میلی متر با حلقه 2 میلی متری
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030224
×

بست پشت گوشواره طلایی

75 تومان
baste_poshte_goshvare_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 3*6mm طول
طرح گوشواره : بست پشت
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030221
×

حلقه گوشواره طلایی 70mm

1/000 تومان
halghe_goshvare_talaie_b
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح گوشواره : حلقه ای
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
اندازه : 70mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09030220
×

میخ گوشواره ته تخت طلایی کوچک قطر 3mm

100 تومان
mikh_goshvare_takht_kochak_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm طول
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030219
×

میخ گوشواره مقعر نقره ای قطر 8mm

mikh_goshvare_moghar_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 12*8
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030216
×

میخ گوشواره مقعر طلایی قطر 5mm

35 % - 60 تومان39 تومان
mikh_goshvare_moghar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm طول
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030215
×

میخ گوشواره ته تخت نقره ای قطر 3mm

65 تومان
mikh_goshvare_takht_kochak
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm طول
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030214
×

میخ گوشواره ته تخت نقره ای قطر 5mm

75 تومان
mikh_goshvare_takht
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 12mm طول
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030213
30 % -
بست گوشواره پلاستیکی سفید

60 تومان
42 تومان
×

بست گوشواره پلاستیکی سفید

30 % - 60 تومان42 تومان
baste_goshvare_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 2mm طول
طرح گوشواره : بست پشت
جنس پایه گوشواره: پلاستیک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09030210

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه