سبد خرید شما خالی است !

پایه گوشواره

جستجو در دسته "پایه گوشواره" :

×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح انار 20mm

7/400 تومان
honari-1543828370-214
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
طرح گوشواره : میخی
کشور سازنده : ایران
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلایی
کدمحصول : 09030273
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح ماهی 15*27 mm

7/400 تومان
honari-1543825725-841
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*15mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
قطر داخلی آویز: 26*14mm
کدمحصول : 090301224
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره 18 mm کد g8

7/400 تومان
honari-1543825144-438
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
طرح گوشواره : آویز
کشور سازنده : ایران
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلایی
کدمحصول : 09030272
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای بیضی 1/7*2/3 cm

19/200 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-oval-17-23mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 2/2*1*6 cm
کدمحصول : 09032138
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای اشک 1/7*2/4 cm

19/200 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-ashk-17-24mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 2/3*1*6 cm
کدمحصول : 09032137
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای اشک 1/7*2/3 cm

19/000 تومان
ghab-goshvarei-steel-silver-ashk-17-23mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
اندازه : 1/7*2/3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 1/6*2/2 cm
کدمحصول : 09032134
تعداد بسته
×

قاب گوشواره استیل نقره ای بته جقه 2/9*1/7 cm

19/200 تومان
ghab-ghoshvare-botjeghe-12-29mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 1/6*2*8 cm
کدمحصول : 09032130
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای بیضی 1*2/4 cm

19/000 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-oval-10-24mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 19*9mm
کدمحصول : 09032129
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای دایره 2 cm

19/200 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 1/9 cm
کدمحصول : 09032123
تعداد بسته
×

قاب گشواره استیل نقره ای دایره 1/9 cm

19/000 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-circle-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 1/8 cm
کدمحصول : 09032122
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای مربع 2 cm

19/000 تومان
ghab-goshvarei-steel-silver-square-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 1/9 cm
کدمحصول : 09032119
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای بیضی 1/6*2/5 cm

19/000 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-oval-16-25mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 2/4*1/5 cm
کدمحصول : 09032113
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای شیش ضلعی 1/9 cm

19/200 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-hexagon-19mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 1/8 cm
کدمحصول : 09032111
تعداد بسته
×

قاب گوشواره ای استیل نقره ای مثلث 2 cm

19/000 تومان
ghab-goshvarei-steel-silver-Triangle-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مثلث
قطر داخلی آویز: 1/8 cm
کدمحصول : 09032109
تعداد بسته
×

قاب گشواره استیل نقره ای شش ضلعی 2/2*1 cm

19/000 تومان
ghab-goshvare-steel-silver-hexagon-10-22mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
اندازه : 12*22 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 11*21 mm
کدمحصول : 09032103
تعداد بسته
×

قاب گوشواره استیل نقره ای بیضی 1/6*2/2 cm

19/000 تومان
ghav-aviz-ghoshvare-beyzi-22-16mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
اندازه : 1/6*2/2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 1/5*2/1 cm
کدمحصول : 09032102
تعداد بسته
×

بست و گوشواره ته تخت استیل طلایی

8/500 تومان
honari-1536825008-136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 12*4mm
طرح گوشواره : میخی
کشور سازنده : چین
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: طلایی
کدمحصول : 09030269
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره 20mm

6/000 تومان
honari-418-91
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030265
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بته جقه کد T1

7/400 تومان
honari-469-171
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030260
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b10

6/000 تومان
honari-873-837
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030259
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح بیضی کد b8

6/000 تومان
honari-303-914
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16*12
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030258
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح گرد کد g5

6/000 تومان
honari-27-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030257
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح شش ضلعی کد sh4

5/000 تومان
honari-968-665
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030256
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح مثلث کد ms3

6/000 تومان
honari-753-842
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*15 mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030255
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد A1

7/400 تومان
honari-126-782
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23*17 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030254
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره کد g8

7/400 تومان
honari-686-750
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030253
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms1

7/400 تومان
honari-195-683
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23*20 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030251
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره کد g14

7/400 تومان
honari-275-834
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030250
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد a6

7/400 تومان
honari-588-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23*16mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030249
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b6

7/400 تومان
honari-316-436
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 22*17mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030248
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh7

7/400 تومان
honari-100-574
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*20mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030247
تعداد بسته
×

عصای گوشواره نقره ای روشن

3/400 تومان
honari-470-925
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030243
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح اشک کد 75

1/000 تومان
honari-543-306
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 30*20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030175
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح دایره کد 74

1/000 تومان
honari-744-747
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 33mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030174
تعداد بسته
×

میخ گوشواره مقعر نقره ای بزرگ

1/500 تومان
honari-264-538
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 12*8
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030240
تعداد بسته
×

بست پشت گوشواره نقره ای

2/000 تومان
honari-875-36
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طرح گوشواره : بست پشت
جنس پایه گوشواره: پلاستیک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030235
تعداد بسته

گوشوراه ها معمولا به دوصورت آویزی و میخی هستند. گوشواره های میخی به دلیل چسبیدن به لاله گوش معمولا کوچک تر از گوشواره های آویزی هستند. قاب های گوشواره ها در شکل های متنوعی مانند دایره ، بیضی ، مستطیل ، مربع و غیره هستند ودر ساخت زیور آلات دست ساز کاربرد دارند. قاب گوشواره هایی که حلقه هایی درپایین خود دارند این امکان را به شما می دهن که بتوانید به وسیله میخ گوشواره سنگ ها ویا منجوق های مختلف را ان بیاویزید. قاب گوشواره های برنجی که عمق بیشتری هم دارند معمولا برای ساخت زیورالات رزینی استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه