سبد خرید شما خالی است !

پایه گوشواره

جستجو در دسته "پایه گوشواره" :

×

بست پشت گوشواره پلاستیکی 5mm

100 تومان
honari-1526283335-352
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*4mm
طرح گوشواره : بست پشت
جنس پایه گوشواره: پلاستیک
کدمحصول : 09030266
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح بیضی کد b8

2/500 تومان
honari-303-914
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 15*11
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030258
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح شش ضلعی کد sh4

2/500 تومان
honari-968-665
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 14mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030256
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح مثلث کد ms3

2/500 تومان
honari-753-842
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 16*13 mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030255
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد A1

2/500 تومان
honari-126-782
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030254
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد a6

2/700 تومان
honari-588-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23*16mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030249
تعداد بسته
×

عصای گوشواره نقره ای روشن

50 تومان
honari-470-925
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030243
تعداد بسته
×

میخ گوشواره مقعر نقره ای بزرگ

75 تومان
honari-264-538
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 12*8
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030240
تعداد بسته
×

گوشواره کیلیپسی نقره ای 10*15

250 تومان
honari-211-934
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح گوشواره : کلیپسی
اندازه : 15*10mm
جنس پایه گوشواره: آهن
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030238
تعداد بسته
×

گوشواره کیلیپسی طلایی 10*15

250 تومان
honari-589-216
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح گوشواره : کلیپسی
جنس پایه گوشواره: آهن
رنگ پایه گوشواره: طلای
اندازه : 15*10mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030237
تعداد بسته
×

میخ گوشواره ته تخت حلقه دار نقره ای قطر 6mm

90 تومان
honari-479-952
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
اندازه : 12 میلی متر طول 1 میلی متر اندازه حلقه
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030230
تعداد بسته
×

میخ گوشواره مقعر زرد قلم قطر 5mm

85 تومان
honari-334-325
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: زرد قلم
اندازه : 12 میلی متر طول 5 میلی متر قطر دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030228
تعداد بسته
×

میخ گوشواره ته تخت قطر 5mm

80 تومان
honari-485-290
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
اندازه : 12 میلی متر طول 5 میلی متر قطر دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030227
تعداد بسته
×

حلقه گوشواره نقره ای 35mm

1/000 تومان
honari-191-504
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 35mm
طرح گوشواره : حلقه ای
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030226
تعداد بسته
×

عصای گوشواره فنردار استیل طلایی

1/000 تومان
asaie_goshvare_still_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19میلی متر با حلقه 2 میلی متری
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030224
تعداد بسته
×

بست پشت گوشواره نقره ای

75 تومان
baste_posht_goshvare_n
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 3*6mm طول
طرح گوشواره : بست پشت
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030222
تعداد بسته
×

میخ گوشواره ته تخت طلایی کوچک قطر 3mm

100 تومان
mikh_goshvare_takht_kochak_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm طول
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030219
تعداد بسته
×

میخ گوشواره مقعر نقره ای قطر 8mm

75 تومان
mikh_goshvare_moghar_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*8
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030216
تعداد بسته
×

میخ گوشواره مقعر طلایی قطر 5mm

60 تومان
mikh_goshvare_moghar
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm طول
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030215
تعداد بسته
×

عصای گوشواره استیل فنردار نقره ای

600 تومان
paye_goshvare_still_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm طول
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030206
تعداد بسته
×

عصای گوشواره فنردار نقره ای

50 تومان
paye_goshvare_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm طول
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030205
تعداد بسته
×

عصای گوشواره فنردار طلایی

70 تومان
paye_goshvare_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm طول
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030204
تعداد بسته
×

عصای گوشواره فنردار زرده قلم

50 تومان
paye_goshvare_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: زرد قلم
اندازه : 19mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030203
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح اشک کد 75

200 تومان
honari-543-306
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 30*20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030175
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح دایره کد 74

500 تومان
honari-744-747
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 33mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030174
تعداد بسته
×

میخ گوشواره ته تخت نقره ای قطر 10mm

 
honari-1529748950-756
واحد: عدد
اندازه : 10mm
طرح گوشواره : میخی
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کدمحصول : 09030267
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره 20mm

 
honari-418-91
واحد: عدد
اندازه : 20 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030265
×

عصای گوشواره استیل فنردار نقره ای کد 64

 
honari-309-525
واحد: عدد
اندازه : 16mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030264
×

میخ گوشواره حلقه دار نقره ای قطر 6mm

 
honari-196-60
واحد: عدد
اندازه : 6*15 mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030263
×

میخ گوشواره مقعر نقره ای قطر 5mm

 
honari-139-902
واحد: عدد
اندازه : 5*11
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030262
×

میخ گوشواره مقعر طلایی قطر 8mm

 
honari-275-942
واحد: عدد
اندازه : 15mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030261
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بته جقه کد T1

 
honari-469-171
واحد: عدد
اندازه : 25*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030260
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b10

 
honari-873-837
واحد: عدد
اندازه : 20*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030259
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح گرد کد g5

 
honari-27-18
واحد: عدد
اندازه : 15mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030257
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره کد g8

 
honari-686-750
واحد: عدد
اندازه : 15mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030253
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms1

 
honari-195-683
واحد: عدد
اندازه : 11*9 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030251

گوشوراه ها معمولا به دوصورت آویزی و میخی هستند. گوشواره های میخی به دلیل چسبیدن به لاله گوش معمولا کوچک تر از گوشواره های آویزی هستند. قاب های گوشواره ها در شکل های متنوعی مانند دایره ، بیضی ، مستطیل ، مربع و غیره هستند ودر ساخت زیور آلات دست ساز کاربرد دارند. قاب گوشواره هایی که حلقه هایی درپایین خود دارند این امکان را به شما می دهن که بتوانید به وسیله میخ گوشواره سنگ ها ویا منجوق های مختلف را ان بیاویزید. قاب گوشواره های برنجی که عمق بیشتری هم دارند معمولا برای ساخت زیورالات رزینی استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه