سبد خرید شما خالی است !

پایه گوشواره

جستجو در دسته "پایه گوشواره" :

×

بست و گوشواره ته تخت استیل نقره ای

4/000 تومان
honari-1536826008-785
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 12*4mm
طرح گوشواره : میخی
کشور سازنده : چین
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کدمحصول : 09030270
تعداد بسته
×

بست و گوشواره ته تخت استیل طلایی

4/000 تومان
honari-1536825008-136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 12*4mm
طرح گوشواره : میخی
کشور سازنده : چین
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: طلایی
کدمحصول : 09030269
تعداد بسته
×

بست پشت گوشواره پلاستیکی 5mm

100 تومان
honari-1526283335-352
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*4mm
طرح گوشواره : بست پشت
جنس پایه گوشواره: پلاستیک
کدمحصول : 09030266
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بته جقه کد T1

2/500 تومان
honari-469-171
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030260
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b10

2/500 تومان
honari-873-837
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030259
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح بیضی کد b8

2/500 تومان
honari-303-914
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18*13
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030258
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح شش ضلعی کد sh4

2/500 تومان
honari-968-665
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030256
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح مثلث کد ms3

2/500 تومان
honari-753-842
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*15 mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030255
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد A1

2/500 تومان
honari-126-782
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23*17 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030254
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره کد g8

2/500 تومان
honari-686-750
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030253
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح مثلث کد ms1

2/500 تومان
honari-195-683
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23*20 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030251
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره کد g14

2/700 تومان
honari-275-834
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030250
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح اشک کد a6

2/700 تومان
honari-588-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23*16mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030249
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح بیضی کد b6

2/700 تومان
honari-316-436
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*17mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030248
تعداد بسته
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh7

2/700 تومان
honari-100-574
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*20mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030247
تعداد بسته
×

میخ گوشواره مقعر نقره ای بزرگ

75 تومان
honari-264-538
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 12*8
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030240
تعداد بسته
×

گوشواره کیلیپسی نقره ای 10*15

250 تومان
honari-211-934
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح گوشواره : کلیپسی
اندازه : 15*10mm
جنس پایه گوشواره: آهن
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030238
تعداد بسته
×

گوشواره کیلیپسی طلایی 10*15

250 تومان
honari-589-216
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح گوشواره : کلیپسی
جنس پایه گوشواره: آهن
رنگ پایه گوشواره: طلای
اندازه : 15*10mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030237
تعداد بسته
×

بست پشت گوشواره نقره ای

100 تومان
honari-875-36
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح گوشواره : بست پشت
جنس پایه گوشواره: پلاستیک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030235
تعداد بسته
×

بست پشت گوشواره طلایی

100 تومان
baste_poshte_goshvare_talaie_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح گوشواره : بست پشت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030234
تعداد بسته
×

میخ گوشواره ته تخت قطر 5mm

80 تومان
honari-485-290
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
اندازه : 12 میلی متر طول 5 میلی متر قطر دایره
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030227
تعداد بسته
×

حلقه گوشواره نقره ای 35mm

1/000 تومان
honari-191-504
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 35mm
طرح گوشواره : حلقه ای
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030226
تعداد بسته
×

بست پشت گوشواره نقره ای

75 تومان
baste_posht_goshvare_n
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 3*6mm طول
طرح گوشواره : بست پشت
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030222
تعداد بسته
×

میخ گوشواره مقعر نقره ای قطر 8mm

75 تومان
mikh_goshvare_moghar_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 12*8
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030216
تعداد بسته
×

میخ گوشواره مقعر طلایی قطر 5mm

60 تومان
mikh_goshvare_moghar
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm طول
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030215
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح اشک کد 75

200 تومان
honari-543-306
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 30*20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030175
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح دایره کد 74

500 تومان
honari-744-747
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 33mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: زینک
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030174
تعداد بسته
×

بست و گوشواره ته گرد استیل نقره ای

 
honari-1539174455-585
واحد: بسته
اندازه : 15*7mm
طرح گوشواره : میخی
کشور سازنده : چین
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کدمحصول : 09030271
×

بست و گوشواره ته گرد استیل طلایی

 
honari-1536824093-355
واحد: بسته
اندازه : 15*7mm
طرح گوشواره : میخی
کشور سازنده : چین
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: طلایی
کدمحصول : 09030268
×

میخ گوشواره ته تخت نقره ای قطر 10mm

 
honari-1529748950-756
واحد: عدد
اندازه : 10mm
طرح گوشواره : میخی
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کدمحصول : 09030267
×

پایه گوشواره برنجی طلایی طرح دایره 20mm

 
honari-418-91
واحد: عدد
اندازه : 20 mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030265
×

عصای گوشواره استیل فنردار نقره ای کد 64

 
honari-309-525
واحد: عدد
اندازه : 16mm
طرح گوشواره : آویز
جنس پایه گوشواره: استیل
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030264
×

میخ گوشواره حلقه دار نقره ای قطر 6mm

 
honari-196-60
واحد: عدد
اندازه : 6*15 mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030263
×

میخ گوشواره مقعر نقره ای قطر 5mm

 
honari-139-902
واحد: عدد
اندازه : 5*11
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030262
×

میخ گوشواره مقعر طلایی قطر 8mm

 
honari-275-942
واحد: عدد
اندازه : 15mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: زینک
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030261
×

پایه گوشواره برنجی طلایی میخی طرح گرد کد g5

 
honari-27-18
واحد: عدد
اندازه : 15mm
طرح گوشواره : میخی
جنس پایه گوشواره: برنج
رنگ پایه گوشواره: طلای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030257

گوشوراه ها معمولا به دوصورت آویزی و میخی هستند. گوشواره های میخی به دلیل چسبیدن به لاله گوش معمولا کوچک تر از گوشواره های آویزی هستند. قاب های گوشواره ها در شکل های متنوعی مانند دایره ، بیضی ، مستطیل ، مربع و غیره هستند ودر ساخت زیور آلات دست ساز کاربرد دارند. قاب گوشواره هایی که حلقه هایی درپایین خود دارند این امکان را به شما می دهن که بتوانید به وسیله میخ گوشواره سنگ ها ویا منجوق های مختلف را ان بیاویزید. قاب گوشواره های برنجی که عمق بیشتری هم دارند معمولا برای ساخت زیورالات رزینی استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه