سبد خرید شما خالی است !

انواع پلاک

جستجو در دسته "انواع پلاک" :

×

پلاک دستبندی استیل طلایی انار 20mm

7/500 تومان
pelak-dastbandi-steel-gold-annar-21mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 21*19 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051284
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی نگین دار 2/2/5 cm

5/000 تومان
pelak-dastbandi-annar-ngindar-20-25mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*2/5 cm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051283
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی انار نگین دار 2/2*2 cm

7/500 تومان
pelak-dastbandi-annar-negindar-22-20mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2/2*2 cm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051282
تعداد بسته
×

انار دستبندی نگین دار 2*2/2 cm

7/500 تومان
annar-negindar-20-22mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*2/2 cm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051281
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی خورشید طلایی 14 mm

4/350 تومان
pelak-dastbandi-talaei-khorshidi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 14mm
کدمحصول : 09030610
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی برف طلایی 15 mm

6/000 تومان
pelak-dasbandi-barf-gold-15mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 15mm
نوع آبکاری : خوب
کدمحصول : 09030607
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح ساز موسیقی 12mm

3/900 تومان
honari-1542030582-635
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: فلز آبکاری شده
طرح پلاک: متفاوت
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051921
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح قلب و پروانه 12mm

3/900 تومان
honari-1542030349-303
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: فلز آبکاری شده
طرح پلاک: قلب
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051920
تعداد بسته
×

آویز ساعت نوشته خدا 10mm

3/900 تومان
honari-1542029571-214
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: فلز آبکاری شده
طرح پلاک: کلمات مقدس
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051919
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح لاو 11mm

3/900 تومان
honari-1542029376-693
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: فلز آبکاری شده
طرح پلاک: قلب
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051918
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح جغد 13mm

3/900 تومان
honari-1542029207-292
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: فلز آبکاری شده
طرح پلاک: حیوان
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051917
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح ستاره 12mm

3/900 تومان
honari-1542028990-626
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
طرح پلاک: هندسی
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051916
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح فرشته 15mm

8/500 تومان
honari-1539181420-913
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 15*16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09051915
تعداد بسته
×

بسته آویز نقره ای قفس پرنده 20mm

3/000 تومان
honari-1537190089-689
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
اندازه : 20*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: نقره ای
طرح پلاک: حیوان
اندازه حلقه: 2mm
نوع پلاک: آویز
جنس آویز: زینک
کدمحصول : 09051120
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح پرنده 12mm

3/900 تومان
honari-1531052550-921
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*10mm
طرح پلاک: حیوان
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051914
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح گل 12mm

3/900 تومان
honari-1531052479-473
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12mm
طرح پلاک: گل
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051913
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح قلب 9mm

3/900 تومان
honari-1531052397-936
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9mm
طرح پلاک: قلب
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051912
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح بی نهایت 12mm

3/900 تومان
honari-1531052303-983
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*5mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051911
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح پروانه 11mm

3/900 تومان
honari-1531052127-208
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11*10mm
طرح پلاک: حیوان
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051909
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح ضربان 12mm

3/900 تومان
honari-1531051869-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*10mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051907
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح گل چهارپر 11mm

3/900 تومان
honari-1531051793-226
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11mm
طرح پلاک: گل
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051906
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح گل رز 12mm

3/900 تومان
honari-1531051708-426
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*8mm
طرح پلاک: گل
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051905
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح گل شبدر 12mm

3/900 تومان
honari-1531051624-502
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 12*10mm
طرح پلاک: گل
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051904
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح پروانه 12mm

3/900 تومان
honari-1531051545-676
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*10mm
طرح پلاک: حیوان
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051903
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح ماه و گل 12mm

3/900 تومان
honari-1531051451-99
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*9mm
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051902
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح نت موسیقی 12mm

3/900 تومان
honari-1531051267-287
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*6mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1mm
جنس آویز: استیل
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051901
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی گل شبدر 25mm

6/000 تومان
honari-1529731019-520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051275
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی انار 22mm

7/500 تومان
honari-1529730896-865
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051273
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی قلب 26mm

6/000 تومان
honari-1529730819-249
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051272
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی قلب 29mm

6/000 تومان
honari-1529730722-717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 29*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051271
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گل 19mm

6/000 تومان
honari-1524915904-856
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051252
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بینهایت 20mm

6/000 تومان
honari-1524915249-911
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051249
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح سه گل 27mm

6/000 تومان
honari-1524915155-537
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 23 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051248
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح سه گل 18mm

6/000 تومان
honari-1524915010-840
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051247
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گل 20mm

6/000 تومان
honari-1524914245-985
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051242
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بی نهایت و قلب 19mm

6/000 تومان
honari-1524914073-667
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051241
تعداد بسته

پلاک ها بسته به نوع استفاده به دو دسته پلاک دستبندی و پلاک آویزی تقسیم می شوند . پلاک های دستبندی دارای دو حلقه در دو طرف خود برای اتصال به نخ ، تریشه و یا زنجیر دارند و در ساخت دستبندهای دست ساز و با ترکیب باسنگ و مهره ها استفاده می شوند. پلاک های استیل رنگ ثابت هستند و بهتر است برای زیورالاتی که با سنگ های قیمتی ساخته می شوند از این نوع پلاک ها استفاده شود. پلاک های رزینی نیز که قاب ان ها زرده قلم است و دارای تصویری های زیبا هستند وروی آن ها یک لایه رزین ریخته سده است به دوشکل آویز و دسبندی در بازار موجود هستند . همچنین این نوع پلاک ها را میتوان با تصاویر دلخواه وبا استفاده از رزین ساخت.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه