سبد خرید شما خالی است !

انواع پلاک

جستجو در دسته "انواع پلاک" :

×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بی نهایت 26mm

4/200 تومان
honari-1531054416-746
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*8mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051274
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح قلب 9mm

3/000 تومان
honari-1531052397-936
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 9mm
طرح پلاک: قلب
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051912
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح بی نهایت 12mm

3/000 تومان
honari-1531052303-983
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*5mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051911
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح پروانه 11mm

3/000 تومان
honari-1531052127-208
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11*10mm
طرح پلاک: حیوان
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051909
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح ضربان 12mm

3/000 تومان
honari-1531051869-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*10mm
طرح پلاک: متفاوت
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051907
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح گل چهارپر 11mm

3/000 تومان
honari-1531051793-226
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 11mm
طرح پلاک: گل
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051906
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح گل رز 12mm

3/000 تومان
honari-1531051708-426
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*8mm
طرح پلاک: گل
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051905
تعداد بسته
×

آویز ساعت طرح ماه و گل 12mm

3/000 تومان
honari-1531051451-99
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 12*9mm
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز ساعت
کدمحصول : 09051902
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی گل شبدر 25mm

4/200 تومان
honari-1529731019-520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051275
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی قلب 26mm

4/200 تومان
honari-1529730819-249
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051272
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی قلب 29mm

4/200 تومان
honari-1529730722-717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 29*11 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051271
تعداد بسته
×

آویز طلایی گل مشکی نگین دار 17mm

4/200 تومان
honari-1528612862-201
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*10mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 3*2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090510104
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی چشم نظر 7mm

500 تومان
honari-1528612753-491
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه : 7mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: چشم و نظر
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051269
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی love نگین فیروزه ای 26mm

3/800 تومان
honari-1528612496-564
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26*12mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051267
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی بی نهایت نگین فیروزه ای 17mm

3/800 تومان
honari-1528612415-632
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17*8mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051266
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی طرح چشم 19mm

3/800 تومان
honari-1528611631-257
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19*12 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: چشم و نظر
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051264
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل نگین فیروزه ای 17mm

3/800 تومان
honari-1528611562-778
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051263
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل نگین دار 17mm

3/800 تومان
honari-1528611353-755
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 17mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051262
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل چهار پر زرد 13mm

3/800 تومان
honari-1528611270-436
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051261
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل چهار پر سرخابی 13mm

3/800 تومان
honari-1528611203-290
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051260
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل چهار پر صورتی 13mm

3/800 تومان
honari-1528611149-901
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 13mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051259
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل صورتی 16mm

3/800 تومان
honari-1528610930-941
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051257
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل سرخابی 16mm

3/800 تومان
honari-1528610816-860
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051255
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی طلایی گل زرد 16mm

3/800 تومان
honari-1528610560-209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: رنگی
جنس آویز: زینک
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051254
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح دایره گلدار 21mm

4/200 تومان
honari-1524915404-392
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 1.5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051250
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بینهایت 20mm

4/200 تومان
honari-1524915249-911
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051249
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح سه گل 18mm

4/200 تومان
honari-1524915010-840
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051247
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح برفدانه 22mm

4/200 تومان
honari-1524914845-314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051246
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح خدا 24mm

4/200 تومان
honari-1524914685-241
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: کلمات مقدس
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051245
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گل 19mm

4/200 تومان
honari-1524914368-328
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051243
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح گل 20mm

4/200 تومان
honari-1524914245-985
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051242
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بی نهایت و قلب 19mm

4/200 تومان
honari-1524914073-667
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051241
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بیضی 30mm

4/200 تومان
honari-1524913837-221
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051240
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح love و بی نهایت 19mm

4/200 تومان
honari-1524913581-583
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051239
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح ضربان 22mm

4/200 تومان
honari-1524913290-893
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22 mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: متفاوت
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051237
تعداد بسته
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح دختر و پسر 18mm

4/200 تومان
honari-1524912837-521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
طرح پلاک: انسان
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
نوع پلاک: دستبندی
کدمحصول : 09051236
تعداد بسته

پلاک ها بسته به نوع استفاده به دو دسته پلاک دستبندی و پلاک آویزی تقسیم می شوند . پلاک های دستبندی دارای دو حلقه در دو طرف خود برای اتصال به نخ ، تریشه و یا زنجیر دارند و در ساخت دستبندهای دست ساز و با ترکیب باسنگ و مهره ها استفاده می شوند. پلاک های استیل رنگ ثابت هستند و بهتر است برای زیورالاتی که با سنگ های قیمتی ساخته می شوند از این نوع پلاک ها استفاده شود. پلاک های رزینی نیز که قاب ان ها زرده قلم است و دارای تصویری های زیبا هستند وروی آن ها یک لایه رزین ریخته سده است به دوشکل آویز و دسبندی در بازار موجود هستند . همچنین این نوع پلاک ها را میتوان با تصاویر دلخواه وبا استفاده از رزین ساخت.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه