سبد خرید شما خالی است !

پایه دستبند

جستجو در دسته "پایه دستبند" :

×

حلقه فنری دستبند آهنی طلایی

3/600 تومان
halghe-dastband-ahan-talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 60 mm : قطر
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032050
تعداد بسته
×

حلقه فنری دستبند آهنی نقره ای

3/900 تومان
dastband-halhge-ahan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 55 mm : قطر
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: نقره ای
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032049
تعداد بسته
×

دستبند برنجی طلایی مستطیل 3*1 cm

7/200 تومان
dastband-berenji-gold-1-3cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : دست بند: 7*5.5 cm - مستطیل: 1*3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032048
تعداد بسته
×

دستبند برنجی با کفه نامرئی طلایی مربع 23mm

10/000 تومان
honari-1538291507-464
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
اندازه : 63*48mm
اندازه حلقه: 60*42mm
قطر داخلی آویز: 2cm
کدمحصول : 09032043
تعداد بسته
×

دستبند برنجی طلایی طرح مستطیل عمودی

6/000 تومان
honari-1532434049-825
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر داخلی دستبند : 4.5 * 6 cm - ابعاد مستطیل : 25*15
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 14*24
کدمحصول : 09032040
تعداد بسته
×

دستبند برنجی طلایی طرح دایره 25mm

7/300 تومان
honari-1526110300-131
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر دایره : 25mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
کدمحصول : 09032032
تعداد بسته
×

دستبند برنجی طلایی طرح شش ضلعی 23*25 mm

6/100 تومان
honari-1526110110-979
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : سایز شش ضلعی :23*25 mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 25*23 mm
کدمحصول : 09032031
تعداد بسته
×

دستبند برنجی طلایی طرح مربع 23mm

7/200 تومان
honari-1526109252-343
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : سایز مربع :23*23 mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 21mm
کدمحصول : 09032029
تعداد بسته
×

قاب دستبند برنجی طلایی طرح بیضی کوچک

6/100 تومان
honari-1526109038-401
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد دستبند : free size - ابعاد بیضی : 9*23 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032030
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح مستطیل افقی mt3

7/200 تومان
honari-481-379
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*14 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مستطیل
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032021
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b12

6/100 تومان
honari-503-494
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : free size - ابعاد بیضی : 15*20 mm
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09032007
تعداد بسته
×

پایه دستبند برنجی طلایی 6/6*5 cm

 
paye-dastband-berenji-66-50mm-gold
واحد: عدد
اندازه : 5*6/6 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
قطر داخلی آویز: 4/8*6/4 cm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032045
×

دستبند برنجی طلایی الماس 20*30 mm

 
honari-1537681230-311
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032042
×

ست قاب برنجی طلایی مستطیل

 
honari-1537680284-77
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm-6*4mm
قطر داخلی آویز: عرض 10mm - طول ۲۵mm - 31mm - 47mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032041
×

دستبند برنجی طلایی طرح شش ضلعی 21mm

 
honari-1529733328-880
واحد: عدد
اندازه : سایز شش ضلعی :۱۰*2۱ mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
کدمحصول : 09032035
×

دستبند برنجی طلایی طرح اشک 29mm

 
honari-1529733162-28
واحد: عدد
اندازه : سایز اشک :21*29 mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032034
×

قاب دستبند برنجی طلایی طرح اشک

 
honari-1526108864-420
واحد: عدد
اندازه : ​قطر داخلی دستبند : free size - ابعاد اشک : 22*16 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032028
×

حلقه فنری دستبند استیل نقره ای

 
honari-1523856441-318
واحد: عدد
اندازه : 6cm : قطر
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : ترکیه
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032027
×

حلقه فنری دستبند استیل طلایی

 
honari-1523856084-555
واحد: عدد
اندازه : 6cm : قطر
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ترکیه
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032026
×

دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد Mb4

 
honari-381-915
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : 4.5 * 6 cm - ابعاد مربع : 20 mm
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09032009
×

دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g9

 
honari-54-966
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : 4.5 * 6 cm - قطر دایره : mm25
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09032005
×

دست بند برنجی طلایی طرح بته جقه کد T3

 
honari-181-392
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09032003
×

دستبند برنجی طلایی طرح بیضی

 
honari-89-474
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : 3.5 * 6 سانتی متر - اندازه بیضی ها : 2*1.5 سانتی متر - 1.2*1.6 سانتی متر
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090301108
×

دستبند برنجی طلایی طرح دایره G10

 
honari-343-417
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090301107

پایه های دستبند که در ساخت زیورالات ست ساز کاربرد دارند متناسب با قاب های گردنبند و رکاب انگشتر و آویز های گوشواره هستند. زیرا معمولا در ساخت زیورالات دست ساز از ست این4 نام بردهبسیار استفاده می شود. قاب های دستبندی دارای دو حلقه در دو طرف برای اتصال به زنجیر هستند و یا روی یک حلقه فلزی سواراند. از پلاک های دستبندی به ویژه برای ساخت زیورالات رزینی بسیار استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه