سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ارگانایزر و جعبه ابزار

جستجو در دسته "ارگانایزر و جعبه ابزار" :

×

ارگانایزر شفاف 11 اینچی 13 خانه

99/000 تومان
product-1613294733-8400
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول جعبه: 27.4 cm
عرض جعبه: 20 cm
ارتفاع جعبه: 4.3 cm
طول کشو: بزرگترین طول 26.6 و 8.7 و 6.5 cm کوچکترین طول: 5.7 cm
عرض کشو: 4.6 و 3.6 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02147321
تعداد بسته
×

ارگانایزر دوطرفه نارنجی 11.1*16.2 سانتی 8 خانه

79/000 تومان
product-1613291069-4577
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول جعبه: 16.2 cm
عرض جعبه: 11.1 cm
ارتفاع جعبه: 5.1 cm
طول کشو: بزرگترین طول:16 cm کوچکترین طول:5.2 cm
عرض کشو: 5.2 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02149643
تعداد بسته
×

ارگانایزر دوطرفه قرمز 11.1*16.2 سانتی 8 خانه

79/000 تومان
product-1613290942-5014
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول جعبه: 16.2 cm
عرض جعبه: 11.1 cm
ارتفاع جعبه: 5.1 cm
طول کشو: بزرگترین طول:16 cm کوچکترین طول:5.2 cm
عرض کشو: 5.2 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02142331
تعداد بسته
×

ارگانایزر دوطرفه مشکی11.1*16.2 سانتی 8 خانه

79/000 تومان
product-1613290895-9503
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول جعبه: 16.2 cm
عرض جعبه: 11.1 cm
ارتفاع جعبه: 5.1 cm
طول کشو: بزرگترین طول:16 cm کوچکترین طول:5.2 cm
عرض کشو: 5.2 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02147361
تعداد بسته
×

جعبه ابزار نارنجی ساده 5 خانه

57/000 تومان
product-1613290600-6674
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول جعبه: 13.2 cm
عرض جعبه: 8.9 cm
ارتفاع جعبه: 3.3 cm
طول کشو: بزرگترین طول:4.2 کوچکترین طول:3.7 cm
عرض کشو: حدودا 3.8 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02143662
تعداد بسته
×

ارگانایزر شفاف 5 خانه

57/000 تومان
product-1613290410-3137
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول جعبه: 13.9 cm
عرض جعبه: 9.3cm
ارتفاع جعبه: حدودا 3cm
طول کشو: بزرگترین طول:6.2 کوچکترین طول:4.1 cm
عرض کشو: 4.2 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02148291
تعداد بسته
×

ارگانایزر 28 خانه مدل S-28

 
product-1613291204-6220
واحد: عدد
طول جعبه: 17.2 cm
عرض جعبه: 10.5 cm
ارتفاع جعبه: 2.7 cm
طول کشو: 2.2 cm
عرض کشو: 2cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02142183
×

جعبه ابزار شبکه ای پلاستیکی متحرک

 
product-1609320223-5216
واحد: عدد
طول جعبه: 19.7cm
عرض جعبه: 13cm
ارتفاع جعبه: 3.8 cm
کشور سازنده : ایران
طول کشو: بزرگ ترین طول:19.2cm/کوچک ترین طول:حدودا2cm
عرض کشو: 3.9cm
کدمحصول : 12309691
×

ارگانایزر پلاستیکی 2 طرفه

 
product-1609320150-3886
واحد: عدد
طول جعبه: 19.5 cm
عرض جعبه: 11 cm
ارتفاع جعبه: 16cm
کشور سازنده : ایران
طول کشو: 11.2cm
عرض کشو: کوچک ترین عرض:3.7cm/بزرگ ترین عرض:15.1 cm
کدمحصول : 12301635
×

جعبه ابزار ساده

 
product-1609319990-9399
واحد: عدد
طول جعبه: 14 cm
عرض جعبه: حدودا 10.5 cm
ارتفاع جعبه: 3cm
کشور سازنده : ایران
طول کشو: بزرگترین طول:12.8 کوچکترین طول:6.8 cm
عرض کشو: 3.4 cm
کدمحصول : 12309306
×

ارگانایزر گرد 8 خانه

 
product-1600619954-7772
واحد: عدد
طول جعبه: دایره قطر 10 سانت
عرض جعبه: دایره قطر 10 سانت
ارتفاع جعبه: 2 cm
طول کشو: 3 cm
عرض کشو: 2.5 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 09204301
×

جعبه ابزار 26 در 21 سانتی

 
box-26-21cm
واحد: عدد
طول جعبه: 26 cm
عرض جعبه: 21.5 cm
ارتفاع جعبه: 5 cm
کدمحصول : 09060331
×

کشوی پلاستیکی 5 طبقه سفید

 
keshoo_5_tabaghe-white
واحد: عدد
طول جعبه: 19 cm
عرض جعبه: 13.5 cm
ارتفاع جعبه: 30 cm
کدمحصول : 09060330
×

جعبه شبکه ای سایز بزرگ

 
jabe_shabakei_big
واحد: عدد
طول جعبه: 13 cm
عرض جعبه: 5 cm
ارتفاع جعبه: 15 mm
طول کشو: 2 cm
عرض کشو: 2 cm
کدمحصول : 09060329
×

جعبه شبکه ای سایز کوچک

 
jabe_shabakei_little
واحد: عدد
طول جعبه: 13 cm
عرض جعبه: 5 cm
ارتفاع جعبه: 12 mm
طول کشو: 2 cm
عرض کشو: 2 cm
کدمحصول : 09060328
×

ظرف کریستال کوچک

 
crystal_box_little
واحد: عدد
عرض جعبه: 2.2 cm
ارتفاع جعبه: 1.3 cm
کدمحصول : 09060327
×

ظرف کریستال بزرگ

 
crystal_box_big
واحد: عدد
عرض جعبه: 3 cm
ارتفاع جعبه: 2 cm
کدمحصول : 09060326
×

جعبه ابزار شبکه ای پلاستیکی آبی

 
honari-1549359915-263
واحد: عدد
طول جعبه: 29 cm
ارتفاع جعبه: 22 cm
رنگ جعبه: سفید
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09060325
×

جعبه ابزار شبکه ای پلاستیکی سفید

 
jabe_abzar_pelastiki-white
واحد: عدد
طول جعبه: 29 cm
ارتفاع جعبه: 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
عرض جعبه: 22 cm
کدمحصول : 09060323
×

ارگانایزر پلاستیکی سفید21 خانه

 
organizer-white
واحد: عدد
طول جعبه: 27 cm
عرض جعبه: 19 cm
ارتفاع جعبه: 3.5 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 09060322
×

جعبه شبکه ای کریستالی

 
honari-530-223
واحد: عدد
طول جعبه: 28 cm
عرض جعبه: 10.5 cm
ارتفاع جعبه: 4 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09060319
×

جعبه کشویی کریستالی سفید 20 کشویی

 
honari-269-605
واحد: عدد
کدمحصول : 09060318
×

جعبه کشویی کریستالی سفید 50 کشویی

 
honari-21-350
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09060317
×

کشوی پلاستیکی 4 طبقه

 
honari-1-773
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09060316
×

کشوی پلاستیکی 5 طبقه

 
honari-499-911
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09060315
×

جعبه کشویی کریستالی سفید 15 کشویی

 
honari-886-214
واحد: عدد
طول جعبه: 31cm
عرض جعبه: 11cm
ارتفاع جعبه: 33cm
طول کشو: 12cm
عرض کشو: 10cm
کدمحصول : 09060310
×

ارگانایزر پلاستیکی سفید 15 خانه

 
honari-643-811
واحد: عدد
طول جعبه: 22.5 cm
عرض جعبه: 14.5 cm
ارتفاع جعبه: 2.5 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 09060309
×

جعبه کشویی کریستالی 20 کشو

 
honari-101-419
واحد: عدد
طول جعبه: 32 cm
عرض جعبه: 11 cm
ارتفاع جعبه: 15 cm
طول کشو: 11 cm
عرض کشو: 5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09060306
×

جعبه ابزار تیک

 
honari-971-697
واحد: عدد
طول جعبه: 30 cm
عرض جعبه: 5 cm
ارتفاع جعبه: 25 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09060305
×

جعبه ابزار پلاستیکی شبکه ای سفید

 
jabe_abzar_shabakei_sefid
واحد: عدد
طول جعبه: 20cm
عرض جعبه: 13cm
ارتفاع جعبه: 4cm
رنگ جعبه: سفید
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09060304

به دلیل تنوع بالا و گستردگی انواع خرج کار ها ، قفل و بست ها، حلقه ها ، زنجیر ها ، انواع سنگ ها و مهره ها ، رکاب های انگشتر ، عصای گوشوراه ، پلاک ها ، قاب ها و غیره و همچنین تنوعی که هر دسته به لحاظ جنس و رنگ دارند افرادیکه مشغول به ساخت زیورالات دست سازهستند برای تفکیک وسایل ساخت زیورالات به جعبه های مشبکی احتیاج دارند که امکان تفکیک داشته باشد و این جعبه ها در دو نوع پلاستیکی مسطح شبکه شبکه و کشویی به فروش می رسد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!