سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

بوبین شماره دوزی

جستجو در دسته "بوبین شماره دوزی" :

×

بوبین طرحدار هنری کد 285

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-285
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120285
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 284

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-284
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120284
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 283

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-283
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120283
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 282

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-282
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120282
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 281

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120281
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 279

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-279
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120279
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 278

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-278
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120278
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 277

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-277
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120277
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 276

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-276
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120276
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 275

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-275
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120275
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 274

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-274
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120274
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 271

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-271
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120271
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 270

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-270
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120270
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 266

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120266
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 264

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120264
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 262

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-262
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120262
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 260

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-260
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120260
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 258

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-258
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120258
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 257

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-257
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120257
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 254

10/000 تومان
baste-bobin-tarhdar-40pcs-254
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120254
تعداد بسته
×

بوبین قرقره ای چوبی 4 سانتی

2/400 تومان
honari-1540132344-734
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02120251
تعداد بسته
×

بوبین قرقره ای چوبی 3 سانتی

3/300 تومان
honari-1540131941-429
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 02120250
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 47

10/000 تومان
honari-1529909276-508
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 37*47 mm
کدمحصول : 02120247
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 45

10/000 تومان
honari-1529908974-509
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 37*47 mm
کدمحصول : 02120245
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 43

10/000 تومان
honari-1529908848-902
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 37*47 mm
کدمحصول : 02120243
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 42

10/000 تومان
honari-1529908755-611
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 37*47 mm
کدمحصول : 02120242
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 41

10/000 تومان
honari-1529908708-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 37*47 mm
کدمحصول : 02120241
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 39

10/000 تومان
honari-1529908384-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02120239
تعداد بسته
×

بوبین قرقره ای چوبی 2.2 سانتی

2/000 تومان
honari-820-775
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 02120217
تعداد بسته
×

بوبین قرقره ای چوبی 4.5 سانتی

3/300 تومان
honari-665-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 02120216
تعداد بسته
×

بوبین طرحدار هنری کد 280

 
baste-bobin-tarhdar-40pcs-280
واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120280
×

بوبین طرحدار هنری کد 265

 
baste-bobin-tarhdar-40pcs-265
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 41*52 mm
کدمحصول : 02120265
×

بوبین قرقره ای چوبی 1.4 سانتی

 
honari-1543655767-15
واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 02120252
×

بوبین طرحدار هنری کد 49

 
honari-1529909401-12
واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02120249
×

بوبین سفید هنری کد 48

 
honari-1529909372-673
واحد: بسته
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 37*47 mm
کدمحصول : 02120248
×

بوبین طرحدار هنری کد 46

 
honari-1529909191-532
واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ابعاد بوبین: 37*47 mm
کدمحصول : 02120246

بوبين ها مثل قرقره هستن كه ضمن جايى براى نوشتن كد رنگ ها براى استفاده راحت تر از نخها كاربرد دارند. بوبين ها رنگ ها و طرح ها و جنس هاى متنوعى دارند که میتونید مطابق سلیقه خود در طرح و رنگ دلخواهتان تهیه کنید. معمول ترین نوع بوبین شماره دوزی بوبین های مقوایی هست که از برند دمسه میباشد . برای راحتی بیشتر بعد پیچاندن نخ دمسه دور بوبین حتما کد نخ دمسه را روی بوبین یادداشت نمایید


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!