سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

قاب و آویز چوبی

جستجو در دسته "قاب و آویز چوبی" :

×

قاب گردنبند طرح موش

4/000 تومان
honari-395-538
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 60mm
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 45mm
کدمحصول : 09032203
×

قاب گردنبند طرح گل هشت پر

4/000 تومان
honari-939-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 74mm
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 50mm
کدمحصول : 09032202
×

قاب گردنبند طرح گل شش پر

4/000 تومان
honari-887-107
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 70mm
اندازه حلقه: 4mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 40mm
کدمحصول : 09032201
×

آویز چوبی طرح اشک

2/500 تومان
honari-132-513
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر خارجی کارگاه: 5.5 * 3.5 cm
کدمحصول : 07040145
×

آویز چوبی طرح دایره کد 44

3/000 تومان
honari-1-842
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 5.5cm
کدمحصول : 07040144
×

آویز چوبی طرح گل کد 43

4/000 تومان
honari-579-705
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 5.7 cm
کدمحصول : 07040143
×

آویز دستبند چوبی طرح مربع

2/400 تومان
honari-482-595
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 25mm
کدمحصول : 07040142
×

قاب گردنبند بیضی

2/000 تومان
honari-191-655
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 5 * 3.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 6 * 4.5 cm
کدمحصول : 07040141
×

آویز دستبند چوبی طرح گل

2/500 تومان
honari-337-450
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 3cm
کدمحصول : 07040140
×

آویز دستبند چوبی طرح دایره

2/000 تومان
honari-619-883
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 2.5 cm
کدمحصول : 07040139
×

آویز چوبی طرح بیضی

6/000 تومان
honari-755-418
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 6.5 * 5 cm
کدمحصول : 07040138
×

آویز چوبی طرح دایره

4/500 تومان
honari-913-332
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 4.5 cm
کدمحصول : 07040137
×

آویز چوبی طرح قلب

4/000 تومان
honari-85-967
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 4 * 4 cm
کدمحصول : 07040136
×

آویز چوبی طرح مربع

5/000 تومان
honari-358-388
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 5 cm
کدمحصول : 07040133
×

آویز چوبی طرح گل

5/000 تومان
honari-494-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر خارجی کارگاه: 6 cm
جنس کارگاه: چوبی
کدمحصول : 07040132
×

قاب گردنبند مربعی

2/000 تومان
honari-297-998
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 3.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 4.5 cm
کدمحصول : 07040131
×

قاب گردنبند دایره ای

honari-593-620
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 4cm
قطر خارجی کارگاه: 5cm
کدمحصول : 07040130

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه