سبد خرید شما خالی است !

قاب و آویز چوبی

جستجو در دسته "قاب و آویز چوبی" :

×

کارگاه چوبی توپر تزیئنی کوچک 42mm

7/300 تومان
honari-1537688203-984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 3 تا 8 سانتی
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 42mm
قطر خارجی : 46mm
کدمحصول : 070401165
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی تزئینی کوچک طرح بیضی 4.5 سانتی

6/200 تومان
honari-990-180
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 40*21 mm
قطر خارجی : 45*26 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040187
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی تزئینی کوچک طرح بیضی 6 سانتی

6/200 تومان
honari-439-887
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 56*29 mm
قطر خارجی : 60 *35 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040186
تعداد بسته
×

قاب گردنبند طرح موش

4/000 تومان
honari-395-538
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 60mm
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 45mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032203
تعداد بسته
×

قاب گردنبند طرح گل هشت پر

4/000 تومان
honari-939-586
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 74mm
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 50mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032202
تعداد بسته
×

قاب گردنبند طرح گل شش پر

4/000 تومان
honari-887-107
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 70mm
اندازه حلقه: 4mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 40mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032201
تعداد بسته
×

آویز چوبی طرح اشک

3/100 تومان
honari-132-513
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر خارجی : 5.5 * 3.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040145
تعداد بسته
×

آویز چوبی طرح گل کد 43

5/000 تومان
honari-579-705
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 5.7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040143
تعداد بسته
×

قاب گردنبند چوبی بیضی

2/000 تومان
honari-191-655
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 5 * 3.5 cm
قطر خارجی : 6 * 4.5 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040141
تعداد بسته
×

آویز دستبند چوبی طرح دایره

1/500 تومان
honari-619-883
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040139
تعداد بسته
×

آویز چوبی طرح بیضی

7/000 تومان
honari-755-418
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 6.5 * 5 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040138
تعداد بسته
×

آویز چوبی طرح دایره

4/700 تومان
honari-913-332
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 4.5 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040137
تعداد بسته
×

آویز چوبی طرح قلب

4/000 تومان
honari-85-967
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 4 * 4 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040136
تعداد بسته
×

آویز چوبی طرح مربع

5/000 تومان
honari-358-388
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 5 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040133
تعداد بسته
×

آویز چوبی طرح گل

5/500 تومان
honari-494-796
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر خارجی : 6 cm
جنس کارگاه: چوبی
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040132
تعداد بسته
×

قاب گردنبند چوب طبیعی مربع قهوه ای 40mm

 
honari-1524982354-487
واحد: عدد
جنس آویز: چوبی
قطر داخلی: 29mm
قطر خارجی : 40mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032209
×

قاب گردنبند چوب طبیعی دایره 43mm

 
honari-1524982137-820
واحد: عدد
جنس آویز: چوبی
قطر داخلی: 34mm
قطر خارجی : 43mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032208
×

کارگاه چوبی تزئینی کوچک طرح دایره 5.5 سانتی

 
honari-953-143
واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 4.5 cm
قطر خارجی : 5.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 070401115
×

قاب گردنبند دایره ای چوبی قهوه ای شش ضلعی

 
honari-436-130
واحد: عدد
جنس آویز: چوبی
قطر داخلی: 3.5*3 cm
قطر خارجی : 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032206
×

قاب گردنبند دایره ای چوبی قهوه ای مربع

 
honari-93-920
واحد: عدد
جنس آویز: چوبی
قطر داخلی: 3cm
قطر خارجی : 4cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032205
×

قاب گردنبند دایره ای چوبی قهوه ای دایره

 
honari-338-779
واحد: عدد
جنس آویز: چوبی
قطر داخلی: 3.5 cm
قطر خارجی : 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032204
×

کارگاه چوبی تزئینی کوچک طرح دایره 4 سانتی

 
honari-107-494
واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 33mm
قطر خارجی : 40mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040185
×

آویز چوبی طرح دایره کد 44

 
honari-1-842
واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 5.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040144
×

آویز دستبند چوبی طرح مربع

 
honari-482-595
واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 25mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040142
×

آویز دستبند چوبی طرح گل

 
honari-337-450
واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040140
×

قاب گردنبند چوبی مربعی

 
honari-297-998
واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 3.5 cm
قطر خارجی : 4.5 cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040131
×

قاب گردنبند دایره ای چوبی

 
honari-593-620
واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 4cm
قطر خارجی : 5cm
جنس آویز: چوبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040130

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه