سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

زنجیر

جستجو در دسته "زنجیر" :

×

زنجیر کارتیر آلومینیومی طلایی سایز 1.3

4/000 تومان
honari-533-872
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: المینیوم
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 1mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر زردقلم سایز 3

1/200 تومان
honari-683-371
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
طول زنجیر: 98cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: زرده قلم
واحد: متر
×

زنجیر آهنی سایز 5 زرده قلم

1/200 تومان
honari-350-222
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
طول زنجیر: 98cm
اندازه حلقه زنجیر: 5 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: زرده قلم
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر طلایی سایز 2

6/000 تومان
honari-275-396
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
×

زنجیر آهنی سایز 4 طلایی

1/400 تومان
honari-585-158
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
طول زنجیر: 98cm
اندازه حلقه زنجیر: 4 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر آهنی لایت روشن سایز 8

15 % -
honari-333-365
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
جنس زنجیر: آهن
اندازه حلقه زنجیر: 8mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
×

زنجیر توپی زرد قلم (پلاکی)

700 تومان
honari-722-763
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: زرده قلم
واحد: متر
×

زنجیر توپی نقره ای (پلاکی)

550 تومان
honari-997-325
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
×

زنجیر دیپلمات سایز 2 نقره ای

2/500 تومان
honari-12-878
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: استیل
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: دیپلمات
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر استیل طلایی کد 9550

6/000 تومان
zanjir_still_talaie_9550
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: استیل
رنگ زنجیر: طلایی
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر استیل کد 9548

6/000 تومان
zanjir_still_9548
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: استیل
رنگ زنجیر: نقره ای
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر استیل دیپلمات

6/000 تومان
Znjir_still_diplomat
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: استیل
رنگ زنجیر: نقره ای
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 1mm
نوع زنجیر: دیپلمات
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
20 % -
زنجیر کارتیر 3 آلمینیومی نقره ای

5/000 تومان
4/000 تومان
×

زنجیر کارتیر 3 آلمینیومی نقره ای

20 % - 5/000 تومان4/000 تومان
zanjir_kartier_alminiom_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: المینیوم
رنگ زنجیر: نقره ای
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 10mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
×

زنجیر دیپلمات سایز 3 طلایی

2/750 تومان
zanjir_siz_4_diplomat_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: استیل
رنگ زنجیر: طلایی
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 3mm
نوع زنجیر: دیپلمات
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر استیل سایز 2 نقره ای

6/000 تومان
zanjir_siz_2_estil_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: استیل
رنگ زنجیر: نقره ای
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
×

زنجیر آهنی لایت روشن سایز 12

5/000 تومان
honari-997-672
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر آهنی طلایی سایز 10

5/000 تومان
honari-620-374
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
اندازه حلقه زنجیر: 10mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
×

زنجیر دیپلمات سایز 2 طلایی

2/500 تومان
honari-425-477
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: استیل
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: دیپلمات
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
نا موجود
زنجیر آهنی سایز 2.5 مسی

1/000 تومان
×

زنجیر آهنی سایز 2.5 مسی

1/000 تومان
honari-463-130
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
رنگ زنجیر: مسی
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: مسی
رنگ یراق: مسی
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر استیل طلایی هندی کد 9549

8/000 تومان
zanjir_stil_talaie9549
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: استیل
رنگ زنجیر: طلایی
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
نا موجود
زنجیر کارتیر 3 آهنی طلایی

5/000 تومان
×

زنجیر کارتیر 3 آهنی طلایی

5/000 تومان
zanjir_kartier_ahani_talaie
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
رنگ زنجیر: طلایی
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 10mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
×

زنجیر دیپلمات سایز 4 نقره ای

2/750 تومان
zanjir_siz_zangir_diplomat_n
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: استیل
رنگ زنجیر: نقره ای
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 4 mm
نوع زنجیر: دیپلمات
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
×

زنجیر کارتیر برنجی سایز 2 طلایی

3/500 تومان
zanjir_siz_2_berenji_talaie
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: برنج
رنگ زنجیر: طلایی
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 3mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
نا موجود
زنجیر آهنی سایز 5  مسی

1/000 تومان
×

زنجیر آهنی سایز 5 مسی

1/000 تومان
zanjir_siz_5_ahani_mesi
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
رنگ زنجیر: مسی
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 4 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: مسی
رنگ یراق: مسی
واحد: متر
×

زنجیر آهنی سایز 2.5 زرده قلم

1/000 تومان
zanjir_siz_2_5_ahani_boronzi
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
رنگ زنجیر: زردقلم
طول زنجیر: 100 cm
اندازه حلقه زنجیر: 3mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
واحد: متر
نا موجود
زنجیر آهنی سایز 2.5  نقره ای

1/000 تومان
×

زنجیر آهنی سایز 2.5 نقره ای

1/000 تومان
zanjir_siz_2_5_ahani_noghrei
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
رنگ زنجیر: نقره ای
طول زنجیر: 130cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
نا موجود
زنجیر آهنی سایز 2.5  طلایی

1/000 تومان
×

زنجیر آهنی سایز 2.5 طلایی

1/000 تومان
zanjir_siz_2_5_ahani_talaie
انتخاب نوع بسته

جنس زنجیر: آهن
رنگ زنجیر: طلایی
طول زنجیر: 100cm
اندازه حلقه زنجیر: 2 mm
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر
نا موجود
زنجیر مشکی متری کد11

850 تومان
×

زنجیر مشکی متری کد11

850 تومان
zanjir_roll_m
انتخاب نوع بستهرنگ زنجیر: سیاه
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: سیاه
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
نا موجود
زنجیر نقره ای  متری کد 12

850 تومان
×

زنجیر نقره ای متری کد 12

850 تومان
zanjir_roll_n
انتخاب نوع بستهرنگ زنجیر: نقره ای
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
واحد: متر
نا موجود
زنجیر طلایی متری کد13

850 تومان
×

زنجیر طلایی متری کد13

850 تومان
zanjir_roll_t
انتخاب نوع بستهرنگ زنجیر: طلایی
نوع زنجیر: معمولی
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
واحد: متر

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه