سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

خرج کار استوانه ای

جستجو در دسته "خرج کار استوانه ای" :

×

لوله مکعب برنجی 12mm

6/000 تومان
product-1613830754-4312
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:12mm/ضلع مربع:4mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02206055
تعداد بسته
×

لوله دایره برنجی 15mm

5/000 تومان
product-1613829594-625
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:15mm/قطر داخلی:3mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
نوع خرج کار: بدون نگین
کدمحصول : 02203003
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 5mm قطر 1mm

5/000 تومان
product-1613564180-5336
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 5mm قطر داخلی 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177833
تعداد بسته
×

مربع استوانه ای برنجی ارتفاع 1.2 cm قطر 1mm

4/000 تومان
product-1613563999-9685
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.2 cm ابعاد داخلی مربع 1*1 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02179944
تعداد بسته
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی برش خورده ارتفاع 2.4cm قطر 2 mm

5/000 تومان
product-1613563853-7202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2.4cm قطر 2 mm ابعاد قسمت برش خورده 1.4 cm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173326
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی طلایی ارتفاع 6mm قطر 1mm

5/000 تومان
product-1613563700-4571
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 6mm قطر داخلی 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173755
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 9mm قطر 1mm

3/500 تومان
product-1613563538-4676
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 9mm قطر داخلی 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173310
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی طلایی ارتفاع 9mm و قطر 1mm

3/500 تومان
product-1613563184-9510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 9mm و قطر داخلی 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02176385
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی طلایی ارتفاع 9mm قطر 2mm

4/000 تومان
product-1613563054-8636
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 9cm قطر داخلی 2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02171190
تعداد بسته
×

مربع استوانه ای برنجی ارتفاع 1.2 cm ابعاد داخلی مربع 1*1 mm

4/500 تومان
product-1613562885-4595
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.2 cm قطر 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177093
تعداد بسته
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی ارتفاع 2cm قطر 1mm

5/000 تومان
product-1613562309-716
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر 1mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177971
تعداد بسته
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی ارتفاع 2cm قطر 2 mm

6/000 تومان
product-1613561838-9270
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر 2 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02176755
تعداد بسته
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی ارتفاع 2cm قطر 3mm

7/000 تومان
product-1613561670-5016
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر 3mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02179549
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 1cm قطر 2mm

4/500 تومان
product-1613561065-1845
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1cm قطر داخلی 2mm
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02173563
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 2cm قطر 3mm

7/000 تومان
product-1613560882-2510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر داخلی 3mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02178656
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 12mm قطر 3mm

5/000 تومان
product-1613560700-8435
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع-12mm-قطر-3mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ایران
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02172885
تعداد بسته
×

لوله استوانه ای برنجی ارتفاع 2.1 cm قطر 3 mm

7/000 تومان
product-1613560467-9692
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2.1 cm قطر داخلی 3 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02174115
تعداد بسته
×

مربع استوانه ای برنجی ارتفاع 1.2 cm ابعاد 3*3 mm

6/000 تومان
product-1613560181-1113
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.2 cm ابعاد داخلی مربع 3*3 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02179451
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 1.5cm قطر داخلی 2mm

4/500 تومان
product-1613559437-8243
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 1.5cm قطر 2mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: نقره ای
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177514
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 13mm قطر 3mm

4/500 تومان
product-1613553874-9720
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ارتفاع:1.3 cm قطر داخلی:3 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02178319
تعداد بسته
×

لوله استوانه برنجی ارتفاع 20mm و قطر 5mm

6/000 تومان
product-1613552781-3161
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول استوانه:2 cm قطر داخلی:5 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02178679
تعداد بسته
×

لوله استوانه انحنا دار برنجی طلایی ارتفاع 2cm قطر 2 mm

 
product-1613562589-4281
واحد: عدد
اندازه : ارتفاع 2cm قطر 2 mm
نوع آبکاری : اعلاء
کشور سازنده : ترکیه
رنگ خرج کار: طلایی
جنس خرج کار: برنجی
کدمحصول : 02177260

خرج کار استوانه ای مناسب برای استفاده در دریم کچر،مکرومه بافی،زیورلات و تیفانی هست.

 

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!