سبد خرید شما خالی است !

منجوق preciosa

جستجو در دسته "منجوق preciosa" :

×

منجوق preciosa توسی مات 2mm

390 تومان
honari-1528871816-489
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 09012022
×

منجوق preciosa آبی بنفش تیره مات 2mm

390 تومان
honari-1528871736-48
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 09012021
×

منجوق preciosa آبی روشن مات 2mm

390 تومان
honari-1528871468-592
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 09012020
×

منجوق preciosa سبز تیره مات 2mm

390 تومان
honari-1528871328-26
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 09012019
×

منجوق preciosa سبز مات 2mm

390 تومان
honari-1528871156-756
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 09012018
×

منجوق preciosa سبز سدری مات 2mm

390 تومان
honari-1528871087-816
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 09012017
×

منجوق preciosa هفت رنگ طیف طلایی براق 2mm

390 تومان
honari-1528871021-97
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09012138
×

منجوق preciosa هفت رنگ براق 2mm

390 تومان
honari-1528870572-566
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 09012137
×

منجوق preciosa هفت رنگ طیف آبی سبز براق 2mm

390 تومان
honari-1528870489-164
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 09012136
×

منجوق preciosa زرشکی براق 2mm

390 تومان
honari-1528870188-39
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 09012135
×

منجوق preciosa قهوه ای براق 2mm

390 تومان
honari-1528870101-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 09012134
×

منجوق preciosa شیری براق 2mm

390 تومان
honari-1528869948-99
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 09012133
×

منجوق preciosa نارنجی براق 2mm

390 تومان
honari-1528869900-581
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 09012132
×

منجوق preciosa توسی روشن براق 2mm

390 تومان
honari-1528869733-679
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 09012131
×

منجوق preciosa صورتی روشن براق 2mm

390 تومان
honari-1528869650-925
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 09012130
×

منجوق preciosa قرمز روشن براق 2mm

390 تومان
honari-1528869576-750
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 09012129
×

منجوق preciosa یاسی روشن براق 2mm

390 تومان
honari-1528867786-383
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 09012128
×

منجوق preciosa سبز روشن براق 2mm

390 تومان
honari-1528867170-967
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 09012127
×

منجوق preciosa فیروزه ای روشن براق 2mm

390 تومان
honari-1528867034-550
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 09012126
×

منجوق preciosa دودی براق 2mm

390 تومان
honari-1523964320-517
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012125
×

منجوق preciosa طلایی آنتیک براق 2mm

390 تومان
honari-1523964202-49
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012124
×

منجوق preciosa سبز دریایی براق 2mm

390 تومان
honari-1523963626-306
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012121
×

منجوق preciosa نارنجی براق 2mm

390 تومان
honari-1523963472-458
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012119
×

منجوق preciosa آبی براق 2mm

390 تومان
honari-1523963364-564
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012118
×

منجوق preciosa قرمز براق 2mm

390 تومان
honari-1523963238-338
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012117
×

منجوق preciosa سفید براق 2mm

390 تومان
honari-1523952879-86
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012115
×

منجوق preciosa نباتی براق 2mm

390 تومان
honari-1523952790-635
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012114
×

منجوق preciosa بنفش روشن براق 2mm

390 تومان
honari-1523952372-13
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012110
×

منجوق preciosa زرد براق 2mm

390 تومان
honari-1523952309-630
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012109
×

منجوق preciosa سبز روشن براق 2mm

390 تومان
honari-1523952218-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012108
×

منجوق preciosa مشکی براق 2mm

390 تومان
honari-1523952086-277
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سیاه
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012107
×

منجوق preciosa هفت رنگ براق طیف سبز 2mm

390 تومان
honari-1523951892-550
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012106
×

منجوق preciosa هفت رنگ براق طیف مسی 2mm

390 تومان
honari-1523951771-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012105
×

منجوق preciosa هفت رنگ براق رنگ های تیره 2mm

390 تومان
honari-1523951709-256
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012104
×

منجوق preciosa هفت رنگ براق طیف قهوه ای 2mm

390 تومان
honari-1523951581-909
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012103
×

منجوق preciosa سبز براق 2mm

390 تومان
honari-1523951489-633
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چک
کدمحصول : 09012102

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه