سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

منجوق میوکی

جستجو در دسته "منجوق میوکی" :

26 % -
منجوق میوکی طلایی تیره کد 22L

60/000 تومان
44/400 تومان
×

منجوق میوکی طلایی تیره کد 22L

26 % - 60/000 تومان44/400 تومان
miyuki_monjogh_golden_22L
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 11/0
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 09013002
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سرمه ای کد 278

33/000 تومان
miyuki_monjogh_sormeie-278
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه منجوق: 11/0
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 09013001
تعداد بسته
25 % -
منجوق میوکی مکعبی نارنجی کد 1804

45/000 تومان
33/750 تومان
×

منجوق میوکی مکعبی نارنجی کد 1804

25 % - 45/000 تومان33/750 تومان
miyuki_monjogh_cube-orange-1804
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: کریستالی
رنگ منجوق: نارنجی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153015806
تعداد بسته
×

منجوق میوکی هفت رنگ کد 4

33/000 تومان
miyuki_monjogh_7rang_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018913
تعداد بسته
×

منجوق میوکی نقره ای نیکل کد 21

75/000 تومان
miyuki_monjogh_silver_21
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نقره ای
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: نقره ای
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016780
تعداد بسته
31 % -
منجوق میوکی طلایی کد 42

45/000 تومان
31/050 تومان
×

منجوق میوکی طلایی کد 42

31 % - 45/000 تومان31/050 تومان
miyuki_monjogh_golden_42
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153019040
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سربی کد 1

33/000 تومان
miyuki_monjogh_7rang_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: مشکی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011327
تعداد بسته
25 % -
منجوق میوکی هفت رنگ کد 2

33/000 تومان
24/750 تومان
×

منجوق میوکی هفت رنگ کد 2

25 % - 33/000 تومان24/750 تومان
miyuki_monjogh_7rang_2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016353
تعداد بسته
×

منجوق میوکی طلایی کد 1832

75/000 تومان
miyuki_monjogh_golden_1832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016001
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سفید کد 201

33/000 تومان
miyuki_monjogh_white-201
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016377
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سفید کد 351

45/000 تومان
miyuki_monjogh_white-351
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018593
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سفید کد 41

45/000 تومان
miyuki_monjogh_white-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018937
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی سفید کد 202

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی سفید کد 202

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_white-202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016384
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی آبی روشن کد 1587

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی آبی روشن کد 1587

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_1587
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014540
تعداد بسته
×

منجوق میوکی آبی کد 1588

33/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_1588
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014557
تعداد بسته
27 % -
منجوق میوکی آبی تیره کد 756

33/000 تومان
24/050 تومان
×

منجوق میوکی آبی تیره کد 756

27 % - 33/000 تومان24/050 تومان
miyuki_monjogh_blue_756
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020954
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی آبی روشن کد 1497

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی آبی روشن کد 1497

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_1497
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153013857
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی آبی روشن کد 1137

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی آبی روشن کد 1137

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_1137
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011921
تعداد بسته
25 % -
منجوق میوکی آبی کد 730

33/000 تومان
24/750 تومان
×

منجوق میوکی آبی کد 730

25 % - 33/000 تومان24/750 تومان
miyuki_monjogh_blue_730
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020732
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی آبی کد 1138

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی آبی کد 1138

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_1138
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011938
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی سبز روشن کد 763

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی سبز روشن کد 763

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_green-763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سبز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021036
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی سبز کد 754

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی سبز کد 754

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_green-754
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سبز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020930
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سبز زیتونی کد 1585

33/000 تومان
miyuki_monjogh_green-1585
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سبز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014526
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی سبز روشن کد 733

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی سبز روشن کد 733

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_green-733
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020763
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سبز کد 724

33/000 تومان
miyuki_monjogh_green-724
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020664
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی سبز زیتونی کد 1135

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی سبز زیتونی کد 1135

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_green-1135
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011907
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی سبز آبی کد 759

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی سبز آبی کد 759

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_green-blue-759
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020985
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سبز آبی کد 729

33/000 تومان
miyuki_monjogh_green-blue-729
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020718
تعداد بسته
14 % -
منجوق میوکی سبز آبی کد 792

45/000 تومان
38/700 تومان
×

منجوق میوکی سبز آبی کد 792

14 % - 45/000 تومان38/700 تومان
miyuki_monjogh_green-blue-792
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021326
تعداد بسته
15 % -
منجوق میوکی سبز آبی کد 793

45/000 تومان
38/250 تومان
×

منجوق میوکی سبز آبی کد 793

15 % - 45/000 تومان38/250 تومان
miyuki_monjogh_green-blue-793
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021333
تعداد بسته
×

منجوق میوکی زرد کد 1582

33/000 تومان
miyuki_monjogh_yellow_1582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: زرد
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014496
تعداد بسته
12 % -
منجوق میوکی زرد کد 751

33/000 تومان
29/000 تومان
×

منجوق میوکی زرد کد 751

12 % - 33/000 تومان29/000 تومان
miyuki_monjogh_yellow_751
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: زرد
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020909
تعداد بسته
24 % -
منجوق میوکی زرد روشن کد 1491

33/000 تومان
25/050 تومان
×

منجوق میوکی زرد روشن کد 1491

24 % - 33/000 تومان25/050 تومان
miyuki_monjogh_yellow_1491
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: زرد
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153013796
تعداد بسته
×

منجوق میوکی کرم کد 762

33/000 تومان
miyuki_monjogh_cream_762
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: زرد
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021029
تعداد بسته
×

منجوق میوکی کرم کد 1131

33/000 تومان
miyuki_monjogh_cream_1131
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: کرم
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011860
تعداد بسته
×

منجوق میوکی طوسی کد 761

33/000 تومان
miyuki_monjogh_gray_761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: طوسی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021012
تعداد بسته

منجوق ها در اشکال و جنس های مختلف توسط شرکتهای مختلفی در سراسر دنیا با ویژگی های منحصر به فردی تولید می شوند. منجوق در واقع نام عمومی دسته ای از مهره های سایز کوچک(کوچکتر از یک تا چند میلیمتر) است. عواملی همچون فرم، ثبات و درخشندگی رنگ، یکدستی سایز و جنس عواملی هستند که کیفیت تولیدات محصولات این شرکت ها را از یکدیگر متمایز می نمایند.
شرکت ژاپنی میوکی (MIYUKI) با قدمتی بیش از 85 سال تولید کننده با کیفیت و متنوع ترین انواع منجوق در جهان است. منجوقهای میوکی از نظر یک دستی سایز و شکل از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. نوع استوانه ای منجوق میوکی با نام تجاری دلیکا (Delica Beads) به عنوان یکی از منحصر به فرد ترین شکل های منجوق برای اولین بار توسط شرکت میوکی تولید شده است. جنس این نوع از منجوق ها از شیشه، و رنگ پایه مهره ها مربوط به جنس مهره و غیر سطحی است. با توجه به یک دستی سایز، تنوع بسیار زیاد رنگ و فرم استوانه ای این نوع از منجوق مناسب ترین نوع منجوق برای منجوق بافی به وسیله دستگاههای منجوق بافی و دست است. همچنین با توجه به ارزشمندی منجوق های میوکی این نوع از منجوق گزینه بسیار مناسبی برای کار شدن بین جواهرات هستند.
بیش از 80 رنگ متنوع از منجوق های میوکی در فروشگاه آنلاین هنری در دسترس هنرمندان قرار دارد.توجه داشته باشید برای انتخاب رنگ اولین تصویر بیشترین مشابهت رنگی به محصول را داشته و تصویر دوم صرفا به منظور مقایسه تیرگی و روشنی کدهای مختلف محصول ارائه شده است. همچنین میتوانید کاتالوگ اصلی منجوق میوکی را مشاهده کنید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!