سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

منجوق میوکی

جستجو در دسته "منجوق میوکی" :

×

منجوق میوکی طلایی تیره کد 22L

60/000 تومان
miyuki_monjogh_golden_22L
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 11/0
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 09013002
تعداد بسته
×

منجوق میوکی مکعبی نارنجی کد 1804

45/000 تومان
miyuki_monjogh_cube-orange-1804
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: کریستالی
رنگ منجوق: نارنجی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153015806
تعداد بسته
×

منجوق میوکی طلایی کد 42

45/000 تومان
miyuki_monjogh_golden_42
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153019040
تعداد بسته
×

منجوق میوکی هفت رنگ کد 2

33/000 تومان
miyuki_monjogh_7rang_2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016353
تعداد بسته
×

منجوق میوکی طلایی کد 1832

75/000 تومان
miyuki_monjogh_golden_1832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016001
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سفید کد 351

45/000 تومان
miyuki_monjogh_white-351
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018593
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سفید کد 41

45/000 تومان
miyuki_monjogh_white-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018937
تعداد بسته
×

منجوق میوکی فیروزه ای کد 755

33/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_755
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: فیروزه ای
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020947
تعداد بسته
×

منجوق میوکی آبی تیره کد 726

33/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_726
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020688
تعداد بسته
×

منجوق میوکی قهوه ای کد 1584

33/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_1584
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قهوه ای
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014519
تعداد بسته
×

منجوق میوکی قهوه ای روشن کد 794

45/000 تومان
miyuki_monjogh_brown_794
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قهوه ای
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021340
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 758

33/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_758
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020978
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 800

45/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_800
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021418
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 728

33/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_728
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020701
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 735

33/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_735
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020787
تعداد بسته
×

منجوق میوکی صورتی کد 1493

33/000 تومان
miyuki_monjogh_soorati_1493
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: صورتی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153013819
تعداد بسته
×

منجوق میوکی صورتی کد 1495

33/000 تومان
miyuki_monjogh_soorati_1495
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: صورتی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153013833
تعداد بسته
×

منجوق میوکی صورتی کد 248

33/000 تومان
miyuki_monjogh_soorati_248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: صورتی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153017947
تعداد بسته
×

منجوق میوکی صورتی کد 247

33/000 تومان
miyuki_monjogh_soorati_247
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: صورتی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153017930
تعداد بسته
×

منجوق میوکی مکعبی آبی کد 1811

45/000 تومان
miyuki_monjogh_Abi_1811
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 08101588
تعداد بسته
×

منجوق میوکی برنزی متالیک کد 22

60/000 تومان
miyuki_monjogh_bronzi_22
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: برنز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153017688
تعداد بسته
×

منجوق میوکی نارنجی کد 1133

33/000 تومان
miyuki_monjogh_orange-1133
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نارنجی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011884
تعداد بسته
×

منجوق میوکی آبی کد 760

33/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_760
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021005
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سرمه ای کد 278

 
miyuki_monjogh_sormeie-278
واحد: گرم
اندازه منجوق: 11/0
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 09013001
×

منجوق میوکی مشکی کد 10

 
miyuki_monjogh_black_10
واحد: گرم
رنگ پایه: سیاه
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: مشکی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011334
×

منجوق میوکی هفت رنگ کد 4

 
miyuki_monjogh_7rang_4
واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018913
×

منجوق میوکی هفت رنگ کد 3

 
miyuki_monjogh_7rang_3
واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018364
×

منجوق میوکی نقره ای نیکل کد 21

 
miyuki_monjogh_silver_21
واحد: گرم
رنگ پایه: نقره ای
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: نقره ای
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016780
×

منجوق میوکی سربی کد 1

 
miyuki_monjogh_7rang_1
واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: مشکی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011327
×

منجوق میوکی سفید کد 201

 
miyuki_monjogh_white-201
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016377
×

منجوق میوکی سفید کد 202

 
miyuki_monjogh_white-202
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016384
×

منجوق میوکی آبی روشن کد 1587

 
miyuki_monjogh_blue_1587
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014540
×

منجوق میوکی آبی کد 1588

 
miyuki_monjogh_blue_1588
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014557
×

منجوق میوکی آبی تیره کد 756

 
miyuki_monjogh_blue_756
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020954
×

منجوق میوکی آبی روشن کد 1497

 
miyuki_monjogh_blue_1497
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153013857
×

منجوق میوکی آبی روشن کد 1137

 
miyuki_monjogh_blue_1137
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011921

منجوق ها در اشکال و جنس های مختلف توسط شرکتهای مختلفی در سراسر دنیا با ویژگی های منحصر به فردی تولید می شوند. منجوق در واقع نام عمومی دسته ای از مهره های سایز کوچک(کوچکتر از یک تا چند میلیمتر) است. عواملی همچون فرم، ثبات و درخشندگی رنگ، یکدستی سایز و جنس عواملی هستند که کیفیت تولیدات محصولات این شرکت ها را از یکدیگر متمایز می نمایند.
شرکت ژاپنی میوکی (MIYUKI) با قدمتی بیش از 85 سال تولید کننده با کیفیت و متنوع ترین انواع منجوق در جهان است. منجوقهای میوکی از نظر یک دستی سایز و شکل از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. نوع استوانه ای منجوق میوکی با نام تجاری دلیکا (Delica Beads) به عنوان یکی از منحصر به فرد ترین شکل های منجوق برای اولین بار توسط شرکت میوکی تولید شده است. جنس این نوع از منجوق ها از شیشه، و رنگ پایه مهره ها مربوط به جنس مهره و غیر سطحی است. با توجه به یک دستی سایز، تنوع بسیار زیاد رنگ و فرم استوانه ای این نوع از منجوق مناسب ترین نوع منجوق برای منجوق بافی به وسیله دستگاههای منجوق بافی و دست است. همچنین با توجه به ارزشمندی منجوق های میوکی این نوع از منجوق گزینه بسیار مناسبی برای کار شدن بین جواهرات هستند.
بیش از 80 رنگ متنوع از منجوق های میوکی در فروشگاه آنلاین هنری در دسترس هنرمندان قرار دارد.توجه داشته باشید برای انتخاب رنگ اولین تصویر بیشترین مشابهت رنگی به محصول را داشته و تصویر دوم صرفا به منظور مقایسه تیرگی و روشنی کدهای مختلف محصول ارائه شده است. همچنین میتوانید کاتالوگ اصلی منجوق میوکی را مشاهده کنید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!