سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

منجوق میوکی

جستجو در دسته "منجوق میوکی" :

×

منجوق میوکی طلایی تیره کد 22L

60/000 تومان
miyuki_monjogh_golden_22L
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 11/0
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 09013002
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سرمه ای کد 278

33/000 تومان
miyuki_monjogh_sormeie-278
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
اندازه منجوق: 11/0
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 09013001
تعداد بسته
×

منجوق میوکی مکعبی نارنجی کد 1804

45/000 تومان
miyuki_monjogh_cube-orange-1804
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: کریستالی
رنگ منجوق: نارنجی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153015806
تعداد بسته
×

منجوق میوکی هفت رنگ کد 4

33/000 تومان
miyuki_monjogh_7rang_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018913
تعداد بسته
×

منجوق میوکی نقره ای نیکل کد 21

60/000 تومان
miyuki_monjogh_silver_21
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نقره ای
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: نقره ای
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016780
تعداد بسته
×

منجوق میوکی طلایی کد 42

45/000 تومان
miyuki_monjogh_golden_42
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153019040
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سربی کد 1

33/000 تومان
miyuki_monjogh_7rang_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: مشکی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011327
تعداد بسته
×

منجوق میوکی هفت رنگ کد 2

33/000 تومان
miyuki_monjogh_7rang_2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016353
تعداد بسته
×

منجوق میوکی طلایی کد 1832

75/000 تومان
miyuki_monjogh_golden_1832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153016001
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سفید کد 351

45/000 تومان
miyuki_monjogh_white-351
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018593
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سفید کد 41

45/000 تومان
miyuki_monjogh_white-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153018937
تعداد بسته
×

منجوق میوکی فیروزه ای کد 755

33/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_755
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: فیروزه ای
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020947
تعداد بسته
×

منجوق میوکی آبی کد 1588

33/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_1588
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014557
تعداد بسته
×

منجوق میوکی آبی کد 730

33/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_730
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020732
تعداد بسته
×

منجوق میوکی آبی کد 1138

33/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_1138
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153011938
تعداد بسته
×

منجوق میوکی آبی تیره کد 726

33/000 تومان
miyuki_monjogh_blue_726
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020688
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سبز آبی کد 792

45/000 تومان
miyuki_monjogh_green-blue-792
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021326
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سبز آبی کد 793

45/000 تومان
miyuki_monjogh_green-blue-793
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021333
تعداد بسته
×

منجوق میوکی سبز آبی کد 2133

45/000 تومان
miyuki_monjogh_green-blue-2133
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153017138
تعداد بسته
×

منجوق میوکی زرد کد 1582

33/000 تومان
miyuki_monjogh_yellow_1582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: زرد
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014496
تعداد بسته
×

منجوق میوکی زرد کد 751

33/000 تومان
miyuki_monjogh_yellow_751
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: زرد
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020909
تعداد بسته
×

منجوق میوکی زرد روشن کد 1491

33/000 تومان
miyuki_monjogh_yellow_1491
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: زرد
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153013796
تعداد بسته
×

منجوق میوکی قهوه ای کد 1584

33/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_1584
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قهوه ای
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153014519
تعداد بسته
×

منجوق میوکی قهوه ای روشن کد 794

45/000 تومان
miyuki_monjogh_brown_794
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قهوه ای
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021340
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 758

33/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_758
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020978
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 800

45/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_800
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021418
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 799

45/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_799
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021395
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 728

33/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_728
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020701
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 249

33/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_249
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
رنگ پایه: بنفش
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153017954
تعداد بسته
×

منجوق میوکی بنفش کد 735

33/000 تومان
miyuki_monjogh_purple_735
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020787
تعداد بسته
×

منجوق میوکی نارنجی کد 752

33/000 تومان
miyuki_monjogh_narenji_752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: نارنجی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020916
تعداد بسته
×

منجوق میوکی قرمز کد 727

33/000 تومان
miyuki_monjogh_ghermez_727
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020695
تعداد بسته
×

منجوق میوکی قرمز کد 757

33/000 تومان
miyuki_monjogh_ghermez_757
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قرمز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020961
تعداد بسته
×

منجوق میوکی نارنجی کد 722

33/000 تومان
miyuki_monjogh_ghermez_722
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نارنجی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153020640
تعداد بسته
×

منجوق میوکی قرمز کد 791

45/000 تومان
miyuki_monjogh_ghermez_791
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153021319
تعداد بسته
×

منجوق میوکی صورتی کد 1492

33/000 تومان
miyuki_monjogh_soorati_1492
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
وزن بسته: 3 گرم
اندازه منجوق: 11/0
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: صورتی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 6104153013802
تعداد بسته

منجوق ها در اشکال و جنس های مختلف توسط شرکتهای مختلفی در سراسر دنیا با ویژگی های منحصر به فردی تولید می شوند. منجوق در واقع نام عمومی دسته ای از مهره های سایز کوچک(کوچکتر از یک تا چند میلیمتر) است. عواملی همچون فرم، ثبات و درخشندگی رنگ، یکدستی سایز و جنس عواملی هستند که کیفیت تولیدات محصولات این شرکت ها را از یکدیگر متمایز می نمایند.
شرکت ژاپنی میوکی (MIYUKI) با قدمتی بیش از 85 سال تولید کننده با کیفیت و متنوع ترین انواع منجوق در جهان است. منجوقهای میوکی از نظر یک دستی سایز و شکل از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. نوع استوانه ای منجوق میوکی با نام تجاری دلیکا (Delica Beads) به عنوان یکی از منحصر به فرد ترین شکل های منجوق برای اولین بار توسط شرکت میوکی تولید شده است. جنس این نوع از منجوق ها از شیشه، و رنگ پایه مهره ها مربوط به جنس مهره و غیر سطحی است. با توجه به یک دستی سایز، تنوع بسیار زیاد رنگ و فرم استوانه ای این نوع از منجوق مناسب ترین نوع منجوق برای منجوق بافی به وسیله دستگاههای منجوق بافی و دست است. همچنین با توجه به ارزشمندی منجوق های میوکی این نوع از منجوق گزینه بسیار مناسبی برای کار شدن بین جواهرات هستند.
بیش از 80 رنگ متنوع از منجوق های میوکی در فروشگاه آنلاین هنری در دسترس هنرمندان قرار دارد.توجه داشته باشید برای انتخاب رنگ اولین تصویر بیشترین مشابهت رنگی به محصول را داشته و تصویر دوم صرفا به منظور مقایسه تیرگی و روشنی کدهای مختلف محصول ارائه شده است. همچنین میتوانید کاتالوگ اصلی منجوق میوکی را مشاهده کنید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!