سبد خرید شما خالی است !

منجوق

جستجو در دسته "منجوق" :

×

منجوق سبز سایز کوچک

3/600 تومان
monjogh-green-small
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 090101177
تعداد بسته
×

منجوق میوکی مکعبی نارنجی کد 1804

31/000 تومان
miyuki_monjogh_cube-orange-1804
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ژاپن
اندازه مهره: 11/0
انواع سنگ و مهره: منجوق
وزن بسته: 5 گرم
کدمحصول : 6104153015806
تعداد بسته
×

منجوق میوکی مکعبی صورتی کد 1808

31/000 تومان
miyuki_monjogh_cube-soorati
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: کریستال
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ژاپن
اندازه مهره: 11/0
انواع سنگ و مهره: منجوق
وزن بسته: 5 گرم
کدمحصول : 6104153015844
تعداد بسته
×

منجوق چند رنگ سایز کوچک

2/200 تومان
monjoogh-chandrang-size2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 090101175
تعداد بسته
×

منجوق نارنجی 2 mm

2/700 تومان
monjogh-orange-2mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کدمحصول : 09010136
تعداد بسته
×

منجوق چند رنگ 2 mm

3/000 تومان
monjogh-mony-color-2mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09010135
تعداد بسته
×

منجوق آبی روشن 2mm

3/125 تومان
honari-1538379457-683
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کدمحصول : 09012409
تعداد بسته
×

منجوق نارنجی تیره 2mm

3/500 تومان
honari-1538379151-303
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کدمحصول : 09012406
تعداد بسته
×

بسته 30 رنگ منجوق کوچک

78/300 تومان
baste-36rang-monjogh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس مهره: پلاستیک
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09060510
تعداد بسته
×

منجوق preciosa قهوه ای مات 2mm

3/900 تومان
honari-1523883783-729
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09012002
تعداد بسته
×

منجوق ساده قرمز 2mm

3/200 تومان
honari-893-784
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09012418
تعداد بسته
×

منجوق ساده سبز 2mm

3/125 تومان
honari-256-265
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010431
تعداد بسته
×

منجوق کریستالی کاراملی 2mm

3/125 تومان
honari-105-554
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: شفاف
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010604
تعداد بسته
×

منجوق بنفش کریستالی 2mm

3/300 تومان
honari-894-984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010115
تعداد بسته
×

منجوق شیری کریستالی 2mm

3/300 تومان
honari-562-954
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010111
تعداد بسته
×

منجوق ژله ای آبی 2mm

3/300 تومان
honari-753-538
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
انواع سنگ و مهره: منجوق
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010110
تعداد بسته
×

منجوق ساده زرد روشن 2mm

3/125 تومان
honari-984-117
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
رنگ پایه: زرد
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
انواع سنگ و مهره: منجوق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010428
تعداد بسته
×

منجوق ساده صورتی 4mm

2/400 تومان
honari-242-971
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
رنگ پایه: صورتی
انواع سنگ و مهره: منجوق
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
اندازه مهره: 4mm
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010307
تعداد بسته
×

منجوق ساده سرخابی 2mm

3/125 تومان
honari-455-408
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
انواع سنگ و مهره: منجوق
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: قرمز
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010423
تعداد بسته
×

منجوق ساده سرخابی تیره 2mm

3/600 تومان
monjogh_kochak_sorkhabi_tire
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
انواع سنگ و مهره: منجوق
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: قرمز
جنس مهره: پلاستیک
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010422
تعداد بسته
×

منجوق ساده نباتی 2mm

2/700 تومان
monjogh_sade_siz3_kerem
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
انواع سنگ و مهره: منجوق
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: کرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09012425
تعداد بسته
×

منجوق ساده زرد نئونی 2mm

2/700 تومان
monjogh_sade_siz3_zarde_neoni
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
انواع سنگ و مهره: منجوق
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: زرد
جنس مهره: پلاستیک
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09012423
تعداد بسته
×

منجوق ساده سبز روشن 2mm

3/200 تومان
monjogh_sade_siz3_Sabz_roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
انواع سنگ و مهره: منجوق
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: سبز
جنس مهره: پلاستیک
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010408
تعداد بسته
×

منجوق ساده نارنجی 2mm

4/400 تومان
monjogh_sade_siz3_narenji
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
انواع سنگ و مهره: منجوق
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: نارنجی
جنس مهره: پلاستیک
نوع مهره: براق
اندازه مهره زیورآلات: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09010406
تعداد بسته
×

منجوق براق آبی تیره تِلا کد 1011

 
monjogh-tela-blue-code-1011
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
رنگ پایه: آبی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 090101276
×

منجوق متالیک براق طلایی تِلا کد 601

 
monjogh-tela-gold-code-601
واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 090101275
×

منجوق متالیک براق نقره ای تِلا کد 576

 
monjogh-tela-silver-codee-576
واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101273
×

منجوق براق نقره ای تِلا کد 1036

 
monjogh-tela-silver-code-1036
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 10/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101272
×

منجوق مات طیف آبی چند رنگ تِلا کد m541

 
monjogh-tela-chandrang-code-m541
واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101271
×

منجوق استوانه ای براق مشکی تِلا کد 748

 
monjogh-tela-black-code-748
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: مشکی
اندازه منجوق: 11/0 H
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 090101270
×

منجوق استوانه ای شفاف بنفش تِلا کد 27

 
monjogh-tela-purple-code-27
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 11/0 H
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101269
×

منجوق استوانه ای شفاف زرد تِلا کد 5

 
monjogh-tela-yellow-code-5
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: زرد
اندازه منجوق: 11/0 H
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 090101268
×

منجوق استوانه ای شفاف آبی روشن تِلا کد 12

 
monjogh-tela-blue-code-12
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 11/0 H
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101267
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تِلا کد 20

 
monjogh-tela-green-code-20
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 11/0 H
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101266
×

منجوق استوانه ای شفاف قرمز تِلا کد 7

 
monjogh-tela-red-code-7
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 11/0 H
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101265
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تِلا کد 22

 
monjogh-tela-green-code-22
واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 11/0 H
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101264

ویژگی ای که منجوق هارو از سایر مهره ها متمایز میکنه، کوچک بودن سایز منجوق هاست.به همین دلیل هم هست که منجوق ها به صورت تک و یا ریسه ای به فروش نمی رسند و فروش منجوق ها بر اساس واحد گرم صورت می گیرد. منجوق ها در سه جنس ژله ای ، کریستالی و ساده به فروش می رسند و از نظر سایز ؛ در دو نوع بزرگ و کوچک هستند. سایز بزرگ به اندازه 3mm, سایز کوچک به اندازه 2mm است. به دلیل کوچک بودن سایز منجوق معمولا از دستگاه منجوق بافی برای ساخت دستبند ، گردنبند و درکل زیور آلات مهره ای استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه