سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

منجوق

جستجو در دسته "منجوق" :

×

منجوق شفاف بنفش تِلا کد 11

10/000 تومان
product-1628497796-3652
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: کریستالی
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 25
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 08097037
تعداد بسته
39 % -
منجوق preciosa چند رنگ 1mm کد 2021

10/000 تومان
6/100 تومان
×

منجوق preciosa چند رنگ 1mm کد 2021

39 % - 10/000 تومان6/100 تومان
product-1613378306-1787
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: چند رنگ
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02156830
تعداد بسته
22 % -
منجوق preciosa آنتیک نیمه براق 1mm

10/000 تومان
7/800 تومان
×

منجوق preciosa آنتیک نیمه براق 1mm

22 % - 10/000 تومان7/800 تومان
product-1613377951-7358
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02152888
تعداد بسته
22 % -
منجوق preciosa طلایی نیمه براق 1mm

10/000 تومان
7/800 تومان
×

منجوق preciosa طلایی نیمه براق 1mm

22 % - 10/000 تومان7/800 تومان
product-1613377781-6339
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02159990
تعداد بسته
×

منجوق preciosa مسی نیمه مات 1mm

11/500 تومان
product-1613376145-3352
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: مسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150736
تعداد بسته
×

منجوق preciosa طوسی نیمه مات 1mm

11/500 تومان
product-1613375915-615
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: طوسی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طوسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02157136
تعداد بسته
×

منجوق preciosa طلایی روشن نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm کد:8286

8 % - 11/500 تومان10/550 تومان
product-1613373097-7687
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02151360
تعداد بسته
×

منجوق preciosa سربی نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm کد:49102

11/500 تومان
product-1613373015-8108
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02159352
تعداد بسته
×

منجوق preciosa مشکی نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm

8 % - 11/500 تومان10/550 تومان
product-1613372929-3645
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: مشکی
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: سیاه
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150860
تعداد بسته
18 % -
منجوق preciosa نارنجی روشن صدفی 1mm

11/500 تومان
9/400 تومان
×

منجوق preciosa نارنجی روشن صدفی 1mm

18 % - 11/500 تومان9/400 تومان
product-1613370040-2769
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: نارنجی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02156791
تعداد بسته
21 % -
منجوق preciosa آبی صدفی 1mm

11/500 تومان
9/050 تومان
×

منجوق preciosa آبی صدفی 1mm

21 % - 11/500 تومان9/050 تومان
product-1613369637-569
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: آبی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02154305
تعداد بسته
7 % -
منجوق preciosa کرم صدفی 1mm

11/500 تومان
10/650 تومان
×

منجوق preciosa کرم صدفی 1mm

7 % - 11/500 تومان10/650 تومان
product-1613369249-476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: کرم
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: کرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02152862
تعداد بسته
14 % -
منجوق preciosa طلایی صدفی شیشه ای 1mm

11/500 تومان
9/850 تومان
×

منجوق preciosa طلایی صدفی شیشه ای 1mm

14 % - 11/500 تومان9/850 تومان
product-1613368897-4085
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150398
تعداد بسته
16 % -
منجوق preciosa خاکستری صدفی 1mm

11/500 تومان
9/650 تومان
×

منجوق preciosa خاکستری صدفی 1mm

16 % - 11/500 تومان9/650 تومان
product-1613368762-4934
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: خاکستری
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طوسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02159646
تعداد بسته
31 % -
منجوق preciosa صورتی صدفی 1mm

11/500 تومان
7/900 تومان
×

منجوق preciosa صورتی صدفی 1mm

31 % - 11/500 تومان7/900 تومان
product-1613368571-275
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: صورتی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: صورتی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150666
تعداد بسته
×

منجوق preciosa طوسی نیمه مات کد ۳۴۷۶ 1mm

19 % - 11/500 تومان9/300 تومان
product-1613310895-3176
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: طوسی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طوسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02143476
تعداد بسته
×

منجوق preciosa بنفش هفت رنگ نیمه براق 1mm

11/500 تومان
product-1613310697-2986
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: بنفش
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02143173
تعداد بسته
×

منجوق preciosa نارنجی پررنگ نئونی نیمه مات 1mm

23 % - 11/500 تومان8/850 تومان
product-1613310435-2936
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: نارنجی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02140066
تعداد بسته
×

منجوق preciosa زرشکی نیمه براق 1mm

11/500 تومان
product-1613310343-7618
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: قرمز
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02148252
تعداد بسته
17 % -
منجوق preciosa کالباسی نیمه مات 1mm

11/500 تومان
9/500 تومان
×

منجوق preciosa کالباسی نیمه مات 1mm

17 % - 11/500 تومان9/500 تومان
product-1613310193-2678
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: بنفش
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02148335
تعداد بسته
19 % -
منجوق preciosa نیلی نیمه مات 1mm

11/500 تومان
9/300 تومان
×

منجوق preciosa نیلی نیمه مات 1mm

19 % - 11/500 تومان9/300 تومان
product-1613310101-2042
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: آبی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02143813
تعداد بسته
×

منجوق 7رنگ براق تِلا کد 544

20/000 تومان
product-1595496451-3073
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07238460
تعداد بسته
×

منجوق صدفی براق تِلا کد 743-R

15/000 تومان
product-1595496280-4984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07238929
تعداد بسته
×

منجوق سفید مات تِلا کد M743

15/000 تومان
product-1594039710-8976
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066079
تعداد بسته
×

منجوق طلایی براق تِلا کد 562

30/000 تومان
product-1594035962-5867
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07064752
تعداد بسته
×

منجوق سفید براق تِلا کد L-743

15/000 تومان
product-1594035773-7699
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07068425
تعداد بسته
×

منجوق نقره ای براق تِلا کد 563

30/000 تومان
product-1594035683-9880
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: نقره ای
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07067707
تعداد بسته
15 % -
منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 605

15/000 تومان
12/750 تومان
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 605

15 % - 15/000 تومان12/750 تومان
product-1594035605-3918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066891
تعداد بسته
18 % -
منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 553

15/000 تومان
12/300 تومان
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 553

18 % - 15/000 تومان12/300 تومان
product-1594035512-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07061352
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد K409

20/000 تومان
product-1594034961-3697
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07061526
تعداد بسته
×

منجوق نباتی براق تِلا کد 965A

15/000 تومان
product-1594034656-9568
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: کرم
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: کرم
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07063757
تعداد بسته
×

منجوق آبی براق تِلا کد 1016

20/000 تومان
product-1594034183-7371
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07064535
تعداد بسته
26 % -
منجوق میوکی طلایی تیره کد 22L

60/000 تومان
44/400 تومان
×

منجوق میوکی طلایی تیره کد 22L

26 % - 60/000 تومان44/400 تومان
miyuki_monjogh_golden_22L
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 11/0
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 09013002
تعداد بسته
×

منجوق زرد 2mm (پنجاه گرمی)

20/000 تومان
monjoogh-yellow-2mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
اندازه منجوق: 9/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 50 گرم
شکل منجوق: استوانه
رنگ منجوق: زرد
مارک منجوق: چینی
کدمحصول : 090101281
تعداد بسته
9 % -
منجوق براق چند رنگ تِلا

12/500 تومان
11/350 تومان
×

منجوق براق چند رنگ تِلا

9 % - 12/500 تومان11/350 تومان
monjogh-tela-chandrang
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ منجوق: چندرنگ
کدمحصول : 090101279
تعداد بسته
×

منجوق ساده هفت رنگ

7/500 تومان
monjogh-simple-7rang
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
اندازه منجوق: 3mm
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
رنگ منجوق: چندرنگ
مارک منجوق: چینی
کدمحصول : 09012431
تعداد بسته

ویژگی ای که منجوق هارو از سایر مهره ها متمایز میکنه، کوچک بودن سایز منجوق هاست.به همین دلیل هم هست که منجوق ها به صورت تک و یا ریسه ای به فروش نمی رسند و فروش منجوق ها بر اساس واحد گرم صورت می گیرد. منجوق ها در سه جنس ژله ای ، کریستالی و ساده به فروش می رسند و از نظر سایز ؛ در دو نوع بزرگ و کوچک هستند. سایز بزرگ به اندازه 3mm, سایز کوچک به اندازه 2mm است. به دلیل کوچک بودن سایز منجوق معمولا از دستگاه منجوق بافی برای ساخت دستبند ، گردنبند و درکل زیور آلات مهره ای استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!