سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

منجوق

جستجو در دسته "منجوق" :

×

منجوق شفاف بنفش تِلا کد 11

10/000 تومان
product-1628497796-3652
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: کریستالی
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 25
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 08097037
تعداد بسته
×

منجوق preciosa چند رنگ 1mm کد 2021

10/000 تومان
product-1613378306-1787
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: چند رنگ
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02156830
تعداد بسته
×

منجوق preciosa آنتیک نیمه براق 1mm

10/000 تومان
product-1613377951-7358
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02152888
تعداد بسته
×

منجوق preciosa طلایی نیمه براق 1mm

10/000 تومان
product-1613377781-6339
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02159990
تعداد بسته
×

منجوق preciosa مسی نیمه مات 1mm

11/500 تومان
product-1613376145-3352
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: مسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150736
تعداد بسته
×

منجوق preciosa طوسی نیمه مات 1mm

11/500 تومان
product-1613375915-615
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: طوسی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طوسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02157136
تعداد بسته
×

منجوق preciosa طلایی روشن نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm کد:8286

11/500 تومان
product-1613373097-7687
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02151360
تعداد بسته
×

منجوق preciosa سربی نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm کد:49102

11/500 تومان
product-1613373015-8108
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02159352
تعداد بسته
×

منجوق preciosa مشکی نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm

11/500 تومان
product-1613372929-3645
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: مشکی
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: سیاه
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150860
تعداد بسته
×

منجوق preciosa طلایی نیمه براق با مقطع مثلث 2.5mm کد:17020

11/500 تومان
product-1613371755-7361
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02155752
تعداد بسته
×

منجوق preciosa نقره ای صدفی شیشه ای 1mm

11/500 تومان
product-1613370120-8281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: نقره ای
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02157046
تعداد بسته
×

منجوق preciosa نارنجی روشن صدفی 1mm

11/500 تومان
product-1613370040-2769
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: نارنجی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02156791
تعداد بسته
×

منجوق preciosa آبی صدفی 1mm

11/500 تومان
product-1613369637-569
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: آبی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02154305
تعداد بسته
×

منجوق preciosa کرم صدفی 1mm

11/500 تومان
product-1613369249-476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: کرم
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: کرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02152862
تعداد بسته
×

منجوق preciosa طلایی صدفی شیشه ای 1mm

11/500 تومان
product-1613368897-4085
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طلایی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150398
تعداد بسته
×

منجوق preciosa خاکستری صدفی 1mm

11/500 تومان
product-1613368762-4934
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: خاکستری
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طوسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02159646
تعداد بسته
×

منجوق preciosa صورتی صدفی 1mm

11/500 تومان
product-1613368571-275
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: صورتی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: صورتی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02150666
تعداد بسته
×

منجوق preciosa طوسی نیمه مات کد ۳۴۷۶ 1mm

11/500 تومان
product-1613310895-3176
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: طوسی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: طوسی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02143476
تعداد بسته
×

منجوق preciosa بنفش هفت رنگ نیمه براق 1mm

11/500 تومان
product-1613310697-2986
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: بنفش
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02143173
تعداد بسته
×

منجوق preciosa قرمز روشن نیمه براق 1mm

11/500 تومان
product-1613310551-6678
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: قرمز
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02144576
تعداد بسته
×

منجوق preciosa نارنجی پررنگ نئونی نیمه مات 1mm

11/500 تومان
product-1613310435-2936
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: نارنجی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02140066
تعداد بسته
×

منجوق preciosa زرشکی نیمه براق 1mm

11/500 تومان
product-1613310343-7618
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: قرمز
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02148252
تعداد بسته
×

منجوق preciosa کالباسی نیمه مات 1mm

11/500 تومان
product-1613310193-2678
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: بنفش
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02148335
تعداد بسته
×

منجوق preciosa نیلی نیمه مات 1mm

11/500 تومان
product-1613310101-2042
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
اندازه منجوق: 1mm
کشور سازنده: چک
رنگ پایه: آبی
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: preciosa
کدمحصول : 02143813
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 605

15/000 تومان
product-1594035605-3918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066891
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 553

15/000 تومان
product-1594035512-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07061352
تعداد بسته
×

منجوق میوکی طلایی تیره کد 22L

60/000 تومان
miyuki_monjogh_golden_22L
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 11/0
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 3 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: میوکی
رنگ منجوق: طلایی
کشور سازنده: ژاپن
کدمحصول : 09013002
تعداد بسته
×

منجوق زرد 2mm (پنجاه گرمی)

20/000 تومان
monjoogh-yellow-2mm-50gr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
اندازه منجوق: 9/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 50 گرم
شکل منجوق: استوانه
رنگ منجوق: زرد
مارک منجوق: چینی
کدمحصول : 090101281
تعداد بسته
×

منجوق براق چند رنگ تِلا

12/500 تومان
monjogh-tela-chandrang
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ منجوق: چندرنگ
کدمحصول : 090101279
تعداد بسته
×

منجوق براق آبی تیره تِلا کد 1011

15/000 تومان
monjogh-tela-blue-code-1011
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
رنگ پایه: آبی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 090101276
تعداد بسته
×

منجوق متالیک براق طلایی تِلا کد 601

12/500 تومان
monjogh-tela-gold-code-601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 090101275
تعداد بسته
×

منجوق متالیک براق نقره ای تِلا کد 576

12/500 تومان
monjogh-tela-silver-codee-576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101273
تعداد بسته
×

منجوق براق نقره ای تِلا کد 1036

15/000 تومان
monjogh-tela-silver-code-1036
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101272
تعداد بسته
×

منجوق مات طیف آبی چند رنگ تِلا کد m541

15/000 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-m541
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101271
تعداد بسته
×

منجوق شفاف زرد تِلا کد 5

10/000 تومان
monjogh-tela-yellow-code-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: زرد
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 090101268
تعداد بسته
×

منجوق شفاف قرمز تِلا کد 7

10/000 تومان
monjogh-tela-red-code-7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101265
تعداد بسته

ویژگی ای که منجوق هارو از سایر مهره ها متمایز میکنه، کوچک بودن سایز منجوق هاست.به همین دلیل هم هست که منجوق ها به صورت تک و یا ریسه ای به فروش نمی رسند و فروش منجوق ها بر اساس واحد گرم صورت می گیرد. منجوق ها در سه جنس ژله ای ، کریستالی و ساده به فروش می رسند و از نظر سایز ؛ در دو نوع بزرگ و کوچک هستند. سایز بزرگ به اندازه 3mm, سایز کوچک به اندازه 2mm است. به دلیل کوچک بودن سایز منجوق معمولا از دستگاه منجوق بافی برای ساخت دستبند ، گردنبند و درکل زیور آلات مهره ای استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!