سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

مهره چوبی

جستجو در دسته "مهره چوبی" :

×

مهره طرح چوب طرح دار استوانه 7.5*22 mm

8/750 تومان
product-1607939195-5510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: حدودا 36
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 7.5*22 mm
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 25
کدمحصول : 12145042
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب دایره7mm

6/250 تومان
product-1602675475-2768
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
اندازه مهره زیورآلات: 7mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
کدمحصول : 10142976
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب دایره14mm

6/250 تومان
product-1602502253-9486
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: حدودا 30
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 14
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 25
کدمحصول : 10125697
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب بیضی 27mm

6/250 تومان
product-1602502228-8168
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: حدودا 17 عدد
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 28*14 به قطر5
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 25
کدمحصول : 10125299
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب دایره7mm

6/250 تومان
product-1602502187-8768
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
اندازه مهره زیورآلات: 7mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
کدمحصول : 10123076
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب مدل گل 11mm

6/250 تومان
product-1602502130-2392
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
شکل مهره: بیضی
اندازه مهره: 11*8 به قطر 4
وزن بسته: 25
کدمحصول : 10129596
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای بیضی 16mm کد 134

6/250 تومان
plastic-Bead-code-134
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 16*11 mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 090111134
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای مکعبی حروف لاتین 6mm کد 133

5/000 تومان
plastic-Bead-code-133-cube
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مکعب
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 090111133
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای استوانه بیضی 14mm کد 131

6/250 تومان
plastic-Bead-code-131-beyzi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 14*7mm
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 090111131
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای کروی 7mm کد 130

6/250 تومان
plastic-Bead-code-130-7mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 7mm
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 090111130
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای استوانه بیضی 14mm کد 129

5/500 تومان
plastic-Bead-code-129
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
کدمحصول : 090111129
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای کروی 12mm کد 128

6/250 تومان
plastic-Bead-code-128
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
کدمحصول : 090111128
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای دایره 14mm کد 127

6/250 تومان
plastic-Bead-code-127
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
کدمحصول : 090111127
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای استوانه 8mm کد 126

6/250 تومان
plastic-Bead-code-126
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
کدمحصول : 090111126
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای کروی 7/5mm کد 124

6/250 تومان
plastic-Bead-code-124
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
کدمحصول : 090111124
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب قهوه ای کروی 6mm کد 120

6/250 تومان
plastic-Bead-core-mm-120
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 090111120
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای بیضی دایره 9*14 mm کد 118

6/250 تومان
plastic-Bead-beyzi-circle-mm-118
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 090111118
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای کروی 8 mm کد 115

5/500 تومان
plastic-Bead-core-8-mm-115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 090111115
تعداد بسته
×

مهره چوبی کُروی قهوه ای روشن 8mm

12/000 تومان
mohre-choobi-coree-brown-light-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
وزن بسته: 30 گرم
کدمحصول : 09012601
تعداد بسته
×

مهره چوبی کروی قهوه ای روشن 8mm

10/500 تومان
mohre-choobi-core-brown-light-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
وزن بسته: 30 گرم
کدمحصول : 090111114
تعداد بسته
×

مهره چوبی بیضی زرشکی 10mm

12/000 تومان
mohre-choobi-beyzi-zereshkii-10mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
وزن بسته: 30 گرم
کدمحصول : 090111112
تعداد بسته
×

مهره چوبی گِرد تخت قهوه ای تیره 6mm

12/000 تومان
mohre-choobi-gerd-takht-brown-darkk-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
وزن بسته: 30 گرم
کدمحصول : 090111108
تعداد بسته
×

مهره چوبی کُروی قهوه ای 8mm

7/500 تومان
mohre-choobi-coravi-brown-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
وزن بسته: 30 گرم
کدمحصول : 090111101
تعداد بسته
×

مهره چوبی کُروی قهوه ای 6mm

7/500 تومان
mohre-choobi-coree-brown-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
وزن بسته: 30 گرم
کدمحصول : 090111100
تعداد بسته
×

مهره چوبی کروی زرشکی 6mm

12/000 تومان
mohre-choobi-core-zereshkii-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
وزن بسته: 30 گرم
کدمحصول : 09011198
تعداد بسته
×

مهره چوبی کروی قهوه ای 6 mm

 
mohre-choobi-coravi--brown-8mm
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
وزن بسته: 30 گرم
کدمحصول : 09011185
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای استوانه 15mm کد 128

7/500 تومان
plastic-Bead-cylinder-15-mm-128
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 15 mm
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 30 گرم
کدمحصول : 09011178
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای کروی 10mm کد 121

4/600 تومان
plastic-Bead-cere-10-mm-121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
وزن بسته: 25 گرم
کدمحصول : 09011171
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای کروی 11mm کد 120

2/600 تومان
plastic-Bead-cere-11-mm-120
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 11 mm
انواع سنگ و مهره: مهره پلاستیکی
وزن بسته: 10 گرم
کدمحصول : 09011169
تعداد بسته
×

مهره چوبی مکعب قهوه ای 5 میلیمتر

9/000 تومان
Wooden-bead-ghahveie-cube-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مکعب
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 5mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09012702
تعداد بسته
×

مهره چوبی مکعبی زرشکی 5mm

9/000 تومان
Wooden-bead-Crimson-cube-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مکعب
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 5mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
اندازه مهره: 5*5 mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09011165
تعداد بسته
×

مهره چوبی استوانه زرشکی 4 mm

9/000 تومان
mohre-choobi-ostovaneh-zershki-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
اندازه مهره: 4*5 mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09011162
تعداد بسته
×

مهره چوبی استوانه مشکی 4mm

9/000 تومان
mohre-choovi-ostovaneh-black-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
اندازه مهره: 4*5 mm
کشور سازنده : چین
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 09011159
تعداد بسته
×

مهره رنگی چوبی مکعب 5mm

7/500 تومان
honari-1531913689-896
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 5mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
اندازه مهره: 30 گرم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09011146
تعداد بسته
×

مهره رنگی چوبی مکعب 8mm

7/500 تومان
honari-1525520067-665
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مربع
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
کشور سازنده : چین
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09011143
تعداد بسته
×

مهره چوبی مکعبی اعلاء قهوه ای 6mm

10/500 تومان
honari-318-95
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره چوبی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09011112
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!