سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

منجوق تِلا

جستجو در دسته "منجوق تِلا" :

×

منجوق شفاف بنفش تِلا کد 11

10/000 تومان
product-1628497796-3652
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: کریستالی
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 25
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 08097037
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 605

15/000 تومان
product-1594035605-3918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066891
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 553

15/000 تومان
product-1594035512-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07061352
تعداد بسته
×

منجوق براق چند رنگ تِلا

12/500 تومان
monjogh-tela-chandrang
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ منجوق: چندرنگ
کدمحصول : 090101279
تعداد بسته
×

منجوق براق آبی تیره تِلا کد 1011

15/000 تومان
monjogh-tela-blue-code-1011
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
رنگ پایه: آبی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 090101276
تعداد بسته
×

منجوق متالیک براق طلایی تِلا کد 601

12/500 تومان
monjogh-tela-gold-code-601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 090101275
تعداد بسته
×

منجوق متالیک براق نقره ای تِلا کد 576

12/500 تومان
monjogh-tela-silver-codee-576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101273
تعداد بسته
×

منجوق براق نقره ای تِلا کد 1036

15/000 تومان
monjogh-tela-silver-code-1036
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101272
تعداد بسته
×

منجوق مات طیف آبی چند رنگ تِلا کد m541

15/000 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-m541
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101271
تعداد بسته
×

منجوق شفاف زرد تِلا کد 5

10/000 تومان
monjogh-tela-yellow-code-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: زرد
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 090101268
تعداد بسته
×

منجوق براق چندرنگ تِلا کد 603

10/000 تومان
monjogh-tela-chandrang-603
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101262
تعداد بسته
×

منجوق شفاف سبز تِلا کد 26

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101257
تعداد بسته
×

منجوق شفاف قهوه ای تِلا کد 28

12/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101256
تعداد بسته
×

منجوق براق سبز تِلا کد 1028

15/000 تومان
monjogh-tela-green-code-1028
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101249
تعداد بسته
×

منجوق براق آبی تِلا کد 1017

15/000 تومان
monjogh-tela-blue-code-1017
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101248
تعداد بسته
×

منجوق براق قرمز تیره تِلا کد 1008

15/000 تومان
monjogh-tela-red-code-1008
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101247
تعداد بسته
×

منجوق براق دودی تِلا کد 1051

15/000 تومان
monjogh-tela-doodi-code-1051
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: خاکستری
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 090101246
تعداد بسته
×

منجوق متالیک طیف آبی چند رنگ تِلا کد 604

10/000 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-604
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101243
تعداد بسته
×

منجوق مات سبز روشن تِلا کد m19

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-m19
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101242
تعداد بسته
×

منجوق مات طیف آبی چند رنگ تِلا کد m551

15/000 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-m551
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات AB
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101241
تعداد بسته
×

منجوق مات سبز تیره تِلا کد m23

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-m23
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101240
تعداد بسته
×

منجوق براق بنفش تِلا کد 1053

15/000 تومان
monjogh-tela-purple-code-1053
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101239
تعداد بسته
×

منجوق براق بنفش تِلا کد 1052

15/000 تومان
monjogh-tela-purple-code-1052
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101238
تعداد بسته
×

منجوق براق سبز تیره تِلا کد 1041

15/000 تومان
monjogh-tela-green-code-1041
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101237
تعداد بسته
×

منجوق براق سبز تِلا کد 1029

15/000 تومان
monjogh-tela-green-code-1029
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101236
تعداد بسته
×

منجوق متالیک سفید تِلا کد 743

10/000 تومان
monjogh-tela-white-code-743
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 090101235
تعداد بسته
×

منجوق براق قرمز تِلا کد 1045

15/000 تومان
monjogh-tela-red-code-1045
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101234
تعداد بسته
×

منجوق براق نارنجی تِلا کد 1004

15/000 تومان
monjogh-tela-orange-code-1004
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101233
تعداد بسته
×

منجوق براق گلبهی تِلا کد 1046

15/000 تومان
monjogh-tela-red-code-1046
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: گلبهی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 090101232
تعداد بسته
×

منجوق براق آبی تِلا کد 1014

15/000 تومان
monjogh-tela-blue-code-1014
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101231
تعداد بسته
×

منجوق براق آبی تیره تِلا کد 1009

15/000 تومان
monjogh-tela-blue-code-1009
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101230
تعداد بسته
×

منجوق مات بنفش تِلا کد m10

12/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-m10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101229
تعداد بسته
×

منجوق مات قهوه ای تِلا کد m28

12/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-m28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101228
تعداد بسته
×

منجوق متالیک طیف سبز چند رنگ تِلا کد m602

15/000 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-m602
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 090101226
تعداد بسته
×

منجوق مات آبی روشن تِلا کد m12

10/000 تومان
monjogh-tela-blue-code-m12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 090101225
تعداد بسته
×

منجوق مات قرمز تِلا کد m8

12/500 تومان
monjogh-tela-red-code-m8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101224
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!