سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

منجوق تِلا

جستجو در دسته "منجوق تِلا" :

×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 605

15/000 تومان
product-1594035605-3918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066891
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 553

15/000 تومان
product-1594035512-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07061352
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد K409

13/750 تومان
product-1594034961-3697
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07061526
تعداد بسته
×

منجوق قهوه ای-بنفش براق تِلا کد 1048

12/500 تومان
product-1594034863-6543
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07065243
تعداد بسته
×

منجوق فیروزه ای سبز براق تِلا کد 1030

12/500 تومان
product-1594033871-6951
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: فیروزه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07064329
تعداد بسته
×

منجوق سبز پسته ای براق تِلا کد 1025

12/500 تومان
product-1594033110-8365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07067169
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف بنفش تِلا کد 27

12/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101269
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تِلا کد 26

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101257
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف قهوه ای تِلا کد 28

12/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101256
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف نارنجی تِلا کد1

12/500 تومان
monjogh-tela-orange-code-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101254
تعداد بسته
×

منجوق براق سبز تِلا کد 1028

13/750 تومان
monjogh-tela-green-code-1028
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101249
تعداد بسته
×

منجوق براق قرمز تیره تِلا کد 1008

13/750 تومان
monjogh-tela-red-code-1008
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101247
تعداد بسته
×

منجوق براق بنفش تِلا کد 1053

13/750 تومان
monjogh-tela-purple-code-1053
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101239
تعداد بسته
×

منجوق براق گلبهی تِلا کد 1046

12/500 تومان
monjogh-tela-red-code-1046
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: گلبهی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 090101232
تعداد بسته
×

منجوق مات زرد تِلا کد m5

13/750 تومان
monjogh-tela-yellow-code-m5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: زرد
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 090101220
تعداد بسته
×

منجوق مات سفید تِلا کد m4

13/750 تومان
monjogh-tela-white-code-m4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: مات
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 090101219
تعداد بسته
×

منجوق براق قهوه ای تیره تِلا کد 1042

12/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-1042
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101201
تعداد بسته
×

منجوق براق قهوه ای تیره تِلا کد 1064

12/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-1064
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101198
تعداد بسته
×

منجوق براق بنفش تیره تِلا کد 1055

12/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-1055
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101196
تعداد بسته
×

منجوق براق صورتی تِلا کد 1043

13/750 تومان
monjogh-tela-pink-code-1043
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: صورتی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 090101195
تعداد بسته
×

منجوق براق گلبهی تیره تِلا کد 1047

13/750 تومان
monjogh-tela-purple-code-1047
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: گلبهی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 090101193
تعداد بسته
×

منجوق صدفی صورتی تِلا کد 483

13/750 تومان
monjogh-tela-pink-code-483
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: صورتی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 090101184
تعداد بسته
×

منجوق قرمز براق تِلا کد 8

 
product-1595496514-4828
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: قرمز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07236809
×

منجوق 7رنگ براق تِلا کد 544

 
product-1595496451-3073
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07238460
×

منجوق صدفی براق تِلا کد 743-R

 
product-1595496280-4984
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07238929
×

منجوق سفید مات تِلا کد M743

 
product-1594039710-8976
واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066079
×

منجوق طلایی براق تِلا کد 562

 
product-1594035962-5867
واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07064752
×

منجوق سفید براق تِلا کد L-743

 
product-1594035773-7699
واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07068425
×

منجوق نقره ای براق تِلا کد 563

 
product-1594035683-9880
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: نقره ای
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07067707
×

منجوق نباتی براق تِلا کد 965A

 
product-1594034656-9568
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: کرم
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: کرم
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07063757
×

منجوق صورتی براق تِلا کد 1072

 
product-1594034433-9986
واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: صورتی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: صورتی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07065469
×

منجوق آبی براق تِلا کد 1016

 
product-1594034183-7371
واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07064535
×

منجوق قرمز براق تِلا کد 1060

 
product-1594033666-4277
واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: قرمز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07068833
×

منجوق خردلی براق تِلا کد 1032

 
product-1594033519-7011
واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: زرد
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07063228
×

منجوق براق چند رنگ تِلا

 
monjogh-tela-chandrang
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ منجوق: چندرنگ
کدمحصول : 090101279
×

بسته ۳۰ رنگ منجوق تلا

 
tela_bead2
محتویات بسته
 • منجوق براق آبی تِلا کد 1019
 • منجوق براق سبز آبی تِلا کد 1015
 • منجوق براق سرخابی تِلا کد 1057
 • منجوق براق قرمز تِلا کد 1006
 • منجوق براق سبز روشن تِلا کد 1031
 • منجوق براق نارنجی تِلا کد 1004
 • منجوق براق سبز تِلا کد 1029
 • منجوق براق بنفش تِلا کد 1053
 • منجوق براق نقره ای تِلا کد 1036
 • منجوق متالیک مات مشکی تِلا کد m748
 • منجوق صدفی صورتی تِلا کد 483
 • منجوق صدفی سفید تِلا کد 485
 • منجوق مات نارنجی تِلا کد m6
 • منجوق مات بنفش تیره تِلا کد m11
 • منجوق مات آبی تیره تِلا کد m14
 • منجوق مات طوسی تِلا کد m26
 • منجوق مات طیف قرمز چند رنگ تِلا کد m537
 • منجوق مات نارنجی تِلا کد m3
 • منجوق متالیک مات طلایی تِلا کد m601
 • منجوق مات سفید تِلا کد m4
 • منجوق مات زرد تِلا کد m5
 • منجوق مات آبی تِلا کد m15
 • منجوق مات قرمز تِلا کد m8
 • منجوق مات آبی روشن تِلا کد m12
 • منجوق مات قهوه ای تِلا کد m28
 • منجوق مات بنفش تِلا کد m10
 • منجوق مات سبز تیره تِلا کد m23
 • منجوق مات طیف آبی چند رنگ تِلا کد m551
 • منجوق مات سبز روشن تِلا کد m19
 • منجوق مات طیف آبی چند رنگ تِلا کد m541

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!