سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

منجوق تِلا

جستجو در دسته "منجوق تِلا" :

×

منجوق سفید مات تِلا کد M743

12/500 تومان
product-1594039710-8976
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066079
تعداد بسته
×

منجوق طلایی براق تِلا کد 562

 
product-1594035962-5867
واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: طلایی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07064752
×

منجوق سفید براق تِلا کد L-743

12/500 تومان
product-1594035773-7699
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: صدفی
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سفید
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07068425
تعداد بسته
×

منجوق نقره ای براق تِلا کد 563

 
product-1594035683-9880
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: نقره ای
وزن بسته: 30 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07067707
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 605

15/000 تومان
product-1594035605-3918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07066891
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد 553

15/000 تومان
product-1594035512-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07061352
تعداد بسته
×

منجوق هفت رنگ براق تِلا کد K409

 
product-1594034961-3697
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: چندرنگ
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: چند رنگ
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07061526
×

منجوق قهوه ای-بنفش براق تِلا کد 1048

12/500 تومان
product-1594034863-6543
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: بنفش
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07065243
تعداد بسته
×

منجوق نباتی براق تِلا کد 965A

12/500 تومان
product-1594034656-9568
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: کرم
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: کرم
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07063757
تعداد بسته
×

منجوق صورتی براق تِلا کد 1072

12/500 تومان
product-1594034433-9986
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: صورتی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: صورتی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07065469
تعداد بسته
×

منجوق آبی براق تِلا کد 1016

12/500 تومان
product-1594034183-7371
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: آبی
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07064535
تعداد بسته
×

منجوق فیروزه ای سبز براق تِلا کد 1030

12/500 تومان
product-1594033871-6951
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: فیروزه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07064329
تعداد بسته
×

منجوق قرمز براق تِلا کد 1060

12/500 تومان
product-1594033666-4277
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: قرمز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07068833
تعداد بسته
×

منجوق خردلی براق تِلا کد 1032

12/500 تومان
product-1594033519-7011
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: زرد
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: زرد
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07063228
تعداد بسته
×

منجوق سبز پسته ای براق تِلا کد 1025

12/500 تومان
product-1594033110-8365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: ساده
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
رنگ پایه: سبز
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 07067169
تعداد بسته
×

منجوق براق آبی تیره تِلا کد 1011

12/500 تومان
monjogh-tela-blue-code-1011
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: آبی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
رنگ پایه: آبی
مارک منجوق: تِلا
کدمحصول : 090101276
تعداد بسته
×

منجوق متالیک براق طلایی تِلا کد 601

15/000 تومان
monjogh-tela-gold-code-601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 090101275
تعداد بسته
×

منجوق براق نقره ای تِلا کد 1036

 
monjogh-tela-silver-code-1036
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101272
×

منجوق استوانه ای شفاف بنفش تِلا کد 27

12/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101269
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف سبز تِلا کد 26

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101257
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف قهوه ای تِلا کد 28

12/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101256
تعداد بسته
×

منجوق استوانه ای شفاف نارنجی تِلا کد1

12/500 تومان
monjogh-tela-orange-code-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: استوانه ای
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: استوانه شش وجهی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101254
تعداد بسته
×

منجوق براق قرمز تیره تِلا کد 1008

 
monjogh-tela-red-code-1008
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101247
×

منجوق براق سبز تِلا کد 1029

15/000 تومان
monjogh-tela-green-code-1029
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101236
تعداد بسته
×

منجوق متالیک سفید تِلا کد 743

 
monjogh-tela-white-code-743
واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: سفید
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 090101235
×

منجوق براق نارنجی تِلا کد 1004

 
monjogh-tela-orange-code-1004
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: نارنجی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 090101233
×

منجوق براق گلبهی تِلا کد 1046

12/500 تومان
monjogh-tela-red-code-1046
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: گلبهی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 090101232
تعداد بسته
×

منجوق متالیک نقره ای چند رنگ تِلا کد 8701ab

15/000 تومان
monjogh-tela-chandrang-code-8701ab
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: نقره ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 090101214
تعداد بسته
×

منجوق متالیک مات مشکی تِلا کد m748

 
monjogh-tela-black-code-m748
واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: مشکی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 090101209
×

منجوق متالیک براق مشکی تِلا کد 748

15/000 تومان
monjogh-tela-black-code-metallic-748
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: متالیک
رنگ منجوق: مشکی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 090101206
تعداد بسته
×

منجوق براق طلایی تِلا کد 1038

 
monjogh-tela-gold-code-1038
واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: طلایی
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 090101203
×

منجوق براق قهوه ای تیره تِلا کد 1042

12/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-1042
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101201
تعداد بسته
×

منجوق براق قهوه ای تیره تِلا کد 1064

12/500 تومان
monjogh-tela-brown-code-1064
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قهوه ای
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 090101198
تعداد بسته
×

منجوق براق قرمز تِلا کد 1006

12/500 تومان
monjogh-tela-red-code-1006
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: قرمز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 090101197
تعداد بسته
×

منجوق براق بنفش تیره تِلا کد 1055

12/500 تومان
monjogh-tela-purple-code-1055
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: بنفش
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 090101196
تعداد بسته
×

منجوق براق سبز آبی تِلا کد 1015

12/500 تومان
monjogh-tela-green-code-1015
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نوع منجوق: براق
رنگ منجوق: سبز
اندازه منجوق: 12/0
کشور سازنده: چین
وزن بسته: 25 گرم
شکل منجوق: کروی
مارک منجوق: تِلا
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090101180
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!