سبد خرید شما خالی است !

پایه انگشتر

جستجو در دسته "پایه انگشتر" :

×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 21mm

2/500 تومان
honari-1538308211-833
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030355
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2

3/000 تومان
honari-742-423
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030344
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی کوچک کدb7

3/000 تومان
honari-602-286
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030343
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 27mm کدb11

3/000 تومان
honari-124-712
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030342
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 32mm کدb11

3/000 تومان
honari-781-892
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030341
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره22mm کد g3

3/000 تومان
honari-168-601
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030340
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره 26mm کد g4

3/100 تومان
honari-723-576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030339
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث بزرگ 27×25 mmکد ms8

3/100 تومان
honari-602-530
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030337
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث کوچک 23×20 mm کد ms7

3/000 تومان
honari-607-60
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030336
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بته جقه کدT2

3/000 تومان
honari-436-209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030335
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرد قلم طرح هاشور

400 تومان
honari-212-527
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030334
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر برنجی با قاب مستطیل MT2 25mm

3/000 تومان
honari-987-152
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030330
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر طلایی

1/000 تومان
honari-411-885
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: حلقه ای
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030329
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر طلایی طرح دایره مشبک

350 تومان
recab_angoshtar_tarhe_daiere_sorakh_dar_t
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: مشبک
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030310
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح هاشور

260 تومان
recab_angoshtar_hashor_n
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030306
تعداد بسته
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 22mm

 
honari-1530701676-64
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030354
×

رکاب انگشتر برنجی طرح شش ضلعی 15*40

 
honari-1529732919-916
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030353
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 23*9 mm

 
honari-1526111288-995
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030352
×

رکاب انگشتر برنجی طرح انار

 
honari-1526111134-908
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030351
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20mm b2

 
honari-775-374
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030350
×

رکاب انگشتر زینک طرح گل 24mm

 
honari-895-30
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030349
×

رکاب انگشتر زینک طرح دایره و ستاره 28mm

 
honari-609-247
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030348
×

رکاب انگشتر زینک طرح گل 30mm

 
honari-160-350
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030347
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی 2سانتی کد mb3

 
honari-825-552
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030345
×

رکاب انگشتر طلایی ساده 11mm

 
honari-908-110
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030333
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 18mm کد 25

 
honari-877-260
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030332
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح دار

 
recab_angoshtar_12711
واحد: عدد
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: 17
جنس پلاک: زینک
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030328
×

رکاب انگشتر زرده قلم ساده

 
recab_angoshtar_tarhe_sade
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030327
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی کد 26

 
honari-419-469
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ یراق: زرده قلم
سایز انگشتر: قابل تنظیم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030326
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره 25mm کد 25

 
honari-688-242
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ یراق: زرده قلم
سایز انگشتر: قابل تنظیم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030325
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی کد 24

 
honari-678-606
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ یراق: زرده قلم
سایز انگشتر: قابل تنظیم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030324
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی دالبری بزرگ کد 23

 
honari-126-650
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ یراق: زرده قلم
سایز انگشتر: قابل تنظیم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030323
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی دالبری کوچک کد 22

 
honari-831-414
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ یراق: زرده قلم
سایز انگشتر: قابل تنظیم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030322
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح مربع کوچک 15mm کد 21

 
honari-120-22
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ یراق: زرده قلم
سایز انگشتر: قابل تنظیم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030321
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح مربع بزرگ 20mm کد 20

 
honari-147-345
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ یراق: زرده قلم
سایز انگشتر: قابل تنظیم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030320
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح دار کد 9372

 
recab_angoshtar_9273
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: 15
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09030314

رکاب های انگشتر یکی از پرکاربرد ترین وسایل ساخت زیورالات هستند و از تنوع و کاربرد های متنوعی برخوردارند. برخی از رکاب های انگشتر مسطح هستند و یا کمی عمق دارند که درساخت زیور الات رزینی از آن ها استفاده می شود . همچنین از رکاب هایی که حلقه هایی در سطح خود دارند و یا به صورت شبکه ای هستند در ساخت زیور آلات دست ساز مهرهای استفاده می شوند. همچنین از نظر جنس رکاب ها جنس های متفاوتی دارند و برخی از آن ها رنگ ثابت هستند و برخی دیگر نه.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه