سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پایه انگشتر

رکاب های انگشتر یکی از پرکاربرد ترین وسایل ساخت زیورالات هستند و از تنوع و کاربرد های متنوعی برخوردارند. برخی از رکاب های انگشتر مسطح هستند و یا کمی عمق دارند که درساخت زیور الات رزینی از آن ها استفاده می شود . همچنین از رکاب هایی که حلقه هایی در سطح خود دارند و یا به صورت شبکه ای هستند در ساخت زیور آلات دست ساز مهرهای استفاده می شوند. همچنین از نظر جنس رکاب ها جنس های متفاوتی دارند و برخی از آن ها رنگ ثابت هستند و برخی دیگر نه.

جستجو در دسته "پایه انگشتر" :

×

رکاب انگشتر زینک طرح گل 24mm

750 تومان
honari-895-30
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030349
×

رکاب انگشتر زینک طرح دایره و ستاره 28mm

900 تومان
honari-609-247
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030348
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 25mm کدb11

3/000 تومان
honari-124-712
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030342
×

رکاب انگشتر برنجی طرح پنج ضلعی کد sh3

3/000 تومان
honari-490-591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030338
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث بزرگ کد ms8

3/100 تومان
honari-602-530
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030337
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مثلث کوچک کد ms7

3/000 تومان
honari-607-60
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030336
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بته جقه کدT2

3/000 تومان
honari-436-209
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030335
×

رکاب انگشتر زرد قلم طرح هاشور

400 تومان
honari-212-527
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030334
×

رکاب انگشتر طلایی ساده 11mm

350 تومان
honari-908-110
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030333
×

رکاب انگشتر برنجی با قاب مستطیل MT2

3/000 تومان
honari-987-152
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030330
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح مربع بزرگ کد 20

1/000 تومان
honari-147-345
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ یراق: زرده قلم
سایز انگشتر: قابل تنظیم
کدمحصول : 09030320
×

رکاب انگشتر طلایی طرح دار کد 9377

2/300 تومان
recab_angoshtar_9377
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: 15
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030319
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح دار کد 9372

2/000 تومان
recab_angoshtar_9273
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: 15
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 09030314
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح گل

5/500 تومان
recab_angoshtar_noghrei_gol
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: حلقه ای
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 09030313
×

رکاب انگشتر طلایی طرح گل

5/500 تومان
recab_angoshtar_tarhe_gol_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: حلقه ای
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030312
×

رکاب انگشتر طلایی طرح دایره مشبک

350 تومان
recab_angoshtar_tarhe_daiere_sorakh_dar_t
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: مشبک
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030310
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح دایره مشبک

350 تومان
recab_angoshtar_tarhe_daiere_sorakh_dar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: مشبک
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 09030309
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره

700 تومان
recab_angoshtar_tarhe_daiere_z
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: حلقه ای
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030308
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح دایره

700 تومان
recab_angoshtar_tarhe_daiere
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: حلقه ای
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 09030307
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح هاشور

260 تومان
recab_angoshtar_hashor_n
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 09030306
×

رکاب انگشتر طلایی ساده 15mm

350 تومان
recab_angoshtar_sade_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030305
×

رکاب انگشتر نقره ای ساده

260 تومان
recab_angoshtar_sade_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 09030304
×

رکاب انگشتر طلایی طرح شکاف دار

1/000 تومان
recab_angoshtar_tarhe_shekaf_dar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030303
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 20mm b2

honari-775-374
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030350
×

رکاب انگشتر زینک طرح گل 30mm

honari-160-350
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030347
×

رکاب انگشتر زینک طرح دایره 28mm

honari-650-254
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030346
×

رکاب انگشتر برنجی طرح مربعی کد mb3

honari-825-552
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030345
×

رکاب انگشتر برنجی طرح اشک کدA2

honari-742-423
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030344
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی کوچک کدb7

honari-602-286
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030343
×

رکاب انگشتر برنجی طرح بیضی 30mm کدb11

honari-781-892
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030341
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره20mm کد g3

honari-168-601
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030340
×

رکاب انگشتر برنجی طرح دایره 25mm کد g4

honari-723-576
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030339
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره کد 25

honari-877-260
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 09030332
×

رکاب انگشتر برنجی با قاب طرح انار

honari-729-636
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: برنج
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030331
×

رکاب انگشتر طلایی

honari-411-885
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: حلقه ای
سایز انگشتر: قابل تنظیم
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 09030329
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح دار

recab_angoshtar_12711
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: 17
جنس پلاک: زینک
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 09030328

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه