سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پایه دستبند

پایه های دستبند که در ساخت زیورالات ست ساز کاربرد دارند متناسب با قاب های گردنبند و رکاب انگشتر و آویز های گوشواره هستند. زیرا معمولا در ساخت زیورالات دست ساز از ست این4 نام بردهبسیار استفاده می شود. قاب های دستبندی دارای دو حلقه در دو طرف برای اتصال به زنجیر هستند و یا روی یک حلقه فلزی سواراند. از پلاک های دستبندی به ویژه برای ساخت زیورالات رزینی بسیار استفاده می شود.

جستجو در دسته "پایه دستبند" :

×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح شش ضلعی

600 تومان
honari-973-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 28*25 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09032022
×

دست بند برنجی طلایی طرح مستطیل افقی mt3

3/600 تومان
honari-481-379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 25*14 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09032021
×

آویز زرده قلم طرح قاب مستطیلی کد : 20

500 تومان
honari-81-110
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 27*20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*18 mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09032020
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد mb5

2/700 تومان
honari-40-304
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
واحد: عدد
کدمحصول : 09032019
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مستطیلی کد mt4

2/700 تومان
honari-679-583
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 24*14 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09032018
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح اشک کد A7

2/700 تومان
honari-820-497
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 22*15mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09032017
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh5

2/700 تومان
honari-313-943
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 21*19 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09032016
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b14

2/500 تومان
honari-155-942
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
واحد: عدد
کدمحصول : 09032015
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b9

2/500 تومان
honari-337-140
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 16*12mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5mm
طرح قاب : بیضی
واحد: عدد
کدمحصول : 09032014
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g7

2/700 تومان
honari-804-367
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09032013
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g11

2/500 تومان
honari-14-36
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 16 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09032012
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث کد ms4

2/700 تومان
honari-782-176
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه : 22*19 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09032011
×

دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد Mb4

4/200 تومان
honari-381-915
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
واحد: عدد
کدمحصول : 09032009
×

دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد Mb6

5/000 تومان
honari-357-336
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
واحد: عدد
کدمحصول : 09032008
×

دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b12

4/200 تومان
honari-503-494
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : بیضی
واحد: عدد
کدمحصول : 09032007
×

دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b4

5/000 تومان
honari-305-915
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : بیضی
واحد: عدد
کدمحصول : 09032006
×

دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g9

5/000 تومان
honari-54-966
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09032005
×

دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g6

4/200 تومان
honari-467-401
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
واحد: عدد
کدمحصول : 09032004
×

دست بند برنجی طلایی طرح بته جقه کد T3

4/200 تومان
honari-181-392
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09032003
×

دست بند برنجی طلایی طرح اشک کد A3

4/200 تومان
honari-438-878
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09032002
×

دست بند برنجی طلایی طرح بیضی B13

5/000 تومان
honari-89-474
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 090301108
×

دست بند برنجی طلایی طرح دایره G10

5/000 تومان
honari-343-417
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 090301107
×

پلاک دستبندی رنگ پتینه طرح خورشید

400 تومان
honari-561-150
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری آویز: خوب
رنگ آویز: پتینه
جنس آویز: زینک
اندازه آویز: 19*12 mm
جنس پلاک: زینک
نوع پلاک: آویز
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
طرح پلاک: متفاوت
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
کدمحصول : 09050248
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 49

900 تومان
honari-119-0
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
اندازه : 37*29 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : مربع
جنس آویز: زینک
واحد: عدد
کدمحصول : 09030149
×

آویز دستبند چوبی طرح مربع

2/400 تومان
honari-482-595
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 25mm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040142
×

آویز دستبند چوبی طرح گل

2/500 تومان
honari-337-450
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 3cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040140
×

آویز دستبند چوبی طرح دایره

2/000 تومان
honari-619-883
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 2.5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040139
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث

honari-847-272
انتخاب نوع بسته
اندازه : 27*30 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*28 mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09032024
×

دست بند برنجی طلایی طرح بیضی

honari-916-196
انتخاب نوع بسته
اندازه : 19*26 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : بیضی
واحد: عدد
کدمحصول : 09032023
×

دست بند برنجی طلایی طرح مستطیلی کد Mt3

honari-6-128
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 09032010
×

قاب دستبند زردقلم کد 01

ghab_dastband_zardghalam_1
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 21mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 18mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09032001
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 46

honari-16-194
انتخاب نوع بسته
ناموجود
اندازه : 20*34 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : بیضی
واحد: عدد
کدمحصول : 09030146

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه