سبد خرید شما خالی است !

پایه دستبند

جستجو در دسته "پایه دستبند" :

×

دست بند برنجی طلایی طرح مستطیل عمودی

5/000 تومان
honari-1532434049-825
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر داخلی دستبند : 4.5 * 6 cm - ابعاد مستطیل : 25*15
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 14*24
کدمحصول : 09032040
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی دایره 26mm

2/500 تومان
honari-1529733702-683
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
کدمحصول : 09032037
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی مستطیل 12*31 mm

3/900 تومان
honari-1529733483-295
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 31*12mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*11mm
کدمحصول : 09032036
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح شش ضلعی 21mm

4/000 تومان
honari-1529733328-880
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : سایز شش ضلعی :۱۰*2۱ mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032035
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح اشک 29mm

4/800 تومان
honari-1529733162-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : سایز اشک :21*29 mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032034
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح دایره 25mm

4/000 تومان
honari-1526110300-131
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر دایره : 25mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
کدمحصول : 09032032
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح شش ضلعی 27*30 mm

3/800 تومان
honari-1526110110-979
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : سایز شش ضلعی :27*30 mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 28*25 mm
کدمحصول : 09032031
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح مربع 23mm

3/800 تومان
honari-1526109252-343
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : سایز مربع :23*23 mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 21mm
کدمحصول : 09032029
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کوچک

3/400 تومان
honari-1526109038-401
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ابعاد دستبند : free size - ابعاد بیضی : 9*23 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032030
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح اشک

3/900 تومان
honari-1526108864-420
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ​قطر داخلی دستبند : free size - ابعاد اشک : 22*16 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032028
تعداد بسته
×

حلقه فنری دستبند استیل نقره ای

500 تومان
honari-1523856441-318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6cm : قطر
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 09032027
تعداد بسته
×

حلقه فنری دستبند استیل طلایی

300 تومان
honari-1523856084-555
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 6cm : قطر
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 09032026
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح مستطیل افقی mt3

4/000 تومان
honari-481-379
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*14 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032021
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مربع 18mm کد mb5

2/700 تومان
honari-40-304
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 18mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032019
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مستطیلی کد mt4

2/700 تومان
honari-679-583
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*14 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032018
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g7

2/700 تومان
honari-804-367
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032013
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث کد ms4

2/700 تومان
honari-782-176
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*19 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032011
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد Mb4

4/200 تومان
honari-381-915
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : 4.5 * 6 cm - ابعاد مربع : 18 mm
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09032009
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b12

4/200 تومان
honari-503-494
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : free size - ابعاد بیضی : 15*20 mm
کدمحصول : 09032007
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g9

5/000 تومان
honari-54-966
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : 4.5 * 6 cm - قطر دایره : mm25
کدمحصول : 09032005
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح بته جقه کد T3

4/000 تومان
honari-181-392
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032003
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 46

850 تومان
honari-16-194
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 25*18 mm
کدمحصول : 09030146
تعداد بسته
×

آویز دستبند چوبی طرح مربع

2/400 تومان
honari-482-595
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 25mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040142
تعداد بسته
×

آویز دستبند چوبی طرح گل

2/500 تومان
honari-337-450
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040140
تعداد بسته
×

آویز دستبند چوبی طرح دایره

2/000 تومان
honari-619-883
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی : 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040139
تعداد بسته
×

قاب زردقلم دستبندی کد 39

 
honari-1530701460-385
واحد: عدد
اندازه : 16mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*1.5mm
کشور سازنده : چین
قطر داخلی آویز: 15mm
کدمحصول : 09032039
×

قاب زردقلم دستبندی کد 38

 
honari-1530701292-248
واحد: عدد
اندازه : 23*18mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 17*12mm
کدمحصول : 09032038
×

قاب دستبند زرده قلم طرح گل کد : po47

 
honari-1519538802-881
واحد: عدد
اندازه : 27mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032025
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث

 
honari-847-272
واحد: عدد
اندازه : 27*30 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*28 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032024
×

قاب دستبند زرده قلم مستطیلی کد : 20

 
honari-81-110
واحد: عدد
اندازه : 27*20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 25*18 mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032020
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh5

 
honari-313-943
واحد: عدد
اندازه : 21*19 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032016
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b14

 
honari-155-942
واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032015
×

دست بند برنجی طلایی طرح مستطیلی کد Mt3

 
honari-6-128
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032010
×

دست بند برنجی طلایی طرح اشک کد A3

 
honari-438-878
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032002
×

قاب دستبند زردقلم کد 01

 
ghab_dastband_zardghalam_1
واحد: عدد
اندازه : 21mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 18mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09032001
×

دست بند برنجی طلایی طرح بیضی

 
honari-89-474
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : 3.5 * 6 سانتی متر - اندازه بیضی ها : 2*1.5 سانتی متر - 1*1.5 سانتی متر
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090301108

پایه های دستبند که در ساخت زیورالات ست ساز کاربرد دارند متناسب با قاب های گردنبند و رکاب انگشتر و آویز های گوشواره هستند. زیرا معمولا در ساخت زیورالات دست ساز از ست این4 نام بردهبسیار استفاده می شود. قاب های دستبندی دارای دو حلقه در دو طرف برای اتصال به زنجیر هستند و یا روی یک حلقه فلزی سواراند. از پلاک های دستبندی به ویژه برای ساخت زیورالات رزینی بسیار استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه