سبد خرید شما خالی است !

پایه دستبند

جستجو در دسته "پایه دستبند" :

×

قاب دست بند برنجی طلایی انار 27*20 mm

4/200 تومان
honari-1543828031-33
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*20mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 26*19mm
کدمحصول : 09032047
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی ماهی 28*15 mm

4/200 تومان
honari-1543827857-849
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*15mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 27*14mm
کدمحصول : 09032046
تعداد بسته
×

پایه دستبند برنجی طلایی 6/6*5 cm

4/000 تومان
paye-dastband-berenji-66-50mm-gold
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 5*6/6 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
قطر داخلی آویز: 4/8*6/4 cm
کدمحصول : 09032045
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای مثلث 3/3*2/7 cm

11/000 تومان
ghab-dastband-steel-silver-Triangle-27-33mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/3*2/7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مثلث
قطر داخلی آویز: 2/5 cm
کدمحصول : 09032140
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای مربع 2 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-square-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 1/9 cm
کدمحصول : 09032136
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای مستطیل 1/2 * 4/2 cm

11/000 تومان
ghab-dastband-steel-silver-Rectangle-42-12mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4/2 * 1/2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 1*3 cm
کدمحصول : 09032133
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای دایره 2/7*3/6 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-circle-27-36mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/6*2/7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2/6 cm
کدمحصول : 09032132
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای مستطیل 1/5*2/5 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-Rectangle-15-35mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1/5*2/5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
قطر داخلی آویز: 2/4*1/4 cm
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032131
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای بیضی 2/8*1/6 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-oval-16-28mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه حلقه: 2mm
اندازه : 1/6*2/8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 1/5*2/7 cm
کدمحصول : 09032128
تعداد بسته
×

قاب دستبند استیل نقره ای مثلث 2/9*2 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-Triangle-29-20mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*2/9 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مثلث
قطر داخلی آویز: 2/9 cm
کدمحصول : 09032126
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای دایره 3/1*2/2 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-circle-22-31mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2/2*3/1 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2 cm
کدمحصول : 09032124
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای 6 ضلعی 2*3/2 cm

10/200 تومان
ghab-dastband-steel-silver-hexagon-20-32mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/2*2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 1/9 cm
کدمحصول : 09032120
تعداد بسته
×

قاب دستبندی زرده قلم

2/800 تومان
honari-1538307219-248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*20mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 18*13mm
کدمحصول : 09032044
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح مستطیل عمودی

6/000 تومان
honari-1532434049-825
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر داخلی دستبند : 4.5 * 6 cm - ابعاد مستطیل : 25*15
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 14*24
کدمحصول : 09032040
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی دایره 26mm

4/400 تومان
honari-1529733702-683
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 26 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
کدمحصول : 09032037
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی مستطیل 12*31 mm

4/200 تومان
honari-1529733483-295
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 31*12mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 30*11mm
کدمحصول : 09032036
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح دایره 25mm

6/000 تومان
honari-1526110300-131
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر دایره : 25mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 25mm
کدمحصول : 09032032
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح مربع 23mm

7/200 تومان
honari-1526109252-343
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : سایز مربع :23*23 mm - قطر پایه دستبند : حدود 6cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
قطر داخلی آویز: 21mm
کدمحصول : 09032029
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح اشک

6/000 تومان
honari-1526108864-420
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : ​قطر داخلی دستبند : free size - ابعاد اشک : 22*16 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032028
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث

3/200 تومان
honari-847-272
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*28 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 23*28 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032024
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح مستطیل افقی mt3

4/000 تومان
honari-481-379
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*14 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032021
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مربع 19mm کد mb5

4/200 تومان
honari-40-304
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 19mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032019
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مستطیلی کد mt4

4/200 تومان
honari-679-583
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*14 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032018
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh5

4/200 تومان
honari-313-943
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 21*19 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032016
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح بیضی کد b14

4/200 تومان
honari-155-942
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032015
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g7

4/200 تومان
honari-804-367
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032013
تعداد بسته
×

قاب دست بند برنجی طلایی طرح مثلث کد ms4

2/700 تومان
honari-782-176
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*19 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032011
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح مربعی کد Mb4

6/000 تومان
honari-381-915
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : 4.5 * 6 cm - ابعاد مربع : 20 mm
جنس آویز: برنجی
کدمحصول : 09032009
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح دایره کد g9

6/000 تومان
honari-54-966
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : 4.5 * 6 cm - قطر دایره : mm25
کدمحصول : 09032005
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح بیضی

6/000 تومان
honari-89-474
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
اندازه : قطر داخلی دستبند : 3.5 * 6 سانتی متر - اندازه بیضی ها : 2*1.5 سانتی متر - 1.2*1.6 سانتی متر
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090301108
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی طرح دایره G10

6/000 تومان
honari-343-417
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301107
تعداد بسته
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 46

2/800 تومان
honari-16-194
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: زرده قلم
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 25*18 mm
کدمحصول : 09030146
تعداد بسته
×

دست بند برنجی طلایی مستطیل 3*1 cm

 
dastband-berenji-gold-1-3cm
واحد: عدد
اندازه : دست بند: 7*5.5 cm - مستطیل: 1*3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032048
×

دست بند برنجی با کفه نامرئی طلایی مربع 23mm

 
honari-1538291507-464
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
اندازه : 63*48mm
اندازه حلقه: 60*42mm
قطر داخلی آویز: 2cm
کدمحصول : 09032043
×

ست قاب برنجی طلایی الماس

 
honari-1537681230-311
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*4 - 3mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 17*25mm - 31*20mm - 45*30mm
کدمحصول : 09032042
×

ست قاب برنجی طلایی مستطیل

 
honari-1537680284-77
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm-6*4mm
قطر داخلی آویز: عرض 10mm - طول ۲۵mm - 31mm - 47mm
کدمحصول : 09032041

پایه های دستبند که در ساخت زیورالات ست ساز کاربرد دارند متناسب با قاب های گردنبند و رکاب انگشتر و آویز های گوشواره هستند. زیرا معمولا در ساخت زیورالات دست ساز از ست این4 نام بردهبسیار استفاده می شود. قاب های دستبندی دارای دو حلقه در دو طرف برای اتصال به زنجیر هستند و یا روی یک حلقه فلزی سواراند. از پلاک های دستبندی به ویژه برای ساخت زیورالات رزینی بسیار استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه