سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

سنگ پلاکی

جستجو در دسته "سنگ پلاکی" :

×

سنگ جواهر بیضی دودی سرمه ای 13 در 18

5/000 تومان
product-1632207099-9733
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه مهره: 2*1.5*0.5
انواع سنگ و مهره: سنگ
وزن بسته: 22
کدمحصول : 09210902
تعداد بسته
×

سنگ نگینی ارغوانی 18*13 mm

5/000 تومان
sang-negini-argavani-13-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021839
تعداد بسته
×

سنگ نگینی قهوه ای 18*13 mm

5/900 تومان
sang-negini-brown-13-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021836
تعداد بسته
×

سنگ نگینی بنفش 18*13 mm

5/000 تومان
sang-negini-purple-13-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021835
تعداد بسته
×

سنگ نگینی سبز 18*13 mm

5/000 تومان
sang-negini-green-13-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021834
تعداد بسته
×

سنگ نگینی مشکی 18*13 mm

5/000 تومان
sang-negini-black-13-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021833
تعداد بسته
×

سنگ نگینی خاکستری 18*13 mm

5/000 تومان
sang-negini-gray-13-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021832
تعداد بسته
×

سنگ نگینی صورتی 18*13 mm

5/000 تومان
sang-negini-pink-13-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021831
تعداد بسته
×

سنگ نگینی آبی رگه دار 18*13 mm

5/000 تومان
sang-negini-blue-ragedar-13-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021830
تعداد بسته
×

سنگ نگینی دلربا قهوه ای 13*18 mm

5/100 تومان
sang-delroba-13-18mm-brown
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : دلربا
اندازه مهره: 13*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
طرح مهره: ساده
کدمحصول : 09021823
تعداد بسته
×

سنگ نگینی عقیق براق قرمز 18 میلیمتر

5/300 تومان
honari-1531225101-219
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قرمز
اسم سنگ : عقیق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 18*13 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09025431
تعداد بسته
×

سنگ نگینی صورتی روشن 18*13 mm

 
sang-negini-light-pink-13-18
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: صورتی
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021838
×

سنگ نگینی طوسی 18*13 mm

 
sang-negini-toosi-13-18
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
اسم سنگ : سایر سنگ ها
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021837
×

سنگ دلربا سرمه ای 25*18 mm

 
sang-delroba-13-25mm-sormeie
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : دلربا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 25*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09021829
×

سنگ نگینی دلربا قهوه ای12*17 mm

 
sang-delroba-13-25mm-brown
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : دلربا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 25*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09021828
×

سنگ عقیق بیضی 39 در 20 میلیمتر

 
39-20-pelak-ang
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 7
اسم سنگ : عقیق
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 20*39 میلیمتر
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09022966
×

سنگ عقیق شش گوش طرح دار

 
sang_tabati_gerd_sefid_s0ah
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سیاه
اسم سنگ : عقیق
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09023145
×

سنگ عقیق طرح دار بزرگ

 
tarhdar-aghigh-2
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 6
اسم سنگ : عقیق
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: حدود 26*50 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09023144
×

سنگ عقیق بیضی طرح دار

 
sang_tabati_gerd_sefid_s8ah
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سیاه
تعداد مهره در هر رشته: 7
اسم سنگ : عقیق
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 2.5*3.4 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09023142
×

سنگ عقیق طرح دار متوسط

 
tarhdar-aghigh-1
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 9
اسم سنگ : عقیق
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 18.5*24.5 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09023138
×

سنگ عقیق عسلی 1/8*1/3 cm

 
sang-aghigh-asali-13-18mm
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : عقیق
اندازه مهره: 1/3*1/8 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 090201371
×

سنگ چشم ببر 2/5*1/8 cm

 
sang-cheshm-babr-25-18mm
واحد: بسته
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : چشم ببر
اندازه مهره: 2/5*1/8 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09021826
×

سنگ عقیق سرمه ای 13*18 mm

 
sang-aghigh-sormei-13-18mm
واحد: بسته
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سرمه ای
اسم سنگ : عقیق
اندازه مهره: 13*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09021825
×

سنگ چشم ببر 1/4*1/9 cm

 
sang-cheshm-babr-19-14mm
واحد: بسته
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : چشم ببر
اندازه مهره: 1/4*1/9 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09021824
نا موجود
سنگ چشم ببر 3 cm

 
×

سنگ چشم ببر 3 cm

 
sang-cheshm-babr-3cm
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 3 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : چشم ببر
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09021822
×

سنگ دلربا سرمه ای 13*18 mm

 
sang-delroba-13-18mm-sormei
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سرمه ای
اسم سنگ : دلربا
اندازه مهره: 13*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09021821
×

سنگ عقیق آبی 13*18 mm

 
sang-aghigh-blue-13-18mm
واحد: بسته
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
اسم سنگ : عقیق
اندازه مهره: 13*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09021820
×

سنگ عقیق گرد قهوه ای سوخته 26mm

 
honari-1528893525-377
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 8
اسم سنگ : عقیق
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 26mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09022928
×

سنگ عقیق بیضی کرم با رگه های قهوه ای 30mm

 
honari-1528893293-748
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
تعداد مهره در هر رشته: 8
اسم سنگ : عقیق
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 21*30mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09022927
×

سنگ چاکرا یشمی تیره طرح دار

 
honari-793-57
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 30*10 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09021802

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!