سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

سنگ آریزونا

جستجو در دسته "سنگ آریزونا" :

×

سنگ آریزونا کروی طرح دار طیف آبی سایز 16

 
sang_arizona_tarhdar-teif-blue_16
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 25
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 16 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 090201554
×

سنگ آریزونا کروی طرح دار طیف سبز و آبی سایز 15

 
sang_arizona_tarhdar-teif-sabz_15
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 25
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 15 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 090201553
×

سنگ آریزونا کروی طرح دار طیف زرد سایز 10

 
sang_arizona_yellow_10
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 41
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 090201552
×

سنگ آریزونا بیضی سبز سیاه

 
sang_tabati_green_black
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 13
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 3*2 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 090201551
×

سنگ آریزونا بیضی آبی سیاه 30در21 میلیمتر

 
arizona-beizi-abi-meshki
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 12
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 30*21*7.5 mm
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
طرح مهره: دو رنگ
کدمحصول : 09020045
×

سنگ آریزونا بی شکل قرمز سیاه

 
arizona-bishekl-germez-siah
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 61
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: متغیر
کدمحصول : 09022951
×

سنگ آریزونا گرد سبز زرد

 
sang_tabati_gerd_sefid_sjah
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 29
اسم سنگ : آریزونا
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 090201478
×

سنگ آریزونا بیضی بنفش پررنگ مشکی

 
sang_arizona_banafsh
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 20*16 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 090201477
×

سنگ آریزونا گرد برآمده سبز زرد تیره 20 میلیمتر

 
sabz-zard-tire-20mm
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 20 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
طرح مهره: دو رنگ
کدمحصول : 090201473
×

سنگ آریزونا مربع سبز زرد سایز 20

 
20mm-morabaee
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مربع
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 20 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 090201472
×

سنگ آریزونا کروی سبز طوسی سایز 16

 
arizona-sabz-siz16
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 24
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 16 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
طرح مهره: دو رنگ
کدمحصول : 090201470
×

سنگ آریزونا کروی سبز مشکی سایز 12

 
sangi-sxbz-meshki_297
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 36
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 090201468
×

سنگ آریزونا کروی بنفش طوسی سایز 14

 
size-14-arizona-banafsh-meshki
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
نوع مهره: براق
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 28
طرح مهره: دو رنگ
کدمحصول : 090201467
×

سنگ آریزونا کروی طرح دار طیف سبز سایز 15

 
15-tarhdar-teif-sabz
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 26
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 15 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
طرح مهره: ساده
کدمحصول : 090201465
×

سنگ آریزونا بیضی آبی سیاه

 
sang_tabati_2001
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 14
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 3*2 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09023141
×

سنگ آریزونا بیضی قهوه ای سفید

 
sang_tabati_5001
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 16
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 18*24 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
کدمحصول : 09023140
×

سنگ آریزونا بیضی سبز روشن طوسی

 
kas-tosi-sabz-roshan
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 15
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 25*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
طرح مهره: دو رنگ
کدمحصول : 09023139
×

سنگ آریزونا گرد سفیدطوسی 10mm

 
honari-179-859
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: طوسی
تعداد مهره در هر رشته: 40
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090201297
×

سنگ آریزونا طرح استوانه سبز زرد

 
honari-360-287
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 26
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 15*12 mm (قطر*ارتفاع)
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090201294
×

سنگ آریزونا طرح اشک سبز زرد

 
honari-259-701
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 16
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 25*18mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090201293
×

سنگ آریزونا بیضی سبز زرد

 
honari-948-606
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090201290
×

سنگ آریزونا کروی مشکی زرد

 
honari-351-784
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 40
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090201282
×

سنگ آریزونا مشکی فیروزه ای 15mm

 
honari-371-771
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 60
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090201279
×

سنگ آریزونا طیف سبز

 
honari-695-102
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 50
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090201278
×

سنگ آریزونا گرد آبی توسی کد262

 
honari-477-829
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
تعداد مهره در هر رشته: 36
اندازه مهره: 12mm
اسم سنگ : آریزونا
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090201262
×

سنگ آریزونا گرد سفیدطوسی کد : 33

 
honari-958-974
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 12mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
تعداد مهره در هر رشته: 36
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طوسی
اسم سنگ : آریزونا
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020133
×

سنگ آریزونا گرد بنفش کد : 31

 
honari-542-32
واحد: رشته(بند)
اندازه مهره: 12mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
تعداد مهره در هر رشته: 33
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: بنفش
اسم سنگ : آریزونا
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020131

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!