سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

سنگ فیروزه

جستجو در دسته "سنگ فیروزه" :

×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 12*7

4/000 تومان
honari-383-873
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 34
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020655
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح قلب سایز 8

4/000 تومان
honari-684-797
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 56
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020654
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح قلب سایز 10

4/000 تومان
honari-679-312
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 40
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020653
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح گرد سایز 10

4/000 تومان
honari-995-958
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 40
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020650
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح هلالی سایز 48*20

8/000 تومان
honari-980-213
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: خالدار
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 9
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 29*48 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020642
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح چند وجهی سایز 12

16/000 تومان
honari-753-863
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 32
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020641
×

سنگ تزئینی فیروزه ای کروی سایز 13

8/000 تومان
honari-13-206
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 30
اندازه مهره: 13mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
کدمحصول : 09020640
×

سنگ تزئینی فیروزه ای اعلا طرح اشک سایز 11*16

15/000 تومان
honari-706-343
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 16*11 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020638
×

سنگ تزئینی فیروزه ای کروی سایز 17

20/000 تومان
honari-909-995
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 23
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 17mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020637
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح شش وجهی سایز 16*9

5/000 تومان
honari-51-526
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 16*9mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020632
×

سنگ تزئینی آبی فیروزه ای کروی 12mm

13/500 تومان
honari-711-435
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 34
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020630
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دمبل سایز 8*14

13/500 تومان
honari-643-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 60
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020628
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح اشک سایز 10*14

13/500 تومان
honari-120-849
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 52
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020625
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح لوزی سایز 35*25

8/500 تومان
honari-543-11
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 12
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 25mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020623
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح چندوجهی سایز 20

8/500 تومان
honari-842-636
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020618
×

سنگ تزئینی فیروزه ای سایز 25

5/000 تومان
honari-618-19
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 14
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 25mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020616
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 4

4/000 تومان
honari-961-149
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020611
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 10

7/000 تومان
sang_firozei_tarhe_daiere_10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020610
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 8

5/000 تومان
sang_firozei_tarhe_daiere_6
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020609
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 13

5/500 تومان
sang_firozei_tarhe_beizi_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020607
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ستاره

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_Setare_firozei_motevaset
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: ستاره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع تراش مهره: بدون تراش
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020605
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 5

honari-999-119
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 68
اندازه مهره: 5mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020652
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 8

honari-249-938
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 50
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020651
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح مربع سایز 8

honari-147-182
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 50
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020649
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 22

honari-941-932
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 19
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 22mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020648
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح لاک پشت سایز 17*14

honari-437-603
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 24
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 17*14 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020647
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح استوانه سایز 18*11

honari-825-249
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 22
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 11*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020646
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح لوزی سایز 30

honari-602-822
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 14
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 30mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020645
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح گل سایز 37

honari-427-901
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 12
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 37mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020644
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 20

honari-625-68
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 18
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020643
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 6

sang_firozei_daiere_6
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
کدمحصول : 09020639
×

سنگ تزئینی فیروزه ای کروی سایز 15

honari-580-837
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 27
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020636
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح مستطیلی 25*18

honari-764-402
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مستطیلی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 16
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18*25 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020635
×

سنگ تزئینی فیروزه ای کروی سایز 10

honari-480-925
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 34
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020634
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح اشک سایز 13*18

honari-631-187
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 66
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18*13mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020633
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 10*8

honari-548-450
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 38
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
کدمحصول : 09020631

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه