سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

سنگ فیروزه

جستجو در دسته "سنگ فیروزه" :

×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 12*7

4/000 تومان
honari-383-873
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 34
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020655
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح قلب سایز 8

4/000 تومان
honari-684-797
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 56
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020654
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح قلب سایز 10

4/000 تومان
honari-679-312
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: قلب
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 40
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020653
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 5

4/000 تومان
honari-999-119
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 68
اندازه مهره: 5mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020652
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 8

4/000 تومان
honari-249-938
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 50
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020651
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح گرد سایز 10

4/000 تومان
honari-995-958
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 40
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020650
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح مربع سایز 8

4/000 تومان
honari-147-182
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: مربع
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 50
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020649
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح لاک پشت سایز 17*14

5/000 تومان
honari-437-603
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 24
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 17*14 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020647
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح استوانه سایز 18*11

16/000 تومان
honari-825-249
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 22
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 11*18 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020646
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح گل سایز 37

5/000 تومان
honari-427-901
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 12
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 37mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020644
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 20

8/000 تومان
honari-625-68
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 18
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020643
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح هلالی سایز 48*20

8/000 تومان
honari-980-213
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: خالدار
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 9
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 29*48 cm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020642
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح چند وجهی سایز 12

16/000 تومان
honari-753-863
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 32
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020641
×

سنگ تزئینی فیروزه ای کروی سایز 13

8/000 تومان
honari-13-206
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 30
اندازه مهره: 13mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
واحد: عدد
کدمحصول : 09020640
×

سنگ تزئینی فیروزه ای اعلا طرح اشک سایز 11*16

13 % - 15/000 تومان13/050 تومان
honari-706-343
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 16*11 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020638
×

سنگ تزئینی فیروزه ای کروی سایز 17

20/000 تومان
honari-909-995
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 23
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 17mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020637
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح شش وجهی سایز 16*9

20 % - 5/000 تومان4/000 تومان
honari-51-526
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 16*9mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020632
×

سنگ تزئینی آبی فیروزه ای کروی 12mm

13/500 تومان
honari-711-435
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 34
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020630
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دمبل سایز 8*14

13/500 تومان
honari-643-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 60
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020628
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح اشک سایز 10*14

13/500 تومان
honari-120-849
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 52
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020625
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح لوزی سایز 35*25

8/500 تومان
honari-543-11
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 12
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020623
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح مثلث سایز 20

8/500 تومان
honari-32-111
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020622
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح چندوجهی سایز 20

8/500 تومان
honari-842-636
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020618
20 % -
سنگ تزئینی فیروزه ای سایز 25

5/000 تومان
4/000 تومان
×

سنگ تزئینی فیروزه ای سایز 25

20 % - 5/000 تومان4/000 تومان
honari-618-19
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 25mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 14
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020616
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ماهی

9/000 تومان
honari-673-108
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 20mm
جنس مهره: سنگ
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 20
اسم سنگ : هااولایت
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
نوع تراش مهره: بدون تراش
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020612
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 4

4/000 تومان
honari-961-149
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 4 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
اسم سنگ : فیروزه ای
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020611
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 8

5/000 تومان
sang_firozei_tarhe_daiere_6
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
اسم سنگ : فیروزه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: رشته(بند)
کدمحصول : 09020609
تعداد محدود
15 % -
سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 13

5/500 تومان
4/650 تومان
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح بیضی سایز 13

15 % - 5/500 تومان4/650 تومان
sang_firozei_tarhe_beizi_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 13 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: نیمه براق
اسم سنگ : فیروزه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: رج
کدمحصول : 09020607
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ستاره

5/000 تومان
sang_tazini_tarhe_Setare_firozei_motevaset
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 13 mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: ستاره
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
اسم سنگ : فیروزه ای
نوع تراش مهره: بدون تراش
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020605
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح ستاره بزرگ

9/000 تومان
snag_tazini_firoze_tarhe_setare
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: ستاره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 22
اسم سنگ : فیروزه ای
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: رشته(بند)
کدمحصول : 09020604
×

نگین سنگی فیروزه ای

2/000 تومان
negin_sangi_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30mm
رنگ مهره: فیروزه ای
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
اسم سنگ : فیروزه ای
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020603
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح کروی سایز 22

honari-941-932
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 19
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 22mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020648
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح لوزی سایز 30

honari-602-822
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 14
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 30mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020645
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح دایره سایز 6

sang_firozei_daiere_6
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
واحد: رشته(بند)
کدمحصول : 09020639
×

سنگ تزئینی فیروزه ای کروی سایز 15

honari-580-837
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 27
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020636
×

سنگ تزئینی فیروزه ای طرح مستطیلی 25*18

honari-764-402
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مستطیلی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 16
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18*25 mm
انواع سنگ و مهره: سنگ فیروزه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 09020635

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه