سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

سنگ عقیق

جستجو در دسته "سنگ عقیق " :

×

سنگ تراش خورده عقیق طیف قهوه ای سایز 6

10/200 تومان
honari-112-906
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 60
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022916
×

سنگ تراش خورده عقیق آبی سایز 6

10/200 تومان
honari-782-649
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 60
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022915
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سفید قرمز 6mm

16/500 تومان
honari-726-667
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 63
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023021
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سفید صورتی 6mm

16/500 تومان
honari-272-702
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 63
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023020
×

سنگ عقیق ماداگاسکار قرمز سفید 6mm

16/500 تومان
honari-927-389
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 63
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023019
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سفید زرد 8mm

16/500 تومان
honari-403-882
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023018
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سفید 8mm

16/500 تومان
honari-81-674
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023017
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سفید زرشکی 8mm

16/500 تومان
honari-570-153
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023016
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سفید قهوه ای 8mm

16/500 تومان
honari-695-109
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023015
×

سنگ عقیق ماداگاسکار چند رنگ 8mm

16/500 تومان
honari-976-163
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023014
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سفید قرمز 8mm

16/500 تومان
honari-341-405
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023013
×

سنگ عقیق ماداگاسکار قهوه ای سفید 8mm

16/500 تومان
honari-579-791
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023012
×

سنگ عقیق ماداگاسکار قرمز سفید 8mm

16/500 تومان
honari-896-954
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023011
×

سنگ عقیق ماداگاسکار آبی نفتی سفید 8mm

16/500 تومان
honari-915-224
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023010
×

سنگ عقیق ماداگاسکارخاکی مشکی 8mm

16/500 تومان
honari-947-758
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023009
×

سنگ عقیق ماداگاسکار آبی سفید 8mm

16/500 تومان
honari-553-172
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: آبی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023007
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سبز یشمی سفید 8mm

16/500 تومان
honari-69-171
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023006
×

سنگ عقیق ماداگاسکار قرمز سفید 8mm

16/500 تومان
honari-981-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023005
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سفید قهوه ای 8mm

16/500 تومان
honari-770-868
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023004
×

سنگ عقیق ماداگاسکار سبز سفید 8mm

16/500 تومان
honari-846-259
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023003
×

سنگ عقیق ماداگاسکار مشکی توسی 10mm

16/500 تومان
sang_aghigh_madagaskar_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
تعداد مهره در هر رشته: 36
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09023001
×

سنگ تراش خورده عقیق سایز 8 رنگ های سرد

11/000 تومان
honari-601-273
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: ۴۷
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022914
×

سنگ تراش خورده عقیق سایز 8 زرد سبز

11/000 تومان
honari-617-961
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 47
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022912
×

سنگ تراش خورده عقیق سایز 8 آبی مشکی

11/000 تومان
honari-278-122
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 47
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022910
×

سنگ تراش خورده عقیق سایز 8 چند رنگ کد 08

11/000 تومان
honari-141-266
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 47
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022908
×

سنگ تراش نخورده عقیق مات چند رنگ سایز 8

12/000 تومان
honari-97-799
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: چند رنگ
تعداد مهره در هر رشته: 45
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022906
×

سنگ تراش نخورده عقیق مات نارنجی سفید سایز 8

12/000 تومان
honari-441-103
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: نارنجی
تعداد مهره در هر رشته: 45
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022905
×

سنگ تراش نخورده عقیق مات سبز آبی سایز 8

12/000 تومان
honari-302-130
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 45
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022904
×

سنگ تراش نخورده عقیق مات زرد روشن سایز 8

12/000 تومان
honari-919-428
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 45
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022902
×

سنگ تراش نخورده عقیق مات صورتی سایز 8

12/000 تومان
honari-133-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: مات
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
اندازه مهره: 45
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09022901
×

سنگ تراش نخورده عقیق چند رنگ سایز 10 کد 913

20/000 تومان
honari-902-9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 37
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09020913
×

سنگ تراش خورده عقیق سایز 8 زرد روشن

11/000 تومان
honari-95-46
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
تعداد مهره در هر رشته: 48
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09020373
×

سنگ تراش خورده عقیق سایز 8 مشکی قهوه ای

20 % - 11/000 تومان8/800 تومان
honari-320-4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 48
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09020372
×

سنگ تراش خورده عقیق سایز 8 رنگ های روشن

11/000 تومان
honari-444-280
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: شفاف
تعداد مهره در هر رشته: 48
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09020371
×

سنگ تراش خورده عقیق سایز 8 طیف بنفش و صورتی

11/000 تومان
honari-205-791
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 48
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09020370
×

سنگ تراش خورده عقیق سایز 8 چند رنگ کد 69

11/000 تومان
honari-324-58
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
نوع مهره: براق
تعداد مهره در هر رشته: 48
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: سنگ
رنگ پایه: چند رنگ
اسم سنگ : عقیق
کدمحصول : 09020369

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه