سبد خرید شما خالی است !

مهره تبتی

مهره های تبتی نوع دیگری از مهرها هستند که بر اساس محل استفاده آن ها به این نام شهرت پیدا کرده اند.مهره های تبتی ، مهره های فلزی و معمولا زده قلم هستند که بر بدنه آن ها سنگ های رنگ قهوه ای و آبی فیروزه ای کار شده است و به صورت تکی به فروش می رسند. مهره های تبتی ، در شکل ها و اندازه های متفاوتی وجود دارند اما معمولا از اشکال هندسی هستند. از مهره های تبتی در ترکیب با انواع سنگ ها برای ساخت انواع زیورآلات سنگی نظیر دستبند و گردنبند و گوشوارهاستفاده می کنند.

جستجو در دسته "مهره تبتی" :

×

مهره تبتی کد : 58

6/000 تومان
honari-398-312
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020258
نا موجود
مهره تبتی کد : 72

3/000 تومان
×

مهره تبتی کد : 72

3/000 تومان
honari-595-613
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020272
نا موجود
مهره تبتی کد : 71

3/600 تومان
×

مهره تبتی کد : 71

3/600 تومان
honari-940-577
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020271
نا موجود
مهره تبتی کد : 70

3/500 تومان
×

مهره تبتی کد : 70

3/500 تومان
honari-537-349
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020270
نا موجود
مهره تبتی کد : 69

3/800 تومان
×

مهره تبتی کد : 69

3/800 تومان
honari-603-753
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020269
نا موجود
مهره تبتی کد : 68

4/900 تومان
×

مهره تبتی کد : 68

4/900 تومان
honari-653-781
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020268
نا موجود
مهره تبتی کد : 67

6/600 تومان
×

مهره تبتی کد : 67

6/600 تومان
honari-781-275
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020267
نا موجود
مهره تبتی کد : 66

5/200 تومان
×

مهره تبتی کد : 66

5/200 تومان
honari-408-309
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020266
نا موجود
مهره تبتی کد : 65

7/000 تومان
×

مهره تبتی کد : 65

7/000 تومان
honari-601-807
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020265
نا موجود
مهره تبتی کد : 64

10/000 تومان
×

مهره تبتی کد : 64

10/000 تومان
honari-91-162
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20 mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020264
نا موجود
مهره تبتی کد : 63

9/000 تومان
×

مهره تبتی کد : 63

9/000 تومان
honari-493-607
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020263
نا موجود
مهره تبتی کد : 62

9/000 تومان
×

مهره تبتی کد : 62

9/000 تومان
honari-982-917
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020262
نا موجود
مهره تبتی کد : 61

12/500 تومان
×

مهره تبتی کد : 61

12/500 تومان
honari-431-835
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020261
نا موجود
مهره تبتی کد : 60

6/500 تومان
×

مهره تبتی کد : 60

6/500 تومان
honari-324-20
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مستطیلی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18*14mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020260
نا موجود
مهره تبتی کد : 59

6/500 تومان
×

مهره تبتی کد : 59

6/500 تومان
honari-399-312
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020259
نا موجود
مهره تبتی کد : 57

12/000 تومان
×

مهره تبتی کد : 57

12/000 تومان
honari-407-795
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 22mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020257
نا موجود
مهره تبتی کد : 56

3/600 تومان
×

مهره تبتی کد : 56

3/600 تومان
honari-650-427
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020256
نا موجود
مهره تبتی کد : 55

4/500 تومان
×

مهره تبتی کد : 55

4/500 تومان
honari-63-76
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: برنز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020255
نا موجود
مهره تبتی کد : 21

6/500 تومان
×

مهره تبتی کد : 21

6/500 تومان
honari-215-137
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20*14mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020254
نا موجود
مهره تبتی کد : 20

4/900 تومان
×

مهره تبتی کد : 20

4/900 تومان
honari-668-105
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه مهره: 10 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020220

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه