سبد خرید شما خالی است !

مهره تبتی

جستجو در دسته "مهره تبتی" :

×

مهره تبتی کد : 79

12/300 تومان
mohre-tabati-79
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه مهره: 20 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020281
تعداد بسته
×

مهره تبتی کد : 61

6/400 تومان
honari-431-835
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020261
تعداد بسته
×

مهره تبتی کد : 58

8/800 تومان
honari-398-312
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020258
تعداد بسته
×

مهره تبتی کد : 81

 
mohre-tabati-81
واحد: عدد
اندازه مهره: 14 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020283
×

مهره تبتی کد : 78

 
mohre-tabati-78
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 9*12 mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020282
×

مهره تبتی کد : 80

 
mohre-tabati-80
واحد: عدد
اندازه مهره: 22 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020280
×

مهره تبتی کد : 82

 
mohre-tabati-82
واحد: عدد
اندازه مهره: 17 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020279
×

مهره تبتی کد : 83

 
mohre-tabati-83
واحد: عدد
اندازه مهره: 30*15 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020278
×

مهره تبتی کد : 77

 
honari-1530334024-781
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020277
×

مهره تبتی کد : 76

 
honari-1530333774-528
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020276
×

مهره تبتی کد : 75

 
honari-1530333368-42
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020275
×

مهره تبتی کد : 74

 
honari-1530333129-713
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: براق
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
نوع تراش مهره: بدون تراش
کدمحصول : 09020274
×

مهره تبتی کد : 68

 
honari-653-781
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
اندازه مهره: 18*12 mm
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020268
×

مهره تبتی کد : 67

 
honari-781-275
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020267
×

مهره تبتی کد : 66

 
honari-408-309
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020266
×

مهره تبتی کد : 65

 
honari-601-807
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020265
×

مهره تبتی کد : 64

 
honari-91-162
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 20 mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020264
×

مهره تبتی کد : 63

 
honari-493-607
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020263
×

مهره تبتی کد : 57

 
honari-407-795
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 13mm به بالا
اندازه مهره: 22mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09020257
×

مهره تبتی کد : 20

 
honari-668-105
واحد: عدد
اندازه مهره: 10 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کشور سازنده : چین
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020220

مهره های تبتی نوع دیگری از مهرها هستند که بر اساس محل استفاده آن ها به این نام شهرت پیدا کرده اند.مهره های تبتی ، مهره های فلزی و معمولا زده قلم هستند که بر بدنه آن ها سنگ های رنگ قهوه ای و آبی فیروزه ای کار شده است و به صورت تکی به فروش می رسند. مهره های تبتی ، در شکل ها و اندازه های متفاوتی وجود دارند اما معمولا از اشکال هندسی هستند. از مهره های تبتی در ترکیب با انواع سنگ ها برای ساخت انواع زیورآلات سنگی نظیر دستبند و گردنبند و گوشوارهاستفاده می کنند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه