سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

مهره تبتی

مهره های تبتی نوع دیگری از مهرها هستند که بر اساس محل استفاده آن ها به این نام شهرت پیدا کرده اند.مهره های تبتی ، مهره های فلزی و معمولا زده قلم هستند که بر بدنه آن ها سنگ های رنگ قهوه ای و آبی فیروزه ای کار شده است و به صورت تکی به فروش می رسند. مهره های تبتی ، در شکل ها و اندازه های متفاوتی وجود دارند اما معمولا از اشکال هندسی هستند. از مهره های تبتی در ترکیب با انواع سنگ ها برای ساخت انواع زیورآلات سنگی نظیر دستبند و گردنبند و گوشوارهاستفاده می کنند.

جستجو در دسته "مهره تبتی" :

×

مهره تبتی کد : 70

3/500 تومان
honari-537-349
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020270
×

مهره تبتی کد : 68

4/900 تومان
honari-653-781
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020268
×

مهره تبتی کد : 66

5/200 تومان
honari-408-309
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020266
×

مهره تبتی کد : 65

7/000 تومان
honari-601-807
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020265
×

مهره تبتی کد : 64

10/000 تومان
honari-91-162
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20 mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020264
×

مهره تبتی کد : 63

9/000 تومان
honari-493-607
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020263
×

مهره تبتی کد : 62

9/000 تومان
honari-982-917
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020262
×

مهره تبتی کد : 59

6/500 تومان
honari-399-312
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020259
×

مهره تبتی کد : 58

6/000 تومان
honari-398-312
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020258
×

مهره تبتی کد : 57

12/000 تومان
honari-407-795
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 22mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020257
×

مهره تبتی کد : 20

4/900 تومان
honari-668-105
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه مهره: 10 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020220
نا موجود
مهره تبتی کد : 72

...
×

مهره تبتی کد : 72

honari-595-613
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020272
نا موجود
مهره تبتی کد : 71

...
×

مهره تبتی کد : 71

honari-940-577
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020271
نا موجود
مهره تبتی کد : 69

...
×

مهره تبتی کد : 69

honari-603-753
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020269
نا موجود
مهره تبتی کد : 67

...
×

مهره تبتی کد : 67

honari-781-275
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020267
نا موجود
مهره تبتی کد : 61

...
×

مهره تبتی کد : 61

honari-431-835
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020261
نا موجود
مهره تبتی کد : 60

...
×

مهره تبتی کد : 60

honari-324-20
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مستطیلی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18*14mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020260
نا موجود
مهره تبتی کد : 56

...
×

مهره تبتی کد : 56

honari-650-427
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020256
نا موجود
مهره تبتی کد : 55

...
×

مهره تبتی کد : 55

honari-63-76
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: برنز
کدمحصول : 09020255
نا موجود
مهره تبتی کد : 21

...
×

مهره تبتی کد : 21

honari-215-137
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: لوزی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 20*14mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09020254
نا موجود
مهره تبتی کد : 19

...
×

مهره تبتی کد : 19

honari-754-458
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه مهره: 14 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020219
نا موجود
مهره تبتی کد : 18

...
×

مهره تبتی کد : 18

honari-226-376
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه مهره: 12 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020218
نا موجود
مهره تبتی کد : 17

...
×

مهره تبتی کد : 17

honari-874-111
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه مهره: 15mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020217
نا موجود
مهره تبتی کد : 16

...
×

مهره تبتی کد : 16

mohre_tabati__1
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه مهره: 12 mm
شکل مهره: کروی
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 1
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره تبتی
کدمحصول : 09020216

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه