سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

زیرو رو و منگنه

کاربد منگنه ها در چرم دوزی در اتصال دو لایه چرم به یکدیگر ، ایجاد سوراخ برای رد کردن نخ و تریشه  مانند کفش چرم ، به عنوان تزئین مانند کیف های چرم  است . و بست به نوع محصول شما ممکن هست ضروری و یا غیر ضروری باشد. اما نحوه استفاده از ان به این شکل است که ابتدا ا سمبه محل مورد نظر را سوراخ میکنیم و سپس منگنه را گذاشته و با سمبه مخصوص پرچ میکنیم.

×

منگنه یک تیکه زرده قلم 8

50 تومان
honari-372-769
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 8
رنگ منگنه: زردقلم
کدمحصول : 01031220
×

زیرورو قپه ای طلایی لایت 9

50 تومان
honari-927-282
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01031135
×

زیرورو قپه ای نقره ای 12

ziro_ro_ghopei_12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع زیرورو: قپّه ای
رنگ زیرورو: نقره ای
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031133
×

زیرورو تخت دوطرفه طلایی 9

55 تومان
ziro_ro_2tarafe_talaie_siz9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع زیرورو: تخت
رنگ زیرورو: طلایی
دوطرفه: هست
کدمحصول : 01031132
×

زیرورو دوطرفه نقره ای سایز 9

55 تومان
ziro_ro_2tarafe_noghrei_siz9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: تخت
رنگ زیرورو: نقره ای
دوطرفه: هست
کدمحصول : 01031131
×

زیرورو مارک کت مشکی

50 تومان
ziro_ro_meshki_cat
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: cat
رنگ زیرورو: سیاه
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031129
×

زیرورو دوطرفه قپه ای طلایی 9

50 تومان
ziro_ro_t_siz10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: قپّه ای
رنگ زیرورو: طلایی
دوطرفه: هست
کدمحصول : 01031128
×

زیرورو مارک کت طلایی

50 تومان
cat1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: cat
رنگ زیرورو: طلایی
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031127
×

منگنه دستگاهی طلایی 9

34 تومان
panch-yektike-dastgah-tala9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 9
رنگ منگنه: طلایی
کدمحصول : 01031217
×

منگنه یک تیکه زرده قلم 9

50 تومان
panch-yektike-zq8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 9
رنگ منگنه: زردقلم
کدمحصول : 01031213
×

منگنه یک تیکه برنز 9

panch-yektike-br9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 9
رنگ منگنه: برنزی
کدمحصول : 01031211
×

منگنه یک تیکه مشکی 9

panch-yektike-siah9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 9
رنگ منگنه: سیاه
کدمحصول : 01031209
×

منگنه یک تیکه نقره ای مات 10

panch-yektike-nmat10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 10
رنگ منگنه: نقره ای
کدمحصول : 01031208
×

منگنه یک تیکه طلایی 10

36 تومان
panch-yektike-tala9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 10
رنگ منگنه: طلایی
کدمحصول : 01031207
×

منگنه یک تیکه سبز 10

panch-yektike-sabz10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 10
رنگ منگنه: سبز
کدمحصول : 01031206
×

منگنه یک تیکه خاکستری 9

panch-yektike-khakesestari9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 9
رنگ منگنه: طوسی
کدمحصول : 01031205
×

منگنه یک تیکه نقره ای 13

50 تومان
panch-yektike-n13
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه منگنه: 13
رنگ منگنه: نقره ای
کدمحصول : 01031204
×

منگنه یک تیکه دودی 8

panch-yektike-d8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 8
رنگ منگنه: طوسی
کدمحصول : 01031201
×

زیرورو دو طرفه نقره ای7

50 تومان
ziroru-takhti-n7
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: تخت
رنگ زیرورو: نقره ای
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031121
×

زیرورو تخت طلایی 7

50 تومان
ziroru-takhti-tala7
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: تخت
رنگ زیرورو: طلایی
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031120
×

زیرورو تخت طلایی یک طرفه 9

50 تومان
zr-takhat-tala9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: تخت
رنگ زیرورو: طلایی
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031119
×

زیروروتخت زرده قلم 9

50 تومان
zr-takhat-zq9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: تخت
رنگ زیرورو: زردقلم
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031118
×

زیرورو تخت دوطرفه زرده قلم 9

50 تومان
zr-takhat-2tarafe-zq9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: تخت
رنگ زیرورو: زردقلم
دوطرفه: هست
کدمحصول : 01031117
×

زیرورو تخت نقره ای یک طرفه 9

50 تومان
zr-takhat-2tarafe-n9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: تخت
رنگ زیرورو: نقره ای
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031116
×

زیرورو دوطرفه9 نقره ای پایه 12

50 تومان
ziroro-2tarafe-n
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: قپّه ای
رنگ زیرورو: نقره ای
دوطرفه: هست
کدمحصول : 01031115
×

زیرورو قپه ای نقره ای سایز نه

50 تومان
ziroru-gharci-n-9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: قپّه ای
رنگ زیرورو: نقره ای
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031112
×

زیرورو قپه ای دو طرفه زرده قلم 9

50 تومان
ziruro-ghopei-zq-9
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: قپّه ای
رنگ زیرورو: زردقلم
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031110
×

زیرورو مارک کت زرد قلم

50 تومان
mark-ziroro-zardeghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: cat
رنگ زیرورو: زردقلم
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031107
×

زیرورو مارک کت سبز

50 تومان
mark-ziroro-sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: cat
رنگ زیرورو: سبز
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031106
×

زیرورو مارک کت زرد

50 تومان
mark-ziroro-Zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: cat
رنگ زیرورو: زرد
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031105
×

زیرورو مارک کت آّبی

50 تومان
mark-ziroro-abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: cat
رنگ زیرورو: آبی
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031104
×

زیرورو مارک کت قرمز

50 تومان
mark-ziroro-ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع زیرورو: cat
رنگ زیرورو: قرمز
دوطرفه: نیست
کدمحصول : 01031103
×

منگنه ۴۰ پایه دار زرده قلم کد ۹۲۹۶

mangane_paiedar_zardeghalam_9296
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 01031219
×

منگنه ۴۰ پایه دار نقره ای کد ۹۲۹۵

mangane_paiedar_noghrei_9295
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 01031218
×

زیرورو فلزی پوما نقره ای

mark_felezi_noghrei_puma
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع زیرورو: تخت
رنگ زیرورو: سفید
دوطرفه: هست
کدمحصول : 01031130
×

منگنه یک تیکه خردلی 8

panch-yektike-khardeli8
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
اندازه منگنه: 8
رنگ منگنه: زرد
کدمحصول : 01031215

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه