سبد خرید شما خالی است !

قفل

جستجو در دسته "قفل" :

×

قفل دو رمز پلاکی نقره ای کوچک

15/300 تومان
honari-8-790
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: رمزدار
رنگ یراق: نقره ای
اندازه: 5*3.3cm
کدمحصول : 01030613
تعداد بسته
×

قفل دو رمز پلاکی زرد قلم بزرگ

23/600 تومان
honari-476-821
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: رمزدار
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 5*4 cm
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030611
تعداد بسته
×

قفل پیچکی طرح مستطیل زرده قلم کوچک

6/500 تومان
ghofl_pichaki_mostatil_Zarde_ghalam_9277
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه: 3*2 cm
کدمحصول : 01030718
تعداد بسته
×

قفل پیچکی طرح بیضی نقره ای کوچک

4/500 تومان
ghofl_pichaki_beizi_noghrei_kochak_9275
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: 1*2cm
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030716
تعداد بسته
×

قفل لبه کاری زرده قلم کد ۹۲۷۳

7/000 تومان
ghofl_labe_kari_zardeghalam_9273
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: فشاری
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030813
تعداد بسته
×

قفل لبه کاری طلایی کد ۹۲۷۱

9/500 تومان
ghofl_labe_kari_talaie_9271
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
اندازه: 1.3*2.8mm
اندازه شیار: 2mm
نوع قفل: آهن ربایی
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 01030811
تعداد بسته
×

قفل کلیدی زرده قلم

22/000 تومان
ghofl_kilidi_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: کلیدی
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030807
تعداد بسته
×

قفل پیچکی طرح مستطیل زرده قلم بزرگ

8/000 تومان
ghofl_pichaki_mostatil_Zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 2.5*4.5 cm
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030713
تعداد بسته
×

قفل پیچکی فوگاما زرده قلم بزرگ

7/000 تومان
ghofl_pichaki_beizi_zardeghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: زبانه دار
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 3*1.5 mm
اندازه شیار: 15mm
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030712
تعداد بسته
×

قفل پیچکی طرح شانل نقره ای کوچک

5/300 تومان
ghofl_kochak_shatel
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: 2.5*1.9 mm
اندازه شیار: 10 mm
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030711
تعداد بسته
×

قفل دست بند پروانه ای طلایی 10 میلی متری

7/500 تومان
ghofle_dastband_talai_parvanei_1_5m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
اندازه : 12*6mm . شیارداخلی mm1
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031406
تعداد بسته
×

قفل فولكسی نقره ای

7/800 تومان
ghofl-foolexi2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: فشاری
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: 2.5*2cm
اندازه شیار: 4mm
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030503
تعداد بسته
×

قفل فولكسی زرده قلم

10/500 تومان
ghofl-foolexi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: فشاری
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 2.5*2cm
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030502
تعداد بسته
×

قفل فشاری دايره ای

12/000 تومان
ghofl-feshari
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: فشاری
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 7.5*4.5 cm
اندازه شیار: 4mm
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030501
تعداد بسته
×

قفل دو رمز نقره ای درجه یک

25/300 تومان
charm-ghofl-ramzdar-d1-noghreii
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: رمزدار
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: 4.3*3.5 cm
اندازه شیار: 4mm
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030608
تعداد بسته
×

قفل سه رمز نقره ای

40/000 تومان
ghofle-3ramz-n1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: رمزدار
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: 5.5*4 cm
اندازه شیار: 4mm
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030607
تعداد بسته
×

قفل سه رمز دار زرده قلم

27/000 تومان
ghofle-3ramz-zq1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: رمزدار
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 4*5.5cm
اندازه شیار: 4mm
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030606
تعداد بسته
×

قفل دورمز پلاکی نقره ای بزرگ

15/300 تومان
ghofl-nikel-2ramz-pelaki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: رمزدار
اندازه: 5*4 cm
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030602
تعداد بسته
×

قفل دو رمز زرده قلم درجه یک

33/000 تومان
ghofl-zq-2ramz-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: رمزدار
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه: 4/5*3/6 cm
کدمحصول : 01030601
تعداد بسته
×

قفل بیضی زرده قلم

6/100 تومان
ghofl-beizi-zq
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030706
تعداد بسته
×

قفل انگشتی نقره ای

10/500 تومان
ghofl-angoshti-n
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع قفل: انگشتی
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030803
تعداد بسته
×

قفل پیچکی مشکی طلایی هشت ضلعی 3.3*6 cm

 
honari-1526282902-838
واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ یراق: طلایی
اندازه: 6*3.3 cm
کدمحصول : 01030722
×

قفل پیچکی نقره ای متوسط 35mm

 
honari-429-144
واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ یراق: نقره ای
اندازه: 35 * 22 mm
کدمحصول : 01030721
×

قفل دو رمز پلاکی زرد قلم کوچک

 
honari-803-242
واحد: عدد
نوع قفل: رمزدار
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه: 5*3.3cm
کدمحصول : 01030612
×

قفل پیچکی مشکی طلایی مستطیلی بزرگ

 
honari-343-885
واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 01030719
×

قفل پیچکی فوگاما زرده قلم کوچک

 
ghofl_pichaki_beizi_zardeghalam_kochak_9276
واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه: 1*2cm
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030717
×

قفل لبه کاری نقره ای کد ۹۲۷۲

 
ghofl_labe_kari_noghre
واحد: عدد
نوع قفل: فشاری
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030812
×

قفل کلیدی نقره ای

 
ghofl_kilidi_noghrei
واحد: عدد
نوع قفل: کلیدی
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030808
×

قفل پیچکی طرح گل نقره ای

 
ghofl_pichaki_gol_noghrei
واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: 3.5*3.5cm
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030709
×

قفل دست بند پروانه ای زرده قلم 10 میلی متری

 
ghofle_dastband_ZARD_parvanei_10
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
اندازه : 12*6mm . شیارداخلی mm1
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031409
×

قفل دست بند پروانه ای نقره ای 7 میلی متری

 
ghofle_dastband_talai_parvanei_10
واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
اندازه : 7mm
جنس قفل دستبندی: آهن
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 09031408
×

قفل پيچكی طرح HERMES

 
ghofl-H
واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
اندازه: 3.5*3mm
اندازه شیار: 25mm
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
کدمحصول : 01030506
×

قفل دورمز پلاکی زرد قلم متوسط

 
ghofl-2ramz-ZQ
واحد: عدد
نوع قفل: رمزدار
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030603
×

قفل بیضی نقره ای

 
ghofl-beizi-ns
واحد: عدد
نوع قفل: پیچکی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه: 2.5*1.7
اندازه شیار: 12mm
رنگ یراق: نقره ای
کدمحصول : 01030701
×

قفل انگشتی زرده قلم

 
ghofl-angoshti-zq
واحد: عدد
نوع قفل: انگشتی
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
کدمحصول : 01030804

قفل یک وسیله برای بسته نگه داشتن چیزی یا مکانی است به طوری که باهیچ چیز به جز کلیدش باز نشود. قفل ها یکی از پرکاربرد ترین یراق آلات در هر حرفه ای به حساب می آیند. در هنر چرم دوزی و دوخت کیف های چرمی نیز قفل ها یکی از یراق آلات چرم دوزی  مهم هستند و لزوما دارای کلید نمی باشند و به عنوان یک اتصال دهنده به حساب می آیند .

از قفل ها ی کیف برای انواع کیف و به خصوص برای کیف های چرم استفاد میشود ، قفل ها از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند مثل قفل های رمزی ، قفل های پیچی ، قفل های فشاری که بسته به نوع کیف چرم و  اینکه کیف چرم مردانه و یا کیف چرم زنانه میدوزید متفاوت است ، همچنین اینکه هدف شما دوختن کیف چرم مجلسی ، اداری ، کوله پشتی و غیره است در خرید قفل مناسب شما رایاری می کند. 

قفل های دهانه کیف به دلیل زیبایی آن  ها معمولا در دوخت کیف های زنانه چرم استفاده می شود و دارای اندازه مشخصی است برای خرید  دهانه کیف باید به تناسب ان با کیف چرمی دوخته شده توجه نمود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه