سبد خرید شما خالی است !

حلقه اتصال

جستجو در دسته "حلقه اتصال" :

×

حلقه کلید پرس استیل نقره ای 2.5 سانتیمتر

7/000 تومان
jakelidi-noghre-25mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 25 mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031623
تعداد بسته
×

حلقه اتصال استیل طلایی سایز 4

4/400 تومان
halghe_steel-gold-s4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 4 mm
کدمحصول : 01031313
تعداد بسته
×

حلقه اتصال استیل نقره ای سایز 3

2/000 تومان
halghe_steel-silver-s3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 3 mm
کدمحصول : 01031312
تعداد بسته
×

حلقه اتصال استیل نقره ای سایز 7

1/800 تومان
halghe_steel-silver-s7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 7 mm
کدمحصول : 01031311
تعداد بسته
×

حلقه اتصال استیل نقره ای سایز 10

2/400 تومان
halghe_steel-silver-s10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 10 mm
کدمحصول : 01031310
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 7.5 زرد قلم

3/000 تومان
halghe_etesal_zarde_ghalam_siz7-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 7.5 mm
کدمحصول : 01031309
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 7 نقره ای

2/000 تومان
halghe_etesal_7mil_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 7 mm
کدمحصول : 01031307
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 8 طلایی

2/500 تومان
halghe_etesal_8mil_gold
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 8 mm
کدمحصول : 01031306
تعداد بسته
×

حلقه اتصال سایز 6 طلایی

3/500 تومان
halghe_etesal_6mil_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 6 mm
کدمحصول : 01031305
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش نقره ای 3.7 cm

4/400 تومان
halghe-4gosh-noghree-37mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: خارجی: 3.7*2 cm - داخلی: 1.5*2.5 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031531
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس استیل نقره ای 3 سانتیمتر

6/300 تومان
honari-1537608858-727
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 30mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031620
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی نقره ای 3.8

3/600 تومان
honari-558-192
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 3.8 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031530
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی زرد قلم 3.8

3/600 تومان
honari-633-903
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.8cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031529
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی زرد قلم 3.2

2/100 تومان
honari-820-139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.2 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031528
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش نقره ای اعلا 3.2

2/700 تومان
honari-460-998
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 3.2 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031527
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش زرد قلم 3/2

2/700 تومان
honari-632-230
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.2cm
کدمحصول : 01031526
تعداد بسته
×

حلقه کلید زنجیردار نقره ای

3/300 تومان
halghe_jakelidi_sade_zanjirdar_2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2.6cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: دارد
کدمحصول : 01031612
تعداد بسته
×

حلقه کلید گازگیردار مستطیلی 2/9

6/700 تومان
halghe_gazgir_zardeghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2.9
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031611
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش سربی تخت زرده قلم سایز 3

2/500 تومان
halghe-mostatil-b2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031504
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد اعلا نقره ای سایز 2/5

4/400 تومان
halghe-nimgerd-n
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2.5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031701
تعداد بسته
×

حلقه گرد بازشو طلایی قطر 4.6 cm

 
halghe-gerd-bazsho-gold-46mm
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 4.6 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
رنگ حلقه اتّصال: طلایی
کدمحصول : 01031430
×

حلقه کلید زنجیردار زردقلم 10 عددی

 
halghe-kelid-zardghalm-3cm
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3 cm
پیچی بودن حلقه: بله
زنجیر حلقه: دارد
کدمحصول : 01031622
×

حلقه کلید زنجیردار 3 رنگ

 
jakelidi-3color-zanjirdar
واحد: بسته
نوع حلقه: کلید
اندازه حلقه: 3 cm
زنجیر حلقه: دارد
رنگ حلقه: 3 رنگ
پیچی بودن حلقه: بله
کدمحصول : 01031621
×

حلقه فنری طلایی 5 mm

 
halghe-fanari-gold-5mm
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 5 میلی متر
کدمحصول : 01031302
×

حلقه کلید مدبر دار زرده قلم

 
honari-1529747943-346
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3cm
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031619
×

حلقه گرد باز شو زرد قلم 4

 
honari-809-970
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: قطر خارجی : 5cm - قطر داخلی : 4cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031429
×

حلقه نیم گرد زرد قلم سایز 2.5

 
honari-432-225
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2.5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031718
×

حلقه کلید پرس زرده قلم

 
honari-660-109
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 32mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031616
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 3

 
honari-41-616
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031525
×

حلقه چهارگوش نقره ای سربی 3/2

 
honari-805-963
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.2cm
کدمحصول : 01031523
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 3

 
honari-690-550
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031521
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 2/5

 
honari-31-623
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031520
×

حلقه چهارگوش چهارمیل طلایی 2/5 سانت جوش خورده

 
honari-54-298
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031519
×

حلقه بیضی اعلا زرده قلم 2/5

 
halghe_beizi_Zardeghalam_2_5
واحد: عدد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
نوع حلقه: بیضی
کدمحصول : 01031426
×

حلقه کلید طلایی

 
halghe_kilid_peres_talaie
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3 سانت
کدمحصول : 01031614
×

حلقه گرد نقره ای باز شو قطر ۳

 
halghe_gerd_bazsho_noghrei3
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031423

یکی از یراق آلات چرم دوزی  حلقه ها هستند  حلقه ها هم در کیف های چرمی برای اتصال بند به کیف به کار می روند و هم به عنوان حلقه کلید و جاسوئیچی کاربرد دارند بر خی از حلقه کلید ها داری زنجیر اتصال می باشند

حلقه اتصالی که در چرم دوزی کاربرد دارد بسیارضخیم تر و مقاوم تراز حلقه های اتصال مورد استفاده در ساخت زیورآلات است  زیرا باید مقاومت لازم برای نگه داری از وزن کیف و وسایل داخل ان را داشته باشد. 

انواع حلقه کیلد و حلقه کیف ها در رنگ بندی و سایز بندی مختلف به فروش می رسند توجه کنید کههنگام خرید حلقه کلید و خرید حلقه کیف رنگ و جنس حلقه با سایر اجزا  مانند زنجیر در حلقه کلید و سایر یراق آلات کیف مانند قفل کیف مطابقت داشته باشد. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه