سبد خرید شما خالی است !

حلقه اتصال

یکی از یراق آلات چرم دوزی  حلقه ها هستند  حلقه ها هم در کیف های چرمی برای اتصال بند به کیف به کار می روند و هم به عنوان حلقه کلید و جاسوئیچی کاربرد دارند بر خی از حلقه کلید ها داری زنجیر اتصال می باشند

حلقه اتصالی که در چرم دوزی کاربرد دارد بسیارضخیم تر و مقاوم تراز حلقه های اتصال مورد استفاده در ساخت زیورآلات است  زیرا باید مقاومت لازم برای نگه داری از وزن کیف و وسایل داخل ان را داشته باشد. 

انواع حلقه کیلد و حلقه کیف ها در رنگ بندی و سایز بندی مختلف به فروش می رسند توجه کنید کههنگام خرید حلقه کلید و خرید حلقه کیف رنگ و جنس حلقه با سایر اجزا  مانند زنجیر در حلقه کلید و سایر یراق آلات کیف مانند قفل کیف مطابقت داشته باشد. 

جستجو در دسته "حلقه اتصال" :

×

حلقه چهارگوش سربی نقره ای 4

1/100 تومان
honari-558-192
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 4cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031530
×

حلقه چهارگوش سربی زرد قلم 3.8

1/100 تومان
honari-633-903
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.8cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031529
×

حلقه کلید پرس زرده قلم بزرگ

500 تومان
honari-660-109
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 30 mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031616
×

حلقه نیم گرد خارجی لایت سایز 1/5

170 تومان
honari-869-492
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031713
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 3

1/000 تومان
honari-41-616
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031525
×

حلقه کلید پرس لایت

500 تومان
honari-365-753
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031615
×

حلقه نیم گرد خارجی زرد قلم سایز 3

400 تومان
honari-425-495
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031711
×

حلقه چهارگوش چهارمیل طلایی 2/5 سانت جوش خورده

750 تومان
honari-54-298
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031519
×

حلقه بیضی اعلا نقره ای 2/5

500 تومان
halghe_beizi_noghrei_2_5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
نوع حلقه: بیضی
کدمحصول : 01031425
×

حلقه نیم گرد خارجی لایت سایز 2/5

500 تومان
halghe_nimgerd_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031709
×

حلقه نیم گرد خارجی زرد قلم سایز 2/5

500 تومان
halghe_nim_gerd_2_5_zarde_ghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031708
×

حلقه کلید پرس طلایی

500 تومان
halghe_kilid_peres_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031614
×

حلقه گرد زرده قلم باز شو قطر ۳

2/500 تومان
halghe_gerd_bazsho_zarde_ghalam_3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031424
×

حلقه گرد نقره ای باز شو قطر ۲.۵

2/000 تومان
halghe_gerd_bazsho_noghrei_2_5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031421
×

حلقه گرد زرده قلم باز شو قطر ۲.۵

2/000 تومان
honari-79-986
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031420
×

حلقه گرد طلایی باز شو قطر ۲.۵

1/700 تومان
halghe_gerd_bazsho_talaie_2_5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031419
×

حلقه گرد زرده قلم خارجی قطر 2.5

500 تومان
halghe_gerd_zarde_ghalam_2_5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031416
×

حلقه گرد زرده قلم خارجی قطر 3.5

550 تومان
halghe_gerd_3_5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.5cm
کدمحصول : 01031415
×

حلقه چهارگوش خارجی طلایی سایز 3

500 تومان
halghe_4gosh_talaie_siz3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031518
×

حلقه گرد نقره ای خارجی قطر 3.5

500 تومان
halghe_gerd_khareji_noghrei3_5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.5cm
کدمحصول : 01031414
×

حلقه گرد طلایی خارجی قطر 3.5

500 تومان
halghe_gerd_talaie_3_5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.5cm
کدمحصول : 01031412
×

چهارگوش زرده قلم سایز 4

1/000 تومان
halghe_bngir_4gosh_4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 4cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031517
×

حلقه کلید پرس زرده قلم کوچک

450 تومان
halghe_peres_zarde_ghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 26mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031610
×

حلقه نیم گرد اعلا زرد قلم سایز 2/5

1/000 تومان
halghe-nimgerd-z
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2.5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031707
×

حلقه نیم گرد اعلا زرد قلم سربی سایز 2

1/200 تومان
halghe-nimgerd-z-1.5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031706
×

حلقه کلید پرس نقره ای

500 تومان
halghenoghre-peres-noghreii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 26mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031604
×

حلقه چهارگوش نقره ای 4

1/000 تومان
charmdoozi-yaragh-halghe-bandgir304
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 4
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031510
×

حلقه چهارگوش طلایی 3/7

350 تومان
charmdoozi-yaragh-halghe-bandgir302
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 3.7
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031509
×

حلقه نیم گرد اعلا نقره ای سربی سایز 2

850 تومان
halghe-nimgerd-n-1.5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031704
×

حلقه نیم گرد زرده قلم 3

500 تومان
bandgir-nimhalghe-zq29
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031703
×

حلقه بیضی اعلا طلایی 2/5

450 تومان
halghe-beizi-talaii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: بیضی
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 3.5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031405
×

حلقه نیم گرد نقره ای 2.5

380 تومان
nimgerd-noghreii_3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 3
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031702
×

حلقه گرد طلایی خارجی قطر 2.5

500 تومان
gerde3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 3
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031402
×

حلقه گرد طلایی خارجی قطر 4.5

650 تومان
gerd-talaii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031401
×

حلقه چهارگوش نقره ای 3

250 تومان
bandgir-4gush-n32
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 3
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031505
×

حلقه نیم گرد اعلا نقره ای سایز 2/5

1/000 تومان
halghe-nimgerd-n
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2.5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031701

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه