سبد خرید شما خالی است !

حلقه اتصال

جستجو در دسته "حلقه اتصال" :

×

حلقه کلید مدبر دار

1/000 تومان
honari-1529747943-346
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 3cm
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031619
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس زرده قلم

500 تومان
honari-660-109
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 30 mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031616
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد خارجی لایت سایز 1/5

170 تومان
honari-869-492
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031713
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش چهارمیل طلایی 2/5 سانت جوش خورده

750 تومان
honari-54-298
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031519
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس طلایی

500 تومان
halghe_kilid_peres_talaie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3 سانت
کدمحصول : 01031614
تعداد بسته
×

حلقه گرد زرده قلم باز شو قطر ۳

2/500 تومان
halghe_gerd_bazsho_zarde_ghalam_3
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031424
تعداد بسته
×

حلقه گرد طلایی باز شو قطر ۲.۵

1/700 تومان
halghe_gerd_bazsho_talaie_2_5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031419
تعداد بسته
×

حلقه کلید زنجیردار نقره ای

300 تومان
halghe_jakelidi_sade_zanjirdar_2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: دارد
کدمحصول : 01031612
تعداد بسته
×

چهارگوش زرده قلم سایز 4

1/000 تومان
halghe_bngir_4gosh_4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 4cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031517
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس زرده قلم کوچک

450 تومان
halghe_peres_zarde_ghalam
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 26mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031610
تعداد بسته
×

حلقه کلید پرس نقره ای

500 تومان
halghenoghre-peres-noghreii
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 26mm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031604
تعداد بسته
×

حلقه چهارگوش نقره ای 4

1/000 تومان
charmdoozi-yaragh-halghe-bandgir304
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 4
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031510
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد اعلا نقره ای سربی سایز 2

850 تومان
halghe-nimgerd-n-1.5
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031704
تعداد بسته
×

حلقه نیم گرد زرده قلم 3

500 تومان
bandgir-nimhalghe-zq29
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031703
تعداد بسته
×

حلقه گرد طلایی خارجی قطر 2.5

500 تومان
gerde3
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 3
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031402
تعداد بسته
×

حلقه گرد نقره ای باز شو زرد قلم 4.3

 
honari-809-970
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: قطر خارجی : 4.3cm - قطر داخلی : 3cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031429
×

حلقه گرد نقره ای باز شو قطر 4.3

 
honari-426-930
واحد: عدد
نوع حلقه: گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: قطر خارجی : 4.3cm - قطر داخلی : 3cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031428
×

حلقه نیم گرد زرد قلم سایز 2.5

 
honari-432-225
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2.5
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031718
×

حلقه کلید زنجیردار زردقلم

 
honari-907-17
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.1 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: دارد
کدمحصول : 01031618
×

حلقه کلید زنجیردار طلایی

 
honari-634-569
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 2.8 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: دارد
کدمحصول : 01031617
×

حلقه چهارگوش سربی نقره ای 4

 
honari-558-192
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 4cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031530
×

حلقه چهارگوش سربی زرد قلم 3.8

 
honari-633-903
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.8cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031529
×

حلقه چهارگوش سربی زرد قلم 3.2

 
honari-820-139
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.2 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031528
×

حلقه چهارگوش نقره ای اعلا 3.2

 
honari-460-998
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 3.2 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031527
×

حلقه نیم گرد زرد قلم سایز 3.5

 
honari-508-158
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 3.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031717
×

حلقه نیم گرد خارجی طلایی سایز 1/5

 
honari-557-249
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: طلایی
اندازه حلقه: 1.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031715
×

حلقه نیم گرد خارجی زرد قلم سایز 1/5

 
honari-765-822
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 1.5cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031714
×

حلقه نیم گرد خارجی نقره ای سایز 1/5

 
honari-429-991
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 1.5 cm
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031712
×

حلقه چهارگوش زرد قلم 3/2

 
honari-632-230
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.2cm
کدمحصول : 01031526
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 3

 
honari-41-616
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031525
×

حلقه کلید پرس لایت

 
honari-365-753
واحد: عدد
نوع حلقه: کلید
رنگ حلقه: طلایی
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031615
×

حلقه چهارگوش زرد قلم 3

 
honari-581-392
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031524
×

حلقه چهارگوش نقره ای سربی 3/5

 
honari-805-963
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3.5cm
کدمحصول : 01031523
×

حلقه نیم گرد خارجی زرد قلم سایز 3

 
honari-425-495
واحد: عدد
نوع حلقه: نیم گرد
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031711
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 3

 
honari-690-550
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 3cm
کدمحصول : 01031521
×

حلقه چهارگوش زرد قلم اعلا 2/5

 
honari-31-623
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
پیچی بودن حلقه: خیر
زنجیر حلقه: ندارد
اندازه حلقه: 2.5cm
کدمحصول : 01031520

یکی از یراق آلات چرم دوزی  حلقه ها هستند  حلقه ها هم در کیف های چرمی برای اتصال بند به کیف به کار می روند و هم به عنوان حلقه کلید و جاسوئیچی کاربرد دارند بر خی از حلقه کلید ها داری زنجیر اتصال می باشند

حلقه اتصالی که در چرم دوزی کاربرد دارد بسیارضخیم تر و مقاوم تراز حلقه های اتصال مورد استفاده در ساخت زیورآلات است  زیرا باید مقاومت لازم برای نگه داری از وزن کیف و وسایل داخل ان را داشته باشد. 

انواع حلقه کیلد و حلقه کیف ها در رنگ بندی و سایز بندی مختلف به فروش می رسند توجه کنید کههنگام خرید حلقه کلید و خرید حلقه کیف رنگ و جنس حلقه با سایر اجزا  مانند زنجیر در حلقه کلید و سایر یراق آلات کیف مانند قفل کیف مطابقت داشته باشد. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه