سبد خرید شما خالی است !

مدبر ، گازگیر و دسته کیف

جستجو در دسته "مدبر ، گازگیر و دسته کیف" :

×

جا دسته کیف طرح لوزی

3/500 تومان
ja_daste_kif_lozi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: دوپایه
نوع یراق: دسته کیف
کدمحصول : 01032106
تعداد بسته
×

جا دسته کیف طرح شمشیری کوچک

3/500 تومان
jadaste_kif_shamshir_k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: دوپایه
نوع یراق: دسته کیف
کدمحصول : 01032103
تعداد بسته
×

مدبر اعلا نقره ای سایز 3

4/500 تومان
modber_bande_kif_3_n
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: نقره ای
اندازه مدبر: 3cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031925
تعداد بسته
×

مدبر اعلا نقره ای سایز 2

3/800 تومان
modber_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: نقره ای
اندازه مدبر: 2cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031920
تعداد بسته
×

مدبر 6 تایی کلید زرد قلم زاماک

4/500 تومان
modber-6aie-z
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: چندتایی
رنگ مدبر: زردقلم
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: زرده قلم
نوع اتصال: پیچی
کدمحصول : 01031918
تعداد بسته
×

مدبر 6 تایی کلید نقره ای

5/300 تومان
modber-6aie-noghreie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: چندتایی
رنگ مدبر: نقره ای
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: پیچی
کدمحصول : 01031917
تعداد بسته
×

مدبر اعلا زرده قلم سایز 2

3/800 تومان
charm-yargh-modber2-zq
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: معمولی
رنگ مدبر: زردقلم
اندازه مدبر: 2cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: زرده قلم
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031914
تعداد بسته
×

مدبرجاسوئیچی نقره ای

3/100 تومان
modberjasoichi-noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: جاسوئیچی
رنگ مدبر: نقره ای
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031913
تعداد بسته
×

مدبرجاسوئیچی زرده قلم

3/100 تومان
modberejasoichi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: جاسوئیچی
رنگ مدبر: زردقلم
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: زرده قلم
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031912
تعداد بسته
×

مدبر جاسوئیچی زرده قلم 1/7

6/200 تومان
modber-jasoechi-zq17
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: جاسوئیچی
رنگ مدبر: زردقلم
اندازه مدبر: 1.7cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: زرده قلم
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031907
تعداد بسته
×

مدبر اعلا زرده قلم سایز 3

4/500 تومان
modberkif-zq3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: زردقلم
اندازه مدبر: 3cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: زرده قلم
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031906
تعداد بسته
×

مدبر اعلا نقره ای سایز 2/5

4/200 تومان
modber-2.5-n
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: نقره ای
اندازه مدبر: 2.5cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031905
تعداد بسته
×

مدبر اعلا زرده قلم سایز 2/5

4/200 تومان
modber-2.5-zq
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: زردقلم
اندازه مدبر: 2.5cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: زرده قلم
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031904
تعداد بسته
20 % -
گازگیر نقره ای کوچک 3 * 1.5 cm

6/100 تومان
4/850 تومان
×

گازگیر نقره ای کوچک 3 * 1.5 cm

20 % - 6/100 تومان4/850 تومان
gazgiir-pichi-n-s
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع گازگیر: ساده
رنگ گازگیر: نقره ای
اندازه گازگیر: کوچک
حلقه گازگیر: ندارد
نوع یراق: گازگیر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: پرچ
کدمحصول : 01032003
تعداد بسته
×

گازگیر نقره ای بزرگ 4*2 cm

6/500 تومان
gazgir-pichi-n
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع گازگیر: ساده
رنگ گازگیر: نقره ای
اندازه گازگیر: بزرگ
حلقه گازگیر: ندارد
نوع یراق: گازگیر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: پرچ
کدمحصول : 01032002
تعداد بسته
×

گازگیر زرده قلم بزرگ

4/500 تومان
gazgir-zq-b
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع گازگیر: ساده
رنگ گازگیر: زردقلم
اندازه گازگیر: بزرگ
حلقه گازگیر: ندارد
نوع یراق: گازگیر
رنگ یراق: زرده قلم
نوع اتصال: پرچ
کدمحصول : 01032001
تعداد بسته
20 % -
دسته لاک پشتی

5/900 تومان
4/700 تومان
×

دسته لاک پشتی

20 % - 5/900 تومان4/700 تومان
daste-lakposhti
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: پیچی
نوع یراق: دسته کیف
کدمحصول : 01032101
تعداد بسته
×

بند آویز موبایل

 
honari-319-775
واحد: عدد
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق: مدبر
کدمحصول : 01031932
×

بند آویز موبایل

 
honari-730-879
واحد: عدد
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق: مدبر
نوع اتصال: قلاب
رنگ مدبر: نقره ای
اندازه مدبر: 6 cm
کدمحصول : 01031931
×

مدبر بافی زرده قلم کد ۹۲۸۷

 
modber_bafi_zardeghalam_9287
واحد: عدد
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق: مدبر
نوع اتصال: قلاب
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: زردقلم
کدمحصول : 01031930
×

مدبر بافی نقره ای کد ۹۲۸۶

 
modber_bafi_noghrei_9286
واحد: عدد
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق: مدبر
نوع اتصال: قلاب
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: نقره ای
کدمحصول : 01031929
×

مدبر بافی طلایی کد ۹۲۸۵

 
modber_bafi_9285
واحد: عدد
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق: مدبر
نوع اتصال: قلاب
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: طلایی
کدمحصول : 01031928
×

جا دسته کیف تک نگین طلایی

 
ja_daste_kif_negindar_talaie
واحد: عدد
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: پیچی
نوع یراق: دسته کیف
کدمحصول : 01032108
×

مدبر بندکیف معمولی زرده قلم 2

 
modber_bande_kif_zarde_ghalam_2
واحد: عدد
نوع مدبر: معمولی
رنگ مدبر: زردقلم
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: زرده قلم
نوع اتصال: قلاب
اندازه مدبر: 2cm
کدمحصول : 01031927
×

جا دسته کیف شمشیری طلایی بزرگ

 
ja_daste_kif_shamshiri_b
واحد: عدد
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: دوپایه
نوع یراق: دسته کیف
کدمحصول : 01032105
×

جا دسته کیف ساده طلایی

 
ja_daste_kif_sade_talaie
واحد: عدد
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: دوپایه
نوع یراق: دسته کیف
کدمحصول : 01032104
×

جا دسته کیف طرح گل

 
ja_daste_kif_tarhe_gol
واحد: عدد
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: دوپایه
نوع یراق: دسته کیف
کدمحصول : 01032102
×

مدبر 2.5 نقره ای کد 5986

 
modber_2_5_noghrei_5986
واحد: عدد
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: نقره ای
اندازه مدبر: 2.5cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031923
×

مدبرجاسوئیچی طلایی

 
modber_jaspichi_talai
واحد: عدد
نوع مدبر: جاسوئیچی
رنگ مدبر: طلایی
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031921
×

بیل بیلک بدون پایه نقره ای

 
bilbilak_n_bedonepaye
واحد: عدد
نوع گازگیر: ساده
رنگ گازگیر: نقره ای
حلقه گازگیر: ندارد
نوع یراق: دسته کیف
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: پرچ
کدمحصول : 01032008
×

گازگیر کوچک طلایی ساده

 
gazgir_t_k
واحد: عدد
نوع گازگیر: ساده
رنگ گازگیر: طلایی
اندازه گازگیر: کوچک
حلقه گازگیر: ندارد
نوع یراق: گازگیر
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: پرچ
کدمحصول : 01032005
×

گازگیر کوچک زرد قلم

 
charm-yargh-gazgir-kochak-sorbi-zq
واحد: عدد
نوع مدبر: معمولی
رنگ مدبر: زردقلم
نوع یراق: گازگیر
رنگ یراق: زرده قلم
نوع اتصال: پرچ
کدمحصول : 01031916
×

مدبر 6 تایی کلید طلایی

 
modber-6aie-talaie
واحد: عدد
نوع مدبر: معمولی
رنگ مدبر: طلایی
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: پیچی
کدمحصول : 01031911
×

مدبر جاسوئیچی نقره ای 1/7

 
modber-jasoechi-n1.7
واحد: عدد
نوع مدبر: جاسوئیچی
رنگ مدبر: نقره ای
اندازه مدبر: 1.7cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031908
×

مدبر بندکیف معمولی طلایی2

 
modberband-tala2
واحد: عدد
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: طلایی
اندازه مدبر: 2cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: طلایی
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031903
×

مدبر بندکیف معمولی نقره ای2

 
modberband-n2
واحد: عدد
نوع مدبر: بند کیف
رنگ مدبر: نقره ای
اندازه مدبر: 2cm
نوع یراق: مدبر
رنگ یراق: نقره ای
نوع اتصال: قلاب
کدمحصول : 01031902

یکی از یراق الات کیف  چرمی جا دسته کیف ها ، مدبر ها و گازگیر ها هستند از مدبرها وگازگیر ها به همراه هم برای اتصال بند کیف چرمی به بدنه کیف استفاده می شود. گازگیر به محل اتصال بند و کیف به کیف وصل می شود  و مدبر به حلقه اتصال گاز گیر نصب می گردد. و سپس با یک حلقه کیف ، مدبر بند کیف را نگه می دارد.

از جا دسته کیف هم برای اتصال بند کیف به بدنه کیف استفاده می شود.  در خرید دسته کیف ها و مدبر و گازگیر باید به مطابقت آن با سایر یراق آلات فلزی مانند سگک و بندگیر از نظر رنگ و جنس توجه کنید. 

از بندهای موبایل نیز برای اتصال شی تزیینی آویز موبایل که ممکن است با هر هنری ساخته شده باشد برای اتصال به موبایل استفاده می شود. 
مدبر ها علاوه بر کاربردی که در کیف ها دارند در سایز های کوچک برای آویز های کیف و آویز های کلید هم مورد استفاده قرار می گیرند. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه