سبد خرید شما خالی است !

سمبه و پانچ چرم دوزی

جستجو در دسته "سمبه و پانچ چرم دوزی" :

×

سنبه فولادی سایز 0/5

4/500 تومان
sombe-foladi-size-nim-0-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 0.5
تعداد شاخه سمبه: 1
کدمحصول : 01040263
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 4.5

3/900 تومان
honari-1536043009-635
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
سایز سمبه: 4.5
کدمحصول : 01040262
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 5

3/900 تومان
honari-1532158956-271
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 5
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040261
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 4

3/900 تومان
honari-1532158877-414
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 4
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040260
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 1.5

3/900 تومان
honari-1528705824-528
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
تعداد شاخه سمبه: 1
کدمحصول : 01040259
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 1

3/900 تومان
honari-1528705779-779
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 1
کدمحصول : 01040258
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 3.5

3/900 تومان
honari-1520325570-314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 3.5
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040256
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 3

3/900 تومان
honari-1520325508-720
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 3
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040255
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 2.5

3/900 تومان
honari-1520325451-789
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 2.5
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040254
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 2

3/900 تومان
honari-1520325362-281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 2
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040253
تعداد بسته
×

سمبه گرد اسپانیایی سایز پنج

16/100 تومان
honari-275-136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 5
تعداد شاخه سمبه: 1
کدمحصول : 01040252
تعداد بسته
×

سمبه گرد اسپانیایی سایز چهار و نیم

13/500 تومان
honari-251-830
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: متفاوت
تعداد شاخه سمبه: 1
اندازه سایز سمبه: 4.5
کدمحصول : 01040250
تعداد بسته
×

سمبه زیرورو تخت ریز سایز 6

2/500 تومان
ziro_ro_takht_riz6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: 6
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040506
تعداد بسته
×

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه میانه

18/600 تومان
masore_4parche_miane
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: دکمه زن (چهار پارچه)
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040415
تعداد بسته
×

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه ریز

20/000 تومان
charmdoozi_Masore_4parche_riz
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: دکمه زن (چهار پارچه)
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040414
تعداد بسته
سمبه سایز یک

4/700 تومان
×

سمبه سایز یک

4/700 تومان
sombe_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040235
تعداد بسته
سوراخ کن دستی

67/000 تومان
×

سوراخ کن دستی

67/000 تومان
sorakhKon-Dasti-Ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : چین
تعداد شاخه سمبه: 6
اندازه سایز سمبه: 1 - 1/5 - 2 - 2/5 - 3 - 4
کدمحصول : 01040234
تعداد بسته
×

ماسوره پرچ کن بزرگ

16/800 تومان
charmdoozi-abzar-sombepanch-ghaleb121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040411
تعداد بسته
×

ماسوره پرچ کن کوچک

16/800 تومان
charmdoozi-abzar-sombepanch-ghaleb120
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040410
تعداد بسته
×

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه درشت

10/000 تومان
charmdoozi-abzar-sombepanch-ghaleb110
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: دکمه زن (چهار پارچه)
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040409
تعداد بسته
×

سمبه سه تایی سایز یک و نیم

28/000 تومان
charmdoozi-abzar-sombe-setaei-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
تعداد شاخه سمبه: 3
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040233
تعداد بسته
×

سمبه پنج تایی سایز یک

43/400 تومان
charmdoozi-abzar-sombe-panjtaei-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040232
تعداد بسته
×

سمبه پنج تایی سایز یک و نیم

43/500 تومان
charmdoozi-abzar-sombe-panjtaei-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
تعداد شاخه سمبه: 5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040231
تعداد بسته
×

سمبه سه تایی سایز یک

28/000 تومان
sorakh-kon3taii
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 3
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040101
تعداد بسته
×

سر سمبه پانچ دستی سایز یک

3/700 تومان
sar-sombe-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040224
تعداد بسته
×

پرچ کن قپه اي سایز ده

3/700 تومان
sombe-ghope-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 10
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040222
تعداد بسته
سمبه سایز نیم

5/900 تومان
×

سمبه سایز نیم

5/900 تومان
Sombe-size0.5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 0.5
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040221
تعداد بسته
×

سمبه سایز یک و نیم

6/000 تومان
Sombe-size1.5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040220
تعداد بسته
سمبه سایز دو

6/200 تومان
×

سمبه سایز دو

6/200 تومان
Sombe-size2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 2
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040219
تعداد بسته
×

سمبه ی نیم دایره سایز ده

10/300 تومان
sombe-nimdayereh-size10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 10
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040213
تعداد بسته
×

سمبه سایز هجده

22/000 تومان
sorakh-kon-size18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: بزرگتر از 10
اندازه سایز سمبه: سایز18
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040209
تعداد بسته
×

پرچ کن قپه اي سایز دوازده

3/800 تومان
sombe-ghope-size12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: بزرگتر از 10
اندازه سایز سمبه: سایز 12
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040208
تعداد بسته
سمبه سایز شش

6/100 تومان
×

سمبه سایز شش

6/100 تومان
sorakhkon-size6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040206
تعداد بسته
×

سمبه طرح لوزی سایز شش

7/700 تومان
sombe-tarhe-lozi-size6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040321
تعداد بسته
×

سمبه طرح تریشه سایز سه

7/700 تومان
sombe-trishe-size3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 3
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040319
تعداد بسته
×

سمبه طرح گل سایز هشت

10/900 تومان
sombe-tarhe-gol-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 8
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040317
تعداد بسته

یکی از لوازم چرم دوزی سمبه چرم است ، سمبه های چرم دوزی انواع مختلفی دارند و کاربرد سمبه های چرم دوزی در ایجاد سوراخ با شکل های مختلف روی سطح چرم است. سطح مقطع سمبه های چرم دوزی دارای اندازه ها و اشکال مختلفی است ولی پرکاربرد ترین آن ها شکل دایره می باشد. همچنین سمبه ها از سایز نیم و یک تا سایز 10  بالاتر دارند که این اندازه بر اساس قطر سواخ دایره یا شکلی است که روی چرم ایجاد می کنند از سمبه های با سایز های نیم برای ایجاد سوراخ به منظور دوخت روی چرم های  طبیعی و مصنوعی با دوخت های ظریف و از سایز یک  و یک و نیم برای دوخت های معمولی در دوخت انواع کیف های چرم دست دوز استفاده می شود. از سایز های دو و دو ونیم برای عبور تریشه ها که ضخامت بیشتری دارند استفاده می شود. 

همچنین از سمبه های با سطح مقطع های با اشکال هندسی خاص و طرح دار برای تزین محصولات چرمی نیز استفاده می کنند. برخی از سمبه ها نیز سه تایی چهارتایی و بیشتر هستند که کار کردن با آن ها آسانتر است و خطایی که در فاصله دو سوراخ در سمبه های تکی وجود دارد در این نوع سمبه های چرم دوزی کاهش می یابد. در خرید سمبه بهتراست  دقت به خرج داده  و سمبه متناسب با هدف خو را خریداری  کنید. 

لازم به ذکر است که سوراخ کن های دستی نوع دیگری از سمبه ها هستند که بر خلاف سمبه ها برای ایجاد سوراخ به مشته احتیاج ندارند بنابراین مزیت دستگاه های سوراخ کن دستی نسبت به سمبه ها این است که ایجاد سرو صدا نمی کنند و کارکردن با آن ها راحت است و در صورت خراب شدن سمبه های دستگاه ، این سمبه ها قابل تعویض هستند. 

در خرید پرچ کن دستی یا دستگاه پرچ نیز باید به مطابقت دکمه و پرچ کن دستی توجه نمود .

 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه