سبد خرید شما خالی است !

سمبه و پانچ چرم دوزی

جستجو در دسته "سمبه و پانچ چرم دوزی" :

×

سمبه گرد فولادی سایز 5

3/900 تومان
honari-1532158956-271
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 5
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040261
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 4

3/900 تومان
honari-1532158877-414
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 4
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040260
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 1.5

3/900 تومان
honari-1528705824-528
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
تعداد شاخه سمبه: 1
کدمحصول : 01040259
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 1

3/900 تومان
honari-1528705779-779
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 1
کدمحصول : 01040258
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 3.5

3/900 تومان
honari-1520325570-314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 3.5
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040256
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 3

3/900 تومان
honari-1520325508-720
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 3
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040255
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 2.5

3/900 تومان
honari-1520325451-789
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 2.5
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040254
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 2

3/900 تومان
honari-1520325362-281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 2
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040253
تعداد بسته
×

سمبه گرد اسپانیایی سایز پنج

7/500 تومان
honari-275-136
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 5
تعداد شاخه سمبه: 1
کدمحصول : 01040252
تعداد بسته
×

سمبه سایز دوازده

9/200 تومان
honari-109-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: بزرگتر از 10
تعداد شاخه سمبه: 1
اندازه سایز سمبه: سایز12
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040240
تعداد بسته
سمبه سایز ده

6/900 تومان
×

سمبه سایز ده

6/900 تومان
honari-564-582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 10
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040239
تعداد بسته
×

سمبه زیرورو تخت ریز سایز 6

2/500 تومان
ziro_ro_takht_riz6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: 6
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040506
تعداد بسته
×

ماسوره پرچ دکمه چهارپارچه میانه

10/000 تومان
masore_4parche_miane
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: دکمه زن (چهار پارچه)
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040415
تعداد بسته
×

سر سمبه پانچ دستی سایز نیم

3/700 تومان
sar_sombe_siz_nim
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 0.5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040236
تعداد بسته
سوراخ کن دستی

30/000 تومان
×

سوراخ کن دستی

30/000 تومان
sorakhKon-Dasti-Ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040234
تعداد بسته
×

سمبه پنج تایی سایز یک و نیم

24/500 تومان
charmdoozi-abzar-sombe-panjtaei-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
تعداد شاخه سمبه: 5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040231
تعداد بسته
×

سمبه سه تایی سایز یک

20/000 تومان
sorakh-kon3taii
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 3
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040101
تعداد بسته
سمبه سایز پنج

7/500 تومان
×

سمبه سایز پنج

7/500 تومان
sombe-sorakh-kon-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 5
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040227
تعداد بسته
×

سر سمبه پانچ دستی سایز یک

3/700 تومان
sar-sombe-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040224
تعداد بسته
×

سر سمبه پانچ دستی سایز یک و نیم

3/700 تومان
sar-sombe-1.5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040223
تعداد بسته
سمبه سایز نیم

3/800 تومان
×

سمبه سایز نیم

3/800 تومان
Sombe-size0.5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 0.5
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040221
تعداد بسته
سمبه سایز دو

2/600 تومان
×

سمبه سایز دو

2/600 تومان
Sombe-size2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 2
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040219
تعداد بسته
×

سمبه ی نیم دایره سایز ده

6/500 تومان
sombe-nimdayereh-size10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 10
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040213
تعداد بسته
×

سمبه سایز هجده

14/300 تومان
sorakh-kon-size18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: بزرگتر از 10
اندازه سایز سمبه: سایز18
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040209
تعداد بسته
×

پرچ کن قپه اي سایز دوازده

3/500 تومان
sombe-ghope-size12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: بزرگتر از 10
اندازه سایز سمبه: سایز 12
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040208
تعداد بسته
×

پرچ کن قپه اي سایز هشت

2/800 تومان
sombe-ghope-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: 8
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040207
تعداد بسته
سمبه سایز شش

4/100 تومان
×

سمبه سایز شش

4/100 تومان
sorakhkon-size6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040206
تعداد بسته
×

سمبه طرح لوزی سایز شش

6/150 تومان
sombe-tarhe-lozi-size6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040321
تعداد بسته
×

سمبه طرح گل سایز هشت

8/000 تومان
sombe-tarhe-gol-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 8
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040317
تعداد بسته
×

سمبه طرح ترمه سایز هشت

9/200 تومان
sombe-tarhe-termeh-size10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 8
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040307
تعداد بسته
×

سمبه طرح لاله سایز هشت

6/700 تومان
sombe-laleh-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 8
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040303
تعداد بسته
×

دکمه زن میانه (پرچ کن سه تیکه)

3/600 تومان
parch-3-tike
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: دکمه زن (چهار پارچه)
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040501
تعداد بسته
×

پرچ کن خورشیدی سایز شانزده

5/300 تومان
parch-kon-size16
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 01040408
تعداد بسته
×

پرچ کن خورشیدی سایز ده

2/500 تومان
parch-kon-size10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040406
تعداد بسته
×

پرچ کن خورشیدی سايز دوازده

3/000 تومان
parch-kon-size12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040403
تعداد بسته
×

شیار زن دسته چوبی (خط انداز) با یک یدک

 
honari-57-793
واحد: عدد
انواع سمبه: شیار زن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040126

یکی از لوازم چرم دوزی سمبه چرم است ، سمبه های چرم دوزی انواع مختلفی دارند و کاربرد سمبه های چرم دوزی در ایجاد سوراخ با شکل های مختلف روی سطح چرم است. سطح مقطع سمبه های چرم دوزی دارای اندازه ها و اشکال مختلفی است ولی پرکاربرد ترین آن ها شکل دایره می باشد. همچنین سمبه ها از سایز نیم و یک تا سایز 10  بالاتر دارند که این اندازه بر اساس قطر سواخ دایره یا شکلی است که روی چرم ایجاد می کنند از سمبه های با سایز های نیم برای ایجاد سوراخ به منظور دوخت روی چرم های  طبیعی و مصنوعی با دوخت های ظریف و از سایز یک  و یک و نیم برای دوخت های معمولی در دوخت انواع کیف های چرم دست دوز استفاده می شود. از سایز های دو و دو ونیم برای عبور تریشه ها که ضخامت بیشتری دارند استفاده می شود. 

همچنین از سمبه های با سطح مقطع های با اشکال هندسی خاص و طرح دار برای تزین محصولات چرمی نیز استفاده می کنند. برخی از سمبه ها نیز سه تایی چهارتایی و بیشتر هستند که کار کردن با آن ها آسانتر است و خطایی که در فاصله دو سوراخ در سمبه های تکی وجود دارد در این نوع سمبه های چرم دوزی کاهش می یابد. در خرید سمبه بهتراست  دقت به خرج داده  و سمبه متناسب با هدف خو را خریداری  کنید. 

لازم به ذکر است که سوراخ کن های دستی نوع دیگری از سمبه ها هستند که بر خلاف سمبه ها برای ایجاد سوراخ به مشته احتیاج ندارند بنابراین مزیت دستگاه های سوراخ کن دستی نسبت به سمبه ها این است که ایجاد سرو صدا نمی کنند و کارکردن با آن ها راحت است و در صورت خراب شدن سمبه های دستگاه ، این سمبه ها قابل تعویض هستند. 

در خرید پرچ کن دستی یا دستگاه پرچ نیز باید به مطابقت دکمه و پرچ کن دستی توجه نمود .

 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه