سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

سمبه و پانچ چرم دوزی

جستجو در دسته "سمبه و پانچ چرم دوزی" :

سمبه سایز 9

25/000 تومان
×

سمبه سایز 9

25/000 تومان
product-1632989934-5431
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 9
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09308748
تعداد بسته
سمبه سایز 7

19/400 تومان
×

سمبه سایز 7

19/400 تومان
product-1632989909-4865
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 7
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7
کدمحصول : 09302672
تعداد بسته
×

سمبه چهار سر سایز 1.5

77/000 تومان
product-1615207695-5984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
تعداد شاخه سمبه: 4
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: ارتفاع سمبه ها:1cm/ارتفاع پایه استوانه:9cm/ارتفاع پایه مکعبی:9mm/قطر سر سمبه ها:2mm/فاصله هر سمبه با سمبه بعد:حدودا4mm
کدمحصول : 03082141
تعداد بسته
×

سمبه پنج سر سایز 1

92/400 تومان
product-1615207651-8776
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 5
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: ارتفاع سمبه ها:1cm/ارتفاع پایه استوانه:9cm/ارتفاع پایه مکعبی:9mm/قطر سر سمبه ها:1.5mm/فاصله هر سمبه با سمبه بعد:حدودا3mm
کدمحصول : 03086439
تعداد بسته
×

سمبه هفت سر سایز 1.5

115/400 تومان
product-1615207595-5069
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: ارتفاع سمبه ها:1cm/ارتفاع پایه استوانه:9cm/ارتفاع پایه مکعبی:9mm/قطر سر سمبه ها:2mm/فاصله هر سمبه با سمبه بعد:حدودا4mm
تعداد شاخه سمبه: 7
کدمحصول : 03080862
تعداد بسته
×

پرچ کن قپه ای سایز 9

10/300 تومان
sombe-ghope-9
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 9
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 9 mm
تعداد شاخه سمبه: 1
کدمحصول : 01040264
تعداد بسته
×

سنبه فولادی سایز 0/5

9/300 تومان
sombe-foladi-size-nim-0-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 0.5
تعداد شاخه سمبه: 1
اندازه سایز سمبه: 0.5 mm
کدمحصول : 01040263
تعداد بسته
×

سمبه گرد سایز 4.5

7/300 تومان
honari-1536043009-635
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
سایز سمبه: 4.5
اندازه سایز سمبه: 4.5 mm
کدمحصول : 01040262
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 5

7/200 تومان
honari-1532158956-271
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 5
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 5 mm
کدمحصول : 01040261
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 4

7/200 تومان
honari-1532158877-414
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 4
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 4 mm
کدمحصول : 01040260
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 1.5

9/300 تومان
honari-1528705824-528
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
تعداد شاخه سمبه: 1
اندازه سایز سمبه: 1.5 mm
کدمحصول : 01040259
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 1

9/300 تومان
honari-1528705779-779
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 1
اندازه سایز سمبه: 1 mm
کدمحصول : 01040258
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 3.5

7/200 تومان
honari-1520325570-314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 3.5
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3.5 mm
کدمحصول : 01040256
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 3

7/200 تومان
honari-1520325508-720
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 3
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3 mm
کدمحصول : 01040255
تعداد بسته
×

سمبه گرد سایز 2.5

7/300 تومان
honari-1520325451-789
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 2.5
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 2.5 mm
کدمحصول : 01040254
تعداد بسته
×

سمبه گرد فولادی سایز 2

7/200 تومان
honari-1520325362-281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 2
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 2 mm
کدمحصول : 01040253
تعداد بسته
×

شیار زن دسته چوبی (خط انداز) با یدک

250/000 تومان
honari-985-499
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
تعداد شاخه سمبه: 1
انواع سمبه: شیار زن
کدمحصول : 01040119
تعداد بسته
سمبه سایز ده

27/900 تومان
×

سمبه سایز ده

27/900 تومان
honari-564-582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 10
تعداد شاخه سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 10 mm
کدمحصول : 01040239
تعداد بسته
×

سوراخ کن دستی ( پانچ خورشیدی)

158/000 تومان
sorakhKon-Dasti-Ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : چین
تعداد شاخه سمبه: 6
اندازه سایز سمبه: 1 - 1/5 - 2 - 2/5 - 3 - 4
کدمحصول : 01040234
تعداد بسته
سمبه سایز پنج

12/400 تومان
×

سمبه سایز پنج

12/400 تومان
sombe-sorakh-kon-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 5
کشور سازنده : چین
اندازه سایز سمبه: 5 mm
کدمحصول : 01040227
تعداد بسته
×

پرچ کن قپه اي سایز ده

11/000 تومان
sombe-ghope-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 10
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 10 mm
کدمحصول : 01040222
تعداد بسته
×

پرچ کن قپه اي سایز دوازده

10/600 تومان
sombe-ghope-size12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: بزرگتر از 10
اندازه سایز سمبه: 12 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040208
تعداد بسته
سمبه سایز شش

30/000 تومان
×

سمبه سایز شش

30/000 تومان
sorakhkon-size6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6 mm
کدمحصول : 01040206
تعداد بسته
×

سمبه طرح گل سایز هشت

40/000 تومان
sombe-tarhe-gol-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 8
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 8 mm
کدمحصول : 01040317
تعداد بسته
×

سمبه طرح ستاره سایز شش

24/200 تومان
sombe-tarhe-setareh-size6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6 mm
کدمحصول : 01040316
تعداد بسته
×

سمبه طرح قلب سایزپنج

40/000 تومان
sombe-tarhe-ghalb-size6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 5
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6 mm
کدمحصول : 01040312
تعداد بسته
×

سمبه طرح قلب سایز هفت

40/000 تومان
sombe-ghalb-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 7
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7 mm
کدمحصول : 01040302
تعداد بسته
×

سمبه زیرورو تخت ریز سایز7

8/200 تومان
sombe-ziroro-riz
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: 7
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7 mm
کدمحصول : 01040503
تعداد بسته
×

سمبه زیرورو تخت درشت سایز 9

8/200 تومان
sombe-ziroro-dorosht
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: 9
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 9 mm
کدمحصول : 01040502
تعداد بسته
×

دکمه زن میانه (پرچ کن سه تیکه)

13/000 تومان
parch-3-tike
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: دکمه زن (چهار پارچه)
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: قطر دایره ی پایه:13mm/ارتفاع سمبه ها:9cm/قطر دایره ی سمبه فرورفته:4mm/قطر سر سمبه برامده:0.5mm
کدمحصول : 01040501
تعداد بسته
×

پرچ کن خورشیدی سایز ده

9/000 تومان
parch-kon-size10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 10 mm
کدمحصول : 01040406
تعداد بسته
×

پرچ کن خورشیدی سایز هشت

9/000 تومان
parch-kon-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 8 mm
کدمحصول : 01040405
تعداد بسته
×

پرچ کن خورشیدی سايز هجده

23/400 تومان
parch-kon-size18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 18 mm
کدمحصول : 01040404
تعداد بسته
×

سمبه هشت سر سایز 1

 
product-1615207562-6320
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: ارتفاع سمبه ها:1cm/ارتفاع پایه استوانه:9cm/ارتفاع پایه مکعبی:9mm/قطر سر سمبه ها:1.5mm/فاصله هر سمبه با سمبه بعد:حدودا3mm
تعداد شاخه سمبه: 8
کدمحصول : 03087327
×

سمبه ده سر دستگاهی سایز 1

 
product-1615207050-4428
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 10
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: ارتفاع سمبه ها:1cm/ارتفاع پایه استوانه:9cm/ارتفاع پایه مکعبی:9mm/قطر سر سمبه ها:1.5mm/فاصله هر سمبه با سمبه بعد:حدودا3mm
کدمحصول : 03080445
×

سمبه پنج تایی سایز نیم

 
sombe-panjtaei-0-5
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 0.5
تعداد شاخه سمبه: 5
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 0.5
کدمحصول : 01040266

یکی از لوازم چرم دوزی سمبه چرم است ، سمبه های چرم دوزی انواع مختلفی دارند و کاربرد سمبه های چرم دوزی در ایجاد سوراخ با شکل های مختلف روی سطح چرم است. سطح مقطع سمبه های چرم دوزی دارای اندازه ها و اشکال مختلفی است ولی پرکاربرد ترین آن ها شکل دایره می باشد. همچنین سمبه ها از سایز نیم و یک تا سایز 10  بالاتر دارند که این اندازه بر اساس قطر سواخ دایره یا شکلی است که روی چرم ایجاد می کنند از سمبه های با سایز های نیم برای ایجاد سوراخ به منظور دوخت روی چرم های  طبیعی و مصنوعی با دوخت های ظریف و از سایز یک  و یک و نیم برای دوخت های معمولی در دوخت انواع کیف های چرم دست دوز استفاده می شود. از سایز های دو و دو ونیم برای عبور تریشه ها که ضخامت بیشتری دارند استفاده می شود. 

همچنین از سمبه های با سطح مقطع های با اشکال هندسی خاص و طرح دار برای تزین محصولات چرمی نیز استفاده می کنند. برخی از سمبه ها نیز سه تایی چهارتایی و بیشتر هستند که کار کردن با آن ها آسانتر است و خطایی که در فاصله دو سوراخ در سمبه های تکی وجود دارد در این نوع سمبه های چرم دوزی کاهش می یابد. در خرید سمبه بهتراست  دقت به خرج داده  و سمبه متناسب با هدف خو را خریداری  کنید. 

لازم به ذکر است که سوراخ کن های دستی نوع دیگری از سمبه ها هستند که بر خلاف سمبه ها برای ایجاد سوراخ به مشته احتیاج ندارند بنابراین مزیت دستگاه های سوراخ کن دستی نسبت به سمبه ها این است که ایجاد سرو صدا نمی کنند و کارکردن با آن ها راحت است و در صورت خراب شدن سمبه های دستگاه ، این سمبه ها قابل تعویض هستند. 

در خرید پرچ کن دستی یا دستگاه پرچ نیز باید به مطابقت دکمه و پرچ کن دستی توجه نمود .

 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!