سبد خرید شما خالی است !

انواع چرم

جستجو در دسته "انواع چرم" :

×

چرم مصنوعی پشت طبیعی مشکی

51/000 تومان
Charm_masnooee_tabiee_black
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01010138
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی پشت طبیعی قهوه ای سوخته

51/000 تومان
Charm_masnooee_tabiee_ghahvei-dark
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01010137
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی طوسی

26/000 تومان
leather-masnoee-toosi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: طوسی
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01010135
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی ورنی آبی روشن

26/000 تومان
leather-masnoee-blue-light
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: آبی
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01010134
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی مشکی طرحدار

26/000 تومان
leather-masnoee-black-tarh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: طرح دار
کدمحصول : 01010133
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی سرمه ای طرحدار

26/000 تومان
leather-masnoee-sormeie-tarh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: آبی
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: طرح دار
کدمحصول : 01010132
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی گلبهی

26/000 تومان
leather-masnoee-golbehi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: صورتی
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01010131
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی کرم

18/500 تومان
leather-masnoee-cream
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: کرم
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01010130
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی مشکی درجه یک

26/000 تومان
leather-masnoee-black
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01010129
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی ساده 5 فوتی

69/000 تومان
charm_tabie_bozi-black-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113288
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بُزی قهوه ای طرح ماری 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm_tabie_bozi-light-brown--5-25
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113286
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای طرح ماری 4.75 فوتی

65/550 تومان
charm_tabie_bozi--brown-4-75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113285
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای طرح ماری 6 فوتی

82/800 تومان
charm_tabie_bozi-light-brown-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113283
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای طرح ماری 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm_tabie_bozi-light-brown-5-25
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113282
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح ماری 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshki-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113280
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح ماری 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshki-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113279
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح ماری 6.5 فوتی

89/700 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshki-6-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113278
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح کرکدیل 6.5 فوتی

89/700 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshk-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113277
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح کرکدیل 6.75 فوتی

93/150 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshk-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113275
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرح کرکدیل 5.75 فوتی

79/350 تومان
charm-tabiei-bozi-zereshk-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113273
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 4.5 فوتی

62/100 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-4-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113269
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 5.75 فوتی

79/350 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-5--75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113268
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 6.5 فوتی

89/700 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-6-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113267
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 6 فوتی

82/800 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113264
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته ساده 6.25 فوتی

86/250 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113263
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای روشن طرحدار 6.5 فوتی

89/700 تومان
charm_tabie_bozi-light-brown-6-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113261
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی طرحدار 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm_tabie_bozi_zereshki-tarhdar-5-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113257
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته طرحدار 5.25 فوتی

72/450 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-5-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113253
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته طرحدار 6.25 فوتی

86/250 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-6-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113252
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای سوخته طرحدار 5.5 فوتی

75/900 تومان
charm_tabie_bozi-dark-brown-5-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010113251
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی الوان یاسی

18/500 تومان
charm_masnoie_alvan_yaasi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: بنفش
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
ضخامت چرم: 0.8mm
کدمحصول : 01010366
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی الوان طلایی کد1

27/200 تومان
charm_masnoie_alvan_gold-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: طلایی
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
ضخامت چرم: 0.8mm
کدمحصول : 01010363
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی مشکی کد 123

18/500 تومان
charm-masnuee-black-code123
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01010123
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی الوان آبی کد 359

18/500 تومان
charm_masnoie_alvan_blue-359
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: آبی
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
ضخامت چرم: 0.8mm
کدمحصول : 01010359
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی الوان کرم تیره کد 356

18/500 تومان
charm-masnuee-alvan-crame-code356
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: کرم
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : ایران
ضخامت چرم: 0.8mm
کدمحصول : 01010356
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی سرمه ای کد 126

18/500 تومان
charm-masnue-sormee-code126
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: سرمه ای
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: ساده
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 010106126
تعداد بسته

برای ساخت انواع محصولات چرمی اعم از دستبند چرم ، کیف چرم دست دوز ، کیف پول چرمی  از چرم طبیعی و چرم مصنوعی استفاده می شود . هردو چرم هم مناسب دوخت چرم با دست و هم دوخت محصولات چرمی با چرخ خیاطی می باشند. چرم های طبیعی دارای جنس های  گوناگون ؛  چرم گاوی ، چرم بزی و چرم گوسفندی هستند و هم به دو صورت ساده و طرحدار به فروش می رسند . چرم های مصنوعی نیز کاربردهای مشابه رادارد و در دوخت انواع کیف های چرم زنانه و مردانه مورد استفاده اند ، چرم های مصنوعی از یک لایه روکش و یک لایه اسفنج تشکیل شده اند که حس و حالی مانند چرم طبیعی داشته باشند .

هر دو نوع چرم  طبیعی و مصنوعی به نوبه خود مزیت ها و معایبی دارند. از مزیت های چرم طبیعی می توان به دوام بسیار بالای چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی اشاره کرد . ولی از طرفی قیمت پایین چرم مصنوعی  و هنچنین تنوع در نگ و ضخامت این نوع چرم نیز از مزیت های چرم مصنوعی نسبت به چرم طبیعی به حساب می آید.

برای تشخیص هنگام خرید چرم مصنوعی و خرید چرم طبیعی اولین مورد تفاوت در قیمت چرم طبیعی و قیمت چرم مصنوعی می باشد از موارد دیگر بوی چرم طبیعی است که یکی از شاخص های اصلی در تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی می باشد هم چنین تفاوت در ضخامت قسمت های گوناگون چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی یکی دیگر از موارد تمییز این دو نوع چرم می باشد. در واقع چون چرم مصنوعی با دستگاه ساخته می شود دارای ضخامت کاملا همگون در تمام سطح می باشد. 

مورد دیگر برای تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی تست کردن به وسیله آتش می باشد  به طوری که اگر یک فندک را روی چرم مصنوعی بگیرید به دلیل خاصیت پلاستیکی به سرعت جمع می شود و بوی بدی می دهد. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه