سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

انواع چرم

جستجو در دسته "انواع چرم" :

×

چرم مصنوعی الوان طلایی کد3

26/950 تومان
product-1600150524-6909
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: طلایی
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : ایران
ضخامت چرم: 0.7mm
کدمحصول : 09153112
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 119 ( 54 گرمی - 3/75 فوتی )

67/125 تومان
leather119
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119119
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 118 ( 77 گرمی - 8/75 فوتی )

156/625 تومان
leathere118
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119118
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 117 ( 70 گرمی - 4 فوتی )

 
leather117
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119117
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 116 ( 45 گرمی - 3/75 فوتی )

 
leather116
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119116
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 115 ( 52 گرمی - 6 فوتی )

107/400 تومان
leather115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119115
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 114 ( 56 گرمی - 5 فوتی )

89/500 تومان
leather114
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119114
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 113 ( 81 گرمی - 7/25 فوتی )

 
leather113
واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119113
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 112 ( 63 گرمی - 5/25 فوتی )

93/975 تومان
leathere112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119112
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 111 ( 94 گرمی - 8/25 فوتی )

147/675 تومان
leathere111
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119111
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 110 ( 88 گرمی - 5/25 فوتی )

93/975 تومان
leathere110
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119110
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 109 ( 78 گرمی - 5/75 فوتی )

102/925 تومان
leathere109
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119109
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 108 ( 85 گرمی - 6/25 فوتی )

111/875 تومان
leathere108
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119108
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 107 ( 81 گرمی - 8.5 فوتی )

152/150 تومان
leathere107
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119107
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 106 ( 69 گرمی - 5/25 فوتی )

93/975 تومان
leathere106
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119106
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 103 ( 61 گرمی - 4/5 فوتی )

85/050 تومان
leathere103
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119103
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 102 ( 111 گرمی - 5/5 فوتی )

103/950 تومان
leathere102
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119102
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 101 ( 70 گرمی - 5/25 فوتی )

93/975 تومان
leathere101
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119101
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 100 ( 75 گرمی - 5/25 فوتی )

99/225 تومان
leathere100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 010119100
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 99( 73 گرم - 4.75فوت )

85/025 تومان
leathere99
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011999
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 96 ( 91 گرمی - 7/25 فوتی )

129/775 تومان
leathere96
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011996
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 92 ( 60 گرم - 3.5فوت )

62/650 تومان
leathere92
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011992
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی عسلی کد 91 ( 69 گرمی - 6/5 فوتی )

116/350 تومان
leathere91
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011991
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 90 ( 57 گرمی - 4/75 فوتی )

85/025 تومان
leathere90
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
ضخامت چرم: 1mm
کدمحصول : 01011990
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی زرشکی کد 88 ( 45 گرمی - 6 فوتی )

 
leather88
واحد: فوت
کدمحصول : 01011988
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 85 ( 114 گرمی-6.5 فوتی)

116/350 تومان
leathere85
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
کدمحصول : 01011985
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی شیری

20/800 تومان
product-1594790928-9403
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*70
رنگ پایه: کرم
نوع چرم: مصنوعی
طرح چرم: طرح دار
کشور سازنده : چین
ضخامت چرم: 0.7mm
کدمحصول : 07156297
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 81 ( 71 گرم - 6/75 فوت )

 
charm-tabeii-meshki-81
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011981
×

چرم طبیعی بزی قهوه ای کد 70 ( 72 گرمی -6/5 فوتی )

 
charm-tabeii-ghahveii-70
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011970
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 63 ( 60 گرم - 5 فوت )

89/500 تومان
charm-tabeii-meshki-63
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011963
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 62 (63 گرم - 4/75 فوت )

78/375 تومان
charm-tabeii-meshki-62
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011962
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 59 ( 54 گرمی - 5 فوت )

82/500 تومان
charm-tabeii-meshki-59
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011959
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 56 (66گرمی - 6/25 فوتی )

 
charm-tabeii-meshki-56
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011956
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد54 ( 63 گرمی - 5/5 فوتی )

90/750 تومان
charm-tabei-meshki-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011954
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد53 ( 69 گرمی - 5/25 فوت)

86/625 تومان
charm-tabeii-meshki-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011953
تعداد بسته
×

چرم طبیعی بزی مشکی کد 52 (68 گرمی - 5/25 فوت )

 
charm-tabeii-meshki-52
واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011952

برای ساخت انواع محصولات چرمی اعم از دستبند چرم ، کیف چرم دست دوز ، کیف پول چرمی  از چرم طبیعی و چرم مصنوعی استفاده می شود . هردو چرم هم مناسب دوخت چرم با دست و هم دوخت محصولات چرمی با چرخ خیاطی می باشند. چرم های طبیعی دارای جنس های  گوناگون ؛  چرم گاوی ، چرم بزی و چرم گوسفندی هستند و هم به دو صورت ساده و طرحدار به فروش می رسند . چرم های مصنوعی نیز کاربردهای مشابه رادارد و در دوخت انواع کیف های چرم زنانه و مردانه مورد استفاده اند ، چرم های مصنوعی از یک لایه روکش و یک لایه اسفنج تشکیل شده اند که حس و حالی مانند چرم طبیعی داشته باشند .

هر دو نوع چرم  طبیعی و مصنوعی به نوبه خود مزیت ها و معایبی دارند. از مزیت های چرم طبیعی می توان به دوام بسیار بالای چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی اشاره کرد . ولی از طرفی قیمت پایین چرم مصنوعی  و هنچنین تنوع در نگ و ضخامت این نوع چرم نیز از مزیت های چرم مصنوعی نسبت به چرم طبیعی به حساب می آید.

برای تشخیص هنگام خرید چرم مصنوعی و خرید چرم طبیعی اولین مورد تفاوت در قیمت چرم طبیعی و قیمت چرم مصنوعی می باشد از موارد دیگر بوی چرم طبیعی است که یکی از شاخص های اصلی در تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی می باشد هم چنین تفاوت در ضخامت قسمت های گوناگون چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی یکی دیگر از موارد تمییز این دو نوع چرم می باشد. در واقع چون چرم مصنوعی با دستگاه ساخته می شود دارای ضخامت کاملا همگون در تمام سطح می باشد. 

مورد دیگر برای تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی تست کردن به وسیله آتش می باشد  به طوری که اگر یک فندک را روی چرم مصنوعی بگیرید به دلیل خاصیت پلاستیکی به سرعت جمع می شود و بوی بدی می دهد. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!