سبد خرید شما خالی است !

سگک و بندگیر

جستجو در دسته "سگک و بندگیر" :

×

بندگیر چهارگوش هاشوردار زردقلم 3 سانت

3/600 تومان
honari-447-618
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه یراق کیف: 3 cm
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032428
تعداد بسته
×

بندگیر چهارگوش هاشوردار زردقلم 3.8

4/000 تومان
honari-256-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه یراق کیف: 3.8 cm
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032426
تعداد بسته
×

بندگیر چهارگوش ثابت سربی زردقلم ۲.۵

2/900 تومان
honari-564-799
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: زردقلم
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032422
تعداد بسته
×

بندگیر طلایی خارجی سایز 3.7

6/000 تومان
bandgir_khareji_3_7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: طلایی
اندازه یراق کیف: 3.7
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032421
تعداد بسته
×

بندگیر نقره ای ضخیم 2/5

4/000 تومان
bozorg_kochak_kon_2_5_zakhim
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 2.5
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032418
تعداد بسته
×

بندگیر سربی زرده قلم 3

5/400 تومان
bozorg_kochak_kon_3_2_zardeghalam
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: زردقلم
اندازه یراق کیف: 3
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032417
تعداد بسته
×

بندگیر سربی چهارگوش نقره ای 3

1/000 تومان
charmdoozi-yaragh-halghe-bozorgkoochak306
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032413
تعداد بسته
×

بندگیر سربی چهارگوش نقره ای 3.7

7/000 تومان
charmdoozi-yaragh-halghe-bozorgkoochak305
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3.5
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032412
تعداد بسته
×

بندگیر چهارگوش نقره ای 3.9

4/600 تومان
charmdoozi-yaragh-halghe-bozorgkoochak303
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3.5
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032411
تعداد بسته
×

بند گیر 4 گوش پیچی نقره ای سایز 2

3/200 تومان
halghe4gosh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2
پیچی بودن حلقه: بله
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031507
تعداد بسته
×

سگک کمربند2.5 سانتی متری زرده قلم

5/000 تومان
sagak-h-zq
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سگک: زرده قلم
نوع سگک: میخی
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2.5cm
کدمحصول : 01032305
تعداد بسته
×

بندگیر طلایی خارجی سایز 3

3/300 تومان
bozorg-kochak-kon-tala2.5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: طلایی
اندازه یراق کیف: 3
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032407
تعداد بسته
×

بندگیر نقره ای سایز 3.3

4/000 تومان
bozorg-kochak-kon-n3.1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032404
تعداد بسته
×

بندگیر زرده قلم 3

2/250 تومان
bozorg-kochak-kon-alazq3.1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: زردقلم
اندازه یراق کیف: 3
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032403
تعداد بسته
×

بندگیر نقره ای ضخیم 3.3

 
honari-343-918
واحد: عدد
کدمحصول : 01032427
×

سگک طلایی 18*14 mm

 
honari-488-959
واحد: عدد
اندازه یراق کیف: 18*14 mm
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق : سگک
کدمحصول : 01032329
×

بندگیر نقره ای سایز 3.2 خارجی

 
honari-778-521
واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3.2
نوع بندگیر: متحرّک
جنس بندگیر: فلز
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032424
×

سگک 2 سانتی نقره ای خارجی

 
honari-537-860
واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 40*30mm
کدمحصول : 01032328
×

سگک 2 سانتی زرده قلم خارجی

 
honari-842-177
واحد: عدد
رنگ سگک: زرده قلم
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 40*30mm
کدمحصول : 01032327
×

سگک 2 سانتی زرده قلم

 
honari-905-149
واحد: عدد
رنگ سگک: زرده قلم
نوع سگک: میخی
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2 سانتی متر
کدمحصول : 01032326
×

بندگیر نقره ای سایز 3.7

 
bandgir_noghrei_3_7
واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3.7
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032420
×

سگک 2.5 سانتی نقره ای

 
sagak_2_5_noghrei
واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2.50
کدمحصول : 01032325
نا موجود
سگک کمربند DSQ

 
×

سگک کمربند DSQ

 
sagak_kamarband_DSQ
واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای مشکی
نوع سگک: میخی
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 3.5 cm
کدمحصول : 01032323
×

4 گوش پیچی زرد قلم سایز 2

 
halghe4gosh_z
واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2.5cm
پیچی بودن حلقه: بله
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031514
×

بندگیر چهارگوش طلایی 3.5

 
charmdoozi-yaragh-halghe-bozorgkoochak301
واحد: عدد
رنگ بندگیر: طلایی
اندازه یراق کیف: 3.5
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032410
×

سگک کمربند آرمانی

 
sagak-armani1
واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای مشکی
نوع سگک: میخی
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 4 cm
کدمحصول : 01032314
×

سگک 2 سانتی نقره ای

 
sagakkif-n-2
واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای دودی
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2 cm
کدمحصول : 01032309
×

سگک 2/5 سانتی زرده قلم

 
sagak2.5-zq
واحد: عدد
رنگ سگک: زرده قلم
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2.5 cm
کدمحصول : 01032308
×

بندگیرسگکی نقره ای 2/5

 
bozorg-kochak-kon-sagakin2.5
واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 2.5
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032409
×

بندگیر سگکی طلایی 2/5

 
bozorg-kochak-kon-sagaki-tala2.5
واحد: عدد
رنگ بندگیر: طلایی
اندازه یراق کیف: 2.5
نوع بندگیر: ثابت
کدمحصول : 01032408
×

سگک کمربند2.5 سانتی متری نقره ای

 
sagak-H-N
واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2.5 cm
کدمحصول : 01032306

یکی از یراق آلات چرم دوزی سگک ها و بند گیر های فلزی هستند که  مورد استفاده در کمربند های چرمی دست دوز ، کیف های چرمی دست دوز و دستبندهای چرم می باشند. 

سگک دستنبد  و سگک های ساعت معمولا سایز های کوچک تری نسبت به سگک کیف چرمی دارد و به یک سر دستنبد یا بند ساعت وصل می شوند ودر قسمت دیگر سوراخ هایی به وسیله سمبه بای عبور زبانه فلزی و تنظیم اندازه دستبند و یا بند ساعت با فاصله های معین نیم الی 1 سانتی متری ایجاد می کنند. 

بندگیر ها نیز برای تنظیم بند کیف در کیف های چرمی و پارچه ای به کار می روند و به وسیله بند گبر ها می توان اندازه بند کیف را مطابق با میل و اندازه خود تنظیم نمود. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه