سبد خرید شما خالی است !

سگک و بندگیر

جستجو در دسته "سگک و بندگیر" :

×

بندگیر چهارگوش هاشوردار زردقلم 3 سانت

3/600 تومان
honari-447-618
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه یراق کیف: 3 cm
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032428
تعداد بسته
×

سگک طلایی 18*14 mm

1/350 تومان
honari-488-959
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه یراق کیف: 18*14 mm
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق : سگک
کدمحصول : 01032329
تعداد بسته
×

بندگیر چهارگوش هاشوردار زردقلم 3.8

4/000 تومان
honari-256-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه یراق کیف: 3.8 cm
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032426
تعداد بسته
×

سگک 2 سانتی نقره ای خارجی

3/100 تومان
honari-537-860
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 40*30mm
کدمحصول : 01032328
تعداد بسته
×

سگک 2 سانتی زرده قلم خارجی

3/100 تومان
honari-842-177
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سگک: زرده قلم
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 40*30mm
کدمحصول : 01032327
تعداد بسته
×

بندگیر طلایی خارجی سایز 3.7

500 تومان
bandgir_khareji_3_7
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ بندگیر: طلایی
اندازه یراق کیف: 3.7
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032421
تعداد بسته
سگک کمربند DSQ

6/000 تومان
×

سگک کمربند DSQ

6/000 تومان
sagak_kamarband_DSQ
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای مشکی
نوع سگک: میخی
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 3.5 cm
کدمحصول : 01032323
تعداد بسته
×

بندگیر نقره ای ضخیم 2/5

700 تومان
bozorg_kochak_kon_2_5_zakhim
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 2.5
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032418
تعداد بسته
×

4 گوش پیچی زرد قلم سایز 2

1/500 تومان
halghe4gosh_z
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: زردقلم
اندازه حلقه: 2.5cm
پیچی بودن حلقه: بله
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031514
تعداد بسته
×

بندگیر چهارگوش طلایی 3.5

4/500 تومان
charmdoozi-yaragh-halghe-bozorgkoochak301
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: طلایی
اندازه یراق کیف: 3.5
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032410
تعداد بسته
×

سگک کمربند آرمانی

6/000 تومان
sagak-armani1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای مشکی
نوع سگک: میخی
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 4 cm
کدمحصول : 01032314
تعداد بسته
×

بند گیر 4 گوش پیچی نقره ای سایز 2

1/600 تومان
halghe4gosh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع حلقه: 4گوشه
رنگ حلقه: نقره ای
اندازه حلقه: 2
پیچی بودن حلقه: بله
زنجیر حلقه: ندارد
کدمحصول : 01031507
تعداد بسته
×

سگک کمربند2.5 سانتی متری نقره ای

5/000 تومان
sagak-H-N
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2.5 cm
کدمحصول : 01032306
تعداد بسته
×

بندگیر طلایی خارجی سایز 3

825 تومان
bozorg-kochak-kon-tala2.5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ بندگیر: طلایی
اندازه یراق کیف: 3
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: طلایی
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032407
تعداد بسته
×

بندگیر زرده قلم 3

750 تومان
bozorg-kochak-kon-alazq3.1
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ بندگیر: زردقلم
اندازه یراق کیف: 3
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032403
تعداد بسته
نا موجود
گیره جا پولی

 
×

گیره جا پولی

 
honari-1524987802-683
واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
اندازه: 80*13 mm
کدمحصول : 01033306
×

بندگیر نقره ای ضخیم 3.3

 
honari-343-918
واحد: عدد
کدمحصول : 01032427
×

بندگیر نقره ای سایز 3.2 خارجی

 
honari-778-521
واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3.2
نوع بندگیر: متحرّک
جنس بندگیر: فلز
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032424
×

بندگیر چهارگوش ثابت سربی زردقلم ۲.۵

 
honari-564-799
واحد: عدد
رنگ بندگیر: زردقلم
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032422
×

سگک 2 سانتی زرده قلم

 
honari-905-149
واحد: عدد
رنگ سگک: زرده قلم
نوع سگک: میخی
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2 سانتی متر
کدمحصول : 01032326
×

بندگیر نقره ای سایز 3.7

 
bandgir_noghrei_3_7
واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3.7
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032420
×

سگک 2.5 سانتی نقره ای

 
sagak_2_5_noghrei
واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2.50
کدمحصول : 01032325
×

بندگیر سربی زرده قلم 3

 
bozorg_kochak_kon_3_2_zardeghalam
واحد: عدد
رنگ بندگیر: زردقلم
اندازه یراق کیف: 3
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032417
×

بندگیر سربی زرده قلم 3.7

 
bozorg_kochak_kon_3_7
واحد: عدد
رنگ بندگیر: زردقلم
اندازه یراق کیف: 3.7
نوع بندگیر: ثابت
کدمحصول : 01032416
×

بندگیر سربی چهارگوش نقره ای 3.7

 
charmdoozi-yaragh-halghe-bozorgkoochak305
واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3.5
نوع بندگیر: ثابت
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032412
×

بندگیر چهارگوش نقره ای 3.5

 
charmdoozi-yaragh-halghe-bozorgkoochak303
واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 3.5
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032411
×

سگک 2 سانتی نقره ای

 
sagakkif-n-2
واحد: عدد
رنگ سگک: نقره ای دودی
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2 cm
کدمحصول : 01032309
×

سگک 2/5 سانتی زرده قلم

 
sagak2.5-zq
واحد: عدد
رنگ سگک: زرده قلم
نوع سگک: زبانه دار
رنگ یراق: زرده قلم
نوع یراق : سگک
اندازه یراق کیف: 2.5 cm
کدمحصول : 01032308
×

بندگیرسگکی نقره ای 2/5

 
bozorg-kochak-kon-sagakin2.5
واحد: عدد
رنگ بندگیر: نقره ای
اندازه یراق کیف: 2.5
نوع بندگیر: متحرّک
رنگ یراق: نقره ای
نوع یراق : بند گیر
کدمحصول : 01032409
×

بندگیر سگکی طلایی 2/5

 
bozorg-kochak-kon-sagaki-tala2.5
واحد: عدد
رنگ بندگیر: طلایی
اندازه یراق کیف: 2.5
نوع بندگیر: ثابت
کدمحصول : 01032408

یکی از یراق آلات چرم دوزی سگک ها و بند گیر های فلزی هستند که  مورد استفاده در کمربند های چرمی دست دوز ، کیف های چرمی دست دوز و دستبندهای چرم می باشند. 

سگک دستنبد  و سگک های ساعت معمولا سایز های کوچک تری نسبت به سگک کیف چرمی دارد و به یک سر دستنبد یا بند ساعت وصل می شوند ودر قسمت دیگر سوراخ هایی به وسیله سمبه بای عبور زبانه فلزی و تنظیم اندازه دستبند و یا بند ساعت با فاصله های معین نیم الی 1 سانتی متری ایجاد می کنند. 

بندگیر ها نیز برای تنظیم بند کیف در کیف های چرمی و پارچه ای به کار می روند و به وسیله بند گبر ها می توان اندازه بند کیف را مطابق با میل و اندازه خود تنظیم نمود. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه