سبد خرید شما خالی است !

دکمه های چرم دوزی

یکی از یراق آلات چرم دوزی دکمه ها هستند مهم ترین دکمه های مورد استفاده در هنر چرم دوزی دکمه های چهارپارچه یا دکمه های چهار تکه هستند. انواع دیگر دکمه چرم شامل دکمه آهنربایی ، دکمه پیچی ، دکمه های پیچ و مهره می باشند. 

برای نصب دکمه های چهارپارچه باید از ابزار الات چرم دوزی همچون پرچ کن سه تکه استفاده کنیم پرچ کن ها منطبق با دکمه های چهار پارچه طراحی شده اند و در دو سایز بزرگ و کوچک هستند. 

جستجو در دسته "دکمه های چرم دوزی" :

×

دکمه ی چهار پارچه کوچک زرده قلم 9mm

65 تومان
honari-183-377
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: چهارپارچه (قابلمه ای)
اندازه دکمه: کوچک
شکل دکمه: دایره
سایز دکمه: 9cm
کدمحصول : 01030314
×

آهن ربا ساده طلایی لایت 18mm

600 تومان
honari-422-517
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: طلایی
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: بزرگ
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030216
×

دکمه پیچی نک نقره ای کوچک

500 تومان
honari-200-784
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
نوع دکمه: پیچی
اندازه دکمه: کوچک
شکل دکمه: دایره
سایز دکمه: 9*4.5 mm
کدمحصول : 01030107
×

دکمه پیچی نک طلایی کوچک

500 تومان
honari-293-149
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: طلایی
نوع دکمه: پیچی
اندازه دکمه: کوچک
شکل دکمه: دایره
سایز دکمه: 9*6 mm
کدمحصول : 01030106
×

آهن ربا ساده زرده قلم کوچک

350 تومان
honari-688-315
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: کوچک
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030215
×

پیچ و مهره 6 گوش زرده قلم

600 تومان
pichi_6gosh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: پیچی
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030104
×

پیچ و مهره 6 گوش نقره ای

600 تومان
dokme_pichi_6gosh_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: پیچی
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030103
×

آهن ربای مخفی سایز 20*2 میلی متری

1/500 تومان
ahanroba_20_2_mili
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: بزرگ
شکل دکمه: دایره
سایز دکمه: 20*2 mm
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
کدمحصول : 01030214
×

آهن ربای مخفی سایز 14*3 میلی متری

1/000 تومان
ahanroba_14_3_mili
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: بزرگ
شکل دکمه: دایره
سایز دکمه: 14*3 mm
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
کدمحصول : 01030213
×

دکمه پیچی نک نقره ای آب کاری

550 تومان
dokme_mamei_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: پیچی
اندازه دکمه: متوسّط
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030102
×

دکمه ی چهار پارچه نقره ای

65 تومان
dokme_4parche_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: چهارپارچه (قابلمه ای)
اندازه دکمه: کوچک
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030309
×

دکمه ی چهار پارچه طرح دار زردقلم

65 تومان
dokme_4parche_z_tarh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: طرح دار
نوع دکمه: چهارپارچه (قابلمه ای)
اندازه دکمه: کوچک
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030307
×

دکمه ی چهار پارچه میانه ساده طلایی

65 تومان
dokme_4parche_talai
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: طلایی
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: چهارپارچه (قابلمه ای)
اندازه دکمه: متوسّط
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030306
×

دکمه پیچی نک طلایی برنجی

550 تومان
dokme-mamei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: طلایی
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: پیچی
اندازه دکمه: متوسّط
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030101
×

دکمه ی چهار پارچه میانه زرده قلم

65 تومان
dokme-4parche-zq
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: چهارپارچه (قابلمه ای)
اندازه دکمه: متوسّط
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030305
×

دکمه ی چهار پارچه طرح دار نقره ای

65 تومان
4parche-n
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: طرح دار
نوع دکمه: چهارپارچه (قابلمه ای)
اندازه دکمه: کوچک
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030303
×

آهن ربا ساده نقره ای ریز

300 تومان
ahanroba-takhtn-s
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: کوچک
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030207
×

آهن ربا ساده نقره ای درشت

450 تومان
ahanroba-takhtn-b
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: بزرگ
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030206
×

آهن ربا ساده زرده قلم درشت

700 تومان
ahanroba-zq-takht-bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: بزرگ
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030204
×

آهن ربای مخفی سایز 12*2 میلی متری

750 تومان
ahanroba-makhfi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: متوسّط
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030203
×

آهن ربا کاسه ای نقره ای درشت

550 تومان
ahanroba-kaseii-nikel-dorosht
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: بزرگ
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030202
×

آهن ربا کاسه ای زرد قلم درشت

300 تومان
ahanroba-Zq-bozorg-kasei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: بزرگ
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030201
گیره جا پولی

14/000 تومان
×

گیره جا پولی

14/000 تومان
honari-1524987802-683
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
اندازه: 80*13 mm
کدمحصول : 01033306
×

دکمه ی چهار پارچه طرح دار زردقلم 12mm کد 13

65 تومان
honari-962-284
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: ستاره
نوع دکمه: چهارپارچه (قابلمه ای)
اندازه دکمه: متوسّط
شکل دکمه: دایره
سایز دکمه: 12mm
کدمحصول : 01030313
×

دکمه ی چهار پارچه طرح دار زردقلم 12mm کد12

65 تومان
honari-48-196
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: ستاره
نوع دکمه: چهارپارچه (قابلمه ای)
اندازه دکمه: متوسّط
شکل دکمه: دایره
سایز دکمه: 12mm
کدمحصول : 01030312
×

دکمه ی چهار پارچه طرح گل زردقلم

65 تومان
honari-459-71
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: زرد قلم
طرح دکمه: طرحدار
نوع دکمه: چهارپارچه (قابلمه ای)
شکل دکمه: دایره
اندازه دکمه: متوسّط
کدمحصول : 01030311
نا موجود
	پیچ و مهره 6 گوش طلایی

600 تومان
×

پیچ و مهره 6 گوش طلایی

600 تومان
honari-610-509
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: پیچی
اندازه دکمه: بزرگ
رنگ دکمه: طلایی
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030310
×

آهن ربای مخفی سایز 15*2 میلی متری

1/000 تومان
ahanroba_makhfi_siz15
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: بزرگ
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030211
×

آهن ربای مخفی سایز 10 میلی متری

500 تومان
ahanroba_makhfi_siz10
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: نقره ای
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: کوچک
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030210
نا موجود
آهن ربا ساده طلایی 18mm

300 تومان
×

آهن ربا ساده طلایی 18mm

300 تومان
ahanroba-t-b
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ دکمه: طلایی
طرح دکمه: ساده
نوع دکمه: آهنربایی
اندازه دکمه: بزرگ
شکل دکمه: دایره
کدمحصول : 01030208

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه