سبد خرید شما خالی است !

مهره

جستجو در دسته "مهره" :

×

مهره استیل طلایی 8 mm

9/700 تومان
mohre-still-gold-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره
جنس مهره: استیل
کدمحصول : 09010820
تعداد بسته
×

مهره استیل نقره ای 8 mm

5/100 تومان
mohre-still-noghre-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: استیل
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نقره ای
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010819
تعداد بسته
×

مهره استیل نقره ای 6 mm

3/300 تومان
mohre-still-noghre-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: استیل
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نقره ای
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010818
تعداد بسته
×

مهره استیل طلایی 6 mm

6/500 تومان
mohre-still-gold-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: استیل
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010817
تعداد بسته
×

مهره استیل طلایی 4 mm

5/100 تومان
mohre-still-gold-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: استیل
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010816
تعداد بسته
×

مهره استیل نقره ای 4 mm

2/500 تومان
mohre-still-noghre-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: استیل
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نقره ای
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010815
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کروی 10 mm

4/200 تومان
plastic-Bead-core-10mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 10 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 090109104
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای استوانه 12 mm

4/200 تومان
plastic-Bead-ostovaneh-12mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره: 12*8 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 090109103
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کروی 9 mm

4/200 تومان
plastic-Bead-core-9-mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 9mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 090109102
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کروی گل 8mm

4/200 تومان
core-plastic-Bead-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 8 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 090109101
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای استوانه 5 mm

4/200 تومان
plastic-Bead-ostovaneh-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 5*8 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 090109100
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای کروی 8mm

4/200 تومان
plastic-Bead-cere-8-mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 09010999
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کروی 8mm

4/200 تومان
plastic-Bead-core-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 09010997
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای کروی 8 mm

4/200 تومان
plastic-Bead-cere-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 09010996
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای کروی 9 mm

4/400 تومان
plastic-Bead-core-9mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 09010995
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای کروی 11 mm

4/400 تومان
plastic-Bead-cere-11mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 09010994
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب استوانه کروی کرم قهوه ای 8 mm

4/200 تومان
plastic-Bead-ostovaneh-core-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 8*7 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010993
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای استوانه 12mm

4/200 تومان
plastic-Bead-ostovaneh-12-mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 12*10 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010992
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای استوانه 14 mm

4/200 تومان
plastic-Bead-ostovaneh-14mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 14*6 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010991
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کروی 8 mm

4/200 تومان
plastic-Bead-core-8-mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 8 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010990
تعداد بسته
×

مهره طرح چوب کرم قهوه ای استوانه 23 mm

4/400 تومان
plastic-Bead-ostovaneh-23mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره: 23*10 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010989
تعداد بسته
×

مهره چوبی مکعبی سبز فیروزه ای 6 mm

3/600 تومان
Wooden-bead-Cyan-cube-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مکعب
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011168
تعداد بسته
×

مهره چوبی گرد سبز فیروزه ای 8 mm

3/100 تومان
Wooden-bead-Round-Cyan-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011167
تعداد بسته
×

مهره چوبی مکعبی قهوه ای 6 mm

3/600 تومان
Wooden-bead-Brown-cube-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مکعب
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
اندازه مهره: 6*6 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011166
تعداد بسته
×

مهره چوبی مکعبی زرشکی 6 mm

2/800 تومان
Wooden-bead-Crimson-cube-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مکعب
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
اندازه مهره: 6*6 mm
کدمحصول : 09011165
تعداد بسته
×

مهره چوبی استوانه چند رنگ 8 mm

3/200 تومان
mohre-choovi-ostovaneh-anycolours-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
اندازه مهره: 8*6 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011164
تعداد بسته
×

مهره چوبی استوانه سبز فیروزه ای 4mm

3/000 تومان
mohre-choovi-ostovaneh-cyan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: مهره
اندازه مهره: 4*5 mm
کدمحصول : 09011163
تعداد بسته
×

مهره چوبی استوانه زرشکی 4 mm

3/000 تومان
mohre-choobi-ostovaneh-zershki-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: مهره
اندازه مهره: 4*5 mm
کدمحصول : 09011162
تعداد بسته
×

مهره چوبی گرد کرم 6 mm

3/600 تومان
Wooden-bead-Round-cream-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
اندازه مهره: 6*5 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011161
تعداد بسته
×

مهره چوبی گرد مشکی 6 mm

3/600 تومان
Wooden-bead-Round-black-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011160
تعداد بسته
×

مهره چوبی استوانه مشکی 4mm

3/000 تومان
mohre-choovi-ostovaneh-black-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: مهره
اندازه مهره: 4*5 mm
کدمحصول : 09011159
تعداد بسته
×

مهره چوبی گرد قهوه ای 6 mm

3/600 تومان
Wooden-bead-Round-Brown-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011158
تعداد بسته
×

مهره چوبی استوانه قرمز 4mm

3/000 تومان
mohre-choovi-ostovaneh-red-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: استوانه
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 4mm
انواع سنگ و مهره: مهره
اندازه مهره: 4*5 mm
کدمحصول : 09011157
تعداد بسته
×

پوم پوم آویزدار سبز 12 mm

6/900 تومان
pompom-green-12mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سبز
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010812
تعداد بسته
×

پوم پوم آویزدار سفید 12 mm

6/900 تومان
pompom-white-12mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سفید
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010811
تعداد بسته
×

پوم پوم آویزدار سرمه ای 12 mm

6/900 تومان
pompom-navy-blue-12mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09010810
تعداد بسته

مهره در ساخت زیور آلات به انواع سنگ و منجوق ، کریستال هم اطلاق می شود اما به طور خاص تر مهره ها خود یک دسته هستند که از نظر جنس شامل مهره های پلاستیکی شکل دار و ساده و مهره های چوبی می شوند. و معمولا در اشکال کروی ، مکعبی ، استوانه ای هستند. از نظر قیمت قیمت پایین تری نسبت به سنگ ها دارند. و ازنظر سایز ، 6 تا 22 و حتی بزرگ تر را شامل می شوند. معمولا از سایزهای 6 و 8 مهره ها برای ساخت دستبندهای مهره ای استفاده می شود. و سایز های بزرگ تر به عنوان پلاک یا آویز کاربرد دارد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه