سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

مهره

مهره در ساخت زیور آلات به انواع سنگ و منجوق ، کریستال هم اطلاق می شود اما به طور خاص تر مهره ها خود یک دسته هستند که از نظر جنس شامل مهره های پلاستیکی شکل دار و ساده و مهره های چوبی می شوند. و معمولا در اشکال کروی ، مکعبی ، استوانه ای هستند. از نظر قیمت قیمت پایین تری نسبت به سنگ ها دارند. و ازنظر سایز ، 6 تا 22 و حتی بزرگ تر را شامل می شوند. معمولا از سایزهای 6 و 8 مهره ها برای ساخت دستبندهای مهره ای استفاده می شود. و سایز های بزرگ تر به عنوان پلاک یا آویز کاربرد دارد.

جستجو در دسته "مهره" :

×

مهره رنگی چوبی کروی قهوه ای 18mm

80 تومان
honari-816-793
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011140
×

مهره رنگی چوبی کروی کرم قهوه ای طرحدار 16mm

100 تومان
honari-919-609
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 16mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011139
×

مهره رنگی چوبی کروی کرم طرحدار 10mm

100 تومان
honari-268-746
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011138
×

مهره رنگی چوبی استوانه ای کرم 15mm

80 تومان
honari-224-979
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15*7 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011137
×

مهره رنگی چوبی استوانه ای کرم تیره 22mm

80 تومان
honari-850-256
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 22*8 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011136
×

مهره رنگی چوبی استوانه ای قرمز 22mm

80 تومان
honari-753-884
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 22*8 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011135
×

مهره رنگی چوبی استوانه ای چند رنگ 15mm

80 تومان
honari-515-373
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 15*7 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011133
×

مهره رنگی چوبی گرد تخت 7mm

65 تومان
honari-316-813
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: 7mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011132
×

مهره رنگی چوبی مکعبی کرم 10mm

80 تومان
honari-921-647
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011131
×

مهره رنگی چوبی گرد سرمه ای 12mm

80 تومان
honari-499-722
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: دایره
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011129
×

مهره رنگی چوبی کروی کرم قهوه ای 10mm

100 تومان
honari-886-814
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011128
×

مهره رنگی چوبی کروی قرمز 8mm

80 تومان
honari-684-153
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011126
×

مهره رنگی چوبی کروی صورتی 6mm

80 تومان
honari-826-838
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: صورتی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011125
×

مهره رنگی چوبی کروی نارنجی 6mm

80 تومان
honari-494-208
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: نارنجی
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011124
×

مهره رنگی چوبی کروی نارنجی 8mm

80 تومان
honari-501-184
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: نارنجی
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011123
×

مهره رنگی چوبی مکعبی قرمز 10mm

80 تومان
honari-183-161
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: قرمز
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011122
×

مهره رنگی چوبی کروی زرد 6mm

80 تومان
honari-837-588
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011121
×

مهره رنگی چوبی مکعبی زرد 10mm

80 تومان
honari-8-941
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: زرد
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011120
×

مهره رنگی چوبی بزرگ 12mm

80 تومان
honari-276-403
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011119
×

مهره چوبی گرد کرم قهوه ای طرح دار 17mm

100 تومان
honari-332-812
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 17mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011118
×

مهره رنگی طرح مکعب گلدار 10mm

5/600 تومان
honari-471-985
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مربع
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 35
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09010979
×

مهره رنگی کروی گلدار 8mm

5/600 تومان
honari-137-484
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 40
اندازه مهره زیورآلات: 8mm
انواع سنگ و مهره: مهره
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09010975
×

مهره رنگی کروی گلدار 10mm

5/600 تومان
honari-695-300
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 50
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09010974
×

مهره رنگی طرح پروانه کوچک 10mm

5/600 تومان
honari-974-676
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 38
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09010972
×

مهره رنگی طرح پروانه بزرگ 14mm

5/600 تومان
honari-313-313
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: رشته(بند)
جنس مهره: پلاستیک
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گل و پروانه
طرح مهره: دو رنگ
نوع مهره: مات
تعداد مهره در هر رشته: 34
اندازه مهره زیورآلات: 14mm
انواع سنگ و مهره: مهره
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 09010971
×

مهره رنگی چوبی گرد بنفش

75 تومان
honari-785-564
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: بنفش
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011116
×

مهره رنگی چوبی گرد کرم

80 تومان
honari-277-417
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: کرم
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011115
×

مهره رنگی چوبی گرد قرمز طرح دار

100 تومان
honari-470-58
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
شکل مهره: کروی
رنگ پایه: قرمز
انواع سنگ و مهره: مهره
نوع تراش مهره: بدون تراش
نوع مهره: نیمه براق
طرح مهره: دو رنگ
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
کدمحصول : 09011109
×

مهره رنگی چوبی گرد قهوه ای

75 تومان
honari-175-351
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس مهره: چوب
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
رنگ پایه: قهوه ای
انواع سنگ و مهره: مهره
نوع تراش مهره: بدون تراش
نوع مهره: نیمه براق
اندازه مهره زیورآلات: 12mm
کدمحصول : 09011108
×

مهره رنگی چوبی بیضی بزرگ

150 تومان
mohre_chobi_beizi_bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
انواع سنگ و مهره: مهره
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
کدمحصول : 09011105
×

مهره رنگی چوبی متوسط 10mm

80 تومان
monjogh-mohre-mohre-choobi-bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: نیمه براق
انواع سنگ و مهره: مهره
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
کدمحصول : 09011101
×

مهره رنگی چوبی کروی کوچک 6mm

80 تومان
honari-55-428
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011142
×

مهره رنگی چوبی کروی رنگی 18mm

80 تومان
honari-824-446
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی تراش خورده
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 18mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011141
×

مهره رنگی چوبی استوانه ای چند رنگ 22mm

80 تومان
honari-354-319
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
اندازه مهره زیورآلات: بزرگتر از 14 میلی متر
اندازه مهره: 22*8 mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011134
×

مهره رنگی چوبی کروی مشکی 6mm

80 تومان
honari-118-425
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 6mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011130
×

مهره رنگی چوبی مکعبی مشکی 10mm

80 تومان
honari-258-268
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس مهره: چوب
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: متفاوت
طرح مهره: ساده
نوع مهره: مات
رنگ پایه: سیاه
اندازه مهره زیورآلات: 10mm
انواع سنگ و مهره: مهره
کدمحصول : 09011127

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه