سبد خرید شما خالی است !

ظروف شیشه ای

جستجو در دسته "ظروف شیشه ای" :

×

ظرف شیشه ای کره خوری 10.5*10.5 کد 18

 
honari-654-68
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 10.5*10.5 cm
ارتفاع شیشه: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030288
×

ظرف شیشه ای پروانه تخت متوسط 22*22 کد142

 
honari-383-509
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 22*22 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030287
×

ظرف شیشه ای چشمی بزرگ 19*30 کد 151

 
honari-544-954
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 30*19 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030284
×

ظرف شیشه ای چشمی متوسط 16*26 کد 151

 
honari-338-464
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 26*16 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030283
×

ظرف شیشه ای برگ بزرگ مشجر 22*30 کد 165

 
honari-633-163
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*22 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030276
×

ظرف شیشه ای برگ متوسط مشجر 18*25 کد 165

 
honari-839-498
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 25*18cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030275
×

ظرف شیشه ای برگ کوچک مشجر 13.5*19 کد 165

 
honari-728-740
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 19*13.5cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030274
×

ظرف شیشه ای ستاره بزرگ 28*28 کد 11

 
honari-624-158
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28*28 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030272
×

ظرف شیشه ای طرح برگ بزرگ 22*31 کد 156

 
honari-432-496
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 31*22 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030271
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی متوسط 22*22 کد 13

 
honari-923-111
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 22*22 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030268
×

ظرف شیشه ای سینی دسته دار مشجر متوسط 23*32 کد133

 
honari-860-209
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 32*23 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030329
×

ظرف شیشه ای مربع دوسر بزرگ 31*39 کد170

 
honari-206-801
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 39*31 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030328
×

ظرف شیشه ای مربع دوسر متوسط 26*31 کد170

 
honari-256-673
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 31*26 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030327
×

ظرف شیشه ای مربع دوسر کوچک 20*25 کد170

 
honari-294-841
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 25*20 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030326
×

ظرف شیشه ای رولت خوری ساده کوچک 11*17.5 کد115

 
honari-387-935
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 17.5*11 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030265
×

ظرف شیشه ای رولت خوری مشجر کوچک 11*17.5 کد115

 
honari-660-794
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 17.5*11 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030264
×

ظرف شیشه ای رولت خوری گود حلالی کوچک 10*16.5 کد161

 
honari-277-621
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 16.5*10 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030324
×

ظرف شیشه ای رولت خوری گود حلالی متوسط 11*27 کد161

 
honari-133-776
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 27*11 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030323
×

ظرف شیشه ای رولت خوری مشجر متوسط 12*27.5 کد115

 
honari-828-664
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 27.5*12 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030260
×

ظرف شیشه ای رولت خوری مشجر بزرگ 12.5*38 کد115

 
honari-151-21
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38*12.5 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030261
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری ساده متوسط 12*42 کد135

 
honari-151-389
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 42*12 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030259
×

ظرف شیشه ای سینی دسته دار متوسط 23*33 کد 132

 
honari-733-876
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 33*23 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030255
×

ظرف شیشه ای سینی ساده بزرگ 24*34 کد 1

 
honari-57-414
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 34*24 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030254
×

ظرف شیشه ای سینی ساده متوسط 23*30 کد1

 
honari-730-92
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 30*23 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030252
×

ظرف شیشه ای چهارگوش تخت بزرگ 27.5*27.5 کد12

 
honari-974-300
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 27.5*27.5 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030251
×

ظرف شیشه ای سینی حلالی بزرگ 24*34 کد2

 
honari-361-828
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 34*24 cm
ارتفاع شیشه: 2 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030250
×

ظرف شیشه ای سینی حلالی متوسط 23*30 کد2

 
honari-963-284
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*23 cm
ارتفاع شیشه: 2 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030249
×

ظرف شیشه ای مستطیل پهن حلالی 20*38 کد 4

 
honari-215-649
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 38*20 cm
ارتفاع شیشه: 13mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030248
×

ظرف شیشه ای دایره تخت مشجر بزرگ 28cm کد118

 
honari-429-506
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030247
×

ظرف شیشه ای مستطیل پهن ساده 19.5*38 کد3

 
honari-904-291
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38*19.5 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030246
×

ظرف شیشه ای هشت حلالی تخت بزرگ 30*30 کد 141

 
honari-895-154
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 2 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030244
×

ظرف شیشه ای هشت حلالی تخت متوسط 23*23 کد 141

 
honari-846-314
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030243
×

ظرف شیشه ای کاسه ساده چهارگوش 26*26 کد14

 
honari-332-52
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 26*26 cm
ارتفاع شیشه: 4 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030319
×

ظرف شیشه ای هشت حلالی گود بزرگ 29*29 کد136

 
honari-356-858
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 29*29 cm
ارتفاع شیشه: 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030318
×

ظرف شیشه ای کباب خوری 19*38.5 کد 28

 
honari-763-525
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38.5*19cm
ارتفاع شیشه: 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030240
×

ظرف شیشه ای هشت حلالی تخت کوچک 18*18 کد 141

 
honari-148-344
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 18 * 18 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030239

ظروف شیشه ای خام در طرح و سایز های متفاوت مخصوص ویترای و انواع نقاشی دکوراتیو میباشد . ظروف شیشه ای معمولا در دو دسته تخت و گود طبقه بندی میشود که میتوانید با توجه به طرح مورد نظر سایز و شکل ظرف شیشه ای را انتخاب کنید . ظروف شیشه ای کاملا شفاف میباشد و مناسب انجام هر گونه نقاشی میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه