سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

ظروف شیشه ای

ظروف شیشه ای خام در طرح و سایز های متفاوت مخصوص ویترای و انواع نقاشی دکوراتیو میباشد . ظروف شیشه ای معمولا در دو دسته تخت و گود طبقه بندی میشود که میتوانید با توجه به طرح مورد نظر سایز و شکل ظرف شیشه ای را انتخاب کنید . ظروف شیشه ای کاملا شفاف میباشد و مناسب انجام هر گونه نقاشی میباشد.

جستجو در دسته "ظروف شیشه ای" :

×

ست هفت سین پیاله مربعی

18/900 تومان
marabba7sin
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای پیاله چهار گوش لبه دار 11*11 کد 162
×

ست هفت سین پیاله لبه گرد

18/900 تومان
piyale7sin
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای پیاله ساده لبه گرد 12.5*12.5 کد 160
×

بسته هفت سین ستاره مشجر

21/700 تومان
setaerm7sin
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای پیاله ستاره مشجر 13*13 کد 148
×

بسته هفت سین طرح ستاره ساده

14/000 تومان
setaer7sin
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای ستاره گود 14 سانتی متری کد 139
×

بسته هفت سین دایره گل

14/800 تومان
dayeregol7sin
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری
 • ظرف شیشه ای گل کوچک 19*19 سانتی متری کد 16
×

بسته هفت سین طرح برگ

12/000 تومان
barg7sin
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای طرح برگ ریز 11*15 سانتی متری کد 156
×

ظرف هفت سین طرح نقطه

16/000 تومان
7sinnoghte
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد ریز 12.5*12.5 سانتی متری کد 9
 • ظرف شیشه ای رولت خوری ساده کوچک 11*17.5 کد115
×

ست هفت سین شیشه ای طرح مستطیل

19/000 تومان
7sinshishemos
محتویات بسته
 • ظرف شیشه ای رولت خوری ساده کوچک 11*17.5 کد115
 • ظرف شیشه ای کره خوری 10.5*10.5 کد 18
×

ظرف شیشه ای پروانه تخت بزرگ 30*30 کد 142

6/400 تومان
honari-402-28
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کدمحصول : 04030350
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری ساده کوچک 10*31 کد135

6/000 تومان
honari-783-337
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 31*10 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کدمحصول : 040302109
×

ظرف شیشه ای طرح برگ کوچک 14*19 کد 156

3/800 تومان
honari-399-435
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 19*14 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کدمحصول : 040302108
×

ظرف شیشه ای سه طبقه چهارگوش لبه دار

35/000 تومان
honari-940-556
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : ظرف کوچک : 18*18 - ظرف متوسط : 22*22 - ظرف بزرگ : 28*28 سانتی متر
ارتفاع شیشه: 35 cm
کدمحصول : 04030407
×

ظرف شیشه ای سه طبقه ستاره

35/000 تومان
honari-375-75
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : ظرف کوچک : 19*19 - ظرف متوسط : 23*23 - ظرف بزرگ : 30*30 سانتی متر (فاصله دو راس)
ارتفاع شیشه: 35 cm
کدمحصول : 04030406
×

ظرف شیشه ای سه طبقه هشت حلالی

35/000 تومان
honari-470-97
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : ظرف کوچک : 18*18 - ظرف متوسط : 23*23 - ظرف بزرگ : 30*30 سانتی متر
ارتفاع شیشه: 35 cm
کدمحصول : 04030405
×

ظرف شیشه ای سه طبقه هشت ضلعی

35/000 تومان
honari-23-192
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : ظرف کوچک : 17*17 - ظرف متوسط : 22*22 - ظرف بزرگ : 26*26 سانتی متر
ارتفاع شیشه: 35 cm
کدمحصول : 04030404
×

ظرف شیشه ای سه طبقه مربع دو سر

35/000 تومان
honari-665-909
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : ظرف کوچک : 20*25 - ظرف متوسط : 26*32 - ظرف بزرگ : 31*39 سانتی متر
ارتفاع شیشه: 35cm
کدمحصول : 04030403
×

ظرف شیشه ای سه طبقه مثلث

35/000 تومان
honari-845-393
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : ظرف کوچک : 17 - ظرف متوسط : 21 - ظرف بزرگ : 28 سانتی متر (فاصله یک راس تا قاعده مثلث)
ارتفاع شیشه: 35 cm
کدمحصول : 04030402
×

ظرف شیشه ای سه طبقه پروانه ای

35/000 تومان
honari-62-117
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : ظرف کوچک : 18*18 - ظرف متوسط : 23*23 - ظرف بزرگ : 31*31 سانتی متر
ارتفاع شیشه: 35 cm
کدمحصول : 04030401
×

ظرف شیشه ای بیضی سوپر 39*29 کد21

10/500 تومان
honari-660-433
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 39*29cm
ارتفاع شیشه: 4cm
کدمحصول : 04030349
×

ظرف شیشه ای دایره تخت مشجر ریز 13.5cm کد118

2/900 تومان
honari-608-865
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 13.5 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کدمحصول : 040302107
×

ظرف شیشه ای دایره تخت مشجر کوچک 18.5cm کد118

4/500 تومان
honari-915-350
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 18.5 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کدمحصول : 040302106
×

ظرف شیشه ای دایره تخت مشجر متوسط 23cm کد118

5/600 تومان
honari-936-204
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کدمحصول : 040302105
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری مشجر متوسط 12*42 کد134

7/000 تومان
honari-37-539
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 42*12 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کدمحصول : 04030348
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری ساده بزرگ 14*51 کد135

6/600 تومان
honari-46-141
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 51*14 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کدمحصول : 040302103
×

ظرف شیشه ای دایره بزرگ 28*28 کد 8

6/400 تومان
honari-163-499
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کدمحصول : 040302102
×

ظرف شیشه ای دایره سوپر 38*38 کد 8

10/500 تومان
honari-827-482
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38*38 cm
ارتفاع شیشه: 4.5 cm
کدمحصول : 040302101
×

ظرف شیشه ای بشقاب کنگره متوسط 23*23 کد 16

5/100 تومان
honari-572-661
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کدمحصول : 040302100
×

ظرف شیشه ای بشقاب کنگره بزرگ 30*30 کد 16

6/400 تومان
honari-860-182
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کدمحصول : 04030299
×

ظرف شیشه ای بشقاب کنگره بزرگ مشجر 30*30 کد 130

7/000 تومان
honari-899-439
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کدمحصول : 04030298
×

ظرف شیشه ای کنگره بزرگ مشجر 30*30 کد 123

7/000 تومان
honari-121-968
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کدمحصول : 04030297
×

ظرف شیشه ای کاسه کنگره بزرگ 30*30 کد 162

6/300 تومان
honari-931-647
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 6cm
کدمحصول : 04030347
×

ظرف شیشه ای سرگرد انارخوری 13.5*13.5 کد 163

3/900 تومان
honari-683-257
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 13.5*13.5cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کدمحصول : 04030346
×

ظرف شیشه ای پروانه گود متوسط 19*19 کد 143

5/200 تومان
honari-558-547
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 19*19cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کدمحصول : 04030345
×

ظرف شیشه ای گل متوسط 30*30 سانتی متری کد 19

5/100 تومان
honari-407-628
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*30 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کدمحصول : 04030296
×

ظرف شیشه ای پیاله کنگره(گل) مشجر 14*14 کد 125

3/600 تومان
honari-209-879
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 14*14cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کدمحصول : 04030344
×

ظرف شیشه ای پیاله هشت گوش مشجر 14*14 کد 144

3/100 تومان
honari-747-141
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 14*14cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کدمحصول : 04030343

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه