سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ظروف شیشه ای

ظروف شیشه ای خام در طرح و سایز های متفاوت مخصوص ویترای و انواع نقاشی دکوراتیو میباشد . ظروف شیشه ای معمولا در دو دسته تخت و گود طبقه بندی میشود که میتوانید با توجه به طرح مورد نظر سایز و شکل ظرف شیشه ای را انتخاب کنید . ظروف شیشه ای کاملا شفاف میباشد و مناسب انجام هر گونه نقاشی میباشد.

جستجو در دسته "ظروف شیشه ای" :

×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد کوچک 16*16 سانتی متری کد 9

2/800 تومان
honari-385-234
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 16*16cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030021
×

ظرف شیشه ای سه طبقه حلالی

28/000 تومان
honari-855-57
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030019
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی متوسط 23*23 سانتی متری کد 13

3/700 تومان
honari-294-361
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
ابعاد : 23*23cm
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030017
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی کوچک 18*18 سانتی متری کد 13

2/800 تومان
honari-316-742
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
ابعاد : 18*18cm
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030016
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی ریز 12*12 سانتی متری کد 13

2/000 تومان
honari-688-319
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
ابعاد : 12*12cm
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030015
×

چهارگوش تخت ریز 11*11 سانتی متری کد

1/800 تومان
honari-100-639
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 11*11cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030311
×

ظرف شیشه ای ستاره متوسط 23*23 سانتی متری کد 11

3/700 تومان
honari-337-823
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 23*23cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030230
×

ظرف شیشه ای مربع متوسط 18*18 سانتی متری کد 6

3/800 تومان
honari-212-732
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 18*18cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030226
×

ظرف شیشه ای مربع ریز 11*11 سانتی متری کد 6

1/800 تومان
honari-704-931
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 11*11cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030225
×

ظرف شیشه ای قلب متوسط 21*21 سانتی متری کد 10

3/800 تومان
honari-46-602
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 21*21cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030223
×

ظرف شیشه ای ستاره 14*14

3/000 تومان
zorof_shishei_setare_14_14_7195
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 14*14
واحد: عدد
کدمحصول : 04030222
×

ظرف شیشه ای قلب کوچک 14*14

3/000 تومان
zorof_shishei_ghalb_7145
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 12.5*13.5
واحد: عدد
کدمحصول : 04030220
×

ظرف شیشه ای مستطیل گود حلالی17*28 کد 23/4

5/000 تومان
zarf_shishei_helali_23_4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 28*17
واحد: عدد
کدمحصول : 04030308
×

گلدان شیشه ای مشکی کد 4

15/000 تومان
goldan_shishei_meshki_code4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : ارتفاع 42- دهانه 18
واحد: عدد
کدمحصول : 04030104
×

گلدان شیشه ای مشکی کد 1

15/000 تومان
goldan_shishei_meshki_code1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : ارتفاع 42- دهانه 18
واحد: عدد
کدمحصول : 04030101
×

ظرف شیشه ای قلب کوچک 17*17 سانتی متری کد 10

2/800 تومان
1405-vitri-shishe-ghalb
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : ارتفاع 42- دهانه 18
واحد: عدد
کدمحصول : 04030218
×

ظرف شیشه ای ستاره کوچک 18*18 سانتی متری کد 11

2/800 تومان
1403-vitri-shishe-setare6par
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 23*23
واحد: عدد
کدمحصول : 04030007
×

ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری

2/000 تومان
1104-vitri-shishe-gerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 9*9
واحد: عدد
کدمحصول : 04030211
×

ظرف شیشه ای مثلث ریز 9.5*9.5 سانتی متری کد 7

1/500 تومان
1204-vitri-shishe-mosalas
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 10*10 سانتی متر
واحد: عدد
کدمحصول : 04030006
×

ظرف شیشه ای مثلث کد 11/3 17*17

3/500 تومان
1503-vitri-shishe-mosalas
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 17.5*17.5cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030005
×

ظرف شیشه ای مربع گود کد 22/3

3/500 تومان
1202-vitri-shishe-morabaigod
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 12*12cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030004
×

ظرف شیشه ای مربع کوچک 15.5*15.5 کوچک کد 6

2/800 تومان
1101-vitri-shishe-moraba
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 7.5*7.5cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030202
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد ریز 13*13 سانتی متری کد 9

2/000 تومان
1205-vitri-shishe-morabalabegerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 13*13cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030003
×

ظرف شیشه ای مربعی 8.5*8.5

2/000 تومان
1103-vitri-shishe-morabalabegerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 8.5*8.5cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030201
×

ظرف شیشه ای مستطیل گود 12*17

3/500 تومان
1203-vitri-shishe-mostatigod
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 12*17cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030302
×

ظرف شیشه ای مستطیلی 38*13

honari-133-329
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38*13cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030238
×

ظرف شیشه ای مستطیلی 28*12

honari-454-691
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28*12cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030237
×

ظرف شیشه ای هشت گوش گود 18 سانتی متری کد 138

honari-243-615
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
واحد: عدد
کدمحصول : 04030317
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد متوسط 21*21 سانتی متری کد 9

honari-851-546
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 21*21cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030023
×

ظرف شیشه ای سه طبقه طرح گل

honari-352-165
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
واحد: عدد
کدمحصول : 04030020
×

ظرف شیشه ای سه طبقه دایره ای

honari-495-775
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
واحد: عدد
کدمحصول : 04030018
×

ظرف شیشه ای طرح برگ متوسط 25*18 کد 156

honari-117-86
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
ابعاد : 18*25cm
عمق : تخت
شکل شیشه: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030014
×

ظرف شیشه ای طرح برگ ریز 11*15 سانتی متری کد 156

honari-460-714
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
ابعاد : 15*11cm
عمق : تخت
شکل شیشه: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030013
×

ظرف شیشه ای گل گود 14.5 سانتی متری کد 140

honari-575-910
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 14.5 cmقطر
واحد: عدد
کدمحصول : 04030316
×

ظرف شیشه ای هشت گوش گود 14 سانتی متری کد 138

honari-778-78
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 14cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030315
×

ظرف شیشه ای دایره گود ریز 14.5 سانتی متری کد 137

honari-692-293
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 14.5cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030314

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه