سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

شابلون استنسیل

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

شابلون استنسیل 1030R

4/000 تومان
shablon-stansil-koochak
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 10*14
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 030602328
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 167k

6/600 تومان
shablon-stansil-167k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 10*28
انواع طرح : گل
کدمحصول : 030602327
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 1130k

6/600 تومان
shablon-stansil-1130k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602326
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 1267B

13/100 تومان
shablon-stansil-1267b
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 19*29
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602323
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 611B

13/100 تومان
shablon-stansil-B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 19*29
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602322
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 082B

 
shablon-stansil-082b
واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 19*29
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602321
×

استنسیل هنری کد 844B

13/100 تومان
stansil_honari-code--844B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
اندازه حدودی : 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602320
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 059R

4/000 تومان
stansil_honari-code--059R
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 030602319
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 884m

10/000 تومان
stansil_honari-code--884B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602318
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 616R

 
stansil_honari-code-616R
واحد: عدد
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602315
×

استنسیل هنری کد 845B

13/100 تومان
stansil_honariii-code-845B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602313
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 230R

 
stansil_honari-code-230R
واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602312
×

استَنسیل هُنری کد 537K

6/600 تومان
stansil_honariii-code-537K
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602311
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 629B

13/100 تومان
stansil_honari-code-629B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 19.5*28 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602309
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 621M

9/900 تومان
stansil_honari-code-621M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 17*24 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602308
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 724k

6/600 تومان
stansil_honari-code-724M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 16.5*24 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602307
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1130M

9/900 تومان
stansil_honari-code-1130M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 16.5*24 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602306
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 625K

 
stansil_honari-code-625K
واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602305
×

استنسیل هنری کد 529 m

9/900 تومان
stansil_honari-code-529m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 24*16.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602303
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 230K

6/500 تومان
stansil_honari-code-230zK
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602302
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 846 m

9/900 تومان
stansil_honari-code-846m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
ابعاد شابلون: 16.5*24 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602301
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 228K

6/600 تومان
stansil_honari-code-228K
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602300
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 474R

 
stansil_honari-code-474R
واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 30*9.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602299
×

استنسیل هنری کد 844M

10/000 تومان
stansil_honari-code-844M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602298
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 843M

 
stansil_honari-code-843M
واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 16*24 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602297
×

استنسیل هنری کد 847M

10/000 تومان
stansil_honari-code-847M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 24*16 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602296
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 843B

13/100 تومان
stansil_honari-code-843B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602294
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 847B

10/200 تومان
stansil_honari-code-847B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602293
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 846B

13/100 تومان
stansil_honari-code-846B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602292
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 100M

7/600 تومان
stansil_honari-code-100M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602291
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 503k

6/600 تومان
stansil_honari-code-503k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602290
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 845K

6/600 تومان
stansil_honari-code-845k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602289
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 844k

6/600 تومان
stansil_honari-code-844k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602288
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 029M

10/000 تومان
stansil_honari-code-029M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 36*12 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602287
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 824M

10/000 تومان
stansil_honari-code-824M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602286
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 805k

6/600 تومان
stansil_honari-code-805K
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602285
تعداد بسته

شابلون استنسیل چیست؟ صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

این شابلون ها به صورت طلق و از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی را دارند. شابلون استنسیل به دو صورت پشت چسب دار و معمولی در بازار به فروش میرسد.

 برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد. از آنجایی که شابلون استنسیل یک بار مصرف نیست و قابلیت شستشو دارند، میتوان از آن در هنرهای متفاوتی مثل دکوراتیو، چاپ روی پارچه، نقاشی روی سرامیک استفاده کرد. آموزش نحوه ی استفاده از این شابلون ها را میتوانید در کلاس آموزش نقاشی دکوراتیو ببینید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!