سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

شابلون استنسیل

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

شابلون استنسیل 1030R

2/900 تومان
shablon-stansil-koochak
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 10*14
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 030602328
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 1130k

5/100 تومان
shablon-stansil-1130k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602326
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 503M

7/600 تومان
shablon-stansil-503m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 16.5*24 cm
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 030602325
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل

10/200 تومان
shablon-stansil-blue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 27*21
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 030602324
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 1267B

10/200 تومان
shablon-stansil-1267b
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 19*29
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602323
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 082B

10/200 تومان
shablon-stansil-082b
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 19*29
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 030602321
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 844B

10/200 تومان
stansil_honari-code--844B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
اندازه حدودی : 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602320
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 059R

2/900 تومان
stansil_honari-code--059R
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 030602319
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 805M

7/600 تومان
stansil_honari-code-805M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602317
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 621M

7/600 تومان
stansil_honari-code-621M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 17*24 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602308
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 625K

5/100 تومان
stansil_honari-code-625K
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602305
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 846 m

7/600 تومان
stansil_honari-code-846m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
ابعاد شابلون: 16.5*24 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602301
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 845M

7/600 تومان
stansil_honari-code-845M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 16*24 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602295
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 843B

10/200 تومان
stansil_honari-code-843B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602294
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 847B

10/200 تومان
stansil_honari-code-847B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602293
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 846B

10/200 تومان
stansil_honari-code-846B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602292
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 100M

7/600 تومان
stansil_honari-code-100M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602291
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 029M

7/600 تومان
stansil_honari-code-029M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 36*12 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602287
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 824M

7/600 تومان
stansil_honari-code-824M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602286
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1048B

10/200 تومان
honari-1048B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 28.5*19 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602284
تعداد بسته
×

استنسیل رولی ریچ کد 013

54/900 تومان
roll-code013
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: رول
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: رول: 50*57 cm طرح: 9*11 cm
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : هندسی
اندازه حدودی : سایر
سازنده شابلون: Rich
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602283
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1030B

10/200 تومان
honari-1541001017-197
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602267
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 587B

10/200 تومان
honari-1541000947-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602265
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 557B

10/200 تومان
honari-1541000818-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602262
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 605B

10/200 تومان
honari-1541000251-960
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602261
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 333B

10/200 تومان
honari-1540998722-519
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602260
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 881B

10/200 تومان
honari-1540998483-797
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602258
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 658B

10/200 تومان
honari-1540997874-525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602257
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 498M

7/600 تومان
honari-1540997834-596
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602256
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 333M

7/600 تومان
honari-1540997796-967
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602255
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 383M

7/600 تومان
honari-1540997738-218
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602254
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 616M

7/600 تومان
honari-1540997573-281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602252
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 235M

7/600 تومان
honari-1540997520-867
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602251
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 890M

7/600 تومان
honari-1540997441-160
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602250
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 907M

7/600 تومان
honari-1540997369-663
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602249
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 973M

7/600 تومان
honari-1540997249-763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602248
تعداد بسته

شابلون استنسیل چیست؟ صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

این شابلون ها به صورت طلق و از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی را دارند. شابلون استنسیل به دو صورت پشت چسب دار و معمولی در بازار به فروش میرسد.

 برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد. از آنجایی که شابلون استنسیل یک بار مصرف نیست و قابلیت شستشو دارند، میتوان از آن در هنرهای متفاوتی مثل دکوراتیو، چاپ روی پارچه، نقاشی روی سرامیک استفاده کرد. آموزش نحوه ی استفاده از این شابلون ها را میتوانید در کلاس آموزش نقاشی دکوراتیو ببینید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!