سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

شابلون استنسیل

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

استَنسیل هُنری کد 537K

4/400 تومان
stansil_honariii-code-537K
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602311
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 629B

9/000 تومان
stansil_honari-code-629B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 19.5*28 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602309
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 621M

6/700 تومان
stansil_honari-code-621M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 17*24 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602308
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 844M

6/700 تومان
stansil_honari-code-844M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602298
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 847M

6/700 تومان
stansil_honari-code-847M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 24*16 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602296
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 847B

9/000 تومان
stansil_honari-code-847B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602293
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 100M

6/700 تومان
stansil_honari-code-100M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602291
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 844k

4/400 تومان
stansil_honari-code-844k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602288
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1048B

9/000 تومان
honari-1048B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 28.5*19 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602284
تعداد بسته
×

استنسیل رولی ریچ کد 013

54/900 تومان
roll-code013
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: رول
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: رول: 50*57 cm طرح: 9*11 cm
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : هندسی
اندازه حدودی : سایر
سازنده شابلون: Rich
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602283
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 809B

9/000 تومان
honari-1540998652-930
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602259
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 276M

6/700 تومان
honari-1540996767-737
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602243
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1030M

6/700 تومان
honari-1540995839-400
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602235
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 106M

6/700 تومان
honari-1540975005-533
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602218
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 061M

6/700 تومان
honari-1540973461-589
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*16 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602210
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 809k

4/400 تومان
honari-1540967128-194
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602197
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 245K

4/400 تومان
honari-1540825854-549
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602180
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 106K

4/400 تومان
honari-1540825465-957
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602177
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 627K

4/400 تومان
honari-1540824003-520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602162
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 0039B

11/100 تومان
honari-1540459264-56
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 43.5*21 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602154
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 474B

9/000 تومان
honari-1540458953-848
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 42*14 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602151
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 360M

6/700 تومان
honari-1540456077-979
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 36*12 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602138
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 19

6/000 تومان
honari-1529212972-525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602125
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 102

6/000 تومان
honari-1524386547-911
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602123
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 112

6/000 تومان
honari-1524386471-598
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602122
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 18

6/000 تومان
honari-1524386251-634
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602120
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 1001

6/000 تومان
honari-1520774497-826
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602118
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 15

6/000 تومان
honari-1519474741-449
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602113
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 12

6/000 تومان
honari-763-478
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602111
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 105

6/000 تومان
honari-633-485
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602109
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد3

6/000 تومان
honari-947-645
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602107
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 2

6/000 تومان
honari-131-710
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602106
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 114

2/700 تومان
honari-489-631
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : اسلیمی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602102
تعداد بسته
ابر

1/600 تومان
×

ابر

1/600 تومان
abr
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: ابر پتینه
کدمحصول : 03100301
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 844B

 
stansil_honari-code--844B
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
اندازه حدودی : 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602320
×

استنسیل هنری کد 059R

 
stansil_honari-code--059R
واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 030602319

شابلون استنسیل چیست؟ صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

این شابلون ها به صورت طلق و از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی را دارند. شابلون استنسیل به دو صورت پشت چسب دار و معمولی در بازار به فروش میرسد.

 برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد. از آنجایی که شابلون استنسیل یک بار مصرف نیست و قابلیت شستشو دارند، میتوان از آن در هنرهای متفاوتی مثل دکوراتیو، چاپ روی پارچه، نقاشی روی سرامیک استفاده کرد. آموزش نحوه ی استفاده از این شابلون ها را میتوانید در کلاس آموزش نقاشی دکوراتیو ببینید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!