سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

شابلون استنسیل

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

استنسیل هنری کد 1158b

20/950 تومان
product-1606920130-365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 16*28.5 cm
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 12020558
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد M720

13/100 تومان
product-1603697397-6308
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 23.5*16.5
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : فانتزی
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 10260696
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 099 B

12/000 تومان
estansil_099b
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19 x28.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 030603321
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 668 B

12/000 تومان
STANSIL_668B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 39.4*14.2 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030603320
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 366k

8/500 تومان
product-1601210980-6801
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09279303
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1062B

16/700 تومان
product-1600948913-5637
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*16.7
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 09243984
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1286M

12/700 تومان
product-1600948605-2871
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09243565
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 554M

12/700 تومان
product-1600948481-1228
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09244578
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 364M

12/700 تومان
product-1600948445-539
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09245953
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 664M

12/700 تومان
product-1600948200-3464
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
کدمحصول : 09248726
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 090M

12/700 تومان
product-1600948105-2551
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09248644
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1110M

 
product-1600948050-9670
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09241255
×

استنسیل هنری کد 1098M

12/700 تومان
product-1600947987-6984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09243153
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1116M

12/700 تومان
product-1600947963-9940
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09248309
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1093M

12/700 تومان
product-1600947897-156
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09247368
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1171M

12/700 تومان
product-1600947655-6924
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09241069
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1264M

12/700 تومان
product-1600947382-6462
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09245041
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 318M

 
product-1600947333-7184
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 12*35.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09246823
×

استنسیل هنری کد 550K

7/100 تومان
product-1600944430-2268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 13.5*9.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 09245871
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 108B

16/700 تومان
product-1600944305-9279
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 28.5*16 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09242183
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 841K

8/500 تومان
product-1600944251-5470
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 28.5*16.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حیوان
کدمحصول : 09241649
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1074B

17/300 تومان
product-1600944124-7455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19.5*28
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09242112
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1102B

17/300 تومان
product-1600944087-9852
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19.5*29.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09241867
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1170B

16/700 تومان
product-1600944048-4997
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 19.5*28 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09245501
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1114 B

17/300 تومان
product-1600943699-3701
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 29*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09248328
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1225B

26/400 تومان
product-1600943090-3709
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 40*29.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09249760
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1337B

173/000 تومان
product-1600943019-8281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 28.5*40 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09248531
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1212K

8/500 تومان
product-1600941645-7920
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 13.5*20 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09241729
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1243K

8/500 تومان
product-1600941565-6494
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09247190
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1331K

8/500 تومان
product-1600941416-1854
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 9.5*29.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09244523
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 374K

8/500 تومان
product-1600939481-7261
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 20*10 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09241916
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1061K

8/500 تومان
product-1600939302-9000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09241921
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1185B

16/700 تومان
product-1600939259-3973
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 41*14
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09245732
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1253B

17/300 تومان
product-1600939216-2171
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14.5*40 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09249886
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1307B

16/700 تومان
product-1600939177-3414
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 44*13.7
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09242770
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 006B

17/300 تومان
product-1600939103-2841
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 42*14 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09243054
تعداد بسته

شابلون استنسیل چیست؟ صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

این شابلون ها به صورت طلق و از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی را دارند. شابلون استنسیل به دو صورت پشت چسب دار و معمولی در بازار به فروش میرسد.

 برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد. از آنجایی که شابلون استنسیل یک بار مصرف نیست و قابلیت شستشو دارند، میتوان از آن در هنرهای متفاوتی مثل دکوراتیو، چاپ روی پارچه، نقاشی روی سرامیک استفاده کرد. آموزش نحوه ی استفاده از این شابلون ها را میتوانید در کلاس آموزش نقاشی دکوراتیو ببینید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!