سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

شابلون استنسیل

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

استنسیل هنری کد 1158b

20/950 تومان
product-1606920130-365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 16*28.5 cm
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 12020558
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد M720

10/750 تومان
product-1603697397-6308
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 23.5*16.5
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : فانتزی
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 10260696
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1216M

10/750 تومان
product-1600947819-8403
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09244586
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 550K

7/100 تومان
product-1600944430-2268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 13.5*9.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 14*10 cm
کدمحصول : 09245871
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 249B

14/200 تومان
product-1600944346-3017
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 28*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
کدمحصول : 09245443
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل کد 308B

14/200 تومان
product-1596258046-3814
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 40*15 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
کدمحصول : 08013953
تعداد بسته
×

شابلون استنسیل 1130k

7/200 تومان
shablon-stansil-1130k
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کدمحصول : 030602326
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 844B

14/300 تومان
stansil_honari-code--844B
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
اندازه حدودی : 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602320
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 230K

 
stansil_honari-code-230zK
واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602302
×

استنسیل هنری کد 846 m

10/750 تومان
stansil_honari-code-846m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
ابعاد شابلون: 16.5*24 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602301
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 844M

10/850 تومان
stansil_honari-code-844M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ایران
ابعاد شابلون: 12x36cm
کدمحصول : 030602298
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 847M

10/000 تومان
stansil_honari-code-847M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 24*16 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602296
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 100M

7/600 تومان
stansil_honari-code-100M
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602291
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد0846M

10/900 تومان
honari-1541001723-258
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 24*17 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 030602279
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 59M

10/850 تومان
honari-1541001689-506
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 29*19 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 29*19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602278
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1010K

7/200 تومان
honari-1540826498-815
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 030602185
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 059K

6/600 تومان
honari-1540824532-161
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14.5*20.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
اندازه حدودی : 14.5*20.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602168
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 474B

14/300 تومان
honari-1540458953-848
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 42*14 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602151
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 306M

9/900 تومان
honari-1540457185-143
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 35.5*12 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : هندسی
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602143
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 324M

9/850 تومان
honari-1540456637-763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 35.5*12
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602140
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 474k

6/500 تومان
honari-1540453611-394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 30.5*9.5 cm
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : گل
اندازه حدودی : سایر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030602132
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 19

6/000 تومان
honari-1529212972-525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602125
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 112

6/000 تومان
honari-1524386471-598
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602122
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 1001

6/000 تومان
honari-1520774497-826
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602118
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 15

6/000 تومان
honari-1519474741-449
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602113
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد 12

6/000 تومان
honari-763-478
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602111
تعداد بسته
×

استنسیل کادنس کد3

6/000 تومان
honari-947-645
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ایران
جنس شابلون: تلقی
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
کدمحصول : 030602107
تعداد بسته
×

استنسیل هنری کد 1112k

 
product-1606920076-9593
واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 13*19.5 cm
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
کدمحصول : 12028219
×

استنسیل هنری کد 363B

 
product-1601211281-8125
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 41*21.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : حاشیه
کدمحصول : 09279835
×

استنسیل هنری کد 1349

 
product-1601211149-6628
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 23.7*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09278938
×

استنسیل هنری کد 366k

 
product-1601210980-6801
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 14*19.5 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
کدمحصول : 09279303
×

استنسیل هنری کد 1062B

 
product-1600948913-5637
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*16.7
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : 24*16 cm
کدمحصول : 09243984
×

استنسیل هنری کد 1069M

 
product-1600948864-8455
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24.3*16.5
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : متن و شعر
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09247544
×

استنسیل هنری کد 1321M

 
product-1600948840-4506
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : سایر
کدمحصول : 09246772
×

استنسیل هنری کد 1309M

 
product-1600948797-1809
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17 cm
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : سایر
کدمحصول : 09244027
×

استنسیل هنری کد 1335M

 
product-1600948764-9280
واحد: عدد
جنس شابلون: پلکسی
ابعاد شابلون: 24*17
سازنده شابلون: هنری
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
اندازه حدودی : 29*19 cm
کدمحصول : 09241520

شابلون استنسیل چیست؟ صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

این شابلون ها به صورت طلق و از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی را دارند. شابلون استنسیل به دو صورت پشت چسب دار و معمولی در بازار به فروش میرسد.

 برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد. از آنجایی که شابلون استنسیل یک بار مصرف نیست و قابلیت شستشو دارند، میتوان از آن در هنرهای متفاوتی مثل دکوراتیو، چاپ روی پارچه، نقاشی روی سرامیک استفاده کرد. آموزش نحوه ی استفاده از این شابلون ها را میتوانید در کلاس آموزش نقاشی دکوراتیو ببینید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!