سبد خرید شما خالی است !

شابلون استنسیل

استنسیل یا شابلون صفحه های نازکی هستند که نقوش مختلف بر روی آن ها به صورت مشبک قرار گرفته و برای چاپ و انتقال طرح بر روی انواع سطوح مانند پارچه، چوب، شیشه، پلی استر،سفال و سرامیک و ... مورد استفاده قرار می گیرند. این برگه ها از نوع پلاستیک انعطاف پذیر بوده و قابلیت قرار گرفتن بر روی سطوح منحنی محدب را دارند. برای چاپ استنسیل از قلم موی استنسیل، تامپون ٬ ابر و غلتک استفاده میشود و همچنین انواع رنگهای دکوراتیو مانند آکریلیک، رنگ پارچه ٬ رنگ روغن، رولیف پاستا و ...می توان استفاده کرد.

جستجو در دسته "شابلون استنسیل" :

×

استنسیل کادنس کد 102

2/700 تومان
honari-1524386547-911
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602123
×

استنسیل کادنس کد 112

2/700 تومان
honari-1524386471-598
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602122
×

استنسیل کادنس کد 1

2/700 تومان
honari-1524386347-507
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602121
×

استنسیل کادنس کد 18

2/700 تومان
honari-1524386251-634
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کدمحصول : 030602120
×

استنسیل 6*30 کادنس کد ku-17

2/700 تومان
honari-1520774550-233
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حاشیه
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602119
×

استنسیل کادنس کد 735

2/700 تومان
honari-1520774448-977
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602117
×

استنسیل کادنس کد 703

2/700 تومان
honari-1520774160-53
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602116
×

استنسیل 6*30 کادنس کد ku-13

2/700 تومان
honari-1519475039-721
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602115
×

استنسیل کادنس کد 15

2/700 تومان
honari-1519474741-449
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602113
×

استنسیل کادنس کد 12

2/700 تومان
honari-763-478
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602111
×

استنسیل کادنس کد 105

2/700 تومان
honari-633-485
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602109
×

استنسیل کادنس کد104

2/700 تومان
honari-696-784
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602108
×

استنسیل کادنس کد3

2/700 تومان
honari-947-645
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602107
×

استنسیل کادنس کد 2

2/700 تومان
honari-131-710
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602106
×

استنسیل چسبی کادنس کد 122

3/500 تومان
honari-749-742
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602105
×

استنسیل کادنس کد106

2/700 تومان
honari-358-672
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602104
×

استنسیل کادنس کد 114

2/700 تومان
honari-489-631
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 14*20 cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : اسلیمی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030602102
×

استنسیل 6*30 کادنس کد 12

2/700 تومان
honari-914-938
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حاشیه
جنس شابلون: تلقی
نوع شابلون: ساده
سازنده شابلون: Cadence
ابعاد شابلون: 30*6cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060298
×

استنسیل 6*30 کادنس کد 10

2/700 تومان
honari-246-624
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حیوان
جنس شابلون: تلقی
نوع شابلون: ساده
سازنده شابلون: Cadence
ابعاد شابلون: 30*6cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060294
×

استنسیل کادنس کد 108

2/700 تومان
stansil_cadence_108_5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
جنس شابلون: تلقی
نوع شابلون: ساده
سازنده شابلون: Cadence
ابعاد شابلون: 20*14cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060287
×

استنسیل کادنس کد ۱۱۲

2/700 تومان
stansil_cadence_112
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
جنس شابلون: تلقی
نوع شابلون: ساده
سازنده شابلون: Cadence
انواع طرح : گل
ابعاد شابلون: 20*14cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060284
×

استنسیل کادنس کد 861

2/700 تومان
stansil_861
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حاشیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060272
×

استنسیل کادنس کد 836

2/700 تومان
stansil_836
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : انسان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060271
×

استنسیل کادنس کد 321

2/700 تومان
stansil_321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حاشیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060268
×

استنسیل کادنس کد 107

2/700 تومان
stansil_107
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حاشیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060266
×

استنسیل کادنس کد 1102

2/700 تومان
shablon_stansil_1102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060265
×

استنسیل کادنس کد 1003

2/700 تومان
naghashi-decorative-estansil-cadenc-1003
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : اسلیمی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060259
×

استنسیل کادنس کد 1002

2/700 تومان
naghashi-decorative-estansil-cadenc-1002
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060258
×

استنسیل کادنس کد 619

2/700 تومان
naghashi-decorative-estansil-cadenc-619
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060257
×

استنسیل کادنس کد 525

2/700 تومان
naghashi-decorative-estansil-cadenc-525
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060256
×

استنسیل کادنس کد 418

2/700 تومان
naghashi-decorative-estansil-cadenc-418
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : کودک
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060252
×

استنسیل کادنس کد 318

2/700 تومان
naghashi-decorative-estansil-cadenc-318
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حاشیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060247
×

استنسیل کادنس کد 98

2/700 تومان
naghashi-decorative-estansil-cadenc-98
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060245
×

استنسیل کادنس کد 94

2/700 تومان
naghashi-decorative-estansil-cadenc-94
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : حاشیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060244
×

استنسیل کادنس کد 1075

2/700 تومان
DI1075
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060241
×

استنسیل کادنس کد 1070

2/700 تومان
DI1070
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: تلقی
ابعاد شابلون: 20*14cm
سازنده شابلون: Cadence
نوع شابلون: ساده
متریال طراحی دکوراتیو: شابلون
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060239

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه