سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پلکسی

پلکسی طلق های شیشه ای ضخیم میباشد. در هنر ویترای ( نقاشی روی شیشه ) از پلکسی به جای شیشه های تخت استفاده میشود و به علت سبک بودن و تیز نبودن لبه ها  در زیورالات ویترای کاربرد بسیار زیادی دارد و هیچ تفاوتی در نوع رنگ آمیزی با رنگ های ویترای و خمیر های دور گیر روی پلکسی و شیشه وجود ندارد و روش کارروی پلکسی دقیق مشابه نقاشی روی ظروف شیشه ای است.

جستجو در دسته "پلکسی" :

×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح انار 22mm

1/000 تومان
honari-822-330
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 22*19 mm
کدمحصول : 04040023
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح انار 40mm

1/500 تومان
honari-795-521
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 40*34 mm
کدمحصول : 04040022
×

قطعه پلکسی شفاف مستطیل A4

10/000 تومان
honari-509-574
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 29.5*21 cm
کدمحصول : 04040021
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح دایره 3.5cm

500 تومان
honari-570-567
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 3.5 cm
کدمحصول : 04040020
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مستطیل 40mm

350 تومان
honari-257-550
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 40*25 mm
کدمحصول : 04040013
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مستطیل 55mm

500 تومان
honari-674-758
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 55*35 mm
کدمحصول : 04040012
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح بیضی 35mm

300 تومان
honari-774-740
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 35
کدمحصول : 04040011
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح بیضی 55mm

500 تومان
honari-684-627
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 55*40 mm
کدمحصول : 04040010
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح بته جقه

500 تومان
honari-599-976
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 4 * 2.2 cm
کدمحصول : 04040008
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح بته جقه

750 تومان
honari-55-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 * 3.5 cm
کدمحصول : 04040007
×

قطعه پلکسی طرح ساعت کوچک قطر 20cm

6/000 تومان
honari-897-572
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020301158
×

قطعه پلکسی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm

12/000 تومان
honari-852-364
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020301157
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مربع

1/000 تومان
honari-914-280
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شکل شیشه: مربّع
عمق : تخت
ابعاد : 3.5 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
کدمحصول : 04040003
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح قلب

1/000 تومان
honari-506-207
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شکل شیشه: قلب
عمق : تخت
ابعاد : 4.5 *4 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
کدمحصول : 04040002
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح قلب

1/500 تومان
honari-165-612
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
کدمحصول : 04040019
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مربع

1/500 تومان
honari-229-820
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 5.5*5.5 cm
کدمحصول : 04040018
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح اشک

1/000 تومان
honari-165-186
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شکل شیشه: متفاوت
عمق : تخت
ابعاد : 3.8 * 5 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
کدمحصول : 04040017
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح اسلیمی

1/500 تومان
honari-875-265
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 7 cm
شفّافیت شیشه: شفّاف
کدمحصول : 04040016
×

آویز پلکسی شفاف طرح گرد نامنظم

1/200 تومان
honari-255-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 cm
کدمحصول : 04040015
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح دایره 6cm

1/500 تومان
honari-301-210
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 cm
شفّافیت شیشه: شفّاف
کدمحصول : 04040014
×

بسته گردنبند و گوشواره طرح قلب

peleksi-pack-ghalb
محتویات بسته
  • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح قلب
  • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح قلب
×

بسته گردنبند و گوشواره طرح مربع

peleksi-pak-squre
محتویات بسته
  • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مربع
  • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مربع

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه