سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

پلکسی

جستجو در دسته "پلکسی" :

×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح انار 22mm

9/600 تومان
honari-822-330
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 22*19 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040023
تعداد بسته
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح انار

2/500 تومان
honari-795-521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
اندازه : 3*4 cm
جنس آویز: چوبی
اندازه حلقه: 3ml
طرح قاب : متفاوت
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
ابعاد : 3*4 cm
ارتفاع شیشه: 2 ml
کدمحصول : 04040022
تعداد بسته
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مستطیل 40mm

12/400 تومان
honari-257-550
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 40*25 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040013
تعداد بسته
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مستطیل 55mm

3/750 تومان
honari-674-758
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 55*35 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040012
تعداد بسته
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح بیضی 32mm

7/000 تومان
honari-774-740
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 25*32mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040011
تعداد بسته
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح بیضی 55mm

3/750 تومان
honari-684-627
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 55*35 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040010
تعداد بسته
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح انار بزرگ

3/200 تومان
honari-465-653
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 75*64 mm
کدمحصول : 04040009
تعداد بسته
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح بته جقه

6/200 تومان
honari-599-976
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 4 * 2.2 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040008
تعداد بسته
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح بته جقه

3/300 تومان
honari-55-586
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 * 3.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040007
تعداد بسته
×

قطعه پلکسی طرح ساعت کوچک قطر 20cm

33/500 تومان
honari-897-572
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301158
تعداد بسته
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح انار متوسط

2/700 تومان
honari-392-115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 4.7 * 4 cm
کدمحصول : 04040004
تعداد بسته
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مربع کوچک

7/300 تومان
honari-914-280
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شکل شیشه: مربّع
عمق : تخت
ابعاد : 3.5 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040003
تعداد بسته
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح قلب کوچک

3/300 تومان
honari-506-207
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شکل شیشه: قلب
عمق : تخت
ابعاد : 4.5 *4 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040002
تعداد بسته
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مربع

3/200 تومان
honari-229-820
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6*6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040018
تعداد بسته
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح اشک

6/200 تومان
honari-165-186
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شکل شیشه: متفاوت
عمق : تخت
ابعاد : 3.8 * 5 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040017
تعداد بسته
×

آویز پلکسی شفاف طرح گرد نامنظم

3/750 تومان
honari-255-404
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040015
تعداد بسته
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح دایره 6cm

3/750 تومان
honari-301-210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 cm
شفّافیت شیشه: شفّاف
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040014
تعداد بسته
×

آویز گوشواره پلکسی بیضی 32mm

 
set_plaxy_beyzi_32mm
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 32*20 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040024
×

قطعه پلکسی شفاف مستطیل A4

 
honari-509-574
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 29.5*21 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040021
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح دایره 3.5cm

 
honari-570-567
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 3.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040020
×

قطعه پلکسی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm

 
honari-852-364
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301157
×

بسته گردنبند و گوشواره طرح قلب

 
peleksi-pack-ghalb
محتویات بسته
  • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح قلب بزرگ
  • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح قلب کوچک
×

بسته گردنبند و گوشواره طرح مربع

 
peleksi-pak-squre
محتویات بسته
  • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مربع
  • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مربع کوچک
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح قلب بزرگ

 
honari-165-612
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
کشور سازنده : ایران
ابعاد : 75*70 mm
کدمحصول : 04040019
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح اسلیمی

 
honari-875-265
واحد: عدد
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 7 cm
شفّافیت شیشه: شفّاف
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04040016

پلکسی طلق های شیشه ای ضخیم میباشد. در هنر ویترای ( نقاشی روی شیشه ) از پلکسی به جای شیشه های تخت استفاده میشود و به علت سبک بودن و تیز نبودن لبه ها  در زیورالات ویترای کاربرد بسیار زیادی دارد و هیچ تفاوتی در نوع رنگ آمیزی با رنگ های ویترای و خمیر های دور گیر روی پلکسی و شیشه وجود ندارد و روش کارروی پلکسی دقیق مشابه نقاشی روی ظروف شیشه ای است.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!