سبد خرید شما خالی است !

قلم مو

جستجو در دسته "قلم مو " :

×

پالت رنگ پرشین

5/200 تومان
honari-1523349517-752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010011
تعداد بسته
×

پالت رنگ کوچک 25*18 سانتی

2/800 تومان
honari-1517666054-833
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010009
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد سایز دو صفر

5/300 تومان
dasteghermez_00
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: گرد
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 173mm
پهنای سر قلم مو: 2mm
کدمحصول : 03010212
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز24 ره آورد

25/800 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 34.4cm
پهنای سر قلم مو: 2cm
کدمحصول : 03010109
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز16 ره آورد

18/100 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size16
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 30.5cm
پهنای سر قلم مو: 14mm
کدمحصول : 03010107
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 8 ره آورد

6/400 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 8
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 30cm
پهنای سر قلم مو: 8.5mm
کدمحصول : 03010105
تعداد بسته
×

قلم موی شاخه زنی سایز صفر ره آورد

7/200 تومان
rah-n-ghalamo_0
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: شاخه زنی
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010210
تعداد بسته
×

قلم موی شاخه زنی سایز دو صفر ره آورد

5/300 تومان
ghalamo-n-00
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: شاخه زنی
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010209
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز دو

7/800 تومان
dasteghermez-2-2-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: گرد
سایز قلم مو: 2
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010202
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز صفر

5/900 تومان
dasteghermez-0
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: گرد
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010201
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد سرتخت دسته قرمز سایز 2

 
ghalam-mo-sartakht-zereshki-size30
واحد: عدد
سایز قلم مو: 2
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : رهاورد
کشور سازنده : ایران
طول قلم مو: 30 cm
پهنای سر قلم مو: 4 mm
کدمحصول : 03010016
×

قلمو چینی 6 عددی آبی JX

 
ghalamo-jx-no6-blue
واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : سایر
کشور سازنده : چین
طول قلم مو: 17 الی 20 سانتی متر
پهنای سر قلم مو: 7 الی 10 میلیمتر
کدمحصول : 03010015
×

قلم مو ژاپنی 6 عددی

 
honari-1549282951-80
واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : سایر
کشور سازنده : ژاپن
کدمحصول : 4986791054834
×

سری قلم موی تخت 7 عددی زبر

 
brushes-hard-hair-rahavard-No7
واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010013
×

سری قلم موی تخت 7 عددی کرم

 
ghalamo-rahavard-seri-kerem-N7
واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010010
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 22 ره آورد

 
honari-1529752435-722
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 33cm
پهنای سر قلم مو: 1.9cm
کدمحصول : 03010134
×

قلم موی ره آورد سرتخت دسته قرمز سایز 22

 
honari-27-848
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 34cm
پهنای سر قلم مو: 1.9cm
کدمحصول : 03010133
×

قلم موی استنسیل سایز 2

 
honari-874-666
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: استنسیل
سایز قلم مو: 2
طول قلم مو: 11cm
پهنای سر قلم مو: 8mm
سازنده : سایر
کدمحصول : 03010306
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 4 دانکار

 
honari-11-476
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 4
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 28.5cm
پهنای سر قلم مو: 4.5mm
کدمحصول : 6967898002049
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 12 دانکار

 
honari-678-760
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 29.5cm
پهنای سر قلم مو: 1cm
کدمحصول : 6967898002124
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 10 دانکار

 
honari-171-244
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 10
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 29cm
پهنای سر قلم مو: 9mm
کدمحصول : 6967898002100
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 6 دانکار

 
honari-822-485
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 6
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 28.5cm
پهنای سر قلم مو: 7mm
کدمحصول : 6967898002063
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 2 دانکار

 
honari-444-81
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 2
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 28cm
پهنای سر قلم مو: 4.3mm
کدمحصول : 6967898002025
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 0 دانکار

 
honari-40-557
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 27.5cm
پهنای سر قلم مو: 3.5mm
کدمحصول : 6967898002001
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 8 دانکار

 
honari-85-617
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 8
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 28.5cm
پهنای سر قلم مو: 8mm
کدمحصول : 6967898002087
×

قلم موی هنری سایز سه صفر

 
honari-687-807
واحد: عدد
کشور سازنده : ترکیه
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : کادنس
طول قلم مو: 16.5cm
پهنای سر قلم مو: 1.5mm
کدمحصول : 03010125
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 2 دانکار

 
honari-75-791
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 2
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 20cm
پهنای سر قلم مو: 7mm
کدمحصول : 03010124
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 6 دانکار

 
honari-112-431
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 6
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 21.5cm
پهنای سر قلم مو: 1cm
کدمحصول : 6967895002066
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 4 دانکار

 
honari-354-934
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 4
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 21cm
پهنای سر قلم مو: 1cm
کدمحصول : 6967895002042
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 10 دانکار

 
honari-203-440
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 10
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 22cm
پهنای سر قلم مو: 11.5mm
کدمحصول : 03010121
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 12دانکار

 
honari-336-505
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 22.5cm
پهنای سر قلم مو: 1.5cm
کدمحصول : 6967895002127
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 8دانکار

 
honari-88-88
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 8
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 22cm
پهنای سر قلم مو: 1.1cm
کدمحصول : 03010119
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 2 ره آورد

 
honari-500-943
واحد: عدد
طول قلم مو: 30cm
پهنای سر قلم مو: 5mm
سایز قلم مو: 2
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010118
×

قلم موی زمینه 2cm خرم

 
honari-400-391
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: زمینه
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : سایر
طول قلم مو: 20cm
پهنای سر قلم مو: 2.6cm
کدمحصول : 03010116
×

قلم موی ره آورد سایز 24

 
honari-734-100
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 34cm
پهنای سر قلم مو: 2cm
کدمحصول : 03010214
×

قلم مو چینی 12 عددی قرمز

 
ghalamo_12adadi_chini
واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: چند سایزی
سازنده : سایر
کدمحصول : 03010004

قلم مو در انواع مختلف از جمله : سرتخت ٬ سرگرد ٬ استوانه ای ٬ بادبزنی و... وجود دارد که با توجه به رنگ و محل رنگ آمیزی میبایست نوع آن مشخص شود . در هنرهای دکوراتیو از قلم موهای سر تخت بیشتر برای رنگ آمیزی سطوح تخت و همچنین کشیدن چسب، وارنیش و ... بر روی وسایل استفاده می شود قلم موی سر تخت به قلم موهایی گفته می شود که مقطع یا نوک آن ها چهارگوش است و غلاف آن ها از فلز ساخته می شود. قلم موهای سر تخت با موهای بلند اغلب برای رنگ آمیزی سطوح بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند که در حالت عمودی با ضربات شلاقی و سریع می توان سطح های یک دستی با آن ها ایجاد کرد. در هنر پتینه برای رنگ آمیزی سطوح تخت بزرگ و همچنین لعاب کاری سطوح ( کشیدن وارنیش و سایر جلادهنده ها) از این قلم مو ها استفاده می شود. قلم موی گرد اغلب برای کار با آبرنگ، گواش، رنگ آمیزی کاشی، نقاشی روی سفال و سرامیک استفاده میشود. سر این قلم موها مانند شعله ی شمع یا دانه بلوطاست و موهای قلم مو از پاشنه ی قلم به تدریج باریک شده و به نوک قلم مو ختم می شوند. هرچه قطرموهای قلم مو بیشتر باشد برای نقاشی سطوح بزرگتر و هرچه کمتر باشد برای سطوح ظریف تر مورد استفاده قرار می گیرند. در هنر پتینه و ویترای ازقلم موهای گرد برای رنگ آمیزی ظروف شیشه ای ، پلی استر و سفالی با نقوش برجسته و فرورفته،رنگ آمیزی سطوح کوچک و ترسیم نقوش و خطوط بر روی سایر ظروف استفاده می شود.سر باریک این قلم مو کمک میکند تا داخل فرورفتگی ها به راحتی رنگ آمیزی شود. برای نگهداری از قلم مو لازم است بلافاصله بعد از استفاده توسط حلال مناسب شسته شده و موهای آن با دستمال پارچه ای خشک شود


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه