سبد خرید شما خالی است !

قلم مو

جستجو در دسته "قلم مو " :

×

قلم مو ژاپنی 6 عددی

14/700 تومان
honari-1549282951-80
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : سایر
کشور سازنده : ژاپن
کدمحصول : 4986791054834
تعداد بسته
×

سری قلم موی تخت 7 عددی زبر

36/500 تومان
brushes-hard-hair-rahavard-No7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010013
تعداد بسته
×

پالت رنگ در دار وستا

42/000 تومان
honari-1545143242-361
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131326039360001
تعداد بسته
×

سری قلم موی تخت 7 عددی کرم

37/500 تومان
ghalamo-rahavard-seri-kerem-N7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
سایز قلم مو: چند سایزی
نوع سر قلم مو: تخت
سازنده : رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010010
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 22 ره آورد

15/000 تومان
honari-1529752435-722
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 33cm
پهنای سر قلم مو: 1.9cm
کدمحصول : 03010134
تعداد بسته
×

پالت رنگ پرشین

4/000 تومان
honari-1523349517-752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010011
تعداد بسته
×

پالت رنگ کوچک 25*18 سانتی

2/200 تومان
honari-1517666054-833
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010009
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد سرتخت دسته قرمز سایز 22

13/000 تومان
honari-27-848
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 34cm
پهنای سر قلم مو: 1.9cm
کدمحصول : 03010133
تعداد بسته
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 12 دانکار

7/900 تومان
honari-678-760
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 29.5cm
پهنای سر قلم مو: 1cm
کدمحصول : 6967898002124
تعداد بسته
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 6 دانکار

5/400 تومان
honari-822-485
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 6
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 28.5cm
پهنای سر قلم مو: 7mm
کدمحصول : 03010129
تعداد بسته
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 0 دانکار

4/000 تومان
honari-40-557
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 27.5cm
پهنای سر قلم مو: 3.5mm
کدمحصول : 03010127
تعداد بسته
×

قلم موی هنری بلند سرتخت سایز 8 دانکار

6/000 تومان
honari-85-617
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 8
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 28.5cm
پهنای سر قلم مو: 8mm
کدمحصول : 6967898002087
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 6 دانکار

5/900 تومان
honari-112-431
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 6
سازنده : دانکار
طول قلم مو: 21.5cm
پهنای سر قلم مو: 1cm
کدمحصول : 6967895002066
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 2 ره آورد

3/500 تومان
honari-500-943
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول قلم مو: 30cm
پهنای سر قلم مو: 5mm
کدمحصول : 03010118
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد سایز 24

18/000 تومان
honari-734-100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 34cm
پهنای سر قلم مو: 2cm
کدمحصول : 03010214
تعداد بسته
×

قلم مو چینی 12 عددی قرمز

16/700 تومان
ghalamo_12adadi_chini
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: چند سایزی
سازنده : سایر
کدمحصول : 03010004
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه 3 عددی سایز 4_6_8

17/000 تومان
sartakht_zamine_468_chin
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: چند سایزی
سازنده : سایر
کدمحصول : 03010115
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد سایز سه صفر

3/500 تومان
dasteghermez_000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: گرد
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010213
تعداد بسته
×

قلم مو چینی 6 عددی قرمز

11/700 تومان
ghalamo_chini_6taie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : چین
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: چند سایزی
سازنده : سایر
کدمحصول : 03010001
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه هنرجویی دسته نارنجی سایز 50 ره آورد

28/400 تومان
naghashi-ghalamoo-zamine-honarjooi-narenji-size50
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: زمینه
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 19cm
پهنای سر قلم مو: 5cm
کدمحصول : 03010113
تعداد بسته
×

قلم موی زمینه هنرجویی دسته نارنجی سایز 30 ره آورد

16/200 تومان
naghashi-ghalamoo-zamine-honarjooi-narenji-size30
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: زمینه
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 17.3cm
پهنای سر قلم مو: 3cm
کدمحصول : 172930
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز24 ره آورد

16/200 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 34.4cm
پهنای سر قلم مو: 2cm
کدمحصول : 03010109
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز20 ره آورد

13/800 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 34cm
پهنای سر قلم مو: 1.7cm
کدمحصول : 03010108
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز16 ره آورد

12/200 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size16
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 30.5cm
پهنای سر قلم مو: 14mm
کدمحصول : 03010107
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 8 ره آورد

6/400 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: 8
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 30cm
پهنای سر قلم مو: 8.5mm
کدمحصول : 03010105
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 0 ره آورد

2/700 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size0
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: تخت
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010103
تعداد بسته
×

قلم موی استنسیل سایز 16

6/300 تومان
ghalamo-dgh-rahavard-16-stansil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: استنسیل
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 13.8cm
پهنای سر قلم مو: 1cm
کدمحصول : 03010303
تعداد بسته
×

قلم موی استنسیل سایز 14

5/500 تومان
dasteghermez-14-stansil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: استنسیل
سایز قلم مو: بزرگتر از 10
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010302
تعداد بسته
×

قلم موی شاخه زنی سایز یک ره آورد

4/500 تومان
rah-ghalamo_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: شاخه زنی
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010211
تعداد بسته
×

قلم موی شاخه زنی سایز صفر ره آورد

4/200 تومان
rah-n-ghalamo_0
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: شاخه زنی
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010210
تعداد بسته
×

قلم موی شاخه زنی سایز دو صفر ره آورد

3/700 تومان
ghalamo-n-00
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: شاخه زنی
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010209
تعداد بسته
×

قلم موی شاخه زنی سایز سه صفر ره آورد

3/300 تومان
rah-n-ghalamo_0.3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: شاخه زنی
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010208
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد دسته قرمز سایز 8

9/000 تومان
ghalamo-gher-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: گرد
سایز قلم مو: 8
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 22.5cm
پهنای سر قلم مو: 5mm
کدمحصول : 03010205
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز 6

7/700 تومان
dasteghermez-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: گرد
سایز قلم مو: 6
سازنده : رهاورد
طول قلم مو: 21cm
پهنای سر قلم مو: 3.5mm
کدمحصول : 03010204
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز دو

5/600 تومان
dasteghermez-2-2-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: گرد
سایز قلم مو: 2
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010202
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز صفر

4/200 تومان
dasteghermez-0
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
نوع سر قلم مو: گرد
سایز قلم مو: صفر و کمتر
سازنده : رهاورد
کدمحصول : 03010201
تعداد بسته

قلم مو در انواع مختلف از جمله : سرتخت ٬ سرگرد ٬ استوانه ای ٬ بادبزنی و... وجود دارد که با توجه به رنگ و محل رنگ آمیزی میبایست نوع آن مشخص شود . در هنرهای دکوراتیو از قلم موهای سر تخت بیشتر برای رنگ آمیزی سطوح تخت و همچنین کشیدن چسب، وارنیش و ... بر روی وسایل استفاده می شود قلم موی سر تخت به قلم موهایی گفته می شود که مقطع یا نوک آن ها چهارگوش است و غلاف آن ها از فلز ساخته می شود. قلم موهای سر تخت با موهای بلند اغلب برای رنگ آمیزی سطوح بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند که در حالت عمودی با ضربات شلاقی و سریع می توان سطح های یک دستی با آن ها ایجاد کرد. در هنر پتینه برای رنگ آمیزی سطوح تخت بزرگ و همچنین لعاب کاری سطوح ( کشیدن وارنیش و سایر جلادهنده ها) از این قلم مو ها استفاده می شود. قلم موی گرد اغلب برای کار با آبرنگ، گواش، رنگ آمیزی کاشی، نقاشی روی سفال و سرامیک استفاده میشود. سر این قلم موها مانند شعله ی شمع یا دانه بلوطاست و موهای قلم مو از پاشنه ی قلم به تدریج باریک شده و به نوک قلم مو ختم می شوند. هرچه قطرموهای قلم مو بیشتر باشد برای نقاشی سطوح بزرگتر و هرچه کمتر باشد برای سطوح ظریف تر مورد استفاده قرار می گیرند. در هنر پتینه و ویترای ازقلم موهای گرد برای رنگ آمیزی ظروف شیشه ای ، پلی استر و سفالی با نقوش برجسته و فرورفته،رنگ آمیزی سطوح کوچک و ترسیم نقوش و خطوط بر روی سایر ظروف استفاده می شود.سر باریک این قلم مو کمک میکند تا داخل فرورفتگی ها به راحتی رنگ آمیزی شود. برای نگهداری از قلم مو لازم است بلافاصله بعد از استفاده توسط حلال مناسب شسته شده و موهای آن با دستمال پارچه ای خشک شود


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه