سبد خرید شما خالی است !

قلم مو

جستجو در دسته "قلم مو " :

×

پالت رنگ پرشین

4/500 تومان
honari-1523349517-752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار رنگ: پالت رنگ
سازنده ابزار رنگ: پرشین
کدمحصول : 03010011
تعداد بسته
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 12 دانکار

4/800 تومان
honari-678-760
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010131
تعداد بسته
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 10 دانکار

3/700 تومان
honari-171-244
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010130
تعداد بسته
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 6 دانکار

3/600 تومان
honari-822-485
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010129
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 10 دانکار

2/800 تومان
honari-203-440
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010121
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 12دانکار

4/800 تومان
honari-336-505
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010120
تعداد بسته
پالت رنگ

1/500 تومان
×

پالت رنگ

1/500 تومان
paletrang
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 12000002
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز20 ره آورد

12/200 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010108
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز16 ره آورد

9/300 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size16
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010107
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 8 ره آورد

6/000 تومان
naghashi-ghalamoo-sartakht-kerem-size8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010105
تعداد بسته
×

قلم موی ره آورد دسته قرمز سایز 8

7/800 تومان
ghalamo-gher-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010205
تعداد بسته
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 22 ره آورد

 
honari-1529752435-722
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کدمحصول : 03010134
×

پالت رنگ کوچک 18*13 سانتی

 
honari-1517666054-833
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: پالت رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010009
×

قلم موی ره آورد دسته قرمز سایز 22

 
honari-27-848
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010133
×

قلم موی استنسیل کادنس سایز 2

 
honari-874-666
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: کادنس
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03010306
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 4 دانکار

 
honari-11-476
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010132
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 2 دانکار

 
honari-444-81
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010128
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 0 دانکار

 
honari-40-557
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010127
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 8 دانکار

 
honari-85-617
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010126
×

قلم موی هنری سایز سه صفر کادنس

 
honari-687-807
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: کادنس
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03010125
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 2 دانکار

 
honari-75-791
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010124
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 6 دانکار

 
honari-112-431
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010123
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 4 دانکار

 
honari-354-934
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010122
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 8دانکار

 
honari-88-88
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010119
×

قلم موی زمینه 2cm خرم

 
honari-400-391
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010116
×

قلم موی ره آورد دسته قرمز سایز 24

 
honari-734-100
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کدمحصول : 03010214
×

قلم مو چینی 12 عددی قرمز

 
ghalamo_12adadi_chini
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: چین
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010004
×

قلم موی زمینه 3 عددی سایز 4_6_8

 
sartakht_zamine_468_chin
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010115
×

قلم موی زمینه 3 عددی سایز 1_3_5

 
ghalamo_3adadi_zamine
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010114
×

قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز سه صفر

 
dasteghermez_000
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010213
×

قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز دو صفر

 
dasteghermez_00
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010212
×

قلم مو چینی 6 عددی قرمز

 
ghalamo_chini_6taie
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: چین
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 03010001
×

قلم موی استنسیل سایز 20

 
ghalamo-dgh-rahavard-20-stansil
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010304
×

قلم موی زمینه هنرجویی دسته نارنجی سایز 50 ره آورد

 
naghashi-ghalamoo-zamine-honarjooi-narenji-size50
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010113
×

قلم موی زمینه هنرجویی دسته نارنجی سایز 40 ره آورد

 
naghashi-ghalamoo-zamine-honarjooi-narenji-size40
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010112
×

قلم موی زمینه هنرجویی دسته نارنجی سایز 30 ره آورد

 
naghashi-ghalamoo-zamine-honarjooi-narenji-size30
واحد: عدد
انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03010111

قلم مو در انواع مختلف از جمله : سرتخت ٬ سرگرد ٬ استوانه ای ٬ بادبزنی و... وجود دارد که با توجه به رنگ و محل رنگ آمیزی میبایست نوع آن مشخص شود . در هنرهای دکوراتیو از قلم موهای سر تخت بیشتر برای رنگ آمیزی سطوح تخت و همچنین کشیدن چسب، وارنیش و ... بر روی وسایل استفاده می شود قلم موی سر تخت به قلم موهایی گفته می شود که مقطع یا نوک آن ها چهارگوش است و غلاف آن ها از فلز ساخته می شود. قلم موهای سر تخت با موهای بلند اغلب برای رنگ آمیزی سطوح بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند که در حالت عمودی با ضربات شلاقی و سریع می توان سطح های یک دستی با آن ها ایجاد کرد. در هنر پتینه برای رنگ آمیزی سطوح تخت بزرگ و همچنین لعاب کاری سطوح ( کشیدن وارنیش و سایر جلادهنده ها) از این قلم مو ها استفاده می شود. قلم موی گرد اغلب برای کار با آبرنگ، گواش، رنگ آمیزی کاشی، نقاشی روی سفال و سرامیک استفاده میشود. سر این قلم موها مانند شعله ی شمع یا دانه بلوطاست و موهای قلم مو از پاشنه ی قلم به تدریج باریک شده و به نوک قلم مو ختم می شوند. هرچه قطرموهای قلم مو بیشتر باشد برای نقاشی سطوح بزرگتر و هرچه کمتر باشد برای سطوح ظریف تر مورد استفاده قرار می گیرند. در هنر پتینه و ویترای ازقلم موهای گرد برای رنگ آمیزی ظروف شیشه ای ، پلی استر و سفالی با نقوش برجسته و فرورفته،رنگ آمیزی سطوح کوچک و ترسیم نقوش و خطوط بر روی سایر ظروف استفاده می شود.سر باریک این قلم مو کمک میکند تا داخل فرورفتگی ها به راحتی رنگ آمیزی شود. برای نگهداری از قلم مو لازم است بلافاصله بعد از استفاده توسط حلال مناسب شسته شده و موهای آن با دستمال پارچه ای خشک شود


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه