سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نقاشی روی شیشه

×

بسته ساخت ساعت دیواری ویترای به همراه الگو

65/000 تومان
vitrayclock-starterkit
محتویات بسته
 • قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز صفر
 • قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز دو
 • رنگ ویترای 75 میل ورسای متالیک طلایی
 • ویترای 6 رنگ 30 میل و یک عدد تینر ورسای
 • خمیر دورگیر مشکی رپین
 • خمیر دورگیر طلایی متالیک رپین
 • موتور ساعت روانگرد
 • آویز پشت قاب زرد قلم کد 2205
 • قطعه پلکسی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm
×

قطعه پلکسی طرح انار

1/500 تومان
honari-473-782
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 7.5 * 6.5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04040005
×

قطعه پلکسی طرح ساعت کوچک قطر 20cm

8/000 تومان
honari-897-572
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020301158
×

قطعه پلکسی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm

12/000 تومان
honari-852-364
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020301157
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence صورتی کد 5176

6/000 تومان
honari-973-340
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: صورتی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020646
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence فندقی کد 5168

6/000 تومان
honari-203-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 04020644
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence بنفش کد 5156

6/000 تومان
honari-730-314
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
کدمحصول : 04020642
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence برنزی کد 5167

6/000 تومان
honari-494-393
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: برنز
واحد: عدد
کدمحصول : 04020640
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence سبز کد 5135

6/000 تومان
honari-227-88
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
کدمحصول : 04020639
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence صدفی کد 5152

6/000 تومان
honari-744-391
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
رنگ پایه: سفید
نوع دورگیر: فوق متالیک
مقدار دورگیر: 25mil
واحد: عدد
کدمحصول : 04020638
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مربع

1/000 تومان
honari-914-280
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: مربّع
عمق : تخت
ابعاد : 3.5 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04040003
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح قلب

1/000 تومان
honari-506-207
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: قلب
عمق : تخت
ابعاد : 4.5 *4 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04040002
×

بسته گردنبند و گوشواره طرح قلب

3/500 تومان
peleksi-pack-ghalb
محتویات بسته
 • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح قلب
 • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح قلب
×

بسته گردنبند و گوشواره طرح مربع

3/500 تومان
peleksi-pak-squre
محتویات بسته
 • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مربع
 • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مربع
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح قلب

1/500 تومان
honari-165-612
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030244
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح اشک

1/000 تومان
honari-165-186
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: متفاوت
عمق : تخت
ابعاد : 3.8 * 5 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04030242
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح اسلیمی

1/500 تومان
honari-875-265
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 7 cm
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04030241
×

آویز پلکسی شفاف طرح گرد نامنظم

1/200 تومان
honari-255-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030240
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح دایره

1/500 تومان
honari-301-210
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 cm
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04030239
×

بسته ساخت زیورآلات ویترای با الگو

60/000 تومان
jewellry-starter-kit
محتویات بسته
 • قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز صفر
 • ویترای 6 رنگ 30 میل و یک عدد تینر ورسای
 • خمیر دورگیر مشکی رپین
 • خمیر دورگیر سفید رپین
 • عصای گوشواره فنردار نقره ای
 • آویز گردنبند نقره ای
 • منجوق ساده کوچک هفت رنگ کد 401
 • قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز سه صفر
 • پالت رنگ
 • حلقه اتصال سایز 8 نقره ای
 • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح دایره
 • آویز پلکسی شفاف طرح گرد نامنظم
 • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح اسلیمی
 • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح اشک
 • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مربع
 • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح قلب
 • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح قلب
 • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مربع
 • حلقه اتصال سایز 5 استیل نقره ای
×

ظرف شیشه ای مستطیلی 28*12

4/200 تومان
honari-454-691
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28*12cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030237
×

خمیر دورگیر آبی فلئورسانس رپین

3/700 تومان
honari-947-420
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

سازنده دورگیر: رپین
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: تینر
رنگ دورگیر: ابی
مقدار دورگیر: 19mil
نوع دورگیر: فلوئورسنت
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020829
×

مجیک گلس کادنس (اسید شیشه)

13/800 تومان
honari-480-770
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مارک: cadence
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده: ترکیه
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: مات
نوع رنگ: ساده
واحد: عدد
کدمحصول : 04010403
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد متوسط 21*21 سانتی متری کد 9

3/700 تومان
honari-851-546
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 21*21cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030023
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد کوچک 16*16 سانتی متری کد 9

2/800 تومان
honari-385-234
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 16*16cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030021
×

ظرف شیشه ای سه طبقه طرح گل

28/000 تومان
honari-352-165
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
واحد: عدد
کدمحصول : 04030020
×

ظرف شیشه ای سه طبقه حلالی

28/000 تومان
honari-855-57
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030019
×

ظرف شیشه ای سه طبقه دایره ای

28/000 تومان
honari-495-775
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
واحد: عدد
کدمحصول : 04030018
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی متوسط 23*23 سانتی متری کد 13

3/700 تومان
honari-294-361
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
ابعاد : 23*23cm
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030017
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی کوچک 18*18 سانتی متری کد 13

2/800 تومان
honari-316-742
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
ابعاد : 18*18cm
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030016
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی ریز 12*12 سانتی متری کد 13

2/000 تومان
honari-688-319
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
ابعاد : 12*12cm
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030015
×

ظرف شیشه ای طرح برگ ریز 11*15 سانتی متری کد 156

2/000 تومان
honari-460-714
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
ابعاد : 15*11cm
عمق : تخت
شکل شیشه: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030013
×

ظرف شیشه ای گل گود 14.5 سانتی متری کد 140

2/000 تومان
honari-575-910
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 14.5 cmقطر
واحد: عدد
کدمحصول : 04030316
×

ظرف شیشه ای دایره گود ریز 14.5 سانتی متری کد 137

2/000 تومان
honari-692-293
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 14.5cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030314
×

ظرف شیشه ای ستاره گود 14 سانتی متری کد 139

2/000 تومان
honari-524-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
عمق : گود
ابعاد : 14cm
لبه شیشه: صاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04030313
×

چهارگوش تخت ریز 11*11 سانتی متری کد

1/800 تومان
honari-100-639
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 11*11cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030311

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه