سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

نقاشی روی شیشه

×

بسته ظرف شیشه ای سه طبقه

60/000 تومان
vitry-zarf-shishe
محتویات بسته
 • ویترای 6 رنگ 30 میل و یک عدد تینر ورسای
 • خمیر دورگیر طلایی متالیک رپین
 • قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز سه صفر
 • پالت رنگ
 • ظرف شیشه ای سه طبقه طرح گل
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح بته جقه

500 تومان
honari-599-976
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 4 * 2.2 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04040008
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح بته جقه

750 تومان
honari-55-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 * 3.5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04040007
×

خمیر دورگیر فیروزه ای

3/650 تومان
honari-224-112
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: ساده
سازنده دورگیر: رپین
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: تینر
مقدار دورگیر: 19mil
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020007
×

خمیر دورگیر سه بعدی مسی دانکار کد 203

4/000 تومان
honari-965-733
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: ساده
سازنده دورگیر: دانکار
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 21ml
رنگ پایه: مسی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020006
×

خمیر دورگیر سه بعدی طلایی اکلیلی دانکار کد 300

4/000 تومان
honari-855-787
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: اکلیلی
سازنده دورگیر: دانکار
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 21ml
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020005
×

خمیر دورگیر سه بعدی طلایی دانکار کد 200

4/000 تومان
honari-197-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: ساده
سازنده دورگیر: دانکار
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 21ml
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020004
×

خمیر دورگیر سه بعدی نقره ای اکلیلی دانکار کد 301

4/000 تومان
honari-670-232
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: اکلیلی
سازنده دورگیر: دانکار
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 21ml
رنگ پایه: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 04020003
×

خمیر دورگیر سه بعدی نقره ای دانکار کد 201

4/000 تومان
honari-379-401
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: ساده
سازنده دورگیر: دانکار
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 21ml
رنگ پایه: نقره ای
واحد: عدد
کدمحصول : 04020002
×

خمیر دورگیر سه بعدی مشکی دانکار کد 202

4/000 تومان
honari-458-946
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: ساده
رنگ پایه: سیاه
سازنده دورگیر: دانکار
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 21ml
واحد: عدد
کدمحصول : 04020001
×

بسته ساخت ساعت دیواری ویترای به همراه الگو

65/000 تومان
vitrayclock-starterkit
محتویات بسته
 • قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز صفر
 • قلم موی ره آورد دسته قرمزسایز دو
 • رنگ ویترای 75 میل ورسای متالیک طلایی
 • ویترای 6 رنگ 30 میل و یک عدد تینر ورسای
 • خمیر دورگیر مشکی رپین
 • خمیر دورگیر طلایی متالیک رپین
 • موتور ساعت روانگرد
 • آویز پشت قاب زرد قلم کد 2205
 • قطعه پلکسی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm
×

قطعه پلکسی طرح انار

1/500 تومان
honari-473-782
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 7.5 * 6.5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04040005
×

قطعه پلکسی طرح ساعت کوچک قطر 20cm

8/000 تومان
honari-897-572
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020301158
×

قطعه پلکسی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm

12/000 تومان
honari-852-364
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020301157
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence گلبهی کد 5160

6/000 تومان
honari-900-936
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020647
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence صورتی کد 5176

6/000 تومان
honari-973-340
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: صورتی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020646
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence بنفش کد 5144

6/000 تومان
honari-690-666
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
کدمحصول : 04020645
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence فندقی کد 5168

6/000 تومان
honari-203-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 04020644
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence طلایی آنتیک کد 5150

6/000 تومان
honari-287-966
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020643
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence بنفش کد 5156

6/000 تومان
honari-730-314
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
کدمحصول : 04020642
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence کرم کد 5172

6/000 تومان
honari-346-253
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: کرم
واحد: عدد
کدمحصول : 04020641
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence برنزی کد 5167

6/000 تومان
honari-494-393
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: برنز
واحد: عدد
کدمحصول : 04020640
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence سبز کد 5135

6/000 تومان
honari-227-88
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
کدمحصول : 04020639
×

خمیر دورگیر فوق متالیک cadence آبی کد 5154

6/000 تومان
honari-975-37
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع دورگیر: فوق متالیک
سازنده دورگیر: Cadence
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 25mil
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020637
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح انار

1/500 تومان
honari-392-115
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 4.7 * 4 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04040004
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مربع

1/000 تومان
honari-914-280
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: مربّع
عمق : تخت
ابعاد : 3.5 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04040003
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح قلب

1/000 تومان
honari-506-207
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: قلب
عمق : تخت
ابعاد : 4.5 *4 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04040002
×

بسته گردنبند و گوشواره طرح قلب

3/500 تومان
peleksi-pack-ghalb
محتویات بسته
 • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح قلب
 • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح قلب
×

بسته گردنبند و گوشواره طرح مربع

3/500 تومان
peleksi-pak-squre
محتویات بسته
 • آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مربع
 • آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح مربع
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح قلب

1/500 تومان
honari-165-612
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 04030244
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح مربع

1/500 تومان
honari-229-820
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 5.5*5.5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030243
×

آویز گوشواره پلکسی شفاف طرح اشک

1/000 تومان
honari-165-186
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: متفاوت
عمق : تخت
ابعاد : 3.8 * 5 cm
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04030242
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح اسلیمی

1/500 تومان
honari-875-265
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 7 cm
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04030241
×

آویز پلکسی شفاف طرح گرد نامنظم

1/200 تومان
honari-255-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 04030240
×

آویز گردنبند پلکسی شفاف طرح دایره

1/500 تومان
honari-301-210
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 6 cm
شفّافیت شیشه: شفّاف
واحد: عدد
کدمحصول : 04030239
×

خمیر دورگیر آبی فلئورسانس رپین

3/700 تومان
honari-947-420
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

سازنده دورگیر: رپین
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: تینر
رنگ دورگیر: ابی
مقدار دورگیر: 19mil
نوع دورگیر: فلوئورسنت
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
کدمحصول : 04020829

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه