سبد خرید شما خالی است !

نقاشی روی شیشه

×

رنگ ویترای 60 میل قهوه ای تیره سوداکو کد 903

14/000 تومان
vitrail-sodaco-deep-brown-903
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010732
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل طلایی اکلیلی سوداکو کد 2091

14/000 تومان
iitrail-sodaco-gold-aclil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: اکلیلی
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010058
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل مدیوم مات سوداکو

14/000 تومان
iitrail-sodaco-matte-medium
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010057
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل نقره ای متالیک سوداکو کد 1095

15 % - 14/000 تومان11/900 تومان
vitrail-sodaco-silver-metalic
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: نقره ای
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010056
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل فیروزه ای متالیک سوداکو کد 1093

14/000 تومان
iitrail-sodaco-firozeie-metalic
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010055
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل سبز روشن سوداکو کد 911

14/000 تومان
vitrail-sodaco-light-green
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010054
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل طلایی متالیک سوداکو کد 1091

14/000 تومان
iitrail-sodaco-gold-metalic
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010053
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل نقره ای اکلیلی سوداکو کد 1195

14/000 تومان
vitrail-sodaco-metalic-silver
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: نقره ای
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: اکلیلی
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010052
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل بنفش متالیک سوداکو کد 1047

14/000 تومان
Vitrail-sodaco-purple
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010051
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل زرد لایت سوداکو کد 907

14/000 تومان
iitrail-sodaco-light-yellow
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010050
تعداد بسته
15 % -
رنگ ویترای 60 میل عسلی سوداکو کد 902

14/000 تومان
11/900 تومان
×

رنگ ویترای 60 میل عسلی سوداکو کد 902

15 % - 14/000 تومان11/900 تومان
vitrail-sodaco-honey
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010049
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل سبز آبی سوداکو کد 990

14/000 تومان
iitrail-sodaco-blue-green
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010048
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل سبز زیتونی سوداکو کد 936

14/000 تومان
iitrail-sodaco-olivegreen
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010047
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل آبی تیره سوداکو کد 922

15 % - 14/000 تومان11/900 تومان
vitrail-sodaco-deep-blue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010046
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل آبی آسمانی سوداکو کد 910

14/000 تومان
vitrail-sodaco-sky-blue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010045
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل بنفش سوداکو کد 947

14/000 تومان
iitrail-sodaco-purple
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010044
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل صورتی سوداکو کد 994

14/000 تومان
iitrail-sodaco-pink
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010043
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل فیروزه ای سوداکو کد 993

14/000 تومان
iitrail-sodaco-turquoise
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010042
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل ارغوانی سوداکو کد 998

14/000 تومان
iitrail-sodaco-magenta
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010041
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل قرمز اسکارلت سوداکو کد 938

14/000 تومان
vitrail-sodaco-scarlet-red
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010040
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل بنفش سکارلت سوداکو کد 928

14/000 تومان
iitrail-sodaco-blue-scarlet
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010039
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل نارنجی سوداکو کد 904

10 % - 14/000 تومان12/600 تومان
iitrail-sodaco-orange
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010038
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل سبز گرم سوداکو کد 937

14/000 تومان
iitrail-sodaco-warm-green
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010037
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل مدیوم (بی رنگ) سوداکو کد 900

14/000 تومان
iitrail-sodaco-medium-colourless
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010036
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل قرمز تیره سوداکو کد 906

14/000 تومان
vitrail-sodaco-deep-red
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010035
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل زرد سوداکو کد 908

14/000 تومان
iitrail-sodaco-yellow
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010034
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل سفید سوداکو کد 940

14/000 تومان
iitrail-sodaco-withe
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010033
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 60 میل آبی سوداکو کد 921

14/000 تومان
iitrail-sodaco-blue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 04010032
تعداد بسته
×

گلدان آنتالیا کوچک کد 1520

16/200 تومان
antalia-smal-goldan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع: 18.5 cm
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: قطر داخلی: 4/8 cm - قطر خارجی: 5/3 cm
قطر کره: حدود 18 سانتی متر
قطر کف: 6.5*12 سانتی متر
کدمحصول : 02063554
تعداد بسته
×

بطری آمازون کلوش کد 1973

14/500 تومان
bottle-amazon-klosh-
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع: حدود 10 سانتی متر
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: قطر داخلی: 3 cm - قطر خارجی: 3.5 cm
قطر کره: حداکثر قطر تنگ: حدود 8.5 سانتی متر
قطر کف: 5.3 cm
کدمحصول : 02063553
تعداد بسته
20 % -
تنگ لاو متوسط

6/000 تومان
4/800 تومان
×

تنگ لاو متوسط

20 % - 6/000 تومان4/800 تومان
love-tong-msdium
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: طول پایه کف تنگ: 8 سانتی متر
عرض: حد اکثر عرض قسمت میانی تنگ: حدود 14 سانتی متر و عرض پایه کف تنگ: 5 سانتی متر
ارتفاع: 15.5 سانتی متر
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: قطرداخلی: 6.5 cm - قطر خارجی: 7.3 cm
کدمحصول : 02063552
تعداد بسته
تنک لاو کوچک

4/500 تومان
×

تنک لاو کوچک

4/500 تومان
love-tong-smal
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: طول پایه کف تنگ: 5.5 سانتی متر
عرض: حد اکثر عرض قسمت میانی تنگ: حدود 11.5 سانتی متر و عرض پایه کف تنگ: 4 سانتی متر
ارتفاع: 12.5 سانتی متر
کشور سازنده: ایران
جنس دکوری: شیشه ای
قطر دهانه: قطرداخلی: 5.9 cm - قطر خارجی: 5.1 cm
کدمحصول : 02063551
تعداد بسته
×

حلال رنگ ویترای سوداکو 125 میل

6/000 تومان
vitrai-color-sodaco-hallal-125mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 6260001021143
تعداد بسته
×

حلال رنگ ویترای 250 میل سوداکو

10/000 تومان
vitrai-color-sodaco-hallal-250mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: سوداکو
کدمحصول : 6260001032293
تعداد بسته
×

خمیر دورگیر طلایی متالیک سوداکو

8/000 تومان
talaiemetalic-liner-sodaco-20mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع دورگیر: متالیک
سازنده دورگیر: سوداکو
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 20mil
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04020030
تعداد بسته
×

خمیر دورگیر سیاه سوداکو

7/000 تومان
simpleblack-liner-sodaco-20mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع دورگیر: ساده
سازنده دورگیر: سوداکو
نوع خروجی دورگیر: پلاستیکی- 1 میل
محلول در: آب
مقدار دورگیر: 20mil
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04020029
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه