سبد خرید شما خالی است !

رنگ ویترای

جستجو در دسته "رنگ ویترای" :

×

ویترای پرشین۶ رنگ به همراه حلال و مدیوم ۴0 میل

18/700 تومان
honari-1534081888-449
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قابلیت پاک شدن: دارد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: حلال
کدمحصول : 04010003
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB قرمز تیره کد 466

29/600 تومان
honari-217-167
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010917
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB بنفش ارغوانی کد 350

29/600 تومان
honari-64-153
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010914
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB سبز زیتونی کد 541

29/600 تومان
honari-895-137
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010913
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB فیروزه ای کد 050

29/600 تومان
honari-280-505
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010911
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB آبی تیره کد 465

29/600 تومان
honari-146-200
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010910
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB بنفش کد 601

29/600 تومان
honari-910-749
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010909
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB نارنجی کد 201

29/600 تومان
honari-333-465
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010908
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB نارنجی روشن کد 231

29/600 تومان
honari-275-316
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010907
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB مشکی کد 267

29/600 تومان
honari-308-517
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010906
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB قهوه ای تیره کد 102

29/600 تومان
honari-470-886
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010905
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB آبی آسمانی کد 028

29/600 تومان
honari-793-440
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010903
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB آبی کد 025

29/600 تومان
lb-vitray_224
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010901
تعداد بسته
×

ویترای 12 رنگ 30 میل ورسای همراه با تینر

41/000 تومان
rang_vitray_versay_12rang_30mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
حجم رنگ: 30mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010323
تعداد بسته
×

ویترای 6 رنگ 30 میل و یک عدد تینر ورسای

21/000 تومان
rang_vitray_versay_6rang_30mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010322
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای اکلیلی کد 960

9/800 تومان
rang_vitray_versay_aklili_cod960
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: اکلیلی
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010402
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای اکلیلی کد 959

9/800 تومان
rang_vitray_versay_aklili_cod959
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: اکلیلی
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 04010401
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای متالیک طلایی

9/800 تومان
rang_vitray_versay_metalik_talai
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010504
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای متالیک مسی

9/800 تومان
rang_vitray_versay_metalik_mesi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: مسی
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010503
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای متالیک نقره ای

9/800 تومان
rang_vitray_versay_metalik_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 04010502
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای قهوه ای

9/500 تومان
rang_vitray_versay_ghahvei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010321
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای سبز

9/500 تومان
rang_vitray_versay_sabz
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010320
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای آبی روشن

9/500 تومان
rang_vitray_versay_abi_roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010319
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای بنفش

9/500 تومان
rang_vitray_versay_banafash
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010318
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای سفید

9/500 تومان
rang_vitray_versay_sefid
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: سفید
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010317
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای سبز روشن

9/500 تومان
rang_vitray_versay_sabz_roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010316
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای زرد

9/500 تومان
rang_vitray_versay_zard
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: زرد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010315
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای صورتی

9/500 تومان
rang_vitray_versay_sorati
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010314
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای نارنجی

9/500 تومان
rang_vitray_versay_narenji
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010313
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای آبی

9/500 تومان
rang_vitray_versay_abi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010312
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای مشکی

9/500 تومان
rang_vitray_versay_meshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010311
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای متالیک شرابی

9/800 تومان
rang_vitray_versay_sharabi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: متالیک
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010501
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 75 میل ورسای قرمز

9/500 تومان
rang_vitray_versay_ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: VERSAI
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04010310
تعداد بسته
×

ویترای 12 رنگ 30 میل پرشین

32/000 تومان
persian2-12r
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
حلال: تینر
کدمحصول : 04010001
تعداد بسته
×

ویترای اکلیلی طلایی ۷۵ میل پرشین

 
honari-1536040453-106
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: طلایی
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: اکلیلی
کدمحصول : 04010404
×

رنگ ویترای 50میل LB سفید 004

 
honari-1518251666-967
واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
رنگ پایه: سفید
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 04010922

رنگهای ویترای رنگهایی با شفافیت (ترنسپرنسی) بالا هستند که برای نقاشی بر روی انواع سطوح و ظروف شیشه ای، سرامیکی و چینی استفاده میشوند. رنگ های ویترای در دو نوع پایه آب و پایه تینر میباشد . رنگ ویترای پایه آب برای ثابت شدن نیاز به پختن در کوره دارد به همین جهت در ایران اکثر رنگ های ویترای ٬ پایه تینر میباشد که بعد از خشک شدن رنگ ویترای کاملا خشک و قابل شستشو میباشد . رنگ ویترای پایه تینر بعد از خشک شدن با شستشو پاک نمیشود و کاملا ثابت هست ، خاصیت ترنسپرنت یا شفافیت دارند و میشود به سادگی آنها را باهم ترکیب کرد و رنگ ویترای جدید ساخت. نکته خیلی مهم این است که برای رقیق کردن رنگ های ویترای حتما باید از حلال هم مارک رنگ استفاده کنید تا رنگ خراب نشود. برند های مختلفی وجود دارد که رنگ ویترای ورسای و ال بی ( رنگ ویترای lb ) جزء شناخته شده ترین برندها هستند، از رنگ ال بی برای کارهای حرفه ای تر استفاده می شود این رنگ هنگام ترکیب کردن رنگ ها برای ساخت رنگ جدید حباب نمی دهد و باعث می شود کار نهایی شکیل ترشود.  برای شست و شوی قلم مو و پاک کردن رنگ از محلول های همان برند می توان استفاده کرد.نقاشی ویترای بر روی سطوح شیشه ای معمولا از پشت کار انجام می شود. برای استفاده از رنگهای ویترای از خمیر دورگیر یا لاینر استفاده می شود که به وسیله ی آن تمام خطوط محیطی طرح دورگیری و ترسیم می شود و سپس داخل خطوط رنگ گذاری انجام می گیرد. این رنگ ها در انواع ساده، متالیک و اکلیلی وجود دارند، برای کم رنگ کردن رنگها از کیلر ورسای و برای مات کردن و کاهش شفافیت رنگها از رنگ ویترای سفید استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه