سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

رنگ ویترای

جستجو در دسته "رنگ ویترای" :

15 % -
ویترای اکلیلی مسی ۷۵ میل پرشین

9/800 تومان
8/300 تومان
×

ویترای اکلیلی مسی ۷۵ میل پرشین

15 % - 9/800 تومان8/300 تومان
honari-1543491825-808
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: مسی
نوع رنگ: اکلیلی
کدمحصول : 1136005009
تعداد بسته
20 % -
ویترای مسی متالیک ۷۵ میل پرشین

9/800 تومان
7/800 تومان
×

ویترای مسی متالیک ۷۵ میل پرشین

20 % - 9/800 تومان7/800 تومان
honari-1543491736-782
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: مسی
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 1138005035
تعداد بسته
×

ویترای طلایی متالیک ۷۵ میل پرشین

9/800 تومان
honari-1543491657-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 138005033
تعداد بسته
×

ویترای اکلیلی آبی ۷۵ میل پرشین

9/800 تومان
honari-1543491536-953
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: اکلیلی
کدمحصول : 1136005006
تعداد بسته
×

ویترای برنزی متالیک ۷۵ میل پرشین

9/800 تومان
honari-1543491272-981
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: برنز
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 138005038
تعداد بسته
×

ویترای ابی متالیک ۷۵ میل پرشین

9/800 تومان
honari-1543491088-837
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 1138005039
تعداد بسته
15 % -
ویترای نقره ای ۷۵ میل پرشین

9/800 تومان
8/300 تومان
×

ویترای نقره ای ۷۵ میل پرشین

15 % - 9/800 تومان8/300 تومان
honari-1543490983-858
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: نقره ای
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 1138005034
تعداد بسته
×

ویترای قرمز ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
honari-1543490923-74
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 138005019
تعداد بسته
×

ویترای آبی فیروزه ای ۷۵ میل پرشین

10 % - 8/500 تومان7/650 تومان
honari-1543490784-786
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 138005027
تعداد بسته
10 % -
ویترای بی رنگ ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
7/650 تومان
×

ویترای بی رنگ ۷۵ میل پرشین

10 % - 8/500 تومان7/650 تومان
honari-1543490430-730
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
کدمحصول : 1138005029
تعداد بسته
×

ویترای زرد ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
honari-1543490336-654
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: زرد
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 138005018
تعداد بسته
10 % -
ویترای قرمز تیره ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
7/650 تومان
×

ویترای قرمز تیره ۷۵ میل پرشین

10 % - 8/500 تومان7/650 تومان
honari-1543490205-561
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 138005040
تعداد بسته
×

ویترای سبز روشن ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
honari-1543490123-131
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 1138005032
تعداد بسته
×

ویترای سفید ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
honari-1543489990-296
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: سفید
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 138005024
تعداد بسته
10 % -
ویترای مشکی ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
7/650 تومان
×

ویترای مشکی ۷۵ میل پرشین

10 % - 8/500 تومان7/650 تومان
honari-1543489853-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 1138005022
تعداد بسته
10 % -
ویترای نارنجی ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
7/650 تومان
×

ویترای نارنجی ۷۵ میل پرشین

10 % - 8/500 تومان7/650 تومان
honari-1543489745-852
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 1138005030
تعداد بسته
×

ویترای صورتی ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
honari-1543489650-351
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 1138005028
تعداد بسته
10 % -
ویترای بنفش ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
7/650 تومان
×

ویترای بنفش ۷۵ میل پرشین

10 % - 8/500 تومان7/650 تومان
honari-1543489542-417
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 1138005023
تعداد بسته
15 % -
ویترای قهوه ای ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
7/200 تومان
×

ویترای قهوه ای ۷۵ میل پرشین

15 % - 8/500 تومان7/200 تومان
honari-1543489296-369
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 1138005025
تعداد بسته
15 % -
ویترای آبی روشن ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
7/200 تومان
×

ویترای آبی روشن ۷۵ میل پرشین

15 % - 8/500 تومان7/200 تومان
honari-1543488998-920
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 1138005021
تعداد بسته
10 % -
ویترای سبز ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
7/650 تومان
×

ویترای سبز ۷۵ میل پرشین

10 % - 8/500 تومان7/650 تومان
honari-1543488731-918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: سبز
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 1138005026
تعداد بسته
×

حلال ۷۵ میل پرشین

3/000 تومان
honari-1543488539-90
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
نوع رنگ: حلال
کدمحصول : 1138005031
تعداد بسته
×

ویترای اگلیلی سفید مرواریدی ۷۵ میل پرشین

5 % - 9/800 تومان9/300 تومان
honari-1543488281-416
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: سفید
نوع رنگ: متالیک
کدمحصول : 138005036
تعداد بسته
×

ویترای اکلیلی نقره ای براق ۷۵ میل پرشین

15 % - 9/800 تومان8/300 تومان
honari-1543487951-445
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: نقره ای
نوع رنگ: اکلیلی
کدمحصول : 1136005004
تعداد بسته
10 % -
ویترای آبی ۷۵ میل پرشین

8/500 تومان
7/650 تومان
×

ویترای آبی ۷۵ میل پرشین

10 % - 8/500 تومان7/650 تومان
honari-1543487172-629
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: تینر
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: آبی
نوع رنگ: ساده
کدمحصول : 1138005020
تعداد بسته
×

ویترای پرشین۶ رنگ به همراه حلال و مدیوم ۴0 میل

10 % - 24/000 تومان21/600 تومان
honari-1534081888-449
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: حلال
حجم رنگ: 35ml
حلال: تینر
مارک رنگ: Persian
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 138005004
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB قرمز روشن کد 433

38/900 تومان
honari-78-156
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642102480
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB عسلی کد 145

38/900 تومان
honari-98-839
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642115862
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB توسی کد 251

38/900 تومان
honari-166-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642102381
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB صورتی کد 374

38/900 تومان
honari-683-534
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642115879
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB بنفش ارغوانی کد 350

38/900 تومان
honari-64-153
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642102428
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB سبز زیتونی کد 541

38/900 تومان
honari-895-137
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642102527
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB آبی تیره کد 465

38/900 تومان
honari-146-200
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642115855
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB بنفش کد 601

38/900 تومان
honari-910-749
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642102565
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB نارنجی کد 201

38/900 تومان
honari-333-465
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642107928
تعداد بسته
×

رنگ ویترای 50میل LB نارنجی روشن کد 231

38/900 تومان
honari-275-316
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
حجم رنگ: 50mil
قابلیت پاک شدن: ندارد
نوع رنگ: ساده
مارک رنگ: LB
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642102367
تعداد بسته

رنگهای ویترای رنگهایی با شفافیت (ترنسپرنسی) بالا هستند که برای نقاشی بر روی انواع سطوح و ظروف شیشه ای، سرامیکی و چینی استفاده میشوند. رنگ های ویترای در دو نوع پایه آب و پایه تینر میباشد . رنگ ویترای پایه آب برای ثابت شدن نیاز به پختن در کوره دارد به همین جهت در ایران اکثر رنگ های ویترای ٬ پایه تینر میباشد که بعد از خشک شدن رنگ ویترای کاملا خشک و قابل شستشو میباشد . رنگ ویترای پایه تینر بعد از خشک شدن با شستشو پاک نمیشود و کاملا ثابت هست ، خاصیت ترنسپرنت یا شفافیت دارند و میشود به سادگی آنها را باهم ترکیب کرد و رنگ ویترای جدید ساخت. نکته خیلی مهم این است که برای رقیق کردن رنگ های ویترای حتما باید از حلال هم مارک رنگ استفاده کنید تا رنگ خراب نشود. برند های مختلفی وجود دارد که رنگ ویترای ورسای و ال بی ( رنگ ویترای lb ) جزء شناخته شده ترین برندها هستند، از رنگ ال بی برای کارهای حرفه ای تر استفاده می شود این رنگ هنگام ترکیب کردن رنگ ها برای ساخت رنگ جدید حباب نمی دهد و باعث می شود کار نهایی شکیل ترشود.  برای شست و شوی قلم مو و پاک کردن رنگ از محلول های همان برند می توان استفاده کرد.نقاشی ویترای بر روی سطوح شیشه ای معمولا از پشت کار انجام می شود. برای استفاده از رنگهای ویترای از خمیر دورگیر یا لاینر استفاده می شود که به وسیله ی آن تمام خطوط محیطی طرح دورگیری و ترسیم می شود و سپس داخل خطوط رنگ گذاری انجام می گیرد. این رنگ ها در انواع ساده، متالیک و اکلیلی وجود دارند، برای کم رنگ کردن رنگها از کیلر ورسای و برای مات کردن و کاهش شفافیت رنگها از رنگ ویترای سفید استفاده می شود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه