سبد خرید شما خالی است !

ظروف شیشه ای

جستجو در دسته "ظروف شیشه ای" :

×

ظرف شیشه ای برگ بزرگ مشجر 22*30 کد 165

7/000 تومان
honari-633-163
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*22 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030276
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای برگ متوسط مشجر 18*25 کد 165

5/600 تومان
honari-839-498
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 25*18cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030275
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای برگ کوچک مشجر 13.5*19 کد 165

6/900 تومان
honari-728-740
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 19*13.5cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030274
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مثلث بزرگ 27*27 کد 7

9/500 تومان
honari-64-874
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 27*27 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030273
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای ستاره بزرگ 28*28 کد 11

9/500 تومان
honari-624-158
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28*28 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030272
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای طرح برگ بزرگ 22*31 کد 156

9/500 تومان
honari-432-496
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 31*22 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030271
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی بزرگ 29*29 کد 13

9/500 تومان
honari-66-440
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 29*29 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030269
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی متوسط 22*22 کد 13

7/700 تومان
honari-923-111
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 22*22 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030268
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای سینی دسته دار مشجر متوسط 23*32 کد133

8/200 تومان
honari-860-209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 32*23 cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030329
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مربع دوسر بزرگ 31*39 کد170

6/400 تومان
honari-206-801
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 39*31 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030328
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مربع دوسر متوسط 26*31 کد170

5/200 تومان
honari-256-673
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 31*26 cm
ارتفاع شیشه: 3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030327
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای قلب بزرگ مشجر 26*26 کد127

7/000 تومان
honari-586-194
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 26*26 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030266
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای رولت خوری مشجر کوچک 11*17.5 کد115

5/100 تومان
honari-660-794
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 17.5*11 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030264
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای رولت خوری گود حلالی متوسط 11*27 کد161

7/700 تومان
honari-133-776
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 27*11 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030323
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای رولت خوری مشجر متوسط 12*27.5 کد115

5/600 تومان
honari-828-664
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 27.5*12 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030260
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای رولت خوری مشجر بزرگ 12.5*38 کد115

7/000 تومان
honari-151-21
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38*12.5 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030261
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری مشجر بزرگ 14*52 کد134

7/300 تومان
honari-968-176
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 52*14 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030322
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای ماهی خوری مشجر کوچک 10*32 کد134

6/700 تومان
honari-721-44
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: بیضی
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 32*10 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030321
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای قلب بزرگ 25*25 سانتی متری کد 10

9/500 تومان
honari-165-973
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 25*25 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030257
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مثلث بزرگ مشجر 27*27 کد 117

8/200 تومان
honari-587-49
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : طول راس تا قاعده مثلث : 27cm - طول هر ضلع : 27cm
ارتفاع شیشه: 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030258
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای سینی حلالی بزرگ مشجر 24*34 کد112

8/200 تومان
honari-51-614
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 34*24 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030253
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای چهارگوش تخت بزرگ 27.5*27.5 کد12

9/500 تومان
honari-974-300
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 27.5*27.5 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030251
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای سینی حلالی متوسط 23*30 کد2

7/400 تومان
honari-963-284
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 30*23 cm
ارتفاع شیشه: 2 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030249
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای هشت حلالی تخت متوسط 23*23 کد 141

5/200 تومان
honari-846-314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 23*23 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030243
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای چهارگوش تخت مشجر بزرگ 28.5*28.5 کد119

7/000 تومان
honari-784-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 28.5 * 28.5 cm
ارتفاع شیشه: 20mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030242
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای کاسه مربع مشجر بزرگ 27*27 کد162

7/000 تومان
honari-577-340
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
ابعاد : 27*27 cm
ارتفاع شیشه: 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030320
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای سینی مستطیلی مشجر متوسط 23*30 کد111

8/000 تومان
honari-869-926
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 30*23 cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030241
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای هشت حلالی گود بزرگ 29*29 کد136

6/400 تومان
honari-356-858
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : گود
ابعاد : 29*29 cm
ارتفاع شیشه: 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030318
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای کباب خوری 19*38.5 کد 28

6/800 تومان
honari-763-525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: متفاوت
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 38.5*19cm
ارتفاع شیشه: 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030240
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای هشت حلالی تخت کوچک 18*18 کد 141

5/800 تومان
honari-148-344
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق : تخت
ابعاد : 18 * 18 cm
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030239
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد متوسط 20*20 سانتی متری کد 9

7/700 تومان
honari-851-546
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : تخت
ابعاد : 20*20cm
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030279
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای سه طبقه طرح گل

54/200 تومان
honari-352-165
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030020
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای سه طبقه دایره ای

54/200 تومان
honari-495-775
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق : گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030018
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی کوچک 17*17 کد 13

5/800 تومان
honari-316-742
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
ابعاد : 17*17cm
عمق : تخت
ارتفاع شیشه: 15mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030267
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای چهارگوش حلالی ریز 11.5*11.5 سانتی متری کد 13

3/800 تومان
honari-688-319
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
ابعاد : 11.5*11.5 cm
عمق : تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030015
تعداد بسته
×

ظرف شیشه ای طرح برگ متوسط 25*18 کد 156

7/700 تومان
honari-117-86
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
ابعاد : 18*25cm
عمق : تخت
شکل شیشه: متفاوت
ارتفاع شیشه: 2cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 04030270
تعداد بسته

ظروف شیشه ای خام در طرح و سایز های متفاوت مخصوص ویترای و انواع نقاشی دکوراتیو میباشد . ظروف شیشه ای معمولا در دو دسته تخت و گود طبقه بندی میشود که میتوانید با توجه به طرح مورد نظر سایز و شکل ظرف شیشه ای را انتخاب کنید . ظروف شیشه ای کاملا شفاف میباشد و مناسب انجام هر گونه نقاشی میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه