سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ظروف سفالی خام

جستجو در دسته "ظروف سفالی خام" :

×

قاب هفتسین سفالی تخت ترمه کد296

4/400 تومان
product-1624686132-1429
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18
عرض: 10
ارتفاع : 1
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 6
کدمحصول : 06264349
تعداد بسته
×

تخم غاز سفالی کد 280

7/200 تومان
product-1624685613-4437
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12
عرض: 8
ارتفاع : 12
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 3.5
کدمحصول : 06263874
تعداد بسته
×

ظرف سفالی استوانه ای قلمدون کد 395

7/000 تومان
product-1624445297-8393
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10.5
عرض: 8
ارتفاع : 10.5
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 4
کدمحصول : 06238889
تعداد بسته
×

جغد دیوارکوب سفالی کد 403

8/000 تومان
product-1624445110-5521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : بزرگترین طول : 15.3 cm / کوچکترین طول :۱۲.۵ cm
عرض: بزرگترین عرض : 9.5 cm / کوچکترین عرض :7 cm
ارتفاع : 1.5
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 06233685
تعداد بسته
×

قاب هفت سین سفالی تخت کد 406

5/000 تومان
product-1624444423-4563
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : حدودا ۱۵.۵ cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : قسمت گود ظرف :6 cm
کدمحصول : 06233428
تعداد بسته
×

کبوتر سفالی کد:53

24/000 تومان
product-1609577080-9041
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6 cm
عرض: 2.5cm
ارتفاع : 3cm
طرح : تزیینی
کدمحصول : 01020342
تعداد بسته
×

شمعدون سفالی بزرگ کد:126

12/000 تومان
product-1609576824-2014
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : 8 cm
طرح : جاشمعی
ابعاد داخلی : دور محصول:101.60 mm ارتفاع جای شمع:1.5 cm
طول : محل قرارگیری شمع:حدودا 4.4 cm
کدمحصول : 01024112
تعداد بسته
×

شمعدون سفالی متوسط کد:126

10/000 تومان
product-1609576768-6655
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : محل قرارگیری شمع:حدودا 4.4
ارتفاع : حدودا 6.5 cm
ابعاد داخلی : ارتفاع جای شمع:1.6 cm
کدمحصول : 01022965
تعداد بسته
×

شمعدون سفالی کوچک کد:126

8/000 تومان
product-1609576681-8050
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : محل قرارگیری شمع:حدودا 4.7 cm
طرح : جاشمعی
ابعاد داخلی : دور محصول:76 mm ارتفاع محل قرارگیری شمع:حدودا 2 cm
کدمحصول : 01022872
تعداد بسته
×

خشت سفالی ترمه کد:55

2/400 تومان
product-1609576523-3981
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7 cm
عرض: 4.5 cm بزرگترین عرض حدودا
ارتفاع : 0.6 cm
طرح : تزیینی
کدمحصول : 01028685
تعداد بسته
×

سینی سفالی لب چینی 35cm کد:151

50/000 تومان
product-1609576385-6305
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 35 cm
عرض: 35 cm
ارتفاع : 4cm
ابعاد داخلی : ابعاد داخلی حدودا :31.5 cm ارتفاع داخلی:2.4 cm
کدمحصول : 01028836
تعداد بسته
×

سینی سفالی لب چینی 30cm کد:150

44/000 تومان
product-1609576322-9927
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 29.5 cm
عرض: 29.5 cm
ارتفاع : حدودا: 4cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ابعاد داخلی:30 cm ارتفاع داخلی حدودا :2.3 cm
کدمحصول : 01026459
تعداد بسته
×

گلدان سفالی آویز بزرگ

9/000 تومان
product-1609576035-163
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه کلی ظرف:3.5 cm دهانه ظرف:2.6 cm
ارتفاع : 16.5 cm
طرح : گلدان
ابعاد داخلی : دور ظرف:81 cm
کدمحصول : 01029736
تعداد بسته
×

پیاله سفالی کد:168

2/800 تومان
product-1609575424-664
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9 cm
عرض: 9 cm
ارتفاع : 4.5 cm
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی حدود :3.5 cm
طرح : ظروف گود
کدمحصول : 01027799
تعداد بسته
×

ماست خوری سفالی کد:167

3/400 تومان
product-1609575291-9680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10.5 cm
عرض: 10.5 cm
ارتفاع : 5.2 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی:حدودا 4.5 cm
کدمحصول : 01020364
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 8 ضلعی 30cm کد:180

14/500 تومان
product-1609574869-5119
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 30 cm
عرض: 30 cm
ارتفاع : حدودا :4.4 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : حدودا 3 cm
کدمحصول : 01022842
تعداد بسته
×

کره خوری سفالی کد:183

7/700 تومان
product-1609574808-8209
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : قطر: 11cm
ارتفاع : حدودا 12cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : قطر داخلی: 10cm
کدمحصول : 01025749
تعداد بسته
×

گل رز سفالی 3cm کد:185

8/000 تومان
product-1609574755-6921
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 3cm
طرح : تزیینی
کدمحصول : 01023287
تعداد بسته
گل رز 8cm کد:184

7/200 تومان
×

گل رز 8cm کد:184

7/200 تومان
product-1609574704-8300
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد داخلی : دور محصول حدودا :7 cm
کدمحصول : 01028355
تعداد بسته
×

تخم مرغ سفالی پایه دار کد:208

4/000 تومان
product-1609574302-7871
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : حدودا 10 cm
ابعاد داخلی : اندازه دور محصول:52 mm
کدمحصول : 01025340
تعداد بسته
×

فنجان و نعلبکی سفالی کد:210

6/500 تومان
product-1609574209-3484
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : نلبعکی:12 cm
ارتفاع : ارتفاع نعلبکی:3 cm ارتفاع فنجون:9 cm
ابعاد داخلی : دهانه کلی لیوان:حدودا 8.3 cm دهانه داخلی حدودا:7.5 cm
کدمحصول : 01026723
تعداد بسته
×

گلدان سفالی آویز متوسط

9/000 تومان
honari-1608979559-896
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13.5
عرض: 7.5
ارتفاع : 13.5
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090316194
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 7 cm کد 146

3/400 تومان
sofal-piece-circle-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7.2 cm
عرض: 7.2 cm
ارتفاع : 0.6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031137
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 10 cm کد 140

4/500 تومان
sofal-piece-morabba-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 0.8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031136
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 7 cm کد 141

3/200 تومان
sofali-piece-morabba-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7 cm
عرض: 7 cm
ارتفاع : 0.7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031125
تعداد بسته
×

تخم مرغ سفالی 7.5 cm

11/000 تومان
sofali-egg-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 5.5 cm
ارتفاع : 7.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031119
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 10 cm

5/200 تومان
sofali-plate-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 10 cm
ارتفاع : 1.5 cm
کدمحصول : 03031112
تعداد بسته
×

ظرف استوانه ای سفالی سایز 3 کد 400

 
product-1624689243-1728
واحد: عدد
طول : 14.5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
عرض: 10
ارتفاع : 14.5
کدمحصول : 06261945
×

شمعدون لب قرقره سفالی کد 281

 
product-1624687887-5729
واحد: عدد
طول : 10
عرض: 10
ارتفاع : 10
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 29
کدمحصول : 06266499
×

ظرف استوانه ای سفالی سایز 1 کد 398

 
product-1624687523-6958
واحد: عدد
طول : 11.5 cm
عرض: 8 cm
ارتفاع : 11.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : ابعاد داخلی دهانه :حدودا 7.2 cm / ارتفاع داخلی : حدودا 11 cm
کدمحصول : 06267528
×

ظرف استوانه ای سفالی سایز 2 کد 399

 
product-1624687434-7870
واحد: عدد
طول : 12
عرض: 8.5
ارتفاع : 12
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 8
کدمحصول : 06263111
×

کره خوری سفالی کد 322

 
product-1624686526-8278
واحد: عدد
طول : 8 cm
ارتفاع : 8 cm
کشور سازنده : ایران
عرض: اندازه زیره:13 cm / اندازه درب: 11.2 cm
کدمحصول : 06267654
×

ظرف سفالی طرح دانشجو پایه دار کد 158

 
product-1624685953-9990
واحد: عدد
طول : طول ظرف:14 cm / طول پایه 3.5 cm
عرض: حدودا ۸ cm
ارتفاع : 18 cm
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : طول دهانه : حدودا 7.5 cm / عرض دهانه :3.5 cm
کدمحصول : 06269379
×

سالاد خوری سفالی 3 تیکه کد 335

 
product-1624685735-1915
واحد: عدد
طول : بزرگترین ظرف: 6.5 cm / ظرف متوسط :6 cm / ظرف کوچک : 4.5 cm
ارتفاع : بزرگترین ظرف: 6.5 cm / ظرف متوسط :6 cm / ظرف کوچک : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی بزرگترین ظرف: 6.5 cm / ظرف متوسط :4 cm / ظرف کوچک : 4 cm
عرض: بزرگترین ظرف: 16.5 cm / ظرف متوسط :15 cm / ظرف کوچک :11 cm
کدمحصول : 06264214
×

قطعه سفالی طرح شمسه 8 cm کد 342

 
product-1624684480-5727
واحد: عدد
طول : 7.5
عرض: 7.5
ارتفاع : 0.6
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 06267149
×

بشقاب دیوار کوب خورشید ۲۰ سانتی سفال کد 179

 
product-1624683368-2344
واحد: عدد
طول : 20 cm
عرض: 20 cm
ارتفاع : 3.5 cm
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف : حدودا 1.5 cm
کدمحصول : 06261233

سفال به عنوان یکی از قدیمی ترین ظرف غذا از گذشته تولید و استفاده می شود.ظروف سفالی  به دو دسته ی کلی ظروف سفالی لعاب دار و ظروف سفالی بدون لعاب تقسیم می شوند.به طور کلی ظروف سفالی به عنوان قدیمی ترین ظروف غذاخوری و پخت و پز، نسبت به انواع دیگر ظروف، سبک تر و ارزان تر می باشند. این ظروف طبیعی و سازگار با محیط زیست می باشند.

ظروف سفالی لالجین همدان یکی از محبوب ترین ظروف سفالی است که تولید و عرضه میشود. این شهر به شهر سفالی جهان شناخته‌ می‌شود. واحدهای تولیدی زیادی در این ناحیه به ساخت و تولید انواع ظروف سفالی می‌پردازند. از جمله برخی ظروف سفالی تولید شده در این ناحیه می‌توان به این موارد اشاره کرد: انواع ظروف سفالی، بشقاب، لیوان، انواع کاسه‌، ظروف چایی‌خوری ، گلدان و ....
ظروف سفالی در هنر و صنایع دستی جایگاه ویژه ای دارد و دلیل این امر استفاده های متنوعی است که میتوان از این ظروف سفالی نمود. شما با انواع رنگ های اکریلیک ، سرامیک و... میتوانید روی ظروف سفالی طراحی و نقاشی کنید

اما نکته قابل توجه بدون لعاب بدون این ظروف میباشد که باعث عبور و نشت آب از سفال است. برای حل این مشکل میبایست از انواع وارنیش و یا رزین جهت ضدآب کردن ظروف سفالی استفاده کنید.

ظروف سفالی با آنکه زیبایی ظروف چینی را ندارند اما به لحاظ ساختار مقاومت بیشتری نسبت به حرارت از خود نشان می دهند البته این نکته را نباید فراموش کرد که به هیچ وجه نباید خراش یا ترکی بردارند چرا که باعث ورود خاک رس به مواد غذایی می شوند که در مقادیر  زیاد می تواند به سلامتی ضرر زیادی وارد کند دقت در حفظ و نگهداری از این ظروف نسبت به ظروف دیگر باید بیشتر مد نظر قرار داده شود خصوصا در هنگام شست شو نباید از سیم ظرفشویی استفاده گردد.

تفاوت سفال و سرامیک:
محصولات سفالی از خاک رس و به روش دستی با چرخ سفالگری ساخته می شوند ولی محصولات سرامیکی یا دوغابی از ترکیب چند نوع خاک، آب و چند ماده ی دیگر تولید شده و به روش ریخته گری با قالب های گچی ساخته می شوند.
برای ساخت سرامیک از ترکیبات چند نوع مواد استفاده می شود که همین عامل باعث تفاوت قیمت سرامیک شده است در حالی که برای سفال، گِل مورد استفاده یکی می باشد.
برای پخت، سفال از حرارت پایین تری نسبت به سرامیک برخوردار می باشد.
لعاب پذیری سرامیک  نسبت به سفال بیشتر می باشد که باعث شده سرامیک دارای انواع مختلفی از لعاب ها باشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!