سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

ظروف سفالی

جستجو در دسته "ظروف سفالی" :

×

خشت سفالی دایره 14 cm

4/000 تومان
sofal-piece-circle-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 14.5 cm
عرض: 14.5 cm
ارتفاع : 1.1 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031140
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 15 cm

4/000 تومان
sofal-piece-morabba-15cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 15 cm
ارتفاع : 1.3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031139
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 9 سانتیمتر کد 38

10/800 تومان
zarf-7sin-payedar-38
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 9 cm
ارتفاع : 11 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031138
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 7 cm

2/000 تومان
sofal-piece-circle-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7.2 cm
عرض: 7.2 cm
ارتفاع : 0.6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031137
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 10 cm

2/000 تومان
sofal-piece-morabba-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 0.8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031136
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 11 سانتیمتر کد 35

10/800 تومان
zarf-7sin-payedar-35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 11 cm
ارتفاع : 10.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031135
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 11 سانتیمتر کد 34

10/800 تومان
zarf-7sin-payedar-34
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
عرض: 11.5 cm
ارتفاع : 9.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031134
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 10 سانتیمتر کد 33

10/800 تومان
zarf-7sin-payedar-33
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 10.5 cm
ارتفاع : 9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031133
تعداد بسته
×

ظرف شکلات خوری سفالی 27 cm

17/000 تومان
sofali-choclate-27cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : 27 cm
کدمحصول : 030311231
تعداد بسته
×

جا شمعی سفالی 8 cm

3/500 تومان
sofali-candle-8cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 9.5 cm
ارتفاع : 8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030311232
تعداد بسته
×

ظرف سفالی استوانه ای 14 cm

4/700 تومان
sofali-zarf-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 11 cm
ارتفاع : 14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030311230
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 5 cm

1/800 تومان
sofal-piece-circle-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 0.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031128
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 5 cm

1/800 تومان
sofal-piece-morabba-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 0.7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031126
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 7 cm

2/000 تومان
sofali-piece-morabba-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7 cm
عرض: 7 cm
ارتفاع : 0.7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031125
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 10 cm

2/500 تومان
sofal-piece-circle-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 0.9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031124
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 20 cm

7/000 تومان
sofal-piece-morabba-20cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20 cm
عرض: 20 cm
ارتفاع : 1.6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031123
تعداد بسته
×

قطعه سفالی طرح شمسه 4 cm

6/500 تومان
sofali-star-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 14 cm
ارتفاع : ضخامت : 0.9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031122
تعداد بسته
×

قطعه سفالی طرح شمسه 10 cm

5/800 تومان
sofali-star-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 10 cm
ارتفاع : ضخامت : 0.9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031121
تعداد بسته
×

آویز سفالی طرح ستاره 14 cm

3/500 تومان
sofali-aviz-star-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031120
تعداد بسته
×

قطعه سفال طرحدار 8 cm

12/600 تومان
sofali-piece-tarhdar-8cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8 cm
عرض: 8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031117
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 35 cm

11/000 تومان
sofali-plate-35cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 35 cm
ارتفاع : 4 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031116
تعداد بسته
×

ظرف سفالی استوانه ای 15 cm

5/000 تومان
sofali-zarf--15cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 10.5 cm
ارتفاع : 15.5 cm
کدمحصول : 03031110
تعداد بسته
×

قندان سفالی 12 cm

8/500 تومان
sofali-ghandan-12cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12 cm
ارتفاع : 9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031109
تعداد بسته
×

آویز سفالی دایره ای 19 cm

8/300 تومان
sofali-aviz-19cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 19 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031108
تعداد بسته
×

لیوان سفالی 10 cm

4/700 تومان
sofali-livan-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 8.5 cm
ارتفاع : 10 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031107
تعداد بسته
×

آویز سفالی طرح ماه 20 cm

5/200 تومان
sofali-aviz-moon-20cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20 cm
عرض: 14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031106
تعداد بسته
×

آویز سفالی طرح ماه 13 cm

3/500 تومان
sofali-aviz-moon-13cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13 cm
عرض: 8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031105
تعداد بسته
×

قوری سفالی متوسط 21 cm

15/000 تومان
sofali-ghoori-ave-21cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 21 cm
عرض: 15 cm
ارتفاع : 16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031103
تعداد بسته
×

قوری سفالی بزرگ 22 cm

13/000 تومان
sofali-ghoori-big-22cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 22 cm
عرض: 15 cm
ارتفاع : 17 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031102
تعداد بسته
×

قوری سفالی کوچک 20 cm

11/500 تومان
sofali-ghoori-small-20cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20 cm
عرض: 14 cm
ارتفاع : 16 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031101
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 16 cm

 
sofali-plate-16cm
واحد: عدد
عرض: 16 cm
ارتفاع : 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031129
×

تخم مرغ سفالی 7.5 cm

 
sofali-egg-7cm
واحد: عدد
عرض: 5.5 cm
ارتفاع : 7.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031119
×

ظرف آجیل خوری سفالی 16 cm

 
sofali-zarf-payedar-16cm
واحد: عدد
طول : 16 cm
ارتفاع : 23 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031118
×

بشقاب سفالی 30 cm

 
sofali-plate-30cm
واحد: عدد
عرض: 30 cm
ارتفاع : 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031115
×

بشقاب سفالی 25 cm

 
sofali-plate-25cm
واحد: عدد
عرض: 25 cm
ارتفاع : 4 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031114
×

بشقاب سفالی 20 cm

 
sofali-plate-20cm
واحد: عدد
عرض: 20 cm
ارتفاع : 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031113

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!