سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ظروف سفالی

جستجو در دسته "ظروف سفالی" :

×

گلدان سفالی 17cm

10/100 تومان
goldan-sofali-1143
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 7 cm
ارتفاع : 17 cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : لبه بالا: 7cm
کدمحصول : 03031143
تعداد بسته
×

گلدان سفالی 19cm

12/300 تومان
goldan-sofali-1142
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 8cm
ارتفاع : 19 cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : لبه بالا: 7.5 cm
کدمحصول : 03031142
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 14 cm

7/500 تومان
sofal-piece-circle-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 14.5 cm
عرض: 14.5 cm
ارتفاع : 1.1 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031140
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 15 cm

7/600 تومان
sofal-piece-morabba-15cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 15 cm
ارتفاع : 1.3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031139
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 7 cm

2/900 تومان
sofal-piece-circle-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7.2 cm
عرض: 7.2 cm
ارتفاع : 0.6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031137
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 10 cm

3/800 تومان
sofal-piece-morabba-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 0.8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031136
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 11 سانتیمتر کد 34

2/700 تومان
zarf-7sin-payedar-34
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 11.5 cm
ارتفاع : 9.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031134
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 10 سانتیمتر کد 33

2/700 تومان
zarf-7sin-payedar-33
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 10.5 cm
ارتفاع : 9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031133
تعداد بسته
×

ظرف شکلات خوری سفالی 27 cm

 
sofali-choclate-27cm
واحد: عدد
ارتفاع : 27 cm
کدمحصول : 030311231
×

ظرف سفالی استوانه ای 14 cm

6/000 تومان
sofali-zarf-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 11 cm
ارتفاع : 14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030311230
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 15 cm

5/800 تومان
sofali-plate-16cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 15 cm
ارتفاع : 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031129
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 5 cm

2/700 تومان
sofal-piece-circle-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 0.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031128
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 5 cm

2/700 تومان
sofal-piece-morabba-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 0.7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031126
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 7 cm

3/300 تومان
sofali-piece-morabba-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7 cm
عرض: 7 cm
ارتفاع : 0.7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031125
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 10 cm

3/800 تومان
sofal-piece-circle-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 0.9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031124
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 20 cm

10/900 تومان
sofal-piece-morabba-20cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20 cm
عرض: 20 cm
ارتفاع : 1.6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031123
تعداد بسته
×

قطعه سفالی طرح شمسه 10 cm

10/700 تومان
sofali-star-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 14 cm
ارتفاع : ضخامت : 0.9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031122
تعداد بسته
×

تخم مرغ سفالی 7.5 cm

1/800 تومان
sofali-egg-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 5.5 cm
ارتفاع : 7.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031119
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 25 cm

10/300 تومان
sofali-plate-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 25 cm
ارتفاع : 4 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031114
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 20 cm

8/300 تومان
sofali-plate-20cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 20 cm
ارتفاع : 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031113
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 10 cm

5/200 تومان
sofali-plate-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 10 cm
ارتفاع : 1.5 cm
کدمحصول : 03031112
تعداد بسته
×

پایه آیینه سفالی 18 cm

7/600 تومان
sofali-ayeneh-18cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 18 cm
ارتفاع : 24 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031111
تعداد بسته
×

قندان سفالی 12 cm

8/500 تومان
sofali-ghandan-12cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12 cm
ارتفاع : 9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031109
تعداد بسته
×

لیوان سفالی 10 cm

5/400 تومان
sofali-livan-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 8.5 cm
ارتفاع : 10 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031107
تعداد بسته
×

ظرف سفالی استوانه ای 11 cm

5/400 تومان
sofali-zarf-11cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 11 cm
ارتفاع : 11.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031104
تعداد بسته
×

گلدان سفالی 17.5cm

 
product-1596447576-8270
واحد: عدد
عرض: 9 cm
ارتفاع : 16.5 cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 8 cm
کدمحصول : 08033591
×

ظرف سفالی هفت سین 8سانتیمتر کد 41

 
sofal-haftsin-square
واحد: عدد
طول : 8 cm
عرض: 8 cm
طرح : ظروف گود
کدمحصول : 03031141
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 9 سانتیمتر کد 38

 
zarf-7sin-payedar-38
واحد: عدد
عرض: 9 cm
ارتفاع : 11 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031138
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 11 سانتیمتر کد 35

 
zarf-7sin-payedar-35
واحد: عدد
عرض: 11 cm
ارتفاع : 10.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031135
×

جا شمعی سفالی 8 cm

 
sofali-candle-8cm
واحد: عدد
عرض: 9.5 cm
ارتفاع : 8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030311232
×

قطعه سفالی طرح شمسه 14 cm

 
sofali-star-10cm
واحد: عدد
عرض: 10 cm
ارتفاع : ضخامت : 0.9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031121
×

آویز سفالی طرح ستاره 14 cm

 
sofali-aviz-star-14cm
واحد: عدد
عرض: 14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031120
×

ظرف آجیل خوری سفالی 16 cm

 
sofali-zarf-payedar-16cm
واحد: عدد
طول : 16 cm
ارتفاع : 23 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031118
×

قطعه سفال طرحدار 8 cm

 
sofali-piece-tarhdar-8cm
واحد: عدد
طول : 8 cm
عرض: 8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031117
×

بشقاب سفالی 35 cm

 
sofali-plate-35cm
واحد: عدد
عرض: 35 cm
ارتفاع : 4 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031116
×

بشقاب سفالی 30 cm

 
sofali-plate-30cm
واحد: عدد
عرض: 30 cm
ارتفاع : 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031115

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!