سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ظروف سفالی

جستجو در دسته "ظروف سفالی" :

×

گلدان سفالی 17cm

7/000 تومان
goldan-sofali-1143
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 7 cm
ارتفاع : 17 cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : لبه بالا: 7cm
کدمحصول : 03031143
تعداد بسته
×

گلدان سفالی 19cm

9/000 تومان
goldan-sofali-1142
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 8cm
ارتفاع : 19 cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : لبه بالا: 7.5 cm
کدمحصول : 03031142
تعداد بسته
×

گلدان سفالی 17.5cm

7/800 تومان
product-1596447576-8270
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 9 cm
ارتفاع : 16.5 cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 8 cm
کدمحصول : 08033591
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 14 cm

7/500 تومان
sofal-piece-circle-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 14.5 cm
عرض: 14.5 cm
ارتفاع : 1.1 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031140
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 15 cm

7/800 تومان
sofal-piece-morabba-15cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 15 cm
ارتفاع : 1.3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031139
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 9 سانتیمتر کد 38

10/800 تومان
zarf-7sin-payedar-38
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 9 cm
ارتفاع : 11 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031138
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 10 cm

4/200 تومان
sofal-piece-morabba-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 0.8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031136
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 11 سانتیمتر کد 35

2/700 تومان
zarf-7sin-payedar-35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 11 cm
ارتفاع : 10.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031135
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 11 سانتیمتر کد 34

2/700 تومان
zarf-7sin-payedar-34
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 11.5 cm
ارتفاع : 9.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031134
تعداد بسته
×

جا شمعی سفالی 8 cm

3/100 تومان
sofali-candle-8cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 9.5 cm
ارتفاع : 8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030311232
تعداد بسته
×

ظرف سفالی استوانه ای 14 cm

6/000 تومان
sofali-zarf-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 11 cm
ارتفاع : 14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030311230
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 15 cm

6/700 تومان
sofali-plate-16cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 15 cm
ارتفاع : 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031129
تعداد بسته
×

خشت سفالی دایره 5 cm

3/100 تومان
sofal-piece-circle-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 0.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031128
تعداد بسته
×

خشت سفالی مربع 7 cm

3/300 تومان
sofali-piece-morabba-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7 cm
عرض: 7 cm
ارتفاع : 0.7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031125
تعداد بسته
×

قطعه سفالی طرح شمسه 10 cm

10/700 تومان
sofali-star-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 14 cm
ارتفاع : ضخامت : 0.9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031122
تعداد بسته
×

آویز سفالی طرح ستاره 14 cm

3/500 تومان
sofali-aviz-star-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031120
تعداد بسته
×

تخم مرغ سفالی 7.5 cm

1/400 تومان
sofali-egg-7cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 5.5 cm
ارتفاع : 7.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031119
تعداد بسته
×

ظرف آجیل خوری سفالی 16 cm

20/800 تومان
sofali-zarf-payedar-16cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 16 cm
ارتفاع : 23 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031118
تعداد بسته
×

قطعه سفال طرحدار 8 cm

 
sofali-piece-tarhdar-8cm
واحد: عدد
طول : 8 cm
عرض: 8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031117
×

بشقاب سفالی 35 cm

15/700 تومان
sofali-plate-35cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 35 cm
ارتفاع : 4 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031116
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 30 cm

13/400 تومان
sofali-plate-30cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 30 cm
ارتفاع : 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031115
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 25 cm

10/500 تومان
sofali-plate-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 25 cm
ارتفاع : 4 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031114
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 20 cm

8/500 تومان
sofali-plate-20cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 20 cm
ارتفاع : 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031113
تعداد بسته
×

بشقاب سفالی 10 cm

5/200 تومان
sofali-plate-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 10 cm
ارتفاع : 1.5 cm
کدمحصول : 03031112
تعداد بسته
×

پایه آیینه سفالی 18 cm

7/800 تومان
sofali-ayeneh-18cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 18 cm
ارتفاع : 24 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031111
تعداد بسته
×

قندان سفالی 12 cm

7/800 تومان
sofali-ghandan-12cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12 cm
ارتفاع : 9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031109
تعداد بسته
×

لیوان سفالی 10 cm

5/500 تومان
sofali-livan-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 8.5 cm
ارتفاع : 10 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031107
تعداد بسته
×

آویز سفالی طرح ماه 13 cm

5/300 تومان
sofali-aviz-moon-13cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13 cm
عرض: 8 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031105
تعداد بسته
×

ظرف سفالی استوانه ای 11 cm

4/800 تومان
sofali-zarf-11cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 11 cm
ارتفاع : 11.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031104
تعداد بسته
×

ظرف سفالی هفت سین 8سانتیمتر کد 41

 
sofal-haftsin-square
واحد: عدد
طول : 8 cm
عرض: 8 cm
طرح : ظروف گود
کدمحصول : 03031141
×

خشت سفالی دایره 7 cm

 
sofal-piece-circle-7cm
واحد: عدد
طول : 7.2 cm
عرض: 7.2 cm
ارتفاع : 0.6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031137
×

ظرف سفالی هفت سین پایه دار 10 سانتیمتر کد 33

 
zarf-7sin-payedar-33
واحد: عدد
عرض: 10.5 cm
ارتفاع : 9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031133
×

ظرف شکلات خوری سفالی 27 cm

 
sofali-choclate-27cm
واحد: عدد
ارتفاع : 27 cm
کدمحصول : 030311231
×

خشت سفالی مربع 5 cm

 
sofal-piece-morabba-5cm
واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 0.7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031126
×

خشت سفالی دایره 10 cm

 
sofal-piece-circle-10cm
واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 0.9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031124
×

خشت سفالی مربع 20 cm

 
sofal-piece-morabba-20cm
واحد: عدد
طول : 20 cm
عرض: 20 cm
ارتفاع : 1.6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031123

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!