سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نقاشی دکوراتیو

×

شمع استوانه ای اکلیلی 6.5*8

5/500 تومان
honari-25-202
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع شمع: اکلیلی
رنگ شمع: سفید
قطر شمع: 6.5 cm
ارتفاع شمع: 8 cm
شکل شمع: استوانه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 03090115
×

قلم موی استنسیل کادنس سایز 2

4/000 تومان
honari-874-666
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: کادنس
واحد: عدد
کدمحصول : 03010306
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 4 دانکار

2/100 تومان
honari-11-476
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010132
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 12 دانکار

2/800 تومان
honari-678-760
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010131
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 10 دانکار

3/000 تومان
honari-171-244
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010130
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 6 دانکار

2/100 تومان
honari-822-485
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010129
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 2 دانکار

2/000 تومان
honari-444-81
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010128
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 0 دانکار

1/800 تومان
honari-40-557
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010127
×

قلم موی هنری بلند قهوه ای سایز 8 دانکار

2/100 تومان
honari-85-617
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010126
×

قلم موی هنری سایز سه صفر کادنس

1/200 تومان
honari-687-807
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: کادنس
واحد: عدد
کدمحصول : 03010125
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 2 دانکار

1/600 تومان
honari-75-791
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010124
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 6 دانکار

1/900 تومان
honari-112-431
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010123
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 4 دانکار

1/800 تومان
honari-354-934
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010122
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 10 دانکار

2/800 تومان
honari-203-440
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010121
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 12دانکار

3/000 تومان
honari-336-505
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010120
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 8دانکار

2/100 تومان
honari-88-88
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
کدمحصول : 03010119
×

رنگ آكريليك بنفش فوق متالیک كد : 189

8/400 تومان
honari-14-8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

حجم رنگ: 70mil
کشور سازنده: ترکیه
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: اکلیلی
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
واحد: عدد
کدمحصول : 03042745
×

رنگ آكريليك دورا یاسی فوق متالیک كد : 165

8/400 تومان
honari-929-387
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

حجم رنگ: 70mil
کشور سازنده: ترکیه
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
واحد: عدد
کدمحصول : 03042744
×

چسب فویل باند كادنس

7/000 تومان
honari-881-196
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: 70mil
انوع مواد دکوراتیو : چسب
کاربرد مواد دکوراتیو: چسب
واحد: عدد
کدمحصول : 03021024
×

مدیوم گلیز کادنس

12/500 تومان
honari-510-169
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: 120mil
انوع مواد دکوراتیو : وارنیش و مدیوم
کاربرد مواد دکوراتیو: مواد تثبیت کننده دکراتیو
واحد: عدد
کدمحصول : 03021125
×

رنگ مغناطیسی کادنس

12/000 تومان
honari-121-645
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: 120mil
انوع مواد دکوراتیو : وارنیش و مدیوم
کاربرد مواد دکوراتیو: مواد تثبیت کننده دکراتیو
واحد: عدد
کدمحصول : 03021124
×

رنگ شبتاب سبز طبیعی کد 578

15/000 تومان
honari-622-418
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

حجم رنگ: 70mil
کشور سازنده: ترکیه
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: شب رنگ
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ شب تاب
واحد: عدد
کدمحصول : 030428144
×

رنگ شبتاب صورتی کد 579

15/000 تومان
honari-308-303
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

حجم رنگ: 70mil
کشور سازنده: ترکیه
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: شب رنگ
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ شب تاب
واحد: عدد
کدمحصول : 030428143
×

رنگ شبتاب نارنجی کد 580

15/000 تومان
honari-895-169
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

حجم رنگ: 70mil
کشور سازنده: ترکیه
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: شب رنگ
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ شب تاب
واحد: عدد
کدمحصول : 030428142
×

رنگ شبتاب سبز کد 581

15/000 تومان
honari-662-458
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

حجم رنگ: 70mil
کشور سازنده: ترکیه
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: شب رنگ
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ شب تاب
واحد: عدد
کدمحصول : 030428141
×

کمیو رزین دو جزئی 420ml

26/000 تومان
honari-401-381
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انوع مواد دکوراتیو : وارنیش و مدیوم
کاربرد مواد دکوراتیو: مواد تثبیت کننده دکراتیو
واحد: عدد
کدمحصول : 03021123
×

کمیو رزین دو جزئی 190ml

13/500 تومان
honari-423-753
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: 190mil
انوع مواد دکوراتیو : وارنیش و مدیوم
کاربرد مواد دکوراتیو: مواد تثبیت کننده دکراتیو
واحد: عدد
کدمحصول : 03021122
×

قلم موی هنری سرتخت کرم سایز 2 ره آورد

2/500 تومان
honari-500-943
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: قلم مو
سازنده ابزار رنگ: رهاورد
واحد: عدد
کدمحصول : 03010118
×

رنگ ترک بنفش روشن متالیک

7/000 تومان
honari-600-389
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

حجم رنگ: 60mil
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: متالیک
سازنده رنگ ها: رپین
انواع رنگ: رنگ ترک
واحد: عدد
کدمحصول : 03041416
×

کاردک پلاستیکی 10 عددی الیزا

8/000 تومان
honari-948-232
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع ابزار رنگ: کاردک
واحد: بسته
کدمحصول : 03010414
چسب 123 Mitra Artex

9/000 تومان
×

چسب 123 Mitra Artex

9/000 تومان
honari-382-717
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انوع مواد دکوراتیو : چسب
کاربرد مواد دکوراتیو: چسب
واحد: عدد
کدمحصول : 03021023
×

step 1 رنگ ترک دو جزئی

6/000 تومان
honari-243-633
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

حجم رنگ: 60mil
کشور سازنده: ترکیه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: رپین
انواع رنگ: رنگ ترک
واحد: عدد
کدمحصول : 03041414
×

میز چوبی گرد کد 173

380/000 تومان
honari-968-272
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 39*55 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 030302203
×

جعبه شیب دار کشودار کد 012

28/500 تومان
honari-814-680
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 29*35*17cm
واحد: عدد
کدمحصول : 030302202
×

جا حوله ای کد 030

13/000 تومان
honari-104-689
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جای دستمال
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 35*10*38 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 030302201
×

جا دستمالی کد193

10/000 تومان
honari-736-799
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 24*17*8cm
واحد: عدد
کدمحصول : 030302199

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه