سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی " :

×

جا جواهری سرامیکی دردار

14/400 تومان
product-1609310680-2159
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه :4.5 cm حدودا
ارتفاع : 5.5cm حدودا
طرح : تزیینی
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:4.7 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303063
تعداد بسته
×

انار سرامیکی متوسط8.8 cm

9/700 تومان
product-1609310498-8331
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 67mm
ارتفاع : 8.8 cm
طرح : تزیینی
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306016
تعداد بسته
×

پیاله سرامیکی 8cm

8/100 تومان
product-1609310432-5564
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 8cm
ارتفاع : 4.4 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:3.3 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12305320
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی 25cm

32/400 تومان
product-1609310375-5231
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 25cm
عرض: 25cm
ارتفاع : ارتفاع کلی حدود:9cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی حدود:7.5cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303220
تعداد بسته
×

سینی بیضی سرامیکی

25/200 تومان
product-1609310275-54
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 23.7 cm
عرض: 15.2 cm
ارتفاع : 2 cm ارتفاع کلی
طرح : ظروف تخت
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12302606
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی مربع 15cm

21/600 تومان
product-1609310099-6903
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15cm
عرض: 15cm
ارتفاع : 2.8cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف1.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12309835
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی مستطیلی 15*20

25/200 تومان
product-1609310054-401
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20cm
عرض: 15cm
ارتفاع : 3cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : حدودا 1.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12302174
تعداد بسته
×

فنجان سرامیکی دسته دار

12/600 تومان
product-1609310015-1902
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: دسته ماگ:4.8*4.2 حدودا
ارتفاع : 7.5 cm
طرح : ماگ
ابعاد داخلی : دهانه حدودا 7.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303128
تعداد بسته
×

فنجان سرامیکی بدون دسته

10/800 تومان
product-1609309969-2323
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : حدودا 7.5 cm
طرح : ماگ
ابعاد داخلی : 7.3cm دهانه لیوان
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12308034
تعداد بسته
×

پیتزا خوری سرامیکی 15cm

14/400 تومان
product-1609309801-2579
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15cm
عرض: 15cm
ارتفاع : 3cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:1.5cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12308456
تعداد بسته
×

پیتزا خوری سرامیکی 27cm

25/200 تومان
product-1609309737-3548
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 27cm
عرض: 27cm
ارتفاع : 3.5 cm ارتفاع کلی
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 2cm ارتفاع داخل
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12308347
تعداد بسته
×

پیتزا خوری سرامیکی 20.5 cm

21/600 تومان
product-1609309665-1255
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20.5cm
عرض: 20.5cm
ارتفاع : 3cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:1.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12305862
تعداد بسته
×

شکلات خوری سرامیکی در دار مربع

32/400 تومان
product-1609309589-9775
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه:13.9 cm
ارتفاع : 6.3 cm ارتفاع کلی
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:4.9 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12307539
تعداد بسته
×

شکلات خوری سرامیکی دردار مربع پایه دار

39/600 تومان
product-1609309399-4139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : ارتفاع کلی 8 cm ارتفاع بدنه 6 cm ارتفاع پایه 2 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه ظرف 14 cm عمق 4.8 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12309228
تعداد بسته
×

شکلات خوری سرامیکی استوانه در دار 15.5cm

36/000 تومان
product-1609309356-7908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15.5 cm
عرض: 15.5cm
ارتفاع : 7.3 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:6 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12304549
تعداد بسته
×

بانکه سرامیکی در دار ارتفاع 16cm

31/000 تومان
product-1609309002-5154
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه بانکه:7cm
ارتفاع : 16cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه:10.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306488
تعداد بسته
×

بانکه سرامیکی در دار ارتفاع 12cm

29/000 تومان
product-1609308970-3044
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه بانکه:7.3cm
ارتفاع : 12cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه:10.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306337
تعداد بسته
×

بانکه سرامیکی در دار ارتفاع 10cm

27/000 تومان
product-1609308921-396
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه بانکه:7.2cm
ارتفاع : 10cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه کلی:10.3 cm دهانه داخلی:10
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12302101
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی سس خوری

18/000 تومان
product-1609307895-5820
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه:4.5cm
ارتفاع : 11.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه:4.5cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303317
تعداد بسته
×

دیس پلویی سرامیکی بیضی

39/600 تومان
product-1609307839-9394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 38.5cm
عرض: 26.5 cm
ارتفاع : حدود:3.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : گودی داخلی ظرف حدود 2.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12309379
تعداد بسته
×

زیر سیگاری سرامیکی ماهواره ای

10/800 تومان
product-1609307789-7276
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه کلی:7 cm حدودا
ارتفاع : 11.3 cm ارتفاع کلی حدودا
طرح : تزیینی
ابعاد داخلی : دهانه حدودا:5.2 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12307541
تعداد بسته
×

قندان در دار سرامیکی

25/200 تومان
product-1609307743-3147
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه کلی ظرف حدودا: 11.2 cm دهانه داخلی:10.5 cm
ارتفاع : 5.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:4.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12302290
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی 8ضلعی 21*16

28/800 تومان
product-1609307637-2248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 21cm
عرض: 16cm
ارتفاع : 2.2cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:1.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12307354
تعداد بسته
×

جا شمعی وارمری سرامیکی

25/200 تومان
product-1609307572-9970
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه:9.8cm
عرض: ابعاد حفره روی ظرف:3*7.7 cm
ارتفاع : حدودا :7.3cm
طرح : تزیینی
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:6.2 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12305022
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی مربع طرحدار 18cm

18/000 تومان
product-1609307410-1857
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: پایه :13.6cm
ارتفاع : 1.5cm ارتفاع بشقاب
طرح : ظروف تخت
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306692
تعداد بسته
×

شکلات خوری سرامیکی استوانه در دار 13.5cm

32/400 تومان
product-1609307342-7727
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13.5cm
عرض: 13.5cm
ارتفاع : 6.8 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 5cm ارتفاع داخلی ظرف
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303348
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی آبگوشت خوری

9/900 تومان
product-1609307260-2432
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : ارتفاع کلی 7.7 cm عمق 6.9 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : اندازه دهنه 15.8 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12300188
تعداد بسته
×

شکلات خوری سرامیکی پایه دار

43/200 تومان
product-1609307187-4811
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : ارتفاع کلی 8.8 cm
ابعاد داخلی : اندازه دهنه 15.5 cm عمق داخلی 6.3 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12307716
تعداد بسته
×

کاسه ماست خوری سرامیکی

8/100 تومان
product-1609307105-1346
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه کاسه:6cm
ارتفاع : 5.8cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه:10.2 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12308930
تعداد بسته
×

انار سرامیکی 6.5cm

7/600 تومان
product-1607965715-1327
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 50mm
ارتفاع : 6.5cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12140011
تعداد بسته
×

گلدان استوانه سرامیکی

17/300 تومان
product-1603962867-9014
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11.7
عرض: 11.7
ارتفاع : 10
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10.4
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10292918
تعداد بسته
×

خورش خوری مربع سرامیکی 18cm

24/400 تومان
product-1603962835-6781
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: دهانه ظرف 18.8 /کف ظرف:9.5
ارتفاع : 3.5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 18.1
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10295429
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی طرح مافین 8.5cm

15/500 تومان
product-1603962811-1350
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض کف:5.5 cm /دهانه:8.5 cm
ارتفاع : 5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 7.5
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10298832
تعداد بسته
×

دیس مستطیل سرامیکی 20cm

15/500 تومان
product-1603962786-9328
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20
عرض: 10
ارتفاع : 1.5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10297191
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی پافیلی 10cm

17/850 تومان
product-1603962722-9280
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض کف:7.5 cm / دهانه:10.2 cm
ارتفاع : 3.8
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 9
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10298061
تعداد بسته
×

زیرسیگاری استوانه سرامیکی 8cm

10/600 تومان
product-1603962690-3293
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض کف:7.9 cm/ عرض دهانه:8 cm
ارتفاع : 3.5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 7
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10294858
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!