سبد خرید شما خالی است !

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی " :

×

ماگ سرامیکی استوانه ای درجه یک

15/000 تومان
mag_seramic_daraj-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 87 mm
ارتفاع : 90 mm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 77*78 mm
مارک ظروف سرامیکی: چینی تقدیس
کدمحصول : 030301115
تعداد بسته
×

ست هفت سین سرامیکی طرح گل و پروانه

33/600 تومان
haftsin-parvane-ceramic
محتویات بسته
  • بشقاب سرامیکی گل و پروانه کد 139
تعداد بسته
×

ست هفت سین سرامیکی طرح درخت

27/000 تومان
haftsin-derakht-ceramic
محتویات بسته
  • ظرف سرامیکی پایه دار کد 121
  • ظرف سرامیکی طرح درخت کد 144
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی برگ کد 100

2/800 تومان
dishes-ceramic-barg-code100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13 cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301105
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی پایه دار کد 121

3/000 تومان
dishes-ceramic-payedar-code121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10.5 cm
عرض: 10.5 cm
ارتفاع : 5.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301104
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح درخت کد 144

9/300 تومان
dishes-ceramic-tree-code144
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 14 cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301102
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح برگ کد 132

3/000 تومان
dishes-ceramic-barg-code132
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12 cm
عرض: 11 cm
ارتفاع : 2 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301101
تعداد بسته
×

مجسمه سرامیکی انار کد 141/2

3/000 تومان
dishes-ceramic-Pomegranate-code141-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 9 cm
ارتفاع : 8.5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301100
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی بته جقه کد 90

2/900 تومان
dishes-ceramic-botejege-code90-16-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 16 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 2 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030199
تعداد بسته
×

قلک سرامیکی موش 11cm کد 115

6/300 تومان
honari-616-976
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 11cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030184
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح توت فرنگی 8.5cm کد137

1/500 تومان
honari-223-611
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*7cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030177
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح اسلیمی 10cm کد128

3/800 تومان
honari-287-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10cm
عرض: 10cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 10*10cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030176
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی کوچک گل 7.5cm کد95

1/500 تومان
honari-853-591
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 7*7cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030175
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125

8/200 تومان
honari-59-205
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 15 cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030164
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی گلدار کد 133

2/900 تومان
honari-834-442
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15.5 cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 3.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 11*11cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030163
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127

2/900 تومان
honari-51-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12 cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030162
تعداد بسته
×

حوض سرامیکی کوچک طرح گل 20cm کد: 52/1

12/500 تومان
seramic_kase_gol_20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20cm
عرض: 20cm
ارتفاع : 9cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 13.5*13.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030148
تعداد بسته
×

حوض سرامیکی متوسط طرح گل 25cm کد 52/2

16/500 تومان
kase_gol_seramic_28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 28cm
عرض: 28cm
ارتفاع : 10cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030147
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی کد 69

19/500 تومان
boshghab_seramici_69
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 52cm
عرض: 25cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030129
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی کوچک کد 58/1

7/500 تومان
naghashi-decorative-zceramici-boshghab58-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 16cm
عرض: 16cm
ارتفاع : ___
طرح : ظروف تخت
کدمحصول : 03030111
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی قلب 11.5 cm

 
ceramic-tarh-ghalb-115mm
واحد: عدد
طول : 11.5 cm
عرض: 11.5 cm
ارتفاع : 2.6 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 10 cm
کدمحصول : 030301113
×

ست هفت سین سرامیکی طرح پنج پر

 
haftsin-5par-ceramic
محتویات بسته
  • کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127
  • بشقاب سرامیکی گلدار 18cm کد130
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 53

 
dishes-ceramic-bird-code53
واحد: عدد
طول : 21 cm
عرض: 8 cm
ارتفاع : 10 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301112
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 54

 
dishes-ceramic-bird-code54
واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 8 cm
ارتفاع : 17 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301111
×

جاشمعی سرامیکی مکعب مربع کد 77/2

 
dishes-ceramic-candle-code77-2-10cm
واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 10 cm
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301109
×

سینی سرامیکی کد 59

 
dishes-ceramic-code59
واحد: عدد
طول : 32 cm
عرض: 32 cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301108
×

جاشمعی سرامیکی مکعب مربع کد 77/3

 
dishes-ceramic-candle-code77-3-115mm
واحد: عدد
طول : 11.5 cm
عرض: 11.5 cm
ارتفاع : 11.5 cm
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301107
×

بشقاب سرامیکی گل و پروانه کد 139

 
dishes-ceramic-flower-butterfly-code139
واحد: عدد
عرض: 19 cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : ظروف گود
کدمحصول : 030301106
×

کاسه طرح گل کد 124

 
dishes-ceramic-flower-desing-code124
واحد: عدد
طول : 24 cm
عرض: 19 cm
ارتفاع : 6 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301103
×

سینی سرامیکی کد 120

 
dishes-ceramic-code120
واحد: عدد
طول : 32 cm
عرض: 18.5 cm
ارتفاع : 4 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030198
×

ظرف سرامیکی کد 91

 
dishes-ceramic-code91
واحد: عدد
طول : 13 cm
عرض: 13 cm
ارتفاع : 3.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030197
×

جا شمعی سرامیکی طرح انار کد 140

 
dishes-ceramic-Pomegranate-Candlestick-code140
واحد: عدد
طول : 8.5 cm
عرض: 7 cm
ارتفاع : 9.5 cm
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03030195
×

ظرف سرامیکی برگ کد 89

 
dishes-ceramic-leaf-code89
واحد: عدد
طول : 15.5 cm
عرض: 11 cm
ارتفاع : 5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030194
×

ظرف سرامیکی کد 80

 
dishes-ceramic-code80
واحد: عدد
ارتفاع : 2 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
عرض: 18.5 cm
کدمحصول : 03030193
×

ماگ سرامیکی مدل سوئدی

 
honari-1540800357-452
واحد: عدد
عرض: 8 cm
ارتفاع : 10 cm
ابعاد داخلی : 9*7.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030192
×

مجسمه سرامیکی پرنده 8cm کد 147

 
honari-1518503361-487
واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 5cm
ارتفاع : 7cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030191

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه