سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی" :

×

هفت سین ظروف سرامیکی طرح انار

25/000 تومان
7sinanardayere
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی کوچک انار 12cm کد17
 • کاسه سرامیکی بیضی 28cm کد87
×

ست هفت سین سرامیکی طرح برگ

15/000 تومان
7singool
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی طرح برگ 12cm
×

ست هفت سین سرامیکی کاسه و ماهی

18/000 تومان
7sinkasemahi
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2
 • کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125
×

ست هفت سین سرامیکی گل

12/000 تومان
7singol
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی طرح گل
 • ظرف سرامیکی کوچک گل 7.5cm کد95
×

ست هفت سین سرامیکی طرح اسلیمی

14/000 تومان
7sineslimi
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی مربعی 16cm کد57/1
 • ظرف سرامیکی طرح اسلیمی 10cm کد128
×

ست هفت سین کاسه دالبری

11/000 تومان
7sindalbor
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی گلدار 18cm کد130
 • کاسه سرامیکی کوچک دالبری 8.5cm کد101
×

ست هفت سین سرامیکی انار

18/000 تومان
7sinanar
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی مربعی 16cm کد57/1
 • کاسه سرامیکی کوچک انار 12cm کد17
×

ست هفت سین سرامیکی توت فرنگی

12/000 تومان
7sintoot
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی مربعی 16cm کد57/1
 • ظرف سرامیکی طرح توت فرنگی 8.5cm کد137
×

هفت سین سرامیکی طرح گل

30/000 تومان
gol-7sin
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی طرح گل
 • قاب سرامیکی مربعی
 • کاسه سرامیکی گلدار کد 133
×

پایه ساعت سرامیکی 30cm کد153

19/000 تومان
honari-942-867
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 14.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 30cm
طرح : تزیینی
کدمحصول : 03030185
×

قلک سرامیکی موش 11cm کد 115

5/300 تومان
honari-616-976
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 11cm
طرح : تزیینی
کدمحصول : 03030184
×

گلدان سرامیکی گلدار 26cm کد143

13/500 تومان
honari-100-4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: 12cm
ارتفاع : 26cm
طرح : گلدان
کدمحصول : 03030183
×

پارچ سرامیکی 23cm کد75

9/000 تومان
honari-362-674
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13cm
عرض: 11cm
ارتفاع : 23cm
طرح : ظروف گود
کدمحصول : 03030182
×

بشقاب سرامیکی مربعی 19cm کد57/2

6/800 تومان
honari-856-145
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 19cm
عرض: 19cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف گود
کدمحصول : 03030181
×

بشقاب سرامیکی مربعی 16cm کد57/1

6/000 تومان
honari-104-182
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 16cm
عرض: 16cm
ارتفاع : 1.5 cm
طرح : ظروف تخت
کدمحصول : 03030180
×

ظرف سرامیکی مکعبی 8cm کد77/1

5/300 تومان
honari-340-275
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 8cm
ارتفاع : 8cm
طرح : ظروف گود
کدمحصول : 03030179
×

بشقاب سرامیکی گلدار 18cm کد130

2/600 تومان
honari-477-553
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: 18cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
کدمحصول : 03030178
×

ظرف سرامیکی طرح توت فرنگی 8.5cm کد137

900 تومان
honari-223-611
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*7cm
کدمحصول : 03030177
×

ظرف سرامیکی طرح اسلیمی 10cm کد128

1/400 تومان
honari-287-991
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10cm
عرض: 10cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 10*10cm
کدمحصول : 03030176
×

کاسه سرامیکی کوچک انار 12cm کد17

2/000 تومان
honari-422-679
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12cm
عرض: 8cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*7.5cm
کدمحصول : 03030174
×

کاسه سرامیکی کوچک دالبری 8.5cm کد101

1/400 تومان
honari-117-879
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8.5 cm
عرض: 8.5 cm
ارتفاع : 3cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*8cm
کدمحصول : 03030173
×

ظرف سرامیکی طرح برگ 12cm

2/500 تومان
honari-823-411
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12cm
عرض: 11.5 cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 10*9 cm
کدمحصول : 03030171
×

ماگ سرامیکی سفید

9/000 تومان
honari-991-611
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8 cm
عرض: 8 cm
ارتفاع : 9.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 7.5 * 7.5 *9
کدمحصول : 03030170
×

بشقاب سرامیکی طرح صدف طرحدار کد 119

6/000 تومان
honari-699-712
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 24cm
عرض: 24cm
ارتفاع : 5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 22*22cm
کدمحصول : 03030168
×

ظروف خام هفت سین سفالی طرح ماهی

12/000 تومان
7sin_mahi_sofali
محتویات بسته
 • ظرف هفت سین سفالی طرح ماهی
×

هفت سین سرامیکی طرح برگ

30/000 تومان
tahe_barg_kochak_7sin
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی طرح قلب طرح دار
 • ظرف سرامیکی کوچک طرح برگ
 • قاب آینه سرامیکی
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 150

1/500 تومان
honari-359-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 5.5cm
طرح : مجسمه
کدمحصول : 03030167
×

هفت سین طرح ماهی کوچک

13/000 تومان
7sin-mahi
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2
 • بشقاب سرامیکی طرح ماهی کوچک کد 131/1
×

ست هفت سین طرح بته جقه

20/000 تومان
7sin-botejeghe
محتویات بسته
 • قاب سرامیکی طرح بته جقه کد 123
 • ظرف سرامیکی طرح بته جقه کد 135
×

کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب کد 98

1/500 تومان
honari-626-440
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4.5 cm
عرض: 4.5 cm
ارتفاع : 2.5 cm
طرح : ظروف گود
کدمحصول : 03030166
×

ظرف سرامیکی طرح بته جقه کد 135

1/800 تومان
honari-597-835
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 11 cm
ارتفاع : 1.5 cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 3.5cm
کدمحصول : 03030165
×

کاسه سرامیکی گلدار کد 133

1/800 تومان
honari-834-442
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15.5 cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 3.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 11*11cm
کدمحصول : 03030163
×

کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127

1/800 تومان
honari-51-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12 cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : ظروف گود
کدمحصول : 03030162
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی کوچک کد 131/1

1/800 تومان
honari-579-443
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 1.5 cm
طرح : ظروف تخت
کدمحصول : 03030159
×

بسته ی ظروف خام هفت سین سرامیکی طرح برگ مو

30/000 تومان
baste_7sin_seramic_barg_mo
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی طرح برگ
 • بشقاب سرامیکی طرح برگ بزرگ
×

ست هفت سین طرح ماهی

12/000 تومان
haftsin-mahie
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه