سبد خرید شما خالی است !

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی" :

×

مجسمه سرامیکی پرنده 8cm کد 147

2/500 تومان
honari-1518503361-487
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 5cm
ارتفاع : 7cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030191
تعداد بسته
×

مجسمه سرامیکی پرنده 12cm کد 146

3/300 تومان
honari-1518503224-999
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12cm
عرض: 6cm
ارتفاع : 7cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030190
تعداد بسته
×

مجسمه سرامیکی پرنده 10cm کد 148

3/800 تومان
honari-1518503041-573
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10cm
عرض: 8cm
ارتفاع : 9cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030189
تعداد بسته
×

پایه ساعت سرامیکی 30cm کد153

25/000 تومان
honari-942-867
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 14.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 30cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030185
تعداد بسته
×

قلک سرامیکی موش 11cm کد 115

6/300 تومان
honari-616-976
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 11cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030184
تعداد بسته
×

پارچ سرامیکی 23cm کد75

12/100 تومان
honari-362-674
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13cm
عرض: 11cm
ارتفاع : 23cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030182
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی مربعی 19cm کد57/2

9/000 تومان
honari-856-145
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 19cm
عرض: 19cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030181
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی مربعی 16cm کد57/1

9/200 تومان
honari-104-182
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 16cm
عرض: 16cm
ارتفاع : 1.5 cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030180
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی گلدار 18cm کد130

3/900 تومان
honari-477-553
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: 18cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030178
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی بیضی 28cm کد87

18/000 تومان
honari-334-202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 28cm
عرض: 24cm
ارتفاع : 5.5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 23*19cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030172
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح بته جقه کد 135

2/200 تومان
honari-597-835
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 11 cm
ارتفاع : 1.5 cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 3.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030165
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125

6/000 تومان
honari-59-205
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 15 cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030164
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127

2/200 تومان
honari-51-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12 cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030162
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی کوچک کد 131/1

1/800 تومان
honari-579-443
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 1.5 cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030159
تعداد بسته
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 113

1/700 تومان
seramic_parandee
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 4cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030154
تعداد بسته
×

حوض سرامیکی متوسط طرح گل 25cm کد 52/2

10/200 تومان
kase_gol_seramic_28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 28cm
عرض: 28cm
ارتفاع : 10cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030147
تعداد بسته
×

گلدان سرامیکی 22*5 کد 72/1

8/000 تومان
honari-987-706
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 22 cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030145
تعداد بسته
×

گلدان سرامیکی 29*6 کد 72/2

8/000 تومان
honari-611-763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6 cm
عرض: 6 cm
ارتفاع : 29 cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030144
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح قلب طرح دار

5/500 تومان
honari-126-890
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12.5 cm
عرض: 14 cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030130
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی کد 69

13/500 تومان
boshghab_seramici_69
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 52cm
عرض: 25cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030129
تعداد بسته
×

گلدان سرامیکی بیضی کوچک کد 56/2

14/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan56-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 17cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 21cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030113
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی بزرگ کد 58/2

11/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-boshghab58-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 27cm
عرض: 27cm
ارتفاع : ___
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030112
تعداد بسته
×

گلدان سرامیکی کد 76

12/500 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan76
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 16cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 26cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030110
تعداد بسته
×

گلدان سرامیکی کد 66/1

8/600 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan66-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : قطر 13cm
عرض: قطر 13cm
ارتفاع : 14cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030108
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح قلب کد 86

9/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-jayejavaheralat86
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
طول : 11.5 الی 12 سانتی متر
عرض: 11.5 الی 12 سانتی متر
ارتفاع : 4 الی 5 سانتی متر
ابعاد داخلی : طول و عرض 10 الی 10.5 cm - ارتفاع 1.5 الی 2 cm
کدمحصول : 03030103
تعداد بسته
×

گلدان سرامیکی گلدار 26cm کد143

 
honari-100-4
واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: 12cm
ارتفاع : 26cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030183
×

ظرف سرامیکی مکعبی 8cm کد77/1

 
honari-340-275
واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 8cm
ارتفاع : 8cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030179
×

ظرف سرامیکی طرح توت فرنگی 8.5cm کد137

 
honari-223-611
واحد: عدد
طول : 8.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*7cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030177
×

ظرف سرامیکی طرح اسلیمی 10cm کد128

 
honari-287-991
واحد: عدد
طول : 10cm
عرض: 10cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 10*10cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030176
×

ظرف سرامیکی کوچک گل 7.5cm کد95

 
honari-853-591
واحد: عدد
طول : 7.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 7*7cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030175
×

کاسه سرامیکی کوچک انار 12cm کد17

 
honari-422-679
واحد: عدد
طول : 12cm
عرض: 8cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*7.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030174
×

کاسه سرامیکی کوچک دالبری 8.5cm کد101

 
honari-117-879
واحد: عدد
طول : 8.5 cm
عرض: 8.5 cm
ارتفاع : 3cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*8cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030173
×

ظرف سرامیکی طرح برگ 12cm

 
honari-823-411
واحد: عدد
طول : 12cm
عرض: 11.5 cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 10*9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030171
×

ماگ سرامیکی سفید

 
honari-991-611
واحد: عدد
طول : 8 cm
عرض: 8 cm
ارتفاع : 9.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 7.5 * 7.5 *9
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030170
×

ماگ سرامیکی مشکی

 
honari-347-711
واحد: عدد
طول : 8.5 cm
عرض: 8.5 cm
ارتفاع : 10.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*8*9
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030169
×

بشقاب سرامیکی طرح صدف طرحدار کد 119

 
honari-699-712
واحد: عدد
طول : 24cm
عرض: 24cm
ارتفاع : 5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 22*22cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030168

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه