سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی " :

×

پیاله سرامیکی طرح قلب

11/000 تومان
product-1615209135-936
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : بزرگترین طول:9cm
عرض: بزرگترین عرض:9cm
ارتفاع : 2.5cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق:2cm
کدمحصول : 03089285
تعداد بسته
×

ماگ سرامیکی مربع

14/600 تومان
product-1615209057-9203
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : ۷.۵ cm
عرض: 7.5 cm
ارتفاع : ۸ cm
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق داخلی:۷.۲ cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 03080598
تعداد بسته
×

مینی ماگ استوانه سرامیکی

9/100 تومان
product-1615209026-5086
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: قطر:6.5cm
ارتفاع : 6cm
طرح : ماگ
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق:5.6cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 03083970
تعداد بسته
×

ظرف سس خوری سرامیکی

9/100 تومان
product-1615208989-3388
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.9 cm
عرض: 5.9 cm
ارتفاع : 5.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 4.6 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 03080702
تعداد بسته
×

پیاله سرامیکی طرح بیضی

18/200 تومان
product-1615208950-2084
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : بزرگترین طول:15.5cm
عرض: بزرگترین عرض:9cm
ارتفاع : 4.5cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق:4cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 03084480
تعداد بسته
×

جا جواهری سرامیکی دردار

14/400 تومان
product-1609310680-2159
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه :4.5 cm حدودا
ارتفاع : 5.5cm حدودا
طرح : تزیینی
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:4.7 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303063
تعداد بسته
×

انار سرامیکی متوسط8.8 cm

9/700 تومان
product-1609310498-8331
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 67mm
ارتفاع : 8.8 cm
طرح : تزیینی
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306016
تعداد بسته
×

سینی بیضی سرامیکی

25/200 تومان
product-1609310275-54
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 23.7 cm
عرض: 15.2 cm
ارتفاع : 2 cm ارتفاع کلی
طرح : ظروف تخت
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12302606
تعداد بسته
×

فنجان سرامیکی دسته دار

12/600 تومان
product-1609310015-1902
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: دسته ماگ:4.8*4.2 حدودا
ارتفاع : 7.5 cm
طرح : ماگ
ابعاد داخلی : دهانه حدودا 7.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303128
تعداد بسته
×

شکلات خوری سرامیکی در دار مربع

32/400 تومان
product-1609309589-9775
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه:13.9 cm
ارتفاع : 6.3 cm ارتفاع کلی
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:4.9 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12307539
تعداد بسته
×

شکلات خوری سرامیکی دردار مربع پایه دار

39/600 تومان
product-1609309399-4139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : ارتفاع کلی 8 cm ارتفاع بدنه 6 cm ارتفاع پایه 2 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه ظرف 14 cm عمق 4.8 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12309228
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی سس خوری

18/000 تومان
product-1609307895-5820
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه:4.5cm
ارتفاع : 11.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه:4.5cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303317
تعداد بسته
×

دیس پلویی سرامیکی بیضی

39/600 تومان
product-1609307839-9394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 38.5cm
عرض: 26.5 cm
ارتفاع : حدود:3.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : گودی داخلی ظرف حدود 2.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12309379
تعداد بسته
×

قندان در دار سرامیکی

25/200 تومان
product-1609307743-3147
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه کلی ظرف حدودا: 11.2 cm دهانه داخلی:10.5 cm
ارتفاع : 5.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:4.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12302290
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی 8ضلعی 21*16

28/800 تومان
product-1609307637-2248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 21cm
عرض: 16cm
ارتفاع : 2.2cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:1.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12307354
تعداد بسته
×

جا شمعی وارمری سرامیکی

25/200 تومان
product-1609307572-9970
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه:9.8cm
عرض: ابعاد حفره روی ظرف:3*7.7 cm
ارتفاع : حدودا :7.3cm
طرح : تزیینی
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:6.2 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12305022
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی مربع طرحدار 18cm

18/000 تومان
product-1609307410-1857
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: پایه :13.6cm
ارتفاع : 1.5cm ارتفاع بشقاب
طرح : ظروف تخت
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306692
تعداد بسته
×

شکلات خوری سرامیکی استوانه در دار 13.5cm

32/400 تومان
product-1609307342-7727
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13.5cm
عرض: 13.5cm
ارتفاع : 6.8 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 5cm ارتفاع داخلی ظرف
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303348
تعداد بسته
×

شکلات خوری سرامیکی پایه دار

43/200 تومان
product-1609307187-4811
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : ارتفاع کلی 8.8 cm
ابعاد داخلی : اندازه دهنه 15.5 cm عمق داخلی 6.3 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12307716
تعداد بسته
×

انار سرامیکی 6.5cm

7/600 تومان
product-1607965715-1327
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 50mm
ارتفاع : 6.5cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12140011
تعداد بسته
×

گلدان استوانه سرامیکی

17/300 تومان
product-1603962867-9014
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11.7
عرض: 11.7
ارتفاع : 10
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10.4
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10292918
تعداد بسته
×

خورش خوری مربع سرامیکی 18cm

24/400 تومان
product-1603962835-6781
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: دهانه ظرف 18.8 /کف ظرف:9.5
ارتفاع : 3.5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 18.1
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10295429
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی طرح مافین 8.5cm

10/000 تومان
product-1603962811-1350
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض کف:5.5 cm /دهانه:8.5 cm
ارتفاع : 5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 7.5
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10298832
تعداد بسته
×

جای عود سرامیکی

11/300 تومان
product-1603962645-4313
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض کف:8 cm / دهانه: 8 cm
ارتفاع : 2
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 6.8
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10297520
تعداد بسته
×

زیرسیگاری 8 ضلعی سرامیکی 10cm

10/000 تومان
product-1603962505-1103
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض کف:8.3 cm /دهانه:10.3 cm
ارتفاع : 2.5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 6.2
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10291647
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی مربع 8cm

14/550 تومان
product-1598162867-2017
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض کف: 8cm / دهانه: 10 cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 8.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08238237
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی گرد 23cm

20/400 تومان
product-1598162099-9101
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: قطر: 23 cm
ارتفاع : 1 cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 22 cm
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08238696
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی مربع 6cm

10/200 تومان
product-1598161722-1770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض کف: 6cm / دهانه: 7.5 cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 6.3 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08239519
تعداد بسته
×

رولت خوری مستطیل

29/300 تومان
product-1596283195-5586
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 35 cm
عرض: 11.5 cm
ارتفاع : 1.5 cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08017837
تعداد بسته
×

کاسه ماست خوری سرامیکی

10/200 تومان
product-1596283128-7650
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه کاسه: 4.5 cm
ارتفاع : 5.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 9 cm :دهانه کاسه
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08013783
تعداد بسته
×

بشقاب گرد قطر 11cm سرامیکی

9/300 تومان
product-1596283086-3200
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11 cm
عرض: 11 cm
ارتفاع : ارتفاع کلی: ۲ cm ارتفاع لبه داخلی: 1.5 cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08015840
تعداد بسته
×

پیاله چهار گوش سرامیکی

11/100 تومان
product-1596283044-5503
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه کاسه: 4.2 cm
ارتفاع : 6.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08016021
تعداد بسته
×

گلدان کوچک سرامیکی سایز 1

10/600 تومان
product-1596283008-649
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 5.7 cm
ارتفاع : 6 cm
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 6.2 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08019470
تعداد بسته
کاسه  سرامیکی

10/000 تومان
×

کاسه سرامیکی

10/000 تومان
product-1596282801-5700
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 8 cm
ارتفاع : 4 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 7 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08019946
تعداد بسته
×

پرنده مینیاتوری

5/900 تومان
product-1596282752-6599
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 3 cm
عرض: 1 cm
ارتفاع : 1.5 cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08017489
تعداد بسته
×

بشقاب گرد 19cm سرامیکی

19/300 تومان
product-1596282702-9426
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 19 cm
عرض: 19 cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 08011062
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!