سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی " :

×

زیرلیوانی سرامیکی گرد سایز 15 cm

21/900 تومان
product-1624700842-4729
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4.5
عرض: 15
ارتفاع : 4.5
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 06262844
تعداد بسته
×

زیر لیوانی سرامیکی گرد سایز 18 cm

25/500 تومان
product-1624700776-8089
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4
عرض: 17
ارتفاع : 4.5
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 06262659
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی گرد سایز 20 cm

29/200 تومان
product-1624700715-5126
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4.5
عرض: 20
ارتفاع : 4.5
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 06267328
تعداد بسته
×

دیس قایقی سرامیکی

29/200 تومان
product-1624700627-419
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 31
عرض: 9
ارتفاع : 4.5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 06267534
تعداد بسته
×

دیس لب چین سرامیکی

31/000 تومان
product-1624700240-2535
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 37 cm
عرض: 14 cm
ارتفاع : 3.5 cm
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی حدودا:2 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 06269389
تعداد بسته
قوری سرامیکی

29/200 تومان
×

قوری سرامیکی

29/200 تومان
product-1624699851-3925
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 14 cm
عرض: 22 cm
ارتفاع : 14 cm
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 06268724
تعداد بسته
×

نمکدان سرامیکی

10/100 تومان
product-1624697514-7305
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7.5
عرض: 6
ارتفاع : 7.5
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 06269460
تعداد بسته
×

پیاله سرامیکی 10 cm

15/500 تومان
product-1624697431-3483
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5
عرض: 11
ارتفاع : 5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 06267276
تعداد بسته
×

دیس بیضی متوسط سرامیکی

29/200 تومان
product-1624696372-7304
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 33 cm
عرض: 15.5 cm
ارتفاع : 2 cm
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : تقریبا تخت با ارتفاع 1 cm حدودا
لعاب: ندارد
کدمحصول : 06265055
تعداد بسته
×

قاب جا سبزه هفت سین سرامیکی کد 290

6/000 تومان
product-1624446980-4032
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 15 cm
ارتفاع : 4 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی حدودا:3.5 cm / دهانه داخلی حدودا :10 cm
کدمحصول : 06233015
تعداد بسته
×

ماگ سرامیکی بدون دسته استوانه مربعی

16/500 تومان
product-1615209243-8261
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : ۸ cm
عرض: ۸ cm
ارتفاع : ۸.۵ cm
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق داخلی:۷.۵ cm
لعاب: ندارد
طرح : ماگ
کدمحصول : 03088348
تعداد بسته
×

پیاله سرامیکی طرح قلب

12/900 تومان
product-1615209135-936
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : بزرگترین طول:9cm
عرض: بزرگترین عرض:9cm
ارتفاع : 2.5cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق:2cm
کدمحصول : 03089285
تعداد بسته
×

پیاله سرامیکی طرح مافین

12/900 تومان
product-1615209101-1144
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: قطر:8.5cm
ارتفاع : 2.7cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق:2cm/قطر داخلی:7.5cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 03086204
تعداد بسته
×

ماگ سرامیکی مربع

16/000 تومان
product-1615209057-9203
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : ۷.۵ cm
عرض: 7.5 cm
ارتفاع : ۸ cm
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق داخلی:۷.۲ cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 03080598
تعداد بسته
×

مینی ماگ استوانه سرامیکی

10/500 تومان
product-1615209026-5086
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: قطر:6.5cm
ارتفاع : 6cm
طرح : ماگ
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق:5.6cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 03083970
تعداد بسته
×

ظرف سس خوری سرامیکی

14/600 تومان
product-1615208989-3388
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.9 cm
عرض: 5.9 cm
ارتفاع : 5.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 4.6 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 03080702
تعداد بسته
×

پیاله سرامیکی طرح بیضی

20/000 تومان
product-1615208950-2084
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : بزرگترین طول:15.5cm
عرض: بزرگترین عرض:9cm
ارتفاع : 4.5cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : عمق:4cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 03084480
تعداد بسته
×

جا شمعی وارمری سرامیکی سایز کوچک

29/200 تومان
ja-sham
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5
عرض: 10
ارتفاع : 6.5
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : ایران
لعاب: ندارد
کدمحصول : 030603681
تعداد بسته
×

جا جواهری سرامیکی دردار

18/200 تومان
product-1609310680-2159
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه :4.5 cm حدودا
ارتفاع : 5.5cm حدودا
طرح : تزیینی
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:4.7 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303063
تعداد بسته
×

انار سرامیکی متوسط8.8 cm

13/700 تومان
product-1609310498-8331
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 67mm
ارتفاع : 8.8 cm
طرح : تزیینی
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306016
تعداد بسته
×

پیاله سرامیکی طرح استوانه 8cm

15/000 تومان
product-1609310432-5564
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 3.7cm
عرض: 8.5 cm
ارتفاع : 3.7 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:3.3 cm / قطر دهانه:7.3 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12305320
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی 20cm

21/900 تومان
product-1609310336-8210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20cm
عرض: 20cm
ارتفاع : حدودا :2cm
طرح : ظروف تخت
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303602
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی مستطیلی 15*20

29/200 تومان
product-1609310054-401
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20cm
عرض: 15cm
ارتفاع : 3cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : حدودا 1.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12302174
تعداد بسته
×

فنجان سرامیکی دسته دار

18/200 تومان
product-1609310015-1902
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: دسته ماگ:6 * 3.5 حدودا
ارتفاع : 7.5 cm
طرح : ماگ
ابعاد داخلی : دهانه حدودا 7.5 cm / ابعاد داخلی دهانه :حدودا 6.5 cm
لعاب: ندارد
طول : 7.5 cm
کدمحصول : 12303128
تعداد بسته
×

فنجان سرامیکی بدون دسته

14/600 تومان
product-1609309969-2323
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع : حدودا 7.5 cm
طرح : ماگ
ابعاد داخلی : 7.3cm دهانه لیوان
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12308034
تعداد بسته
×

پیتزا خوری سرامیکی 15cm

14/400 تومان
product-1609309801-2579
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15cm
عرض: 15cm
ارتفاع : 3cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:1.5cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12308456
تعداد بسته
×

بانکه سرامیکی در دار ارتفاع 16cm

36/400 تومان
product-1609309002-5154
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه بانکه:7cm
ارتفاع : 16cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه:10.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306488
تعداد بسته
×

بانکه سرامیکی در دار ارتفاع 12cm

34/000 تومان
product-1609308970-3044
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه بانکه:7.3cm
ارتفاع : 12cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه:10.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306337
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی سس خوری

18/000 تومان
product-1609307895-5820
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: پایه:4.5cm
ارتفاع : 11.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : دهانه:4.5cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12303317
تعداد بسته
×

دیس پلویی سرامیکی بیضی

53/000 تومان
product-1609307839-9394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 38.5cm
عرض: 26.5 cm
ارتفاع : حدود:3.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : گودی داخلی ظرف حدود 2.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12309379
تعداد بسته
×

قندان در دار سرامیکی

29/200 تومان
product-1609307743-3147
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : دهانه کلی ظرف حدودا: 11.2 cm دهانه داخلی:10.5 cm
ارتفاع : 5.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:4.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12302290
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی 8ضلعی 21*16

28/800 تومان
product-1609307637-2248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 21cm
عرض: 16cm
ارتفاع : 2.2cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ارتفاع داخلی ظرف:1.5 cm
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12307354
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی مربع طرحدار 18cm

21/900 تومان
product-1609307410-1857
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: پایه :13.6cm
ارتفاع : 1.5cm ارتفاع بشقاب
طرح : ظروف تخت
لعاب: ندارد
کدمحصول : 12306692
تعداد بسته
×

گلدان استوانه سرامیکی

23/700 تومان
product-1603962867-9014
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11.7
عرض: 11.7
ارتفاع : 10
طرح : گلدان
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10.4
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10292918
تعداد بسته
×

خورش خوری مربع سرامیکی 18cm

24/400 تومان
product-1603962835-6781
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: دهانه ظرف 18.8 /کف ظرف:9.5
ارتفاع : 3.5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 18.1
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10295429
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی طرح مافین 8.5cm

13/300 تومان
product-1603962811-1350
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض کف:5.5 cm /دهانه:8.5 cm
ارتفاع : 5
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 7.5
لعاب: ندارد
کدمحصول : 10298832
تعداد بسته

بیسکوییت سرامیکی یا همان سرامیک خام ، کاربرد های زیادی در هنر و صنایع دستی دارد. شما میتوانید با استفاده از انواع تکنیک های نقاشی دکوراتیو آنها را تزیین کنید. رنگ های سرامیک و اکریلیک مناسب ترین نوع رنگ ها میباشد.

با توجه به اینکه این ظروف خام هستند و بدون لعاب ، میتوانید انواع تکنیک های  زیرلعابی نیز استفاده کنید.

دمای پخت مناسب ۱۰۸۵ درجه میباشد.

تست شده با لعاب های f38  و ctn112


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!