سبد خرید شما خالی است !

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی" :

×

ست هفت سین سرامیکی طرح گل و پروانه

33/600 تومان
haftsin-parvane-ceramic
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی گل و پروانه کد 139
تعداد بسته
×

ست هفت سین سرامیکی طرح بته جقه

24/900 تومان
haftisn-botejeghe
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی کد 80
 • ظرف سرامیکی بته جقه کد 90
تعداد بسته
×

ست هفت سین سرامیکی طرح درخت

27/300 تومان
haftsin-derakht-ceramic
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی پایه دار کد 121
 • ظرف سرامیکی طرح درخت کد 144
تعداد بسته
×

ست هفت سین سرامیکی طرح پنج پر

20/900 تومان
haftsin-5par-ceramic
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127
 • بشقاب سرامیکی گلدار 18cm کد130
تعداد بسته
×

ست هفت سین طرح انار

20/400 تومان
haftsin-anar-ceramic
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی کوچک انار 12cm کد17
 • جا شمعی سرامیکی طرح انار کد 140
تعداد بسته
×

ست هفت سین کاسه ای طرح گل

25/700 تومان
haftsin-gol2-ceramic
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی گلدار کد 133
 • کاسه طرح گل کد 124
تعداد بسته
×

ست هفت سین طرح گل

20/900 تومان
haftsin-gol-seramic
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی گلدار کد 133
 • بشقاب سرامیکی گلدار 18cm کد130
تعداد بسته
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 53

5/100 تومان
dishes-ceramic-bird-code53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 21 cm
عرض: 8 cm
ارتفاع : 10 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301112
تعداد بسته
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 54

5/600 تومان
dishes-ceramic-bird-code54
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 8 cm
ارتفاع : 17 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301111
تعداد بسته
×

جاشمعی سرامیکی مکعب مربع کد 77/2

9/000 تومان
dishes-ceramic-candle-code77-2-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 10 cm
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301109
تعداد بسته
×

سینی سرامیکی کد 59

23/000 تومان
dishes-ceramic-code59
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 32 cm
عرض: 32 cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301108
تعداد بسته
×

جاشمعی سرامیکی مکعب مربع کد 77/3

10/000 تومان
dishes-ceramic-candle-code77-3-115mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11.5 cm
عرض: 11.5 cm
ارتفاع : 11.5 cm
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301107
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی برگ کد 100

2/800 تومان
dishes-ceramic-barg-code100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13 cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301105
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی پایه دار کد 121

3/000 تومان
dishes-ceramic-payedar-code121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10.5 cm
عرض: 10.5 cm
ارتفاع : 5.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301104
تعداد بسته
×

کاسه طرح گل کد 124

8/300 تومان
dishes-ceramic-flower-desing-code124
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 24 cm
عرض: 19 cm
ارتفاع : 6 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301103
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح درخت کد 144

9/300 تومان
dishes-ceramic-tree-code144
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 14 cm
ارتفاع : 4.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301102
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح برگ کد 132

3/000 تومان
dishes-ceramic-barg-code132
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12 cm
عرض: 11 cm
ارتفاع : 2 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301101
تعداد بسته
×

مجسمه سرامیکی انار کد 141/2

3/000 تومان
dishes-ceramic-Pomegranate-code141-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 9 cm
ارتفاع : 8.5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030301100
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی بته جقه کد 90

2/900 تومان
dishes-ceramic-botejege-code90-16-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 16 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 2 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030199
تعداد بسته
×

سینی سرامیکی کد 120

10/000 تومان
dishes-ceramic-code120
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 32 cm
عرض: 18.5 cm
ارتفاع : 4 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030198
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی کد 91

2/900 تومان
dishes-ceramic-code91
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13 cm
عرض: 13 cm
ارتفاع : 3.5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030197
تعداد بسته
×

جا شمعی سرامیکی طرح انار کد 140

3/000 تومان
dishes-ceramic-Pomegranate-Candlestick-code140
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8.5 cm
عرض: 7 cm
ارتفاع : 9.5 cm
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03030195
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی برگ کد 89

4/600 تومان
dishes-ceramic-leaf-code89
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15.5 cm
عرض: 11 cm
ارتفاع : 5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030194
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی کد 80

7/500 تومان
dishes-ceramic-code80
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18.5 cm
ارتفاع : 2 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030193
تعداد بسته
×

پایه ساعت سرامیکی 30cm کد153

25/000 تومان
honari-942-867
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 14.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 30cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030185
تعداد بسته
×

قلک سرامیکی موش 11cm کد 115

6/300 تومان
honari-616-976
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 11cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030184
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی مربعی 16cm کد57/1

9/200 تومان
honari-104-182
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 16cm
عرض: 16cm
ارتفاع : 1.5 cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030180
تعداد بسته
×

بشقاب سرامیکی گلدار 18cm کد130

3/500 تومان
honari-477-553
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: 18cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030178
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح توت فرنگی 8.5cm کد137

1/500 تومان
honari-223-611
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*7cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030177
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی طرح اسلیمی 10cm کد128

3/800 تومان
honari-287-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10cm
عرض: 10cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 10*10cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030176
تعداد بسته
×

ظرف سرامیکی کوچک گل 7.5cm کد95

1/500 تومان
honari-853-591
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7.5cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 2cm
طرح : ظروف تخت
ابعاد داخلی : 7*7cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030175
تعداد بسته
11 % -
کاسه سرامیکی بیضی 28cm کد87

18/000 تومان
16/000 تومان
×

کاسه سرامیکی بیضی 28cm کد87

11 % - 18/000 تومان16/000 تومان
honari-334-202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 28cm
عرض: 24cm
ارتفاع : 5.5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 23*19cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030172
تعداد بسته
×

ماگ سرامیکی استوانه ای

14/000 تومان
honari-991-611
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 87 mm
ارتفاع : 90 mm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 77*78 mm
کشور سازنده : ایران
مارک ظروف سرامیکی: چینی تقدیس
کدمحصول : 03030170
تعداد بسته
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 150

2/000 تومان
honari-359-358
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 5.5cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030167
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی گلدار کد 133

2/900 تومان
honari-834-442
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15.5 cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 3.5 cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 11*11cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030163
تعداد بسته
×

کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127

2/900 تومان
honari-51-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12 cm
عرض: 12 cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030162
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه