سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی" :

×

ماگ سرامیکی مشکی

10/000 تومان
honari-347-711
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 8.5 cm
عرض سرامیک: 8.5 cm
ارتفاع سرامیک: 10.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
ابعاد داخلی : 8*8*9
واحد: عدد
کدمحصول : 03030169
×

بشقاب سرامیکی طرح صدف طرحدار کد 119

6/000 تومان
honari-699-712
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 24cm
عرض سرامیک: 24cm
ارتفاع سرامیک: 5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
ابعاد داخلی : 22*22cm
واحد: عدد
کدمحصول : 03030168
×

کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب کد 98

1/000 تومان
honari-626-440
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 4.5 cm
عرض سرامیک: 4.5 cm
ارتفاع سرامیک: 2.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030166
×

کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125

4/000 تومان
honari-59-205
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 15 cm
ارتفاع سرامیک: 4.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030164
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی کوچک کد 131/1

1/800 تومان
honari-579-443
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 10 cm
عرض سرامیک: 7cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 03030159
×

ست هفت سین طرح قلب

8/000 تومان
haftsin-ghlb
محتویات بسته
  • کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب
×

تخم مرغ کوچک سرامیکی 4/5*6 کد 23/1

800 تومان
seramic_tokmmorgh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عرض سرامیک: 4/5 cm
ارتفاع سرامیک: 6cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
کدمحصول : 03030151
×

قاب سرامیکی طرح بته جقه کد 123

5/000 تومان
ghab_seramic_botejeghe
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 26/5 cm
عرض سرامیک: 22cm
ارتفاع سرامیک: 1/6 cm
طرح سرامیک: قاب
واحد: عدد
کدمحصول : 03030149
×

گلدان سرامیکی 22*5 کد 72/1

5/000 تومان
honari-987-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 5 cm
عرض سرامیک: 5 cm
ارتفاع سرامیک: 22 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
کدمحصول : 03030145
×

گلدان سرامیکی 29*6 کد 72/2

5/500 تومان
honari-611-763
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 29 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
کدمحصول : 03030144
×

بشقاب سرامیکی طرح صدف

5/000 تومان
honari-918-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 13.5 cm
عرض سرامیک: 17 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030138
×

ظرف سرامیکی طرح برگ

3/000 تومان
honari-901-496
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 11 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030136
×

ظرف سرامیکی کوچک طرح برگ

2/500 تومان
honari-198-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 9 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030133
×

ظرف سرامیکی طرح قلب طرح دار

5/500 تومان
honari-126-890
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12.5 cm
عرض سرامیک: 14 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030130
×

بشقاب سرامیکی کد 69

13/500 تومان
boshghab_seramici_69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 52cm
عرض سرامیک: 25cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 03030129
×

وارمری سرامیکی طرح گل

6/000 تومان
varmeri_tarhe_gol_seramic
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 18cm
عرض سرامیک: 18cm
طرح سرامیک: جاشمعی
واحد: عدد
کدمحصول : 03030118
×

گلدان سرامیکی کد 68/1

6/000 تومان
goldan_seramiki_68_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 9cm
عرض سرامیک: 9cm
ارتفاع سرامیک: 18cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
کدمحصول : 03030115
×

گلدان سرامیکی بیضی کوچک کد 56/2

7/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan56-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 17cm
عرض سرامیک: 4cm
ارتفاع سرامیک: 21cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
کدمحصول : 03030113
×

بشقاب سرامیکی بزرگ کد 58/2

7/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-boshghab58-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 27cm
عرض سرامیک: 27cm
ارتفاع سرامیک: ___
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 03030112
×

بشقاب سرامیکی کوچک کد 58/1

6/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-boshghab58-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 16cm
عرض سرامیک: 16cm
ارتفاع سرامیک: ___
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 03030111
×

گلدان سرامیکی کد 76

8/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan76
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 16cm
عرض سرامیک: 7cm
ارتفاع سرامیک: 26cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
کدمحصول : 03030110
×

گلدان سرامیکی کد 66/1

4/500 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan66-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: قطر 13cm
عرض سرامیک: قطر 13cm
ارتفاع سرامیک: 14cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
کدمحصول : 03030108
×

شکلات خوری سرامیکی کد 14

8/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-shokolatkhori14
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 03030105
×

ظرف سرامیکی طرح قلب کد 86

5/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-jayejavaheralat86
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030103
×

ماگ سرامیکی سفید

honari-991-611
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
طول سرامیک: 8 cm
عرض سرامیک: 8 cm
ارتفاع سرامیک: 9.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
ابعاد داخلی : 7.5 * 7.5 *9
واحد: عدد
کدمحصول : 03030170
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 114

honari-359-358
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 11 cm
عرض سرامیک: 4.5 cm
ارتفاع سرامیک: 6 cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
کدمحصول : 03030167
×

ظرف سرامیکی طرح بته جقه کد 135

honari-597-835
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 03030165
×

کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127

honari-51-27
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 12 cm
عرض سرامیک: 12 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030162
×

کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب

seramic_kase_ghalb
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 6cm
عرض سرامیک: 6cm
ارتفاع سرامیک: 2/5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030158
×

حوض سرامیکی بزرگ طرح گل 28cm کد 52/3

seramic_kase_52
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 28cm
عرض سرامیک: 28cm
ارتفاع سرامیک: 10cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030157
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2

seramic_mahi_zarff
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 15cm
عرض سرامیک: 11cm
ارتفاع سرامیک: 1/5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
کدمحصول : 03030156
×

ظرف سرامیکی طرح انار کد 17

seramic_zarf_anar
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 12cm
عرض سرامیک: 8/5 cm
ارتفاع سرامیک: 5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030155
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 146

seramic_parandee
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 12cm
عرض سرامیک: 5cm
ارتفاع سرامیک: 7cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
کدمحصول : 03030154
×

مجسمه سرامیکی خروس کد 111

seramic_khoroos
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 9cm
عرض سرامیک: 8cm
ارتفاع سرامیک: 10cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
کدمحصول : 03030153
×

ظرف سرامیکی کوچک طرح بته جقه کد 90

ghab_seramic_koochak_2
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طول سرامیک: 16cm
عرض سرامیک: 10cm
ارتفاع سرامیک: 2cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
کدمحصول : 03030152
×

تخم مرغ بزرگ سرامیکی 11*7 کد 23/2

honari-61-817
انتخاب نوع بسته
ناموجود
عرض سرامیک: 7cm
ارتفاع سرامیک: 11cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
کدمحصول : 03030150

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه