سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

محصولات چوبی خام هور

جستجو در دسته "محصولات چوبی خام هور" :

×

قطعه چوب دایره ای 5cm ضخامت 5mm

5/700 تومان
product-1616930663-9508
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 5mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 03286856
تعداد بسته
×

جعبه تی بگ درب دار کشو دار چوبی

254/300 تومان
product-1615194904-9252
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:29.5cm/عرض کلی:20cm/ارتفاع کلی:19.5cm/طول ضلع قسمت بندی های جعبه:8-9 cm/ارتفاع داخلی جعبه:5.5 cm/ارتفاع کشو:8.2cm/عمق کشو:16.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03086173
تعداد بسته
×

بانکه ادویه چوبی سه تایی درب دار

157/200 تومان
product-1615194823-820
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: انواع ظروف
جنس : mdf
ابعاد : عرض استند زیر:14cm/طول استند زیر:38cm/ارتفاع استند زیر:3cm/طول بانکه:11.5cm/عرض بانکه:14.3cm/عمق بانکه:10.4cm/ارتفاع بانکه:14cm/ضخامت درب:0.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03084166
تعداد بسته
×

کلبه جا ادویه چوبی هور کوچک

157/200 تومان
product-1615194778-4621
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : طول:26 cm / عرض:16 cm / ارتفاع کلی:41 cm/ طول و عرض قفسه بالایی داخلی حدودا 13.5*23.5 cm/ عمق:17 cm/ طول و عرض قفسه پایینی حدودا:14.5*23.5 cm/ابعاد درب:22.7*10.7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03087057
تعداد بسته
×

جعبه چوبی دو کشو کوچک

78/600 تومان
product-1615194731-1063
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : عرض کلی:11cm/طول کلی:22cm/طول و عرض کشو:8.5-8 cm/ارتفاع کشو:8.2cm/عمق کشو:8cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03081053
تعداد بسته
×

جا دستمالی رولی سه کشو چوبی

121/500 تومان
product-1615194661-3584
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:24cm/عرض کلی:12cm/ارتفاع کلی:27cm/ارتفاع چوب دستمال:24cm/طول کشو:10cm/عرض کشو:7.5cm/ارتفاع کشو:7.3cm/عمق کشو:9.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03083494
تعداد بسته
×

جا دستمالی رولی تک کشو چوبی هور

135/800 تومان
product-1615194250-6490
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جای دستمال
جنس : mdf
ابعاد : طول:29.9 cm عرض:13 cm /ارتفاع ۲۳cm /cm طول و عرض :27.9*12 cm ارتفاع کشو :8.8 cm طول جای رول:28.2 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03082549
تعداد بسته
×

باکس کاربردی 9 کشو پایه دار

354/300 تومان
product-1615194140-5489
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : ابعاد در عکس 2 و 3 محصول درج شده است.
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
کدمحصول : 03083383
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور دسته دار مستطیل 29.5*22 cm

164/300 تومان
product-1615194053-8199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول:29.5 cm / عرض:22 cm / ارتفاع کلی:۱۵ ‌cm/ ارتفاع داخلی جعبه:۱۱ cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03082506
تعداد بسته
×

کلبه پرنده چوبی کد 12

68/600 تومان
product-1615194016-8000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : بزرگترین طول:15.5cm/بزرگتریت ارتفاع:19cm/قطر دایره:5cm/بزرگترین عمق:12.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03084712
تعداد بسته
×

باکس سه کشو انگشتی

85/800 تومان
product-1615193857-7391
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:10 cm/ عرض کلی:9.6 cm /ارتفاع کلی:27.3 cm/ طول و عرض درب کشو:9.6*7.6 cm/ عمق کشو:۷.۴ cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03087810
تعداد بسته
×

جعبه چوبی سه کشو پله ای

78/600 تومان
product-1615193827-1833
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:18.3cm/ارتفاع کلی:22.5cm/عمق کلی:10cm/طول و عرض کشو:7.5cm/عمق کشو:8cm/ارتفاع کشو:7.4cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03081035
تعداد بسته
×

جعبه چوبی دستمال کاغذی

54/300 تومان
product-1615193745-6250
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : طول کلی:26cm/عرض کلی:13cm/ارتفاع کلی:9cm/ارتفاع درب:2.3cm/ارتفاع جعبه:6.5cm/ارتفاع داخلی جعبه:6cm/عمق داخلی:11.8 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03085071
تعداد بسته
×

استندچوبی هور دو کشو

197/200 تومان
product-1615193704-5212
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:40cm/ عرض کلی:16 cm / ارتفاع کلی:38.5 cm/ طول و عرض درب کشو:18.5*15 cm/ عمق کشو:8 cm /طول و عرض قفسه:38.3*14 cm / عمق قفسه: حدودا 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03080658
تعداد بسته
×

سطل زباله چوبی دسته دار پایه دار کد 4

82/900 تومان
product-1615193544-6150
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سطل
جنس : mdf
ابعاد : طول ضلع بالای سطل:21.7cm/طول ضلع پایین سطل:18cm/طول دسته:6cm/ارتفاع پایه:2cm/ارتفاع داخل سطل:22.5cm/ضخامت دیواره:6mm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03082793
تعداد بسته
×

سطل زباله چوبی دسته دار کد 2

82/900 تومان
product-1615193417-3241
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : طول ضلع بالای سطل:21.7cm/طول ضلع پایین سطل:17.5 cm/ارتفاع داخل سطل:22.5cm/طول دسته:6.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03083599
تعداد بسته
×

سطل زباله چوبی دسته دار کد 1

82/900 تومان
product-1615193012-4881
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سطل
جنس : mdf
ابعاد : طول ضلع بالای سطل:22cm/طول ضلع پایین سطل:18cm/ارتفاع داخل سطل:25cm/طول دسته:7cm/ضخامت دیواره :6mm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03085151
تعداد بسته
×

طبقه و جادستمالی رولی همراه با ست ۳ عددی بانکه چوبی

154/300 تومان
product-1615192967-4483
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : طول کلی:35cm/عرض کلی:14cm/ارتفاع کلی:28cm/طول طبقه:33.2cm/عمق طبقه:14cm/طول چوب دستمال:31cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03081199
تعداد بسته
×

باکس کاربردی چوبی تک کشو

135/800 تومان
product-1615192888-2837
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:30cm/ عرض کلی:20 cm / طول و عرض درب کشو:14.5*10 cm/ عمق کشو:۷.۴ cm / ارتفاع کلی:21 cm/طول و عرض بزرگترین قفسه:28.8*4.5 cm/قفسه متوسط:17.2*10 cm / قفسه های کوچک:8*3 cm /عمق قفسه ها به ترتیب:16 و 13 و 9 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03085974
تعداد بسته
×

باکس کاربردی بزرگ

585/800 تومان
product-1615192854-9303
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : ابعاد در عکس 2 و 3 محصول درج شده است.
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
کدمحصول : 03088677
تعداد بسته
×

کمد مینیاتوری دو کشو دو درب چوبی

254/300 تومان
product-1615192822-9769
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:28cm/عرض کلی:12cm/ارتفاع کلی:35cm/طول درب بزرگ:29.5cm/عرض درب بزرگ:12.5cm/طول درب کوچک و کشوها:14.5cm/عرض درب کوچک:15cm/عرض کشوها:7cm/عمق کار:11cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03081785
تعداد بسته
×

جعبه شش کشو پله ای چوبی هور

142/900 تومان
product-1615192782-5343
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول به ترتیب :27 ،18.3 ،9.5 cm عرض:10 cm/طول و عرض کشو:۹.۵*۷.۸ cm/عمق کشو:۷.۵ cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03085680
تعداد بسته
×

باکس کاربردی کوچک

271/500 تومان
product-1615192744-386
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : ابعاد در عکس 2 و 3 محصول درج شده است.
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
کدمحصول : 03084546
تعداد بسته
×

باکس شش کشو مدل دسته قلبی چوبی هور

207/200 تومان
product-1615192697-7525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول:28 cm عرض:13.7 cm / ارتفاع:20 cm/ طول و عرض کشو:13.7*8 cm/ عمق کشو:7.5 cm /طول و عرض قسمت بالایی باکس:29.5*14.8 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 03084408
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح اسب آبی ست 4 عددی

14/300 تومان
product-1612786039-1342
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول و عرض طرح ۱: 30cm-10cm/طول و عرض طرح ۲ :23cm-8cm/طول و عرض طرح ۳ :14cm-5cm/طول و عرض طرح ۴ : 12cm-4cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02082638
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح برگ زیتون کد ۲

7/900 تومان
product-1612784377-8691
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول: حدودا 18cm/ عرض: حدودا 5cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02085338
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح گوزن کد ۲

4/200 تومان
product-1612784151-1198
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : فاصله بین شاخ ها 7.5cm ارتفاع از شاخ تا پایین 16cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02084126
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح برگ ست 3 عددی

7/900 تومان
product-1612782607-2771
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول و عرض طرح ۱ حدودا: 20cm-4cm/طول و عرض طرح ۲ حدودا:13.5cm-3cm/طول و عرض طرح ۳ حدودا:9cm-2cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02081682
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح وال کد ۲

2/900 تومان
product-1612781937-7706
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول:10cm/بزرگترین عرض:6cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02084127
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح پرستو کد ۲

10/800 تومان
product-1612781447-1896
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول: حدودا 15cm/عرض: حدودا 12cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02082536
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح برگ ست 3 عددی کد 04

7/900 تومان
product-1612780973-3459
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول و عرض طرح ۱ حدودا: 19cm-6.5cm/طول و عرض طرح ۲ حدودا : 14cm-4.5cm/طول و عرض طرح ۳ حدودا: 9cm-3cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02086134
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح پر ست 3 عددی کد 03

7/900 تومان
product-1612780760-9279
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول و عرض طرح ۱ حدودا : 20cm-5cm/طول و عرض طرح۲ حدودا:13.5cm-4cm/طول و عرض طرح۳ حدودا:9cm-3cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02086675
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح برگ ست 3 عددی کد 02

7/900 تومان
product-1612780614-3341
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول و عرض طرح۱ حدودا :20cm-5cm/طول و عرض طرح ۲ حدودا:14cm-3cm/طول و عرض طرح ۳ حدودا:9cm-2cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02087486
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح پر ست 3 عددی کد 01

7/900 تومان
product-1612779100-5908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول و عرض طرح ۱ حدودا: 20cm-5cm/طول و عرض طرح۲ حدودا:14cm-4cm/طول و عرض طرح ۳ حدودا:9cm-2.5cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02081821
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح پرستو کد ۱

10/800 تومان
product-1612779043-8891
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول:حدودا 35cm/عرض:حدودا 28cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02080722
تعداد بسته
×

جعبه چوبی جا قلمی مستطیل 7*13*38 cm هور

80/900 تومان
product-1600695253-7518
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf-8mil
ابعاد : 38.5*13*7
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
شکل قطعه: مستطیل
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 09214661
تعداد بسته

ظروف چوبی خام برند هور (  سینی چوبی ، جعبه چوبی و ... ) بهترین کیفیت و تنوع را در ساخت ظروف چوبی دارد .

محصولات هور با توجه به اینکه از بهترین mdf ها ساخته شده اند سطح صاف و سیقلی دارند و نیاز به سمباده کشی ندارد ، همچنین رنگ پذیری بسیار خوبی دارند و کیفیت بالای آنها باعث شده رنگ خوری آنها بسیار کم باشد.
شما برای خرید ظروف خام چوبی میتوانید محصولات هور را انتخاب کنید.

ساخت محصولات چوبی هور بسیار دقیق می باشد و در کنار داشتن این موارد قیمت ظروف چوبی خام مناسب است .

همین موارد باعث بی نظیر شدن کیفیت این محصولات شده است .

از جمله محصولات چوبی هور میتوان به انواع ظروف خام چوبی، سینی چوبی ، جعبه چوبی ، سطل چوبی ،جادستمال کاغذی چوبی، تخته سرو و... اشاره کرد.
شما میتوانید تمامی تکنیک های هنر پتینه را روی ظروف چوبی اجرا کنید
محصولات هور ساخت ایران میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!