سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام چوبی هور

جستجو در دسته "ظروف خام چوبی هور" :

×

سینی کفه ضخیم 26در26 سانتیمتر هور کد 1413

10 % - 18/000 تومان16/200 تومان
kafe-zakhim-hoor-sini-26-26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 26*26*5 cm
کشور سازنده : چین
سازنده: هور
کدمحصول : 030302377
تعداد بسته
×

سینی کفه ضخیم 32در23 سانتیمتر هور کد 1313

10 % - 18/800 تومان16/900 تومان
sini-chobi-mostatil-299-kafe-zakhim
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 32*23*5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302376
تعداد بسته
×

سینی کفه ضخیم 29در29 سانتیمتر هور کد 1412

10 % - 19/500 تومان17/550 تومان
sini-chobi-29cm-301-kafe-zakhim
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 29*29*5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302375
تعداد بسته
×

سینی کفه ضخیم 36در26 سانتیمتر هور کد 1312

10 % - 20/300 تومان18/250 تومان
sini-chobi-mostatil-297-kafe-zakhim
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 36*26*5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302374
تعداد بسته
×

سینی کفه ضخیم 40در29 سانتیمتر هور کد 1311

10 % - 22/000 تومان19/800 تومان
sini-chobi-mostatil-296-kafe-zakhim
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 40*29*5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302373
تعداد بسته
×

سینی کفه ضخیم 32در32 سانتیمتر هور کد 1411

10 % - 20/600 تومان18/500 تومان
sini-chobi-32cm-300-kafe-zakhim
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 32*32*5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302372
تعداد بسته
×

سینی کفه ضخیم 32در23 سانتیمتر هور کد 1303

10 % - 19/000 تومان17/100 تومان
sini-chobi-mostatil-304-kafe-zakhim
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 32*23*3 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302371
تعداد بسته
×

سینی کفه ضخیم 26در36 سانتیمتر هور کد 1302

10 % - 21/500 تومان19/350 تومان
sini-chobi-mostatil-296-kafe-zakhim-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 36*26*3 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302370
تعداد بسته
×

سینی کفه ضخیم 29در40 سانتیمتر هور کد 1301

23/900 تومان
kafe-zakhim-sini-chobi-mostatil-296
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 40*29*3 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302369
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 15در8 سانتیمتر هور کد 8186

10 % - 4/100 تومان3/650 تومان
rectangle-hoor-15-78-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 15*7/8*1/6
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302368
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 20در12 سانتیمتر هور کد 8185

10 % - 6/600 تومان5/900 تومان
rectangle-hoor-20-12-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 20*12/5*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302367
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 25در15 سانتیمتر هور کد 8183

10 % - 9/300 تومان8/350 تومان
rectangle-hoor-abzar-khorde-25-25-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 25*15/5*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302365
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 30در21 سانتیمتر هور کد 8182

10 % - 13/800 تومان12/400 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-10-2-36
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 30*21*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302364
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 15 سانتیمتر هور کد 8180

10 % - 6/300 تومان5/650 تومان
rectangle-hoor-15-15-1-85
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 15*15*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302362
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 20 سانتیمتر هور کد 8179

10 % - 9/500 تومان8/550 تومان
rectangle-hoor-20-20-1-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 20*20*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302361
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 15در8 سانتیمتر هور کد 8163

10 % - 3/100 تومان2/750 تومان
rectangle-hoor-15-8-0-85
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 15*7/8*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302359
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 20در12 سانتیمتر هور کد 8162

10 % - 4/800 تومان4/300 تومان
rectangle-hoor-20-12-5-85
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 20*12/5*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302358
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 21در15 سانتیمتر هور کد 8161

10 % - 5/600 تومان5/000 تومان
rectangle-hoor-21-148-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 21*14/8*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302357
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 25در15 سانتیمتر هور کد 8160

10 % - 6/100 تومان5/450 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-15-5-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 25*15/5*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302356
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ابزار خورده 30در21 سانتیمتر هور کد 8159

10 % - 7/100 تومان6/350 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-21-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 30*21*0/8
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302355
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ابزار خورده 20 سانتیمتر هور کد 8156

10 % - 6/300 تومان5/650 تومان
rectangle-hoor-abzar-khorde-20-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 20*20*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302352
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8150

10 % - 4/500 تومان4/050 تومان
rectangle-hoor-morabaea-30-21-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 30*21*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302349
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 35در22 سانتیمتر هور کد 8149

10 % - 5/300 تومان4/750 تومان
rectangle-hoor-morabaa-20-20-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 35*22*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302348
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 25 سانتیمتر هور کد 8146

10 % - 4/500 تومان4/050 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-25-0-13
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 25*25*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302345
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 3در2 سانتیمتر هور کد 8129

10 % - 2/700 تومان2/400 تومان
rectangle-hoor-2-3-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : 3*2*2.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کدمحصول : 030302344
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 5در3 سانتیمتر هور کد 8128

10 % - 2/400 تومان2/150 تومان
rectangle-hoor-5-3-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 3*5*2.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302343
تعداد بسته
×

بسته چهار عددی قطعه چوب مستطیل ساده 8در5 سانتیمتر هور کد 8127

10 % - 2/400 تومان2/150 تومان
rectangle-hoor-8-5-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 8*5*2.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302342
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 10در6 سانتیمتر هور کد 8126

10 % - 3/600 تومان3/200 تومان
rectangle-hoor-10-6-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 6.2*10*.2.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302341
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 15در8 سانتیمتر هور کد 8125

10 % - 3/000 تومان2/700 تومان
rectangle-hoor-15-8-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 15*7/8*2/5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302340
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 20در12 سانتیمتر هور کد 8124

10 % - 2/900 تومان2/600 تومان
rectangle-hoor--morabaea-20-12-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 20*12/5*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302339
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 25در15 سانتیمتر هور کد 8123

10 % - 2/000 تومان1/800 تومان
rectangle-hoor-morabaea-25-16-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 25*15/5*0/3
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302338
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 21در15 سانتیمتر هور کد 8122

10 % - 3/500 تومان3/150 تومان
rectangle-hoor-morabaea-210-14-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 21*14/8*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302337
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8121

10 % - 2/800 تومان2/500 تومان
hoor-8121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 30*21*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302336
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 15در8 سانتیمتر هور کد 8119

10 % - 2/600 تومان2/300 تومان
rectangle-hoor-15-8-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 15*7/8*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302334
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 20در12 سانتیمتر هور کد 8118

10 % - 2/500 تومان2/250 تومان
rectangle-hoor-20-13-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 20*12/5*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302333
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 25در15 سانتیمتر هور کد 8117

10 % - 3/500 تومان3/150 تومان
rectangle-hoor-morabaea-15-5-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 25*15/5*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302332
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه