سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ظروف خام چوبی دکوراتیو

جستجو در دسته "ظروف خام چوبی دکوراتیو" :

×

جا تخم مرغی چوبی طرح خروس کد 17

8/000 تومان
honari-232-546
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 19 cm
عرض چوب: 11 cm
ارتفاع چوب: 22cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
طرح چوب: انواع ظروف
ابعاد ظروف چوبی: 19 * 11 cm 22 cmارتفاع
واحد: عدد
×

جا دستمالی چوبی طرح صندلی

14/000 تومان
honari-129-929
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 15cm
عرض چوب: 17cm
ارتفاع چوب: 28cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
طرح چوب: انواع جای دستمال
ابعاد ظروف چوبی: 15*17 cm 28cm ارتفاع
واحد: عدد
×

جا روزنامه ای چوبی کد 148

25/000 تومان
honari-662-643
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 39cm
عرض چوب: 24cm
ارتفاع چوب: 42cm
طرح چوب: انواع ظروف
ابعاد ظروف چوبی: 39*24cm 17cmارتفاع تا دسته cm33ارتفاع تا لب جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
واحد: عدد
×

قاب رومیزی چوبی متوسط کد 27/2

9/500 تومان
honari-101-124
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 26cm
عرض چوب: 20cm
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد ظروف چوبی: 20*26cm اندازه قاب 16*11.5 cm اندازه داخلی قاب
واحد: عدد
×

قاب رومیزی چوبی بزرگ کد 27/3

12/500 تومان
honari-817-970
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع قاب
طول چوب: 28.5cm
عرض چوب: 23.5cm
ابعاد ظروف چوبی: 32*29cmاندازه داخل قاب22*26 اندازه قاب
واحد: عدد
×

سطل در دار چوبی کوچک کد 61/1

8/000 تومان
honari-126-355
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سطل
طول چوب: 16cm
عرض چوب: 16cm
ارتفاع چوب: 17cm
ابعاد ظروف چوبی: 16*16cm اندازه سطل cm17 اندازه درب سطل 16*16 ارتفاع
واحد: عدد
×

سطل در دار بزرگ چوبی کد 61/2

12/000 تومان
honari-599-457
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سطل
طول چوب: 20cm
عرض چوب: 20cm
ارتفاع چوب: 22cm
ابعاد ظروف چوبی: 20*20cm 20*20cmارتفاع22 اندازه درب
واحد: عدد
×

جعبه چای کیسه ای چوبی کد 141

25/000 تومان
honari-6-691
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 30cm
عرض چوب: 19cm
ارتفاع چوب: 10cm
ابعاد ظروف چوبی: اندازه کل جعبه30*19 با ارتفاع 10سانتی متر ، اندازه جعبه های داخلی 9*8 سانتی متر
واحد: عدد
×

جعبه دستمال چوبی کد 242

12/000 تومان
honari-247-329
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جای دستمال
طول چوب: 28cm
عرض چوب: 14cm
ارتفاع چوب: 12cm
ابعاد ظروف چوبی: 28*14سانتی متر 12cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه جواهر چوبی کد 40

16/000 تومان
honari-616-929
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 22cm
عرض چوب: 15cm
ارتفاع چوب: 4.5cm
ابعاد ظروف چوبی: 15*22سانتی متر 4.5سانتی متر ارتفاع
واحد: عدد
×

سینی چوبی کد 241

17/000 تومان
honari-300-116
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سینی
طول چوب: 43cm
عرض چوب: 35cm
ارتفاع چوب: 8cm
ابعاد ظروف چوبی: 43*35cm 8cmارتفاع
واحد: عدد
×

سطل در دار چوبی کد: 243

17/000 تومان
honari-39-203
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سطل
طول چوب: 20 cm
عرض چوب: 19 cm
ارتفاع چوب: 26 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 20*19cm 26cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه جواهر چوبی کد: 178

25/000 تومان
honari-892-820
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 28 cm
عرض چوب: 19 cm
ارتفاع چوب: 13 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 28*8.5cmاندازه های داخلی قاب های دور جعبه9.5*8.5 و 18*8.5 اندازه کلی جعبه 24*15 با ارتفاع14.5 اندازه درب جعبه
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کشودار کد: 239

30/000 تومان
honari-951-75
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 24 cm
عرض چوب: 19 cm
ارتفاع چوب: 13 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
طرح چوب: انواع جعبه
ابعاد ظروف چوبی: اندازه کلی24.5* 20 cm ارتفاع14cm اندازه کشوcm 5.5 * 24.5 اندازه درب جعبهcm24.5* 19.5
واحد: عدد
×

جاشمعی دیواری چوبی کد 217

10/000 تومان
honari-606-128
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 42 cm
عرض چوب: 14 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد ظروف چوبی: 42*14cm
واحد: عدد
×

قاب چوبی طرح پسرانه ۲۳۶/2

15/000 تومان
ghab_choobi_pesarane236-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع قاب
طول چوب: 36 cm
عرض چوب: 28 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 36*28cm 14*19cmاندازه داخلی قاب
واحد: عدد
×

قاب چوبی طرح دخترانه ۲۳۶/1

15/000 تومان
ghab_choobi_dokhtarane236-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 36 cm
عرض چوب: 30 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد ظروف چوبی: 36*30cm 14*19cmاندازه داخلی قاب
واحد: عدد
×

جا دستمالی طرح صندلی چوبی ۲۴۷

17/500 تومان
jadastmal_choobi247
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جای دستمال
طول چوب: 29 cm
عرض چوب: 17 cm
ارتفاع چوب: 27 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 29*17cm 27cm ارتفاع
واحد: عدد
×

سطل آشغال چوبی متوسط كد 47/2

14/000 تومان
satl_ashghal_choubi47_2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سطل
طول چوب: 20
عرض چوب: 20
ارتفاع چوب: 28
ابعاد ظروف چوبی: 20*20cm 28cmارتفاع
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w0010

2/000 تومان
honari-689-40
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
طول چوب: ۸
عرض چوب: ۲
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 8*2cm
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w00۱

2/000 تومان
ghete_chobi_w001
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
عرض چوب: 3
ارتفاع چوب: 11
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 11.5*4.5سانتی متر
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w00۲۵

2/000 تومان
ghete_chobi_25
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
طول چوب: ۵
عرض چوب: ۴
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: گوسفند کوچک 3*2 ، اندازه گوفند بزرگ3.5*5 سانتی متر
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w09

2/000 تومان
honari-483-721
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
طول چوب: ۸
عرض چوب: ۸
ارتفاع چوب: ۹
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 8*9.5سانتی متر
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w00۱۱

2/000 تومان
ghate_chobi_w0011
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
طول چوب: ۴
عرض چوب: ۴
ارتفاع چوب: ۳
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 3.7*3.7سانتی متر اندازه ضلع ها
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w00۷

2/000 تومان
ghete_chobi_w007
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
طول چوب: ۱۲
عرض چوب: ۳
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: اندازه کلاه8*7.5 ، اندازه پایه9.4*5.7 سانتی متر می باشد
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w006

2/000 تومان
ghete_chobi_w006
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: طول وعرض خانهcm7.7*5.7 طول وعرض قلب cm 1.5*1.8 طول وعرض کلید7*2.5
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد: ۲۰۹/۲

11/500 تومان
jabe_chobi_209_2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: ۱۶
عرض چوب: ۱۶
ارتفاع چوب: ۱۰
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 16*16cm 10cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد: ۲۰۹/۱

12/500 تومان
jabe_chobi_209_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: ۱۶
عرض چوب: ۱۶
ارتفاع چوب: ۷
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 16*16cm 7cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد: ۱۸۱

17/000 تومان
jabe_chobi_181
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: ۲۴
عرض چوب: ۲۰
ارتفاع چوب: ۸
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 20*24cm 8cmاندازه قاب روی جعبه 11*15.5 ارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد: ۱۸۰

18/000 تومان
jabe_chobi_180
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: ۲۴
عرض چوب: ۲۴
ارتفاع چوب: ۸
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 24*24cm 8cmاندازه قاب روی جعب ارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد:۲۰۷

10/500 تومان
jabe_chobi_207
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 17.5*13.5cmاندازه جعبه 13.5*10 با ارتفاع 4 اندازه درب جعبه
واحد: عدد
×

آویز چوبی دیواری قلب کد: ۱۷۴

7/000 تومان
aviz_chobi_ghalb_divari
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جا کلیدی
طول چوب: ۱۸
عرض چوب: ۱۲
ارتفاع چوب: ۲۲
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 18*12cm 22cmاندازه طول آویز
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد ۸۸۳۷

16/000 تومان
jabe_chobi8837
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: ۲۴
عرض چوب: ۲۰
ارتفاع چوب: ۱۰
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
واحد: عدد
×

جعبه چوبی وسایل آشپزخانه خارجی کد ۸۸۳۵

19/000 تومان
jabe_chobi8835
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: ۱۷
عرض چوب: ۱۳
ارتفاع چوب: ۲۰
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 13*17cm 20cm ارتفاع
واحد: عدد
×

قاب عکس چوبی کد ۸۸۳۴

11/500 تومان
jabe_chobi8834
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: ۲۸
عرض چوب: ۲۰
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
واحد: عدد
×

قاب عکس چوبی خارجی طرح قلب کد ۸۸۳۳

11/500 تومان
jabe_chobi8833
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع قاب
طول چوب: ۲۶
عرض چوب: ۲۱
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 26*21cm اندازه داخلی قاب
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه