سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام چوبی دکوراتیو

جستجو در دسته "ظروف خام چوبی دکوراتیو" :

جعبه چوبی کد205

13/000 تومان
×

جعبه چوبی کد205

13/000 تومان
honari-460-745
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 16*16*8
کدمحصول : 030302205
جعبه چوبی کد204

15/000 تومان
×

جعبه چوبی کد204

15/000 تومان
honari-728-810
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 20*20*8 cm
کدمحصول : 030302204
×

قطعه چوبی کوچک دایره 4cm

1/000 تومان
honari-899-963
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد ظروف چوبی: 4cm
کدمحصول : 03030330
×

قطعه چوبی کوچک بیضی 5cm

1/000 تومان
honari-35-451
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد ظروف چوبی: 5*3.5 cm
کدمحصول : 03030329
×

قطعه چوبی کوچک مربعی 3.5cm

1/000 تومان
honari-506-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد ظروف چوبی: 3.5cm
کدمحصول : 03030328
×

میز چوبی گرد کد 173

38/000 تومان
honari-968-272
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 39*55 cm
کدمحصول : 030302203
×

جعبه شیب دار کشودار کد 012

28/500 تومان
honari-814-680
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 29*35*17cm
کدمحصول : 030302202
×

جا حوله ای کد 030

13/000 تومان
honari-104-689
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جای دستمال
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 35*10*38 cm
کدمحصول : 030302201
×

سيني کشودار کد192

38/000 تومان
honari-685-829
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 37*25*18 cm
کدمحصول : 030302200
×

جا دستمالی کد193

10/000 تومان
honari-736-799
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 24*17*8cm
کدمحصول : 030302199
×

زیر بشقابی طرح قلب کد096

16/500 تومان
honari-530-466
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 25*21 cm
کدمحصول : 030302198
×

جعبه جا ادویه کد 018

20/500 تومان
honari-297-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
ابعاد ظروف چوبی: 30*8.5*14 cm
کدمحصول : 030302196
×

جعبه کوچک کد 226/1

7/000 تومان
honari-632-112
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 16*13*6 cm
کدمحصول : 030302193
×

جعبه تی بگ کشودار کد 254/2

37/500 تومان
honari-53-764
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 25*20*14 cm
کدمحصول : 030302192
×

جعبه کشودار در شیشه ای کد 254/1

37/500 تومان
honari-792-636
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 25*20*14 cm
کدمحصول : 030302191
آویز کد 249

11/500 تومان
×

آویز کد 249

11/500 تومان
honari-808-104
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
ابعاد ظروف چوبی: 29*13*5 cm
کدمحصول : 030302190
جا کلیدی کد 004

16/500 تومان
×

جا کلیدی کد 004

16/500 تومان
honari-542-509
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جا کلیدی
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
ابعاد ظروف چوبی: 33*26*6 cm
کدمحصول : 030302187
×

قطعه چوبی کد: 018

2/000 تومان
honari-950-206
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ظروف چوبی: 8*3.5 cm - 3*1 cm - 2cm
کدمحصول : 03030327
×

قطعه چوبی کد: w028

2/000 تومان
honari-466-801
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 8*1.5 cm
کدمحصول : 03030325
×

قطعه چوبی کد: w045

2/000 تومان
honari-481-934
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 6cm - 2.5cm - 2.5cm
کدمحصول : 03030324
×

قطعه چوبی کد: w051

2/000 تومان
honari-983-939
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 6*5cm - 5*4cm
کدمحصول : 03030323
×

قطعه چوبی کد: w040

2/000 تومان
honari-684-352
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 4.5cm - 7*3cm
کدمحصول : 03030322
×

قطعه چوبی کد: w048

2/000 تومان
honari-312-182
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 5*4cm - 5*4 cm
کدمحصول : 03030321
×

قطعه چوبی کد: w047

2/000 تومان
honari-508-656
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 5.5*5.5cm - 5.5*5cm
کدمحصول : 03030320
×

قطعه چوبی کد: w050

2/000 تومان
honari-386-60
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 8*6cm - 4*6cm
کدمحصول : 03030319
×

قطعه چوبی کد: w039

2/000 تومان
honari-101-147
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 4*3cm - 5*5cm
کدمحصول : 03030318
×

قطعه چوبی کد: w029

2/000 تومان
honari-450-738
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 6*4cm - 7*6cm
کدمحصول : 03030317
×

قطعه چوبی کد: w004

2/000 تومان
honari-119-883
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 10*2cm - 7*7cm
کدمحصول : 03030316
×

قطعه چوبی کد: w014

2/000 تومان
honari-386-909
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 7*6cm
کدمحصول : 03030315
×

قطعه چوبی کد: w019

2/000 تومان
honari-398-301
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 7*5cm - 3*1cm
کدمحصول : 03030314
×

قطعه چوبی کد: w052

2/000 تومان
honari-275-432
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 5cm-5cm-4cm-4cm
کدمحصول : 03030313
×

قطعه چوبی کد: w036

2/000 تومان
honari-869-814
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 6*5 cm - 4*3cm
کدمحصول : 03030312
×

قطعه چوبی کد: w043

2/000 تومان
honari-848-76
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 6*4.5 cm - 4.5*3 cm
کدمحصول : 03030311
×

قطعه چوبی کد: w034

2/000 تومان
honari-706-282
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 7*6cm - 4*1cm
کدمحصول : 03030310
×

قاب رومیزی چوبی کوچک کد 27/1

8/400 تومان
honari-598-927
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد ظروف چوبی: 26*20cmاندازه داخل قاب13*17 اندازه قاب
کدمحصول : 030302186
×

جا تخم مرغی چوبی طرح خروس کد 17

8/000 تومان
honari-232-546
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 19 cm
عرض چوب: 11 cm
ارتفاع چوب: 22cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
طرح چوب: انواع ظروف
ابعاد ظروف چوبی: 19 * 11 cm 22 cmارتفاع
کدمحصول : 030302184

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه