سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

محصولات چوبی خام هور

جستجو در دسته "محصولات چوبی خام هور" :

×

قطعه چوب دایره ای 5cm ضخامت 5mm

6/300 تومان
product-1616930663-9508
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 5mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 03286856
تعداد بسته
×

بسته 6 عددی قطعه چوب دایره 6cm هور3 میلیمتری

6/000 تومان
polysorbate80
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 3mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 23040004
تعداد بسته
×

جعبه تی بگ درب دار کشو دار چوبی

254/300 تومان
product-1615194904-9252
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:29.5cm/عرض کلی:20cm/ارتفاع کلی:19.5cm/طول ضلع قسمت بندی های جعبه:8-9 cm/ارتفاع داخلی جعبه:5.5 cm/ارتفاع کشو:8.2cm/عمق کشو:16.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03086173
تعداد بسته
×

بانکه ادویه چوبی سه تایی درب دار

157/200 تومان
product-1615194823-820
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: انواع ظروف
جنس : mdf
ابعاد : عرض استند زیر:14cm/طول استند زیر:38cm/ارتفاع استند زیر:3cm/طول بانکه:11.5cm/عرض بانکه:14.3cm/عمق بانکه:10.4cm/ارتفاع بانکه:14cm/ضخامت درب:0.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03084166
تعداد بسته
×

کلبه جا ادویه چوبی هور کوچک

157/200 تومان
product-1615194778-4621
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : طول:26 cm / عرض:16 cm / ارتفاع کلی:41 cm/ طول و عرض قفسه بالایی داخلی حدودا 13.5*23.5 cm/ عمق:17 cm/ طول و عرض قفسه پایینی حدودا:14.5*23.5 cm/ابعاد درب:22.7*10.7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03087057
تعداد بسته
×

جعبه چوبی دو کشو کوچک

78/600 تومان
product-1615194731-1063
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : عرض کلی:11cm/طول کلی:22cm/طول و عرض کشو:8.5-8 cm/ارتفاع کشو:8.2cm/عمق کشو:8cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03081053
تعداد بسته
×

جا دستمالی رولی سه کشو چوبی

121/500 تومان
product-1615194661-3584
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:24cm/عرض کلی:12cm/ارتفاع کلی:27cm/ارتفاع چوب دستمال:24cm/طول کشو:10cm/عرض کشو:7.5cm/ارتفاع کشو:7.3cm/عمق کشو:9.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03083494
تعداد بسته
×

سینی چوبی کشودار دسته دار

185/800 تومان
product-1615194622-1501
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:35.5cm/عرض کلی:23.5cm/ارتفاع کلی:14.5cm/ارتفاع سینی:3cm/ارتفاع کشو:6.5cm/عمق سینی:20.2 cm/طول دسته:6cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03081237
تعداد بسته
×

جا دستمالی رولی تک کشو چوبی هور

135/800 تومان
product-1615194250-6490
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جای دستمال
جنس : mdf
ابعاد : طول:29.9 cm عرض:13 cm /ارتفاع ۲۳cm /cm طول و عرض :27.9*12 cm ارتفاع کشو :8.8 cm طول جای رول:28.2 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03082549
تعداد بسته
×

باکس کاربردی 9 کشو پایه دار

354/300 تومان
product-1615194140-5489
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : ابعاد در عکس 2 و 3 محصول درج شده است.
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
کدمحصول : 03083383
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور دسته دار مستطیل 40*27 cm

192/900 تومان
product-1615194112-2109
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول:40 cm / عرض:27 cm / ارتفاع کلی:۱۵ ‌cm/ ارتفاع داخلی جعبه:۱۱ cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03084689
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور دسته دار مستطیل 35*24.5 cm

178/600 تومان
product-1615194081-5513
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول:35 cm / عرض:24.5 cm / ارتفاع کلی:۱۵ ‌cm/ ارتفاع داخلی جعبه:۱۱ cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03081862
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور دسته دار مستطیل 29.5*22 cm

164/300 تومان
product-1615194053-8199
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول:29.5 cm / عرض:22 cm / ارتفاع کلی:۱۵ ‌cm/ ارتفاع داخلی جعبه:۱۱ cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03082506
تعداد بسته
×

کلبه پرنده چوبی کد 12

68/600 تومان
product-1615194016-8000
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : بزرگترین طول:15.5cm/بزرگتریت ارتفاع:19cm/قطر دایره:5cm/بزرگترین عمق:12.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03084712
تعداد بسته
×

باکس آرایشی تک کشو چوبی هور

168/600 تومان
product-1615193954-5004
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:26 cm/ عرض کلی:22 cm / ارتفاع کلی:26.5 /طول و عرض درب کشو:21*24 cm/ ارتفاع کشو:6.5 cm /عمق کشو:6.5 cm/ قسمت بندی کوچک:6.7 cm/ قسمت بندی وسط::9*6.7 cm / قسمت بندی بزرگ:24.3*12.6 cm/عمق قسمت بندی ها::6.8 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03089476
تعداد بسته
×

باکس سه کشو انگشتی

85/800 تومان
product-1615193857-7391
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:10 cm/ عرض کلی:9.6 cm /ارتفاع کلی:27.3 cm/ طول و عرض درب کشو:9.6*7.6 cm/ عمق کشو:۷.۴ cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03087810
تعداد بسته
×

جعبه چوبی سه کشو پله ای

78/600 تومان
product-1615193827-1833
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:18.3cm/ارتفاع کلی:22.5cm/عمق کلی:10cm/طول و عرض کشو:7.5cm/عمق کشو:8cm/ارتفاع کشو:7.4cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03081035
تعداد بسته
×

جعبه چوبی دستمال کاغذی

54/300 تومان
product-1615193745-6250
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : طول کلی:26cm/عرض کلی:13cm/ارتفاع کلی:9cm/ارتفاع درب:2.3cm/ارتفاع جعبه:6.5cm/ارتفاع داخلی جعبه:6cm/عمق داخلی:11.8 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03085071
تعداد بسته
×

استندچوبی هور دو کشو

197/200 تومان
product-1615193704-5212
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:40cm/ عرض کلی:16 cm / ارتفاع کلی:38.5 cm/ طول و عرض درب کشو:18.5*15 cm/ عمق کشو:8 cm /طول و عرض قفسه:38.3*14 cm / عمق قفسه: حدودا 2.5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03080658
تعداد بسته
×

سبد میوه چوبی سه ردیفه

61/500 تومان
product-1615193668-4783
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:30cm/عرض کلی:20cm/ارتفاع کلی:14cm/ارتفاع داخل جعبه:13.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03089713
تعداد بسته
×

سبد میوه چوبی دو ردیفه

 
product-1615193633-761
واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:30cm/عرض کلی:20cm/ارتفاع کلی:9cm/ارتفاع داخل جعبه:8.4cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03089507
×

سطل زباله چوبی دسته دار پایه دار کد 4

82/900 تومان
product-1615193544-6150
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سطل
جنس : mdf
ابعاد : طول ضلع بالای سطل:21.7cm/طول ضلع پایین سطل:18cm/طول دسته:6cm/ارتفاع پایه:2cm/ارتفاع داخل سطل:22.5cm/ضخامت دیواره:6mm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03082793
تعداد بسته
×

سطل زباله چوبی دسته دار کد 3

82/900 تومان
product-1615193462-7816
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سطل
جنس : mdf
ابعاد : طول ضلع بالای سطل:21.7cm/طول ضلع پایین سطل:19cm/طول دسته:6cm/ارتفاع داخل سطل:23.7cm/ضخامت دیواره:6mm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03080601
تعداد بسته
×

سطل زباله چوبی دسته دار کد 2

82/900 تومان
product-1615193417-3241
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : طول ضلع بالای سطل:21.7cm/طول ضلع پایین سطل:17.5 cm/ارتفاع داخل سطل:22.5cm/طول دسته:6.5cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03083599
تعداد بسته
×

سطل زباله چوبی دسته دار کد 1

82/900 تومان
product-1615193012-4881
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سطل
جنس : mdf
ابعاد : طول ضلع بالای سطل:22cm/طول ضلع پایین سطل:18cm/ارتفاع داخل سطل:25cm/طول دسته:7cm/ضخامت دیواره :6mm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03085151
تعداد بسته
×

طبقه و جادستمالی رولی همراه با ست ۳ عددی بانکه چوبی

154/300 تومان
product-1615192967-4483
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : طول کلی:35cm/عرض کلی:14cm/ارتفاع کلی:28cm/طول طبقه:33.2cm/عمق طبقه:14cm/طول چوب دستمال:31cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03081199
تعداد بسته
×

باکس کاربردی چوبی تک کشو

135/800 تومان
product-1615192888-2837
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:30cm/ عرض کلی:20 cm / طول و عرض درب کشو:14.5*10 cm/ عمق کشو:۷.۴ cm / ارتفاع کلی:21 cm/طول و عرض بزرگترین قفسه:28.8*4.5 cm/قفسه متوسط:17.2*10 cm / قفسه های کوچک:8*3 cm /عمق قفسه ها به ترتیب:16 و 13 و 9 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
کدمحصول : 03085974
تعداد بسته
×

باکس کاربردی بزرگ

585/800 تومان
product-1615192854-9303
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : ابعاد در عکس 2 و 3 محصول درج شده است.
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
کدمحصول : 03088677
تعداد بسته
×

کمد مینیاتوری دو کشو دو درب چوبی

254/300 تومان
product-1615192822-9769
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول کلی:28cm/عرض کلی:12cm/ارتفاع کلی:35cm/طول درب بزرگ:29.5cm/عرض درب بزرگ:12.5cm/طول درب کوچک و کشوها:14.5cm/عرض درب کوچک:15cm/عرض کشوها:7cm/عمق کار:11cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03081785
تعداد بسته
×

جعبه شش کشو پله ای چوبی هور

142/900 تومان
product-1615192782-5343
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول به ترتیب :27 ،18.3 ،9.5 cm عرض:10 cm/طول و عرض کشو:۹.۵*۷.۸ cm/عمق کشو:۷.۵ cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 03085680
تعداد بسته
×

باکس کاربردی کوچک

271/500 تومان
product-1615192744-386
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf
ابعاد : ابعاد در عکس 2 و 3 محصول درج شده است.
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
کدمحصول : 03084546
تعداد بسته
×

باکس شش کشو مدل دسته قلبی چوبی هور

207/200 تومان
product-1615192697-7525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس : mdf
ابعاد : طول:28 cm عرض:13.7 cm / ارتفاع:20 cm/ طول و عرض کشو:13.7*8 cm/ عمق کشو:7.5 cm /طول و عرض قسمت بالایی باکس:29.5*14.8 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 03084408
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح برگ زیتون کد ۲

10/000 تومان
product-1612784377-8691
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول: حدودا 18cm/ عرض: حدودا 5cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02085338
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح گوزن کد ۲

5/000 تومان
product-1612784151-1198
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : فاصله بین شاخ ها 7.5cm ارتفاع از شاخ تا پایین 16cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02084126
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح گوزن کد ۱

10/000 تومان
product-1612784085-6369
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : فاصله بین شاخ ها 13.5cm ارتفاع از شاخ تا پایین 22cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02084372
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح برگ ست 3 عددی

9/200 تومان
product-1612782607-2771
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : طول و عرض طرح ۱ حدودا: 20cm-4cm/طول و عرض طرح ۲ حدودا:13.5cm-3cm/طول و عرض طرح ۳ حدودا:9cm-2cm
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 2mil
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02081682
تعداد بسته

ظروف چوبی خام برند هور (  سینی چوبی ، جعبه چوبی و ... ) بهترین کیفیت و تنوع را در ساخت ظروف چوبی دارد .

محصولات هور با توجه به اینکه از بهترین mdf ها ساخته شده اند سطح صاف و سیقلی دارند و نیاز به سمباده کشی ندارد ، همچنین رنگ پذیری بسیار خوبی دارند و کیفیت بالای آنها باعث شده رنگ خوری آنها بسیار کم باشد.
شما برای خرید ظروف خام چوبی میتوانید محصولات هور را انتخاب کنید.

ساخت محصولات چوبی هور بسیار دقیق می باشد و در کنار داشتن این موارد قیمت ظروف چوبی خام مناسب است .

همین موارد باعث بی نظیر شدن کیفیت این محصولات شده است .

از جمله محصولات چوبی هور میتوان به انواع ظروف خام چوبی، سینی چوبی ، جعبه چوبی ، سطل چوبی ،جادستمال کاغذی چوبی، تخته سرو و... اشاره کرد.
شما میتوانید تمامی تکنیک های هنر پتینه را روی ظروف چوبی اجرا کنید
محصولات هور ساخت ایران میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!