سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام چوبی دکوراتیو

جستجو در دسته "ظروف خام چوبی دکوراتیو" :

×

سینی چوبی طرح هندوانه

32/000 تومان
hendevane-sini
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 40cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302275
تعداد بسته
×

جا دستمال 3 کشو چوبی 24*11/5 cm

72/000 تومان
wood-jadastmal-3kesho
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جای دستمال
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : خارجی: 24*11/5 cm - ارتفاع 27 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302271
تعداد بسته
×

آویز لباس چوبی 36*18 cm

18/700 تومان
wood-aviz-lebas-18-36cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : طول: 36 cm - عرض با آویز: 18 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302270
تعداد بسته
×

رنگین کمان چوبی 30*14/5 cm

54/700 تومان
wood-rangin-kaman-145-300mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 30*14/5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302266
تعداد بسته
رحل چوبی 35*13 cm

24/000 تومان
×

رحل چوبی 35*13 cm

24/000 تومان
wood-rahl-13-35cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: رحل
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 35 cm - عرض: 13 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302265
تعداد بسته
×

زیر بشقابی چوبی قلب 32*37 cm

20/000 تومان
wood-zirboshghabi-ghalb-37-32cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 32 cm - عرض: 37 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302253
تعداد بسته
×

جا قاشقی چوبی 24*14 cm

42/700 تومان
wood-jaghashoghi-24-14cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع ظروف
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : خارجی: 24*14 cm ارتفاع 7 cm ارتفاع دسته 18/5 cm - داخلی: 22/5*12/5 cm ارتفاع 5/5 ارتفاع دسته : 17 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302246
تعداد بسته
سطل چوبی 13*7/5 cm

16/000 تومان
×

سطل چوبی 13*7/5 cm

16/000 تومان
wood-box-75-130
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سطل
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : خارجی: 8/5*8 cm داخلی:6/5*7 - دهنه داخلی 8/5*8 cm - دهنه خارجی: 10*10 - ارتفاع خارجی13 cm - ارتفاع داخلی 12 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302240
تعداد بسته
×

جعبه تی بگ 11/5*22 cm

46/700 تومان
box-wood-tbag-220-115mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : خارجی: 22*11/5 cm - ورودی تی بگ: 8/5*3 cm - خروجی تی بگ: 9*2 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302235
تعداد بسته
×

جعبه چوبی کلبه 31*15 cm

28/000 تومان
box-wood-150-310mm-kolbe
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : داخلی: 29*13 cm - خارجی: 15*31 cm - قطر داخلی: 6 cm - قطر خارجی: 7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302234
تعداد بسته
×

جعبه مستطیل 25*21/5 cm

40/000 تومان
wooden-box-21-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : بیرونی: 21/5*25 cm - داخلی: 20*23 cm - ارتفاع دسته: 14 cm - ارتفاع: 9/5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302232
تعداد بسته
×

جعبه چوبی کلبه 22/5*30/5 cm

29/400 تومان
wood-box-305-225mm-kolbe
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : داخلی: 21*28 cm - بیرونی: 30/5*22/5 cm - قطرداخلی: 7 cm - قطر بیرونی: 7/5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302229
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف L سایز 12cm

5/400 تومان
honari-780-476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031023
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف W سایز 12cm

5/400 تومان
honari-405-770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*15*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031021
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف P سایز 12cm

5/400 تومان
honari-193-164
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031020
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف N سایز 12cm

5/400 تومان
honari-850-640
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*11*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031019
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف I سایز 12cm

5/400 تومان
honari-66-759
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*4.5*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031015
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف U سایز 12cm

5/400 تومان
honari-394-228
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031012
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف Z سایز 12cm

5/400 تومان
honari-430-802
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031008
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف X سایز 12cm

5/400 تومان
honari-596-377
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*11*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031006
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف Q سایز 12cm

5/400 تومان
honari-833-819
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*13*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031003
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف J سایز 12cm

5/400 تومان
honari-627-381
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*7*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031001
تعداد بسته
 سینی چوبی 221/2

36/000 تومان
×

سینی چوبی 221/2

36/000 تومان
honari-158-788
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 38*29.5*5 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302216
تعداد بسته
×

قاب چوبی مستطیل دالبردار 12*17 سانتی 187/2

6/700 تومان
honari-367-264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد : 17 * 12 * 1.5 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302212
تعداد بسته
×

قاب چوبی دایره دالبردار 14*14 سانتی(کد184/2)

5/900 تومان
honari-611-118
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد : 14*14*1.5 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302211
تعداد بسته
×

قطعه چوبی کوچک دایره 4cm

2/100 تومان
honari-899-963
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد : 4cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030330
تعداد بسته
×

قطعه چوبی کوچک بیضی 5cm

2/100 تومان
honari-35-451
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد : 5*3.5 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030329
تعداد بسته
×

قطعه چوبی کوچک مربعی 3.5cm

2/100 تومان
honari-506-269
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد : 3.5cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030328
تعداد بسته
×

میز چوبی گرد کد 173

58/000 تومان
honari-968-272
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 39*55 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302203
تعداد بسته
×

جا حوله ای کد 030

23/500 تومان
honari-104-689
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جای دستمال
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 35*10*38 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302201
تعداد بسته
×

جعبه جا ادویه کد 018

39/700 تومان
honari-297-70
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
ابعاد : 30*8.5*14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302196
تعداد بسته
×

جعبه بزرگ کد 226/4

38/600 تومان
honari-297-462
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 35*23*9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302195
تعداد بسته
×

جعبه متوسط کد 226/3

30/000 تومان
honari-654-549
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 29*20*9 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302194
تعداد بسته
×

جعبه کوچک کد 226/1

14/000 تومان
honari-632-112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 16*13*6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302193
تعداد بسته
×

جعبه کشودار در شیشه ای کد 254/1

73/000 تومان
honari-792-636
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 25*20*14 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302191
تعداد بسته
چوب لباسی کد137

22/500 تومان
×

چوب لباسی کد137

22/500 تومان
honari-14-960
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جا کلیدی
ابعاد : 30*19*1.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302189
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه