سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام دکوراتیو پلی استری

جستجو در دسته "ظروف خام دکوراتیو پلی استری" :

×

مجسمه پلی استر سرآشپز 19cm

8/500 تومان
honari-720-298
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5cm
عرض: 4.5cm
ارتفاع : 19cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304135
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح فرشته نوازنده 6cm

1/600 تومان
honari-298-396
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030958
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح گربه 6.5cm

1/600 تومان
honari-534-425
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 3.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030954
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح صدف 8cm

1/600 تومان
honari-451-324
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030952
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح فنجان نعلبکی 7cm

1/600 تومان
honari-753-36
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7cm
عرض: 6cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030950
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح جغد 6cm

1/600 تومان
honari-467-677
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6cm
عرض: 4.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030946
تعداد بسته
×

قاب پلی استر طرح کفش 9cm

1/600 تومان
honari-139-434
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 4.5*3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304122
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح محمد 6.5cm

1/600 تومان
honari-457-853
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 3.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030931
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح الله 6.5cm

1/600 تومان
honari-902-289
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 3.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030930
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح ماه و خورشید 6.5cm

1/600 تومان
honari-622-520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 6.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030923
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح فرشته نوازنده 9cm

3/000 تومان
honari-940-634
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 6cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030915
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح قلب و فرشته 7cm

3/000 تومان
honari-206-282
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 2cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030914
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح پروانه 9cm

3/000 تومان
honari-708-661
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030904
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح سه جغد 12cm

3/000 تومان
honari-288-210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6cm
عرض: 12cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030903
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح نوزاد خوابیده 8cm

3/000 تومان
honari-679-872
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030902
تعداد بسته
×

آویز تزئینی سرویس بهداشتی پلی استر (پسر)

4/000 تومان
honari-791-614
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12.5cm
عرض: 9cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030496
تعداد بسته
×

جای آویز پلی استر طرح فرشته

17/500 تومان
honari-540-432
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 25cm
عرض: 13.5cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030493
تعداد بسته
×

قاب تزئینی پلی استر پرنده و لانه

8/500 تومان
honari-806-927
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 19cm
عرض: 14cm
طرح : تزیینی
ابعاد داخلی : ابعاد پرنده : ۶*۴ سانتی متر - ابعاد لانه : 6*6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030487
تعداد بسته
×

قاب پلی استر مستطیلی گلدار کوچک

14/000 تومان
honari-323-852
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: 14cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 12.5*8.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030481
تعداد بسته
×

جا دستمالی پلی استر

8/500 تومان
honari-651-32
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 7cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030471
تعداد بسته
×

جا قلمی پلی استر طرح سگ

8/500 تومان
honari-808-415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 11cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 6*6*5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030467
تعداد بسته
×

جا جواهری پلی استر دو کشویی

23/500 تومان
honari-919-380
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12cm
عرض: 6.5cm
ارتفاع : 29.5cm
ابعاد داخلی : ابعاد کشوها : 6*3.5 - 4*3 سانتی متر
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030464
تعداد بسته
×

ظرف پلی استر طرح فرشته و برگ

10/000 تومان
honari-946-630
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18cm
عرض: 12cm
ارتفاع : 14cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 11*8cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030463
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر ایفل

12/000 تومان
honari-202-993
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 18cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030461
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر سرآشپز

20/000 تومان
honari-552-488
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 27cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030460
تعداد بسته
×

وارمری طرح خروس پلی استر کد 59

2/500 تومان
honari-315-764
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 8cm
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030458
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح قلب و گل 83mm

 
honari-1535201935-217
واحد: عدد
طول : 83mm
عرض: 73mm
ارتفاع : 4cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 7*6cm
کدمحصول : 03030962
×

مجسمه پلی استر طرح فرشته و خانه 9cm

 
honari-1518423418-495
واحد: عدد
طول : 4cm
عرض: 3.5cm
ارتفاع : 9cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304148
×

مجسمه پلی استر طرح فرشته و پرنده 11cm

 
honari-1518423218-294
واحد: عدد
طول : 4.5cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 11cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304147
×

قاب پلی استر طرح سنتی 11*13 سانتی

 
honari-1518420525-723
واحد: عدد
طول : 13cm
عرض: 11cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 7*5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304146
×

قاب پلی استر طرح سنتی 12*8 سانتی

 
honari-1518420000-633
واحد: عدد
طول : 12cm
عرض: 8cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 7*5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304145
×

قاب پلی استر افقی بزرگ طرح گنجشک

 
honari-1518419937-639
واحد: عدد
طول : 21cm
عرض: 19cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 18*13.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304144
×

قاب پلی استر افقی متوسط طرح گنجشک

 
honari-1518419787-898
واحد: عدد
طول : 15.5 cm
عرض: 13.5cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 13*8.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304143
×

قاب پلی استر افقی کوچک طرح گنجشک

 
honari-1518418333-783
واحد: عدد
طول : 13.5cm
عرض: 12.5 cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 11*8cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304142
×

ظرف پلی استر طرح جغد بزرگ

 
honari-1518418049-340
واحد: عدد
طول : 12.5cm
عرض: 10cm
ارتفاع : 14.5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ابعاد : 9*10 سانتی متر - عمق : 6.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304141
×

جا قلمی پلی استر سگ

 
honari-1518417853-630
واحد: عدد
طول : 13cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 9.5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : 5*5*5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304140

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه