سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام دکوراتیو پلی استری

جستجو در دسته "ظروف خام دکوراتیو پلی استری" :

×

قاب پلی استر افقی متوسط طرح گنجشک

14/000 تومان
honari-1518419787-898
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15.5 cm
عرض: 13.5cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 13*8.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304143
×

ظرف پلی استر طرح جغد بزرگ

15/000 تومان
honari-1518418049-340
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12.5cm
عرض: 10cm
ارتفاع : 14.5cm
طرح : ظروف گود
ابعاد داخلی : ابعاد : 9*10 سانتی متر - عمق : 6.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304141
×

مجسمه پلی استر سرآشپز 19cm

8/500 تومان
honari-720-298
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5cm
عرض: 4.5cm
ارتفاع : 19cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304135
×

گیفت پلی استر طرح فرشته نوازنده 6cm

1/600 تومان
honari-298-396
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030958
×

گیفت پلی استر طرح پاپیون 10cm

1/600 تومان
honari-803-527
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10cm
عرض: 9.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030955
×

گیفت پلی استر طرح گربه 6.5cm

1/600 تومان
honari-534-425
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 3.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030954
×

گیفت پلی استر طرح صدف 8cm

1/600 تومان
honari-451-324
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030952
×

گیفت پلی استر طرح فنجان نعلبکی 7cm

1/600 تومان
honari-753-36
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7cm
عرض: 6cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030950
×

گیفت پلی استر طرح قلب 5cm

1/600 تومان
honari-377-765
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5cm
عرض: 5cm
ارتفاع : 0.3cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030949
×

گیفت پلی استر طرح جغد 6cm

1/600 تومان
honari-467-677
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6cm
عرض: 4.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030946
×

قاب پلی استر طرح پیراهن 9cm

1/600 تومان
honari-428-232
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 4*3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304124
×

قاب پلی استر طرح پیراهن 9.5cm

1/600 تومان
honari-660-592
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9.5cm
عرض: 6.5cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 4*3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304123
×

قاب پلی استر طرح کفش 9cm

1/600 تومان
honari-139-434
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 4.5*3cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304122
×

گیفت پلی استر طرح ماشین 6.5cm

1/600 تومان
honari-735-483
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 3cm
ارتفاع : 2.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030932
×

گیفت پلی استر طرح محمد 6.5cm

1/600 تومان
honari-457-853
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 3.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030931
×

گیفت پلی استر طرح الله 6.5cm

1/600 تومان
honari-902-289
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 3.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030930
×

گیفت پلی استر طرح پیراهن 7.5cm

1/600 تومان
honari-788-117
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7.5cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030926
×

گیفت پلی استر طرح کمد 7.5cm

1/600 تومان
honari-634-189
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7.5cm
عرض: 5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030924
×

گیفت پلی استر طرح ماه و خورشید 6.5cm

1/600 تومان
honari-622-520
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6.5cm
عرض: 6.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030923
×

گیفت پلی استر طرح فرشته نوازنده 8cm

1/600 تومان
honari-389-42
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 6.5cm
ارتفاع : 1.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030916
×

گیفت پلی استر طرح فرشته نوازنده 9cm

3/000 تومان
honari-940-634
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 6cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030915
×

گیفت پلی استر طرح قلب و فرشته 7cm

3/000 تومان
honari-206-282
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 7cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 2cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030914
×

گیفت پلی استر طرح پاپیون 9cm

1/600 تومان
honari-230-817
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 5.5cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030911
×

گیفت پلی استر طرح پروانه 9cm

3/000 تومان
honari-708-661
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 7.5cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030904
×

گیفت پلی استر طرح سه جغد 12cm

3/000 تومان
honari-288-210
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6cm
عرض: 12cm
ارتفاع : 0.5cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030903
×

گیفت پلی استر طرح نوزاد خوابیده 8cm

3/000 تومان
honari-679-872
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030902
×

قاب پلی استر مربع طرح دالبری 11cm

3/500 تومان
honari-520-350
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11cm
عرض: 11cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 6*6 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304114
×

قاب پلی استر مربع طرح گل رز 12.5cm

3/500 تومان
honari-85-615
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12.5cm
عرض: 12.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 4.5*4.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304107
×

قاب پلی استر طرح قلب 9cm

1/600 تومان
honari-369-242
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 9cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 5*5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304103
×

قاب پلی استر طرح بیضی گلدار 11cm

3/500 تومان
honari-973-152
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11cm
عرض: 9cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 7*4cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304101
×

جا جواهری پلی استر تک کشو

20/000 تومان
honari-57-600
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15.5cm
عرض: 6.5cm
ارتفاع : 23cm
طرح : تزیینی
ابعاد داخلی : ابعاد کشو : 10*4.5 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030498
×

آویز تزئینی سرویس بهداشتی پلی استر (پسر)

4/000 تومان
honari-791-614
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12.5cm
عرض: 9cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030496
×

آویز تزئینی سرویس بهداشتی پلی استر (دختر)

4/000 تومان
honari-787-619
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12.5cm
عرض: 10cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030495
×

جای آویز پلی استر طرح فرشته

17/500 تومان
honari-540-432
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 25cm
عرض: 13.5cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030493
×

قاب پلی استر مستطیلی گلدار بزرگ

14/000 تومان
honari-552-209
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 21cm
عرض: 17cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 15*11cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030489
×

مجسمه پلی استر دو فیل

20/000 تومان
honari-53-496
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 26cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 19cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030488

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه