سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام دکوراتیو پلی استری

جستجو در دسته "ظروف خام دکوراتیو پلی استری" :

×

قاب پلی استر پایه دار طرح پرنده 22 cm

30/400 تومان
honari-1549804954-299
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض بالا : 2cm - عرض کف : 9cm
ارتفاع : 22cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304206
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار فرشته 34*21 cm

41/000 تومان
ghab-polyester-payedar-34-21cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 21 cm
ارتفاع : 34 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 14.5*19.5 cm
کدمحصول : 030304104
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح رز

171/800 تومان
haft-sin-64
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304199
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و گل 12 cm کد 187

20/800 تومان
polyester-statuette-flower-fresh-angel-12cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 12 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304187
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و هدیه 13 cm

20/800 تومان
Angelic-statue-box-polyster-13cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4 cm
عرض: 3.5 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304180
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار اسلیمی 35 cm

40/800 تومان
polyester-payedar-35cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 15.5 cm
ارتفاع : 35 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12*17 cm
طول : 11 cm
کدمحصول : 030304176
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار گلدار 25 cm

30/800 تومان
polyester-payedar-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 13 cm
ارتفاع : 25 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10.5 cm
کدمحصول : 030304175
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار گلدار 26 cm

30/800 تومان
polyester-payedar-26cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 15 cm
ارتفاع : 26 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10 cm
کدمحصول : 030304174
تعداد بسته
×

قاب پلی استر کد 173

31/000 تومان
polyester_ghab-code173
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11 cm
عرض: 18 cm
ارتفاع : 20 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10.5 cm
کدمحصول : 030304173
تعداد بسته
×

مجسمه فرشته welcome

24/800 تومان
polyester_welocom
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 9 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 030304171
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 25 cm

24/800 تومان
polyester-ghab-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 25 cm
عرض: 17 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 15*9 cm
کدمحصول : 030304169
تعداد بسته
×

قاب پلی استر 31 cm کد 166

28/800 تومان
polyester-ghab-31cm-code166
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 31 cm
عرض: 21 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : قاب بزرگ: 7/5*11 cm - قاب کوچک: 5*7/5 cm
کدمحصول : 030304166
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 31 cm

30/800 تومان
polyester-ghab-31cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 31 cm
عرض: 22.5 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12*17 cm
کدمحصول : 030304165
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 42 cm

50/800 تومان
polyester-ghab-42cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 42 cm
عرض: 32 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 20*24.5 cm
کدمحصول : 030304164
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 29 cm

28/800 تومان
polyester-ghab-29cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 29 cm
عرض: 19 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 14.5*10 cm
کدمحصول : 030304163
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 24 cm

28/800 تومان
polyester-ghab-24cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 24 cm
عرض: 20
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12*17 cm
کدمحصول : 030304162
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 37 cm

33/800 تومان
polyester-ghab-37cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 37 cm
عرض: 30 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 26.5*21 cm
کدمحصول : 030304159
تعداد بسته
×

قاب پلی استر گل رز 32 cm

32/800 تومان
polyester-ghab-32cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 32 cm
عرض: 27 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 18.5*23 cm
کدمحصول : 030304157
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و دسته گل 13 cm

20/800 تومان
Angelic-statue-flower-code153-13cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6 cm
عرض: 4 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304153
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و قلب 13 cm

20/800 تومان
Angelic-statue-polyster-13cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4.5 cm
عرض: 3.5 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304152
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته وگل 13 cm

20/800 تومان
polyester-mojasameh-13cm-flower-freshteh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6 cm
عرض: 5.5 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304151
تعداد بسته
×

ظرف پلی استر پری دریایی

14/000 تومان
polyester-pari-daryae
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18 cm
عرض: 17 cm
ارتفاع : 7/5 cm
طرح : ظروف گود
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304150
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح قلب و گل 83mm

10/000 تومان
honari-1535201935-217
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 83mm
عرض: 73mm
ارتفاع : 4cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 7*6cm
کدمحصول : 03030962
تعداد بسته
×

قاب پلی استر طرح اسلیمی 11cm

24/800 تومان
honari-45-12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11cm
عرض: 8cm
ارتفاع : 1cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 5.5*4cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304132
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح فرشته نوازنده 9cm

3/000 تومان
honari-940-634
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 9cm
عرض: 6cm
ارتفاع : 1cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030915
تعداد بسته
×

گیفت پلی استر طرح نوزاد خوابیده 8cm

3/000 تومان
honari-679-872
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 8cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 3 cm
طرح : گیفت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030902
تعداد بسته
×

قاب پلی استر مربع طرح گل رز 12.5cm

11/000 تومان
honari-85-615
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 12.5cm
عرض: 12.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 4.5*4.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304107
تعداد بسته
×

قاب پلی استر طرح گل رز

28/800 تومان
honari-38-799
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 27.5 cm
عرض: 22.5 cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 13*18cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030492
تعداد بسته
×

قاب پلی استر فرشته

24/800 تومان
honari-55-262
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 20.5 cm
عرض: 15.5 cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 7.5*10.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030475
تعداد بسته
×

جا دستمالی پلی استر

8/500 تومان
honari-651-32
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13cm
عرض: 4cm
ارتفاع : 7cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030471
تعداد بسته
×

وارمری طرح خروس پلی استر کد 59

2/500 تومان
honari-315-764
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6cm
عرض: 7cm
ارتفاع : 8cm
طرح : جاشمعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030458
تعداد بسته
×

آینه پایه دار پلی استر کد 7196

30/800 تومان
polister_ayne_paye_dar_
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح پلی استر: قاب آینه
طول : قطر قاب: 15
عرض: قطر قاب: 15
ارتفاع : کل: 24- پایه:8
طرح : قاب
کدمحصول : 03030453
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح فرشته 2

 
honari-1549352415-894
واحد: عدد
کدمحصول : 030304205
×

هفت سین پلی استر طرح پری دریایی

 
honari-1549352336-379
واحد: عدد
کدمحصول : 030304204
×

هفت سین پلی استر طرح صدف

 
honari-1549351893-566
واحد: عدد
کدمحصول : 030304203
×

هفت سین پلی استر طرح ماهور

 
haft-sin-13
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304198

ظروف پلی استر از ماده ای با عنوان رزین پلی استر در ترکیب با حجم دهنده هایی نظیر پودر تالک، مل، پودر چوب و ... ساخته می شوند.

مجسمه های پلی استری از سختی و مقاومت مناسبی برخوردار هستند و در انواع هنرهای دکوراتیو مانند هنر پتینه، دکوپاژ دستمال کاغذی و ترانسفر و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

رنگهای آکریلیک، ماربل، استرم لایت، رولیف پاستا، شاپان، پودر صدفی، خمیر کهنه کاری بر روی ظروف پلی استر به راحتی قابل استفاده هستند.

این ظروف به صورت عادی قابل شست و شو هستند . می توان بعد از خرید مجسمه های پلی استری و انجام کارهای هنری بر روی آن جهت ثبات و جلا بخشیدن به کار از سایر جلا دهنده ها مانند اسپری کیلر، کریستال سرورنیش، وارنیش و .. استفاده کرد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه