سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام دکوراتیو پلی استری

جستجو در دسته "ظروف خام دکوراتیو پلی استری" :

×

هفت سین پلی استر طرح رز

171/800 تومان
haft-sin-64
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304199
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح پری

231/000 تومان
haft-sin-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304197
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح گنجشک

175/000 تومان
haft-sin-gonjishk
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304196
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح فرشته

211/800 تومان
haft-sin-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304195
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح نیلوفر

211/000 تومان
haft-sin-nilofar
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304192
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته 9 cm کد 190

20/800 تومان
Angelic-statue-polyester-9cm-code190
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4 cm
عرض: 3 cm
ارتفاع : 9 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304190
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر مرد و زن 9.5 cm کد 189

 
polyester-angelic-statue-95mm-code189
واحد: عدد
طول : 4 cm
عرض: 2.5 cm
ارتفاع : 9.5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304189
×

مجسمه پلی استر زن و مرد 9.5 cm

20/800 تومان
polyester-mr-mis-95mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 3.5 cm
ارتفاع : 9.5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304188
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و گل 12 cm کد 187

20/800 تومان
polyester-statuette-flower-fresh-angel-12cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 12 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304187
تعداد بسته
×

مجسمه فرشته 12 cm کد 186

20/800 تومان
polyester-statuette-12cm-code186
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 12 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304186
تعداد بسته
×

مجسمه فرشته و گل آفتابگردان کد 185

20/800 تومان
polyester-angelic-statue-12cm-code185
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4.5 cm
عرض: 3.5 cm
ارتفاع : 12 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304185
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و دسته گل 12 cm

20/800 تومان
polyester-freshte-goll-12cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4 cm
عرض: 4 cm
ارتفاع : 12 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304184
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته 12.5 cm کد 183

20/800 تومان
Angelic-statue-polyester-125mm-code183
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4 cm
عرض: 4 cm
ارتفاع : 12.5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304183
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و بره 12.5 cm کد 182

20/800 تومان
Angelic-statue-polyster-125mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 4.5 cm
ارتفاع : 12.5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304182
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و گل 12.5 cm کد 181

20/800 تومان
polyester-statuette-125mm-code181
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4/5 cm
عرض: 3 cm
ارتفاع : 12/5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304181
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و هدیه 13 cm

20/800 تومان
Angelic-statue-box-polyster-13cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4 cm
عرض: 3.5 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304180
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار اسلیمی 35 cm

40/800 تومان
polyester-payedar-35cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 15.5 cm
ارتفاع : 35 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12*17 cm
طول : 11 cm
کدمحصول : 030304176
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار گلدار 25 cm

30/800 تومان
polyester-payedar-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 13 cm
ارتفاع : 25 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10.5 cm
کدمحصول : 030304175
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار گلدار 26 cm

30/800 تومان
polyester-payedar-26cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 15 cm
ارتفاع : 26 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10 cm
کدمحصول : 030304174
تعداد بسته
×

قاب پلی استر کد 173

31/000 تومان
polyester_ghab-code173
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11 cm
عرض: 18 cm
ارتفاع : 20 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10.5 cm
کدمحصول : 030304173
تعداد بسته
×

ساعت تزئینی پلی استر 37 cm

60/800 تومان
polyester-clock-37cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 37 cm
عرض: 30 cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 20*18 cm
کدمحصول : 030304172
تعداد بسته
×

مجسمه فرشته welcome

24/800 تومان
polyester_welocom
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 9 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 030304171
تعداد بسته
×

قاب پلی استر گل 22 cm

25/000 تومان
polyester-ghab-code170
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 22 cm
عرض: 17 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10*14 cm
کدمحصول : 030304170
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 25 cm

24/800 تومان
polyester-ghab-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 25 cm
عرض: 17 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 15*9 cm
کدمحصول : 030304169
تعداد بسته
×

قاب پلی استر فرشته 15 cm

9/000 تومان
polyester-ghab-code168
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 12 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 6.5*8.5 cm
کدمحصول : 030304168
تعداد بسته
×

قاب پلی استر فرشته 15.5 cm

9/000 تومان
polyester_ghab-code167-15cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15.5 cm
عرض: 13.5 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 9*6.5 cm
کدمحصول : 030304167
تعداد بسته
×

قاب پلی استر 31 cm کد 166

28/800 تومان
polyester-ghab-31cm-code166
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 31 cm
عرض: 21 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : قاب بزرگ: 7/5*11 cm - قاب کوچک: 5*7/5 cm
کدمحصول : 030304166
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 31 cm

30/800 تومان
polyester-ghab-31cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 31 cm
عرض: 22.5 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12*17 cm
کدمحصول : 030304165
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 42 cm

50/800 تومان
polyester-ghab-42cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 42 cm
عرض: 32 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 20*24.5 cm
کدمحصول : 030304164
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 29 cm

28/800 تومان
polyester-ghab-29cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 29 cm
عرض: 19 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 14.5*10 cm
کدمحصول : 030304163
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 24 cm

28/800 تومان
polyester-ghab-24cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 24 cm
عرض: 20
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12*17 cm
کدمحصول : 030304162
تعداد بسته
×

قاب پلی استر طرح اسلیمی 23 cm

19/000 تومان
polyester-ghab-23cm-code161
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 23 cm
عرض: 17 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 16*11 cm
کدمحصول : 030304161
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 29 cm کد160

28/000 تومان
polyester-ghab-29cm-code160
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 29 cm
عرض: 23.5 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 21*16 cm
کدمحصول : 030304160
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 37 cm

33/800 تومان
polyester-ghab-37cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 37 cm
عرض: 30 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 26.5*21 cm
کدمحصول : 030304159
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پاپیون 13 cm

30/800 تومان
polyester_ghab-papion-code158
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 13.5 cm
عرض: 9.5 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 5*7 cm
کدمحصول : 030304158
تعداد بسته
×

قاب پلی استر گل رز 32 cm

32/800 تومان
polyester-ghab-32cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 32 cm
عرض: 27 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 18.5*23 cm
کدمحصول : 030304157
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه