سبد خرید شما خالی است !

ظروف خام دکوراتیو پلی استری

جستجو در دسته "ظروف خام دکوراتیو پلی استری" :

×

قاب پلی استر پایه دار طرح پرنده 22 cm

30/400 تومان
honari-1549804954-299
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: عرض بالا : 2cm - عرض کف : 9cm
ارتفاع : 22cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304206
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح فرشته 2

240/000 تومان
honari-1549352415-894
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 030304205
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح پری دریایی

292/000 تومان
honari-1549352336-379
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 030304204
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار فرشته 34*21 cm

41/000 تومان
ghab-polyester-payedar-34-21cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 21 cm
ارتفاع : 34 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 14.5*19.5 cm
کدمحصول : 030304104
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح رز

171/800 تومان
haft-sin-64
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304199
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح ماهور

230/000 تومان
haft-sin-13
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304198
تعداد بسته
×

هفت سین پلی استر طرح پری

231/000 تومان
haft-sin-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304197
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر مرد و زن 9.5 cm کد 189

20/800 تومان
polyester-angelic-statue-95mm-code189
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4 cm
عرض: 2.5 cm
ارتفاع : 9.5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304189
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر زن و مرد 9.5 cm

20/800 تومان
polyester-mr-mis-95mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 3.5 cm
ارتفاع : 9.5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304188
تعداد بسته
×

مجسمه فرشته 12 cm کد 186

20/800 تومان
polyester-statuette-12cm-code186
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 5 cm
ارتفاع : 12 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304186
تعداد بسته
×

مجسمه فرشته و گل آفتابگردان کد 185

20/800 تومان
polyester-angelic-statue-12cm-code185
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4.5 cm
عرض: 3.5 cm
ارتفاع : 12 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304185
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و دسته گل 12 cm

20/800 تومان
polyester-freshte-goll-12cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4 cm
عرض: 4 cm
ارتفاع : 12 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304184
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و بره 12.5 cm کد 182

20/800 تومان
Angelic-statue-polyster-125mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 5 cm
عرض: 4.5 cm
ارتفاع : 12.5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304182
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و گل 12.5 cm کد 181

20/800 تومان
polyester-statuette-125mm-code181
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4/5 cm
عرض: 3 cm
ارتفاع : 12/5 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304181
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و هدیه 13 cm

20/800 تومان
Angelic-statue-box-polyster-13cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4 cm
عرض: 3.5 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304180
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار اسلیمی 35 cm

40/800 تومان
polyester-payedar-35cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 15.5 cm
ارتفاع : 35 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12*17 cm
طول : 11 cm
کدمحصول : 030304176
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار گلدار 25 cm

30/800 تومان
polyester-payedar-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 13 cm
ارتفاع : 25 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10.5 cm
کدمحصول : 030304175
تعداد بسته
×

قاب پلی استر پایه دار گلدار 26 cm

30/800 تومان
polyester-payedar-26cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
عرض: 15 cm
ارتفاع : 26 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10 cm
کدمحصول : 030304174
تعداد بسته
×

قاب پلی استر کد 173

31/000 تومان
polyester_ghab-code173
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 11 cm
عرض: 18 cm
ارتفاع : 20 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10.5 cm
کدمحصول : 030304173
تعداد بسته
×

ساعت تزئینی پلی استر 37 cm

60/800 تومان
polyester-clock-37cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 37 cm
عرض: 30 cm
طرح : تزیینی
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 20*18 cm
کدمحصول : 030304172
تعداد بسته
×

مجسمه فرشته welcome

24/800 تومان
polyester_welocom
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 15 cm
عرض: 9 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 030304171
تعداد بسته
×

قاب پلی استر گل 22 cm

25/000 تومان
polyester-ghab-code170
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 22 cm
عرض: 17 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 10*14 cm
کدمحصول : 030304170
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 25 cm

24/800 تومان
polyester-ghab-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 25 cm
عرض: 17 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 15*9 cm
کدمحصول : 030304169
تعداد بسته
×

قاب پلی استر 31 cm کد 166

28/800 تومان
polyester-ghab-31cm-code166
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 31 cm
عرض: 21 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : قاب بزرگ: 7/5*11 cm - قاب کوچک: 5*7/5 cm
کدمحصول : 030304166
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 31 cm

30/800 تومان
polyester-ghab-31cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 31 cm
عرض: 22.5 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12*17 cm
کدمحصول : 030304165
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 42 cm

50/800 تومان
polyester-ghab-42cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 42 cm
عرض: 32 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 20*24.5 cm
کدمحصول : 030304164
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 29 cm

28/800 تومان
polyester-ghab-29cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 29 cm
عرض: 19 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 14.5*10 cm
کدمحصول : 030304163
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 24 cm

28/800 تومان
polyester-ghab-24cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 24 cm
عرض: 20
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 12*17 cm
کدمحصول : 030304162
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 29 cm کد160

28/000 تومان
polyester-ghab-29cm-code160
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 29 cm
عرض: 23.5 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 21*16 cm
کدمحصول : 030304160
تعداد بسته
×

قاب پلی استر اسلیمی 37 cm

33/800 تومان
polyester-ghab-37cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 37 cm
عرض: 30 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 26.5*21 cm
کدمحصول : 030304159
تعداد بسته
×

قاب پلی استر گل رز 32 cm

32/800 تومان
polyester-ghab-32cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 32 cm
عرض: 27 cm
طرح : قاب
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 18.5*23 cm
کدمحصول : 030304157
تعداد بسته
×

زیرلیوانی پلی استر پاپیون 10 cm

6/800 تومان
zir-livani-polyester-papion-10cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 10 cm
عرض: 10 cm
ارتفاع : 1 cm
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304156
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و دسته گل 13 cm

20/800 تومان
Angelic-statue-flower-code153-13cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6 cm
عرض: 4 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304153
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته و قلب 13 cm

20/800 تومان
Angelic-statue-polyster-13cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 4.5 cm
عرض: 3.5 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304152
تعداد بسته
×

مجسمه پلی استر فرشته وگل 13 cm

20/800 تومان
polyester-mojasameh-13cm-flower-freshteh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 6 cm
عرض: 5.5 cm
ارتفاع : 13 cm
طرح : مجسمه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304151
تعداد بسته
×

قاب پلی استر افقی متوسط طرح گنجشک

21/000 تومان
honari-1518419787-898
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول : 18.5 cm
عرض: 14cm
ارتفاع : 16.5cm
طرح : قاب
ابعاد داخلی : 15*11cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030304143
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه